Szczegóły ebooka

Myśl w języku Python! Nauka programowania. Wydanie II

Myśl w języku Python! Nauka programowania. Wydanie II

Allen B. Downey

Ebook

Aby stać się cenionym programistą, trzeba zacząć od bardzo solidnych podstaw. Python jest idealną propozycją dla osób, które chcą nauczyć się programowania. Składnia i podstawowe koncepcje programistyczne w Pythonie są dość proste do zrozumienia. Sam język ma duże możliwości zastosowania w różnych dziedzinach wiedzy. Umożliwia przy tym pisanie czytelnego i łatwego w konserwacji kodu, co jest ogromną zaletą.

Trzymasz w ręku praktyczny przewodnik do nauki programowania. Znajdziesz w nim przystępnie napisane wyjaśnienia dotyczące podstawowych pojęć programistycznych. Dowiesz się, jak stosować funkcje, czym jest rekurencja, jak wyglądają struktury danych i na czym polega projektowanie obiektowe. W każdym rozdziale znalazły się praktyczne ćwiczenia, dzięki którym będziesz używać poznawanych koncepcji i utrwalisz zdobytą wiedzę.

W tej książce:

 • przedstawiono podstawy Pythona, w tym jego składnię i semantykę
 • opisano najważniejsze koncepcje programistyczne i zdefiniowano istotne pojęcia
 • pokazano, jak stosować wartości, zmienne, instrukcje, funkcje i struktury danych
 • przedstawiono metody pracy z plikami i bazami danych
 • wyjaśniono zagadnienia programowania obiektowego
 • opisano techniki debugowania służące do usuwania błędów składniowych, uruchomieniowych i semantycznych

Python: dzięki niemu zaczniesz myśleć jak informatyk!

 • Przedmowa
  • Dziwna historia książki
  • Konwencje zastosowane w książce
  • Wykorzystanie przykładów z kodem
  • Podziękowania
  • Lista współpracowników
 • Rozdział 1. Jak w programie
  • Czym jest program?
  • Uruchamianie interpretera języka Python
  • Pierwszy program
  • Operatory arytmetyczne
  • Wartości i typy
  • Języki formalne i naturalne
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 2. Zmienne, wyrażenia i instrukcje
  • Instrukcje przypisania
  • Nazwy zmiennych
  • Wyrażenia i instrukcje
  • Tryb skryptowy
  • Kolejność operacji
  • Operacje na łańcuchach
  • Komentarze
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 3. Funkcje
  • Wywołania funkcji
  • Funkcje matematyczne
  • Złożenie
  • Dodawanie nowych funkcji
  • Definicje i zastosowania
  • Przepływ wykonywania
  • Parametry i argumenty
  • Zmienne i parametry są lokalne
  • Diagramy stosu
  • Funkcje owocne i puste
  • Dlaczego funkcje?
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 4. Analiza przypadku: projekt interfejsu
  • Moduł turtle
  • Proste powtarzanie
  • Ćwiczenia
  • Hermetyzowanie
  • Uogólnianie
  • Projekt interfejsu
  • Refaktoryzacja
  • Plan projektowania
  • Notka dokumentacyjna
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 5. Instrukcje warunkowe i rekurencja
  • Dzielenie bez reszty i wartość bezwzględna
  • Wyrażenia boolowskie
  • Operatory logiczne
  • Wykonywanie warunkowe
  • Wykonywanie alternatywne
  • Łańcuchowe instrukcje warunkowe
  • Zagnieżdżone instrukcje warunkowe
  • Rekurencja
  • Diagramy stosu dla funkcji rekurencyjnych
  • Rekurencja nieskończona
  • Dane wprowadzane z klawiatury
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 6. Funkcje owocne
  • Wartości zwracane
  • Projektowanie przyrostowe
  • Złożenie
  • Funkcje boolowskie
  • Jeszcze więcej rekurencji
  • Skok wiary
  • Jeszcze jeden przykład
  • Sprawdzanie typów
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 7. Iteracja
  • Ponowne przypisanie
  • Aktualizowanie zmiennych
  • Instrukcja while
  • Instrukcja break
  • Pierwiastki kwadratowe
  • Algorytmy
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 8. Łańcuchy
  • Łańcuch jest ciągiem
  • Funkcja len
  • Operacja przechodzenia za pomocą pętli for
  • Fragmenty łańcuchów
  • Łańcuchy są niezmienne
  • Wyszukiwanie
  • Wykonywanie pętli i liczenie
  • Metody łańcuchowe
  • Operator in
  • Porównanie łańcuchów
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 9. Analiza przypadku: gra słów
  • Odczytywanie list słów
  • Ćwiczenia
  • Wyszukiwanie
  • Wykonywanie pętli z wykorzystaniem indeksów
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 10. Listy
  • Lista to ciąg
  • Listy są zmienne
  • Operacja przechodzenia listy
  • Operacje na listach
  • Fragmenty listy
  • Metody list
  • Odwzorowywanie, filtrowanie i redukowanie
  • Usuwanie elementów
  • Listy i łańcuchy
  • Obiekty i wartości
  • Tworzenie aliasu
  • Argumenty listy
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 11. Słowniki
  • Słownik to odwzorowanie
  • Słownik jako kolekcja liczników
  • Wykonywanie pętli i słowniki
  • Wyszukiwanie odwrotne
  • Słowniki i listy
  • Wartości zapamiętywane
  • Zmienne globalne
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 12. Krotki
  • Krotki są niezmienne
  • Przypisywanie krotki
  • Krotki jako wartości zwracane
  • Krotki argumentów o zmiennej długości
  • Listy i krotki
  • Słowniki i krotki
  • Ciągi ciągów
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 13. Analiza przypadku: wybór struktury danych
  • Analiza częstości występowania słów
  • Liczby losowe
  • Histogram słów
  • Najczęściej używane słowa
  • Parametry opcjonalne
  • Odejmowanie słowników
  • Słowa losowe
  • Analiza Markowa
  • Struktury danych
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 14. Pliki
  • Trwałość
  • Odczytywanie i zapisywanie
  • Operator formatu
  • Nazwy plików i ścieżki
  • Przechwytywanie wyjątków
  • Bazy danych
  • Użycie modułu pickle
  • Potoki
  • Zapisywanie modułów
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 15. Klasy i obiekty
  • Typy definiowane przez programistę
  • Atrybuty
  • Prostokąty
  • Instancje jako wartości zwracane
  • Obiekty są zmienne
  • Kopiowanie
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 16. Klasy i funkcje
  • Klasa Time
  • Funkcje czyste
  • Modyfikatory
  • Porównanie prototypowania i planowania
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 17. Klasy i metody
  • Elementy obiektowe
  • Wyświetlanie obiektów
  • Kolejny przykład
  • Bardziej złożony przykład
  • Metoda init
  • Metoda __str__
  • Przeciążanie operatorów
  • Przekazywanie oparte na typie
  • Polimorfizm
  • Interfejs i implementacja
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 18. Dziedziczenie
  • Obiekty kart
  • Atrybuty klasy
  • Porównywanie kart
  • Talie
  • Wyświetlanie talii
  • Dodawanie, usuwanie, przenoszenie i sortowanie
  • Dziedziczenie
  • Diagramy klas
  • Hermetyzacja danych
  • Debugowanie
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 19. Przydatne elementy
  • Wyrażenia warunkowe
  • Wyrażenia listowe
  • Wyrażenia generatora
  • Funkcje any i all
  • Zbiory
  • Liczniki
  • defaultdict
  • Krotki z nazwą
  • Zbieranie argumentów słów kluczowych
  • Słownik
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 20. Debugowanie
  • Błędy składniowe
   • Ciągle wprowadzam zmiany i nic to nie zmienia
  • Błędy uruchomieniowe
   • Mój program nie wykonuje absolutnie żadnego działania
   • Mój program zawiesza się
    • Pętla nieskończona
    • Rekurencja nieskończona
    • Przepływ wykonywania
   • W momencie uruchomienia programu uzyskuję wyjątek
   • Dodałem tak wiele instrukcji print, że zostałem przytłoczony danymi wyjściowymi
  • Błędy semantyczne
   • Mój program nie działa
   • Dysponuję wielkim i trudnym wyrażeniem, które nie działa zgodnie z oczekiwaniami
   • Mam funkcję, która nie zwraca tego, czego oczekuję
   • Naprawdę, ale to naprawdę nie wiem, co mam zrobić, i potrzebuję pomocy
   • Nie, naprawdę potrzebuję pomocy
 • Rozdział 21. Analiza algorytmów
  • Tempo wzrostu
  • Analiza podstawowych operacji w języku Python
  • Analiza algorytmów wyszukiwania
  • Tablice mieszające
  • Słownik
   • O autorze
   • Kolofon
 • Tytuł: Myśl w języku Python! Nauka programowania. Wydanie II
 • Autor: Allen B. Downey
 • Tytuł oryginału: Think Python: How to Think Like a Computer Scientist, 2nd Edition
 • Tłumaczenie: Piotr Pilch
 • ISBN: 978-83-283-3003-0, 9788328330030
 • Data wydania: 2017-02-05
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: myjep2
 • Wydawca: Helion