Helion


Szczegóły ebooka

Microsoft Power BI. Jak modelować i wizualizować dane oraz budować narracje cyfrowe. Wydanie II

Microsoft Power BI. Jak modelować i wizualizować dane oraz budować narracje cyfrowe. Wydanie II


Większość poważnych organizacji docenia wartości płynące z danych. Doświadczeni analitycy potrafią nie tylko wyciągać z ich zbioru informacje niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych, ale także zastosować odpowiednie style wizualizacji danych i tworzyć przekonujące narracje cyfrowe. Przy tym wszystkim konieczne jest pełne wdrożenie zasad bezpieczeństwa danych. Niezastąpionym narzędziem dla specjalisty BI może być pakiet samoobsługowych narzędzi analitycznych Microsoft Power BI.

To drugie, w pełni zaktualizowane wydanie znakomitego przewodnika, dzięki któremu bezproblemowo rozpoczniesz pracę z Power BI i w pełni wykorzystasz jego możliwości. Dowiesz się, jak pozyskiwać i oczyszczać dane z różnych źródeł, a także jak zaprojektować model danych, aby móc analizować relacje i ułatwić sobie pracę z danymi. Zapoznasz się ze stylami wizualizacji danych i z zaawansowanymi technikami tworzenia narracji cyfrowych. Nauczysz się też budować własne przepływy danych i zautomatyzujesz odświeżanie tych transferów. Dzięki lekturze łatwiej zrozumiesz zasady zarządzania środowiskiem Power BI w organizacji, aby w ostatecznym rozrachunku umożliwić podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych.

W książce między innymi:

 • DirectQuery, edytor Power Query, skrypty w językach M i R
 • zoptymalizowane modele danych i obliczenia w języku DAX
 • efektywne raporty z niestandardowymi wizualizacjami
 • bezpieczeństwo danych a Power BI Desktop i usługa Power BI
 • zarządzanie usługą Power BI w chmurze
 • praca z serwerem raportów Power BI Report Server

Power BI: eleganckie rozwiązania dla profesjonalnych analityków biznesowych!

O autorach

O recenzencie

Przedmowa

Rozdział 1. Pierwsze kroki z opcjami importowania danych

 • Pierwsze kroki
 • Importowanie danych
  • Excel jako źródło danych
  • SQL Server jako źródło danych
  • Sieć WWW jako źródło danych
 • DirectQuery
  • Ograniczenia
 • Modele złożone
 • Połączenie na żywo
  • Ograniczenia
 • Które rozwiązanie należy wybrać?
 • Podsumowanie

Rozdział 2. Strategie przekształcania danych

 • Edytor Power Query
 • Podstawy przekształceń
  • Użyj pierwszego wiersza jako nagłówka
  • Usuwanie kolumn
  • Zmiana typów danych
  • Kolumna z przykładów
 • Zaawansowane opcje przekształcania danych
  • Kolumny warunkowe
  • Przekształcenie Fill Down (Wypełnij w dół)
  • Przekształcenie Unpivot (Anuluj przestawienie kolumn)
  • Scalanie zapytań
  • Dołączanie zapytań
 • Wykorzystanie języka R
  • Instalacja i konfiguracja
  • Przekształcenie z wykorzystaniem skryptu R
 • Funkcja AI Insights
  • Ocenianie tonacji za pomocą funkcji Text Analytics (Analiza tekstu)
 • Język formuł M
  • Funkcja #shared
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Budowanie modelu danych

 • Tworzenie relacji
  • Edytowanie relacji
  • Tworzenie nowej relacji
 • Praca z relacjami złożonymi
  • Relacje typu wiele-do-wielu
  • Tabele odgrywające role
 • Usprawnienia użyteczności modelu danych
  • Ukrywanie tabel i kolumn
  • Zmiana nazw tabel i kolumn
  • Podsumowanie domyślne
  • Jak wyświetlić jedną kolumnę, a posortować według innej
  • Kategoryzacja danych
  • Tworzenie hierarchii
 • Wydajność modelu danych
  • Wydajność zapytań
  • Wydajność przetwarzania
 • Podsumowanie

Rozdział 4. Wykorzystanie języka DAX

 • Tworzenie kolumn obliczeniowych
  • Funkcje łańcuchowe Month i Year
  • Funkcja FORMAT - kolumna Month Year
  • Obliczanie wieku
  • SWITCH() - podział klientów ze względu na wiek
  • Funkcje nawigacyjne - RELATED
 • Tworzenie miar - podstawy
  • Miary - podstawowe agregacje
  • Przypisywanie miar
  • Foldery wyświetlania
 • Kontekst filtra
  • Funkcja CALCULATE
  • Obliczanie procentu całości
 • Funkcje analizy czasowej
  • Sprzedaż YTD
  • Sprzedaż YTD (według kalendarza fiskalnego)
 • Tabele odgrywające role w języku DAX
 • Podsumowanie

Rozdział 5. Wizualizacja danych

 • Podstawy tworzenia raportów
 • Tworzenie nowych wizualizacji
 • Filtrowanie wizualizacji i danych
  • Filtrowanie krzyżowe i wyróżnianie krzyżowe
  • Edytowanie interakcji
  • Fragmentator
 • Wizualizacja danych tabelarycznych
  • Tabela
  • Macierz
 • Wizualizacja danych według kategorii
  • Wykresy słupkowe i kolumnowe
  • Wykresy kołowe i pierścieniowe
  • Mapa drzewa
  • Wykres punktowy
  • Wizualizacja trendów
  • Wykresy liniowe i warstwowe
  • Wykresy kombi
  • Wykresy wstążkowe
  • Wykres kaskadowy
  • Wykres lejkowy
 • Wizualizacja kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
  • Miernik
  • Kluczowy wskaźnik wydajności
 • Wizualizacja danych za pomocą kart
  • Karta
  • Karta z wieloma wierszami
 • Wizualizacja danych geograficznych
  • Mapa
  • Kartogram
  • Mapa kształtów
  • Mapy ArcGIS
  • Mapy Azure
 • Język naturalny
 • Wizualizacje analityczne
 • Niestandardowe wizualizacje w Power BI
 • Wskazówki i triki dotyczące wizualizacji danych
  • Zmiana wizualizacji
  • Formatowanie wizualizacji
  • Karta Analiza
  • Filtr Najlepsze N elementów
  • Opcja Pokaż wartości jako
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Digital storytelling, czyli tworzenie narracji cyfrowych za pomocą Power BI

 • Konfigurowanie przeglądania szczegółowego
 • Przechwytywanie widoków raportów za pomocą zakładek
 • Połączenie widoczności obiektów z zakładkami
  • Tworzenie zakładek dla różnych widoków tych samych danych
  • Używanie przycisków do wybierania zakładek
 • Strony raportu jako etykietki narzędzi
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Wdrożenia usługi Power BI w chmurze

 • Publikowanie raportów w usłudze Power BI
  • Zestawy danych
  • Skoroszyty
 • Tworzenie pulpitów nawigacyjnych i interakcja z nimi
  • Tworzenie pierwszego pulpitu nawigacyjnego
  • Zadawanie pytań dotyczących danych
  • Subskrybowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych
 • Udostępnianie pulpitów nawigacyjnych
  • Obszary robocze
 • Ustawianie zabezpieczeń na poziomie wiersza
 • Planowanie odświeżania danych
 • Podsumowanie

Rozdział 8. Oczyszczanie danych w chmurze z wykorzystaniem przepływów danych

 • Rozpoczęcie pracy z przepływami danych
 • Tworzenie przepływu danych
 • Używanie przepływów danych jako źródła danych w Power BI Desktop
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Rozwiązania lokalne z wykorzystaniem serwera raportów Power BI

 • Publikowanie raportów na lokalnym serwerze Power BI Report Server
 • Zabezpieczanie raportów
 • Tworzenie harmonogramu odświeżania danych
 • Podsumowanie

Skorowidz