Helion


Szczegóły ebooka

Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budować udane aplikacje

Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budować udane aplikacje


Systemy informatyczne oparte na chmurze stały się atrakcyjną alternatywą dla standardowej infrastruktury. Wymusiły jednak radykalne zmiany w praktykach tworzenia, wdrażania i utrzymywania aplikacji. Dziś uwaga profesjonalistów skupiona jest na Kubernetes, który w ciągu zaledwie kilku lat stał się faktycznym standardem wdrażania natywnej chmury. Aby tworzone aplikacje funkcjonowały wydajnie, bezawaryjnie i niezawodnie, warto wdrożyć i stosować wzorce i najlepsze praktyki. Konieczne jest również przemodelowanie sposobu pracy programistów.

Ta książka jest przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników Kubernetes, którzy chcą poznać wzorce i najlepsze praktyki przy wdrażaniu rzeczywistych rozwiązań. Znalazły się tu informacje o jego działaniu w różnych skalach, topologiach i domenach, a także liczne przykłady zastosowania omawianych technologii. Sporo miejsca poświęcono zagadnieniom projektowania aplikacji, konfiguracji i działania usług Kubernetes, a także ciągłej integracji i testowania aplikacji. Ważnym zagadnieniem są takie aspekty zarządzania klastrem jak przydzielanie zasobów, zapewnienie bezpieczeństwa czy autoryzacja i dostęp do klastra. Prezentowane treści zilustrowano fragmentami przejrzystego kodu, co dodatkowo zwiększa przydatność tej książki w pracy inżyniera.

Najciekawsze zagadnienia:

 • konfiguracja i projektowanie aplikacji w Kubernetes
 • wzorce monitorowania i zarządzanie uaktualnieniami aplikacji
 • wdrażanie i wycofywanie aplikacji Kubernetes
 • polityka sieciowa i współpraca Kubernetes z architekturą Service Mesh
 • platformy wysokiego poziomu na bazie Kubernetes
 • Kubernetes i uczenie maszynowe

Najlepsze praktyki w Kubernetes: poradzisz sobie z każdym wyzwaniem!


Wprowadzenie 11

1. Konfiguracja podstawowej usługi 15

 • Ogólne omówienie aplikacji 15
 • Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi 15
 • Tworzenie usługi replikowanej za pomocą wdrożeń 17
  • Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania obrazami kontenera 17
  • Tworzenie replikowanej aplikacji 18
 • Konfiguracja zewnętrznego przychodzącego ruchu sieciowego HTTP 20
 • Konfigurowanie aplikacji za pomocą zasobu ConfigMap 21
 • Zarządzanie uwierzytelnianiem za pomocą danych poufnych 22
 • Wdrożenie prostej bezstanowej bazy danych 25
 • Utworzenie za pomocą usług mechanizmu równoważenia obciążenia TCP 28
 • Przekazanie przychodzącego ruchu sieciowego do serwera pliku statycznego 29
 • Parametryzowanie aplikacji za pomocą menedżera pakietów Helm 31
 • Najlepsze praktyki dotyczące wdrożenia 32
 • Podsumowanie 33

2. Sposób pracy programisty 35

 • Cele 35
 • Tworzenie klastra programistycznego 36
 • Konfiguracja klastra współdzielonego przez wielu programistów 37
  • Przygotowywanie zasobów dla użytkownika 38
  • Tworzenie i zabezpieczanie przestrzeni nazw 40
  • Zarządzanie przestrzeniami nazw 42
  • Usługi na poziomie klastra 43
 • Umożliwienie pracy programistom 43
 • Konfiguracja początkowa 43
 • Umożliwienie aktywnego programowania 44
 • Umożliwienie testowania i debugowania 45
 • Najlepsze praktyki dotyczące konfiguracji środowiska programistycznego 46
 • Podsumowanie 46

3. Monitorowanie i rejestrowanie danych w Kubernetes 47

 • Wskaźniki kontra dzienniki zdarzeń 47
 • Techniki monitorowania 47
 • Wzorce monitorowania 48
 • Ogólne omówienie wskaźników Kubernetes 49
  • cAdvisor 49
  • Wskaźniki serwera 50
  • kube-state-metrics 50
 • Które wskaźniki powinny być monitorowane? 51
 • Narzędzia do monitorowania 52
 • Monitorowanie Kubernetes za pomocą narzędzia Prometheus 54
 • Ogólne omówienie rejestrowania danych 58
 • Narzędzia przeznaczone do rejestrowania danych 60
 • Rejestrowanie danych za pomocą stosu EFK 60
 • Ostrzeganie 62
 • Najlepsze praktyki dotyczące monitorowania, rejestrowania danych i ostrzegania 64
  • Monitorowanie 64
  • Rejestrowanie danych 64
  • Ostrzeganie 64
 • Podsumowanie 65

4. Konfiguracja, dane poufne i RBAC 67

 • Konfiguracja za pomocą zasobu ConfigMap i danych poufnych 67
  • ConfigMap 67
  • Dane poufne 68
 • Najlepsze praktyki dotyczące API zasobu ConfigMap i danych poufnych 69
 • RBAC 74
  • Krótkie wprowadzenie do mechanizmu RBAC 75
  • Najlepsze praktyki dotyczące mechanizmu RBAC 77
 • Podsumowanie 79

5. Ciągła integracja, testowanie i ciągłe wdrażanie 81

 • System kontroli wersji 82
 • Ciągła integracja 82
 • Testowanie 82
 • Kompilacja kontenera 83
 • Oznaczanie tagiem obrazu kontenera 84
 • Ciągłe wdrażanie 85
 • Strategie wdrażania 85
 • Testowanie w produkcji 89
 • Stosowanie inżynierii chaosu i przygotowania 91
  • Konfiguracja ciągłej integracji 91
  • Konfiguracja ciągłego wdrażania 93
  • Przeprowadzanie operacji uaktualnienia 94
  • Prosty eksperyment z inżynierią chaosu 94
 • Najlepsze praktyki dotyczące technik ciągłej integracji i ciągłego wdrażania 95
 • Podsumowanie 96

6. Wersjonowanie, wydawanie i wdrażanie aplikacji 97

 • Wersjonowanie aplikacji 98
 • Wydania aplikacji 98
 • Wdrożenia aplikacji 99
 • Połączenie wszystkiego w całość 100
  • Najlepsze praktyki dotyczące wersjonowania, wydawania i wycofywania wdrożeń 103
 • Podsumowanie 104

7. Rozpowszechnianie aplikacji na świecie i jej wersje robocze 105

 • Rozpowszechnianie obrazu aplikacji 106
 • Parametryzacja wdrożenia 107
 • Mechanizm równoważenia obciążenia związanego z ruchem sieciowym w globalnie wdrożonej aplikacji 107
 • Niezawodne wydawanie oprogramowania udostępnianego globalnie 108
  • Weryfikacja przed wydaniem oprogramowania 108
  • Region kanarkowy 111
  • Identyfikacja typów regionów 111
  • Przygotowywanie wdrożenia globalnego 112
 • Gdy coś pójdzie nie tak 113
 • Najlepsze praktyki dotyczące globalnego wdrożenia aplikacji 114
 • Podsumowanie 115

8. Zarządzanie zasobami 117

 • Zarządca procesów w Kubernetes 117
  • Predykaty 117
  • Priorytety 118
 • Zaawansowane techniki stosowane przez zarządcę procesów 119
  • Podobieństwo i brak podobieństwa podów 119
  • nodeSelector 120
  • Wartość taint i tolerancje 120
 • Zarządzanie zasobami poda 122
  • Żądanie zasobu 122
  • Ograniczenia zasobów i jakość usługi poda 123
  • PodDisruptionBudget 125
  • Zarządzanie zasobami za pomocą przestrzeni nazw 126
  • ResourceQuota 127
  • LimitRange 128
  • Skalowanie klastra 129
  • Skalowanie aplikacji 130
  • Skalowanie za pomocą HPA 131
  • HPA ze wskaźnikami niestandardowymi 132
  • Vertical Pod Autoscaler 133
 • Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania zasobami 133
 • Podsumowanie 134

9. Sieć, bezpieczeństwo sieci i architektura Service Mesh 135

 • Reguły działania sieci w Kubernetes 135
 • Wtyczki sieci 137
  • Kubenet 137
  • Najlepsze praktyki dotyczące pracy z Kubenet 138
  • Wtyczka zgodna ze specyfikacją CNI 139
  • Najlepsze praktyki dotyczące pracy z wtyczkami zgodnymi ze specyfikacją CNI 139
 • Usługi w Kubernetes 140
  • Typ usługi ClusterIP 140
  • Typ usługi NodePort 142
  • Typ usługi ExternalName 143
  • Typ usługi LoadBalancer 143
  • Ingress i kontrolery Ingress 144
  • Najlepsze praktyki dotyczące usług i kontrolerów Ingress 146
 • Polityka zapewnienia bezpieczeństwa sieci 146
  • Najlepsze praktyki dotyczące polityki sieci 148
 • Architektura Service Mesh 150
  • Najlepsze praktyki dotyczące architektury Service Mesh 151
 • Podsumowanie 152

10. Bezpieczeństwo poda i kontenera 153

 • API PodSecurityPolicy 153
  • Włączenie zasobu PodSecurityPolicy 153
  • Anatomia zasobu PodSecurityPolicy 155
  • Wyzwania związane z zasobem PodSecurityPolicy 162
  • Najlepsze praktyki dotyczące zasobu PodSecurityPolicy 163
  • Następne kroki związane z zasobem PodSecurityPolicy 163
 • Izolacja zadania i API RuntimeClass 164
  • Używanie API RuntimeClass 164
  • Implementacje środowiska uruchomieniowego 165
  • Najlepsze praktyki dotyczące izolacji zadań i API RuntimeClass 166
 • Pozostałe rozważania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa poda i kontenera 166
  • Kontrolery dopuszczenia 166
  • Narzędzia do wykrywania włamań i anomalii 167
 • Podsumowanie 167

11. Polityka i zarządzanie klastrem 169

 • Dlaczego polityka i zarządzanie są ważne? 169
 • Co odróżnia tę politykę od innych? 169
 • Silnik polityki natywnej chmury 170
 • Wprowadzenie do narzędzia Gatekeeper 170
  • Przykładowe polityki 171
  • Terminologia stosowana podczas pracy z Gatekeeper 171
  • Definiowanie szablonu ograniczenia 172
  • Definiowanie ograniczenia 173
  • Replikacja danych 174
  • UX 174
 • Audyt 175
  • Poznanie narzędzia Gatekeeper 176
  • Następne kroki podczas pracy z narzędziem Gatekeeper 176
 • Najlepsze praktyki dotyczące polityki i zarządzania 176
 • Podsumowanie 177

12. Zarządzanie wieloma klastrami 179

 • Do czego potrzebujesz wielu klastrów? 179
 • Kwestie do rozważenia podczas projektowania architektury składającej się z wielu klastrów 181
 • Zarządzanie wieloma wdrożeniami klastrów 183
  • Wzorce wdrażania i zarządzania 183
 • Podejście GitOps w zakresie zarządzania klastrami 185
 • Narzędzia przeznaczone do zarządzania wieloma klastrami 187
 • Federacja Kubernetes 187
 • Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania wieloma klastrami 190
 • Podsumowanie 191

13. Integracja usług zewnętrznych z Kubernetes 193

 • Importowanie usług do Kubernetes 193
  • Pozbawiona selektora usługa dla stabilnego adresu IP 194
  • Oparte na rekordzie CNAME usługi dla stabilnych nazw DNS 194
  • Podejście oparte na aktywnym kontrolerze 196
 • Eksportowanie usług z Kubernetes 197
  • Eksportowanie usług za pomocą wewnętrznych mechanizmów równoważenia obciążenia 197
  • Eksportowanie usług za pomocą usługi opartej na NodePort 198
  • Integracja komputerów zewnętrznych z Kubernetes 199
 • Współdzielenie usług między Kubernetes 200
 • Narzędzia opracowane przez podmioty zewnętrzne 200
 • Najlepsze praktyki dotyczące nawiązywania połączeń między klastrami a usługami zewnętrznymi 201
 • Podsumowanie 201

14. Uczenie maszynowe w Kubernetes 203

 • Dlaczego Kubernetes doskonale sprawdza się w połączeniu z uczeniem maszynowym? 203
 • Sposób pracy z zadaniami uczenia głębokiego 204
 • Uczenie maszynowe dla administratorów klastra Kubernetes 205
  • Trenowanie modelu w Kubernetes 205
  • Trenowanie rozproszone w Kubernetes 208
  • Ograniczenia dotyczące zasobów 208
  • Sprzęt specjalizowany 208
  • Biblioteki, sterowniki i moduły jądra 209
  • Pamięć masowa 210
  • Sieć 211
  • Protokoły specjalizowane 211
 • Obawy użytkowników zajmujących się analizą danych 212
 • Najlepsze praktyki dotyczące wykonywania w Kubernetes zadań związanych z uczeniem maszynowym 212
 • Podsumowanie 213

15. Tworzenie wzorców aplikacji wysokiego poziomu na podstawie Kubernetes 215

 • Podejścia w zakresie tworzenia abstrakcji wysokiego poziomu 215
 • Rozszerzanie Kubernetes 216
  • Rozszerzanie klastrów Kubernetes 216
  • Wrażenia użytkownika podczas rozszerzania Kubernetes 218
 • Rozważania projektowe podczas budowania platformy 218
  • Obsługa eksportowania do obrazu kontenera 218
  • Obsługa istniejących mechanizmów dla usług i wykrywania usług 219
 • Najlepsze praktyki dotyczące tworzenia platform dla aplikacji 220
 • Podsumowanie 220

16. Zarządzanie informacjami o stanie i aplikacjami wykorzystującymi te dane 221

 • Woluminy i punkty montowania 222
  • Najlepsze praktyki dotyczące woluminów 223
 • Pamięć masowa w Kubernetes 223
  • API PersistentVolume 223
  • API PersistentVolumeClaims 224
  • Klasy pamięci masowej 225
  • Najlepsze praktyki dotyczące pamięci masowej w Kubernetes 226
 • Aplikacje obsługujące informacje o stanie 227
  • Zasób StatefulSet 228
  • Operatory 229
  • Najlepsze praktyki dotyczące zasobu StatefulSet i operatorów 230
 • Podsumowanie 231

17. Sterowanie dopuszczeniem i autoryzacja 233

 • Sterowanie dopuszczeniem 233
  • Czym jest kontroler dopuszczenia? 234
  • Typy kontrolerów dopuszczenia 234
  • Konfiguracja zaczepu sieciowego dopuszczenia 235
  • Najlepsze praktyki dotyczące sterowania dopuszczeniem 237
 • Autoryzacja 239
  • Moduły autoryzacji 239
  • Najlepsze praktyki dotyczące autoryzacji 242
 • Podsumowanie 242

18. Zakończenie 243