Helion


Szczegóły ebooka

Mikrofrontendy w akcji

Mikrofrontendy w akcji


Kilka lat temu świat uznał aplikacje monolityczne za przestarzałe i nie dość elastyczne, jednak do niedawna pojęcie mikrousług dotyczyło wyłącznie backendu. Naturalną konsekwencją ich rozwoju stało się budowanie na podobnych zasadach architektury frontendu. Mikrofrontendy zapewniają elastyczność i łatwość utrzymania. Pozwalają na zaprojektowanie systemu jako zbioru samowystarczalnych komponentów obejmujących własne interfejsy, logikę i bazy danych. Połączenie tych niezależnie rozwijanych elementów następuje w przeglądarce użytkownika. Rozwiązanie takie jest z powodzeniem wykorzystywane przez najważniejszych graczy na rynku.

To książka przeznaczona dla programistów aplikacji internetowych, architektów oprogramowania i inżynierów. Wyjaśniono w niej ideę podziału monolitu na komponenty i pokazano, w jaki sposób zastosować z powodzeniem architekturę mikrousług do frontendu aplikacji. Omówiono też takie zagadnienia jak kompozycja po stronie klienta i po stronie serwera, routing czy zapewnienie spójnego wyglądu. Nie zabrakło wartościowych uwag na temat organizacji pracy zespołów programistów służącej zwiększeniu korzyści z zastosowania architektury mikrofrontendów. Książka prezentuje praktyczne podejście: w kolejnych rozdziałach pokazano poszczególne etapy pracy nad w pełni funkcjonalną aplikacją internetową.

Najważniejsze zagadnienia:

 • tworzenie aplikacji internetowych złożonych z komponentów
 • strategie integracji: AJAX, SSI i inne
 • zasadność wyboru architektury mikrofrontendowej
 • zapewnienie spójności wszystkim interfejsom użytkownika w całej aplikacji
 • budżet wydajności i strategie ładowania zasobów

Architektura mikrofrontendowa: niezawodność po stronie frontendu!

Przedmowa (11)

Podziękowania (13)

O książce (15)

O autorze (19)

CZĘŚĆ I POCZĄTEK PRZYGODY Z MIKROFRONTENDAMI (21)

1. Czym jest mikrofrontend? (23)

 • 1.1. Szerszy kontekst (24)
  • 1.1.1. Systemy i zespoły (26)
  • 1.1.2. Frontend (28)
  • 1.1.3. Integracja frontendu (31)
  • 1.1.4. Wspólne tematy (32)
 • 1.2. Jakie problemy rozwiązuje architektura mikrofrontendowa? (34)
  • 1.2.1. Optymalizacja rozwoju funkcjonalności (34)
  • 1.2.2. Precz z frontendowym monolitem (34)
  • 1.2.3. Gotowość na zmiany (36)
  • 1.2.4. Korzyści z niezależności (38)
 • 1.3. Wady architektury mikrofrontendowej (40)
  • 1.3.1. Redundancja (40)
  • 1.3.2. Spójność (41)
  • 1.3.3. Różnorodność technologii (41)
  • 1.3.4. Więcej kodu frontendowego (42)
 • 1.4. Kiedy stosować model mikrofrontendowy? (42)
  • 1.4.1. Dla średnich i dużych projektów (42)
  • 1.4.2. Najlepiej działa w sieci (43)
  • 1.4.3. Produktywność i koszty (44)
  • 1.4.4. Kiedy unikać mikrofrontendów? (44)
  • 1.4.5. Kto używa mikrofrontendów? (45)
 • 1.5. Podsumowanie (46)

2. Mój pierwszy projekt mikrofrontendowy (49)

 • 2.1. Przedstawiamy TraktoryOnline (50)
  • 2.1.1. Zaczynamy (51)
  • 2.1.2. Uruchamianie aplikacji (52)
 • 2.2. Przejścia między stronami za pomocą łączy (54)
  • 2.2.1. Własność danych (54)
  • 2.2.2. Kontrakt między zespołami (55)
  • 2.2.3. Jak to zrobić? (56)
  • 2.2.4. Zmiany adresów URL (59)
  • 2.2.5. Korzyści (59)
  • 2.2.6. Wady (60)
  • 2.2.7. Kiedy stosować łącza? (60)
 • 2.3. Kompozycja za pomocą ramek iframe (61)
  • 2.3.1. Jak to zrobić? (61)
  • 2.3.2. Korzyści (63)
  • 2.3.3. Wady (63)
  • 2.3.4. Kiedy stosować ramki iframe? (64)
 • 2.4. Co dalej? (65)
 • 2.5. Podsumowanie (66)

CZĘŚĆ II ROUTING, KOMPOZYCJA I KOMUNIKACJA (67)

3. Kompozycja techniką AJAX i routing po stronie serwera (69)

 • 3.1. Kompozycja techniką AJAX (70)
  • 3.1.1. Jak to zrobić? (71)
  • 3.1.2. Przestrzenie nazw dla stylów i skryptów (73)
  • 3.1.3. Deklaratywne ładowanie z biblioteką h-include (76)
  • 3.1.4. Korzyści (77)
  • 3.1.5. Wady (78)
  • 3.1.6. Kiedy stosować technikę AJAX? (79)
  • 3.1.7. Podsumowanie (79)
 • 3.2. Routing przez współdzielony serwer WWW (80)
  • 3.2.1. Jak to zrobić? (82)
  • 3.2.2. Przestrzenie nazw dla zasobów (85)
  • 3.2.3. Metody konfiguracji przekierowań (86)
  • 3.2.4. Odpowiedzialność za infrastrukturę (87)
  • 3.2.5. Kiedy stosować? (88)
 • 3.3. Podsumowanie (89)

4. Kompozycja po stronie serwera (91)

 • 4.1. Kompozycja - Nginx i SSI (92)
  • 4.1.1. Jak to zrobić? (93)
  • 4.1.2. Szybsze ładowanie (95)
 • 4.2. Obsługa niepewnych fragmentów (97)
  • 4.2.1. Zawodny fragment (97)
  • 4.2.2. Integracja fragmentu "W okolicy" (98)
  • 4.2.3. Limity czasu i treści zastępcze (99)
  • 4.2.4. Treści zastępcze (101)
 • 4.3. Analiza wydajności łączenia fragmentów (102)
  • 4.3.1. Ładowanie równoległe (102)
  • 4.3.2. Zagnieżdżone fragmenty (103)
  • 4.3.3. Opóźnione ładowanie (103)
  • 4.3.4. Czas do odebrania pierwszego bajta a streaming (104)
 • 4.4. Szybki przegląd innych rozwiązań (106)
  • 4.4.1. Edge-Side Includes (106)
  • 4.4.2. Tailor firmy Zalando (107)
  • 4.4.3. Podium (109)
  • 4.4.4. Którego rozwiązania użyć? (115)
 • 4.5. Zalety i wady kompozycji po stronie serwera (115)
  • 4.5.1. Korzyści (115)
  • 4.5.2. Wady (116)
  • 4.5.3. Kiedy integracja po stronie serwera ma sens? (117)
 • 4.6. Podsumowanie (117)

5. Kompozycja po stronie klienta (119)

 • 5.1. Mikrofrontend w komponencie webowym (120)
  • 5.1.1. Jak to zrobić? (122)
  • 5.1.2. Framework w komponencie webowym (126)
 • 5.2. Izolacja stylów dzięki mechanizmowi Shadow DOM (128)
  • 5.2.1. Tworzenie ukrytego elementu głównego (128)
  • 5.2.2. Ograniczenie widoczności stylów (129)
  • 5.2.3. Kiedy używać mechanizmu Shadow DOM? (131)
 • 5.3. Zalety i wady komponentów webowych jako metody kompozycji (132)
  • 5.3.1. Korzyści (132)
  • 5.3.2. Wady (132)
  • 5.3.3. Kiedy integracja po stronie klienta ma sens? (133)
 • 5.4. Podsumowanie (134)

6. Wzorce komunikacji (135)

 • 6.1. Komunikacja interfejsów użytkownika (136)
  • 6.1.1. Od komponentu nadrzędnego do podrzędnego (137)
  • 6.1.2. Komunikacja od komponentu podrzędnego do nadrzędnego (140)
  • 6.1.3. Komunikacja między fragmentami (144)
  • 6.1.4. Mechanizm publikacji/subskrypcji interfejsu API Broadcast Channel (148)
  • 6.1.5. Kiedy komunikacja między interfejsami użytkownika się sprawdza? (149)
 • 6.2. Inne mechanizmy komunikacji (150)
  • 6.2.1. Globalny kontekst i autentykacja (151)
  • 6.2.2. Zarządzanie stanem (152)
  • 6.2.3. Komunikacja między frontendem a backendem (153)
  • 6.2.4. Replikacja danych (153)
 • 6.3. Podsumowanie (155)

7. Routing po stronie klienta i powłoka aplikacji (157)

 • 7.1. Powłoka aplikacji z płaskim routingiem (160)
  • 7.1.1. Czym jest powłoka aplikacji? (160)
  • 7.1.2. Anatomia powłoki aplikacji (160)
  • 7.1.3. Routing po stronie klienta (162)
  • 7.1.4. Renderowanie stron (164)
  • 7.1.5. Kontrakty między powłoką aplikacji a zespołami (167)
 • 7.2. Powłoka aplikacji z dwupoziomowym routingiem (168)
  • 7.2.1. Router pierwszego poziomu (169)
  • 7.2.2. Routing na poziomie zespołu (170)
  • 7.2.3. Co się dzieje przy zmianie adresu? (171)
  • 7.2.4. Interfejsy API powłoki aplikacji (174)
 • 7.3. Rzut oka na metaframework single-spa (175)
  • 7.3.1. Jak działa single-spa? (176)
 • 7.4. Wady połączonych aplikacji jednostronicowych (181)
  • 7.4.1. Tematy do przemyślenia (181)
  • 7.4.2. Kiedy stosować połączone aplikacje jednostronicowe? (184)
 • 7.5. Podsumowanie (185)

8. Kompozycja i uniwersalne renderowanie (187)

 • 8.1. Połączenie dwóch kompozycji (188)
  • 8.1.1. Mechanizm SSI i komponenty webowe (190)
  • 8.1.2. Kontrakt między zespołami (194)
  • 8.1.3. Inne rozwiązania (195)
 • 8.2. Kiedy stosować uniwersalną kompozycję? (195)
  • 8.2.1. Uniwersalne renderowanie z kompozycją wyłącznie po stronie serwera (196)
  • 8.2.2. Większa złożoność (196)
  • 8.2.3. Uniwersalnie renderowane połączone aplikacje jednostronicowe? (196)
 • 8.3. Podsumowanie (197)

9. Który rodzaj architektury pasuje do mojego projektu? (199)

 • 9.1. Przypomnienie terminologii (200)
  • 9.1.1. Routing i przejścia między stronami (201)
  • 9.1.2. Metody kompozycji (201)
  • 9.1.3. Wysokopoziomowe modele architektoniczne (203)
 • 9.2. Porównanie złożoności (206)
  • 9.2.1. Architektoniczna niejednorodność (207)
 • 9.3. Witryna czy aplikacja? (207)
  • 9.3.1. Kontinuum między dokumentem a aplikacją (208)
  • 9.3.2. Serwer, klient czy uniwersalne renderowanie? (209)
 • 9.4. Wybór odpowiedniej architektury i metody integracji (210)
  • 9.4.1. Silna izolacja (przestarzały kod / kod strony trzeciej) (212)
  • 9.4.2. Szybkie pierwsze załadowanie / stopniowe ulepszanie (212)
  • 9.4.3. Błyskawiczna reakcja (213)
  • 9.4.4. Miękka nawigacja (214)
  • 9.4.5. Wiele mikrofrontendów na jednej stronie (214)
 • 9.5. Podsumowanie (215)

CZĘŚĆ III SZYBKOŚĆ, SPÓJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ (217)

10. Ładowanie zasobów (219)

 • 10.1. Strategie odnoszenia się do zasobów (220)
  • 10.1.1. Odniesienia bezpośrednie (220)
  • 10.1.2. Cache-busting a niezależne wdrożenia (221)
  • 10.1.3. Odniesienie przez przekierowanie (klient) (222)
  • 10.1.4. Odniesienia w dyrektywie include (225)
  • 10.1.5. Synchronizacja wersji kodu i zasobów (227)
  • 10.1.6. Zasoby we fragmencie (230)
  • 10.1.7. Zintegrowane rozwiązania (Tailor, Podium itp.) (230)
  • 10.1.8. Szybkie podsumowanie (232)
 • 10.2. Podział na pakiety (233)
  • 10.2.1. Protokół HTTP/2 (233)
  • 10.2.2. Wszystko w jednym pakiecie (234)
  • 10.2.3. Pakiet na zespół (235)
  • 10.2.4. Pakiet dla każdej strony i fragmentu (235)
 • 10.3. Ładowanie na żądanie (235)
  • 10.3.1. Komponenty pośredniczące (236)
  • 10.3.2. Opóźnione ładowanie stylów (237)
 • 10.4. Podsumowanie (237)

11. Wydajność to klucz (239)

 • 11.1. Projektowanie z myślą o wydajności (240)
  • 11.1.1. Różne zespoły, różne pomiary (240)
  • 11.1.2. Międzyzespołowy budżet wydajności (242)
  • 11.1.3. Odpowiedzialność za spowolnienia (243)
  • 11.1.4. Korzyści w obszarze wydajności (244)
 • 11.2. Biblioteki zewnętrzne (246)
  • 11.2.1. Koszt autonomii (246)
  • 11.2.2. Małe jest piękne (247)
  • 11.2.3. Jedna globalna wersja (249)
  • 11.2.4. Wersjonowane pakiety z bibliotekami zewnętrznymi (250)
  • 11.2.5. Unikaj współdzielenia kodu biznesowego (262)
 • 11.3. Podsumowanie (262)

12. Interfejs użytkownika i system projektowania (265)

 • 12.1. Po co nam system projektowania? (266)
  • 12.1.1. Cel i rola (268)
  • 12.1.2. Korzyści (268)
 • 12.2. Centralny system projektowania a autonomia zespołów (269)
  • 12.2.1. Czy potrzebuję własnego systemu projektowania? (269)
  • 12.2.2. Proces, a nie projekt (270)
  • 12.2.3. Stały budżet i odpowiedzialność (270)
  • 12.2.4. Poparcie zespołów (271)
  • 12.2.5. Proces rozwoju - centralny czy federacyjny? (273)
  • 12.2.6. Etapy rozwoju (274)
 • 12.3. Integracja w czasie wykonania czy wersjonowanie? (276)
  • 12.3.1. Integracja w czasie wykonania (276)
  • 12.3.2. Wersjonowany pakiet (278)
 • 12.4. Artefakty generyczne i specyficzne (281)
  • 12.4.1. Wybór formatu komponentów (281)
  • 12.4.2. Nieuchronne zmiany (285)
 • 12.5. Co powinno wchodzić w skład centralnej biblioteki wzorców? (286)
  • 12.5.1. Koszt współdzielenia komponentów (286)
  • 12.5.2. Centralny czy lokalny? (286)
  • 12.5.3. Centralne i lokalne biblioteki wzorców (289)
 • 12.6. Podsumowanie (290)

13. Zespoły i granice (293)

 • 13.1. Dopasowanie między systemami i zespołami (294)
  • 13.1.1. Granice między zespołami (295)
  • 13.1.2. Głębia integracji (297)
  • 13.1.3. Zmiana kulturowa (300)
 • 13.2. Dzielenie się wiedzą (301)
  • 13.2.1. Wspólnota praktyków (302)
  • 13.2.2. Nauka (303)
  • 13.2.3. Zaprezentuj swoją pracę (303)
 • 13.3. Globalne problemy (303)
  • 13.3.1. Centralna infrastruktura (304)
  • 13.3.2. Zespół ds. specjalistycznych komponentów (305)
  • 13.3.3. Globalne uzgodnienia i konwencje (305)
 • 13.4. Różnorodność technologiczna (306)
  • 13.4.1. Zestawy narzędzi i opcje domyślne (306)
  • 13.4.2. Szablon frontendowy (306)
  • 13.4.3. Odrzuć strach przed kopiowaniem (308)
  • 13.4.4. Wartość podobieństw (308)
 • 13.5. Podsumowanie (309)

14. Migracje, lokalne środowisko rozwojowe i testowanie (311)

 • 14.1. Migracja (312)
  • 14.1.1. Model koncepcyjny na przetarcie szlaku (312)
  • 14.1.2. Strategia nr 1: kawałek po kawałku (314)
  • 14.1.3. Strategia nr 2: najpierw frontend (315)
  • 14.1.4. Strategia nr 3: od zera do wielkiego wybuchu (317)
 • 14.2. Rozwój w środowisku lokalnym (318)
  • 14.2.1. Bez kodu pozostałych zespołów (319)
  • 14.2.2. Tworzenie atrap fragmentów (319)
  • 14.2.3. Fragmenty w izolacji (321)
  • 14.2.4. Pobieranie mikrofrontendów innych zespołów ze środowiska testowego lub produkcji (323)
 • 14.3. Testowanie (323)
 • 14.4. Podsumowanie (325)

 • Tytuły: Mikrofrontendy w akcji
 • Autor: Michael Geers
 • Tytuł oryginału: Micro Frontends in Action
 • Tłumaczenie: Karolina Stangel
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7781-3, 9788328377813
 • Data wydania książki drukowanej: 2021-09-14
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-7782-0, 9788328377820
 • Data wydania: 2021-09-14
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: mikrak
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion