Szczegóły ebooka

Nauka Dockera w miesiąc

Nauka Dockera w miesiąc

Elton Stoneman

Ebook

U podstaw sukcesu Dockera leżał bardzo prosty pomysł: spakowanie aplikacji w lekkim, łatwym do zainstalowania kontenerze. Nagle się okazało, że można zarządzać aplikacjami bez budowania złożonej infrastruktury. Kontenery są niezależne od platformy i wszechstronne. Upraszczają opracowanie, testowanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji, a także ułatwiają automatyzację przepływu pracy i ciągły rozwój aplikacji. Docker jest przy tym rozwiązaniem bezpłatnym, o otwartych źródłach. Coraz większa liczba użytkowników, programistów i administratorów przekonuje się do tej technologii, co sprawia, że lawinowo rośnie liczba wdrożeń. Dziś Dockera po prostu trzeba znać!

Ta książka składa się z ponad dwudziestu krótkich, praktycznych lekcji, w ramach których przedstawiono najważniejsze koncepcje związane ze stosowaniem Dockera. Dzięki niej szybko i bez problemów zaczniesz wdrażać aplikacje kontenerowe w środowisku produkcyjnym. Skupisz się na rzeczywistych zadaniach i stopniowo będziesz zdobywać doświadczenie związane z Dockerem, aplikacjami rozproszonymi, orkiestracją i ekosystemem kontenerów.

Publikacja zawiera mnóstwo wskazówek, przykładów, ćwiczeń i rozbudowanych projektów, które ułatwią nabywanie wiedzy i przydatnych umiejętności. Każdy rozdział powinien Ci zająć nie więcej niż godzinę: w tym czasie zapoznasz się z niewielką porcją teorii, wykonasz ćwiczenia i przeanalizujesz praktyczne przykłady. W rezultacie po lekturze będziesz pewnie tworzyć i uruchamiać aplikacje w Dockerze.

W książce:

 • gruntowne wprowadzenie do koncepcji Dockera
 • pakowanie aplikacji w kontenerach
 • uruchamianie kontenerów w środowisku produkcyjnym
 • tworzenie zoptymalizowanych obrazów Dockera
 • uruchamianie i skalowanie skonteneryzowanych aplikacji

Docker. Należy znać. Trzeba używać!


Wstęp 13

Podziękowania 15

O książce 17

O autorze 21

CZĘŚĆ 1. WYJAŚNIENIE, CZYM SĄ KONTENERY I OBRAZY DOCKERA 23

1. Zanim zaczniesz 25

 • 1.1. Dlaczego kontenery podbiją świat? 26
  • 1.1.1. Przenoszenie aplikacji do chmury 27
  • 1.1.2. Modernizacja starych aplikacji 28
  • 1.1.3. Tworzenie nowej aplikacji chmurowej 29
  • 1.1.4. Innowacje techniczne: rozwiązania bezserwerowe i inne 32
  • 1.1.5. Cyfrowe przetwarzanie przy użyciu rozwoju i operacji 33
 • 1.2. Dla kogo jest przeznaczona ta książka? 34
 • 1.3. Tworzenie środowiska roboczego 35
  • 1.3.1. Instalacja Dockera 35
  • 1.3.2. Weryfikacja działania Dockera 37
  • 1.3.3. Pobieranie kodów źródłowych do książki 38
  • 1.3.4. Pamiętanie o poleceniach czyszczących 38
 • 1.4. Jak być efektywnym od zaraz? 39

2. Docker - przedstawienie i przykład Witaj, świecie! 41

 • 2.1. Uruchamianie aplikacji Witaj, świecie! w kontenerze 41
 • 2.2. A zatem czym jest kontener? 45
 • 2.3. Nawiązywanie połączenia z kontenerem jak ze zdalnym komputerem 47
 • 2.4. Uruchamianie witryn internetowych w kontenerze 51
 • 2.5. Jak Docker wykonuje kontenery? 55
 • 2.6. Laboratorium. Poznawanie systemu plików kontenera 58

3. Tworzenie własnych obrazów Dockera 61

 • 3.1. Stosowanie obrazu kontenera z serwisu Docker Hub 61
 • 3.2. Pisanie pierwszego pliku Dockerfile 66
 • 3.3. Budowanie własnego obrazu kontenera 68
 • 3.4. Obrazy Dockera i warstwy obrazów 71
 • 3.5. Optymalizacja plików Dockerfile pod kątem wykorzystania pamięci podręcznej warstw obrazów 74
 • 3.6. Laboratorium 77

4. Pakowanie aplikacji w formie kodu źródłowego do obrazów Dockera 79

 • 4.1. Po co komu serwer budowania, skoro można użyć pliku Dockerfile? 80
 • 4.2. Przegląd aplikacji: kod źródłowy Javy 84
 • 4.3. Przegląd aplikacji: kody źródłowe aplikacji Node.js 89
 • 4.4. Przegląd aplikacji: kod źródłowy Go 92
 • 4.5. Wieloetapowe pliki Dockerfile 96
 • 4.6. Laboratorium 97

5. Udostępnianie obrazów w serwisie Docker Hub oraz innych rejestrach 99

 • 5.1. Korzystanie z rejestrów, repozytoriów i znaczników obrazów 100
 • 5.2. Umieszczanie własnych obrazów w rejestrze Docker Hub 101
 • 5.3. Uruchamianie i stosowanie własnego rejestru Dockera 106
 • 5.4. Efektywne stosowanie znaczników obrazów 111
 • 5.5. Przekształcanie oficjalnych obrazów w złote obrazy 113
 • 5.6. Laboratorium 115

6. Stosowanie woluminów Dockera do trwałego przechowywania danych 117

 • 6.1. Dlaczego dane w kontenerach nie są trwałe? 118
 • 6.2. Uruchamianie kontenerów z woluminami Dockera 123
 • 6.3. Uruchamianie kontenerów z dowiązaniami systemu plików 129
 • 6.4. Ograniczenia dowiązań 132
 • 6.5. Konstrukcja systemu plików kontenera 136
 • 6.6. Laboratorium 138

CZĘŚĆ 2. URUCHAMIANIE ROZPROSZONYCH APLIKACJI W KONTENERACH 141

7. Uruchamianie aplikacji wielokontenerowych przy użyciu Docker Compose 143

 • 7.1. Anatomia pliku Docker Compose 144
 • 7.2. Uruchamianie aplikacji wielokontenerowych przy użyciu Compose 148
 • 7.3. Jak Docker podłącza do siebie komponenty 155
 • 7.4. Konfigurowanie aplikacji w Docker Compose 158
 • 7.5. Problemy, jakie rozwiązuje Docker Compose 163
 • 7.6. Laboratorium 164

8. Wspieranie niezawodności przy użyciu testów stanu i zależności 167

 • 8.1. Umieszczanie testów stanu w obrazach Dockera 168
 • 8.2. Uruchamianie kontenerów przy użyciu testów zależności 174
 • 8.3. Pisanie własnych narzędzi na potrzeby testów aplikacji 178
 • 8.4. Definiowanie testów stanu i testów zależności w plikach Docker Compose 183
 • 8.5. W jaki sposób testy wspierają samonaprawiające się aplikacje 187
 • 8.6. Laboratorium 189

9. Zapewnianie możliwości obserwowania poprzez użycie skonteneryzowanego monitoringu 191

 • 9.1. Stos monitorujący dla skonteneryzowanych aplikacji 192
 • 9.2. Udostępnianie metryk aplikacji 197
 • 9.3. Uruchamianie kontenera Prometheusa w celu gromadzenia metryk 202
 • 9.4. Uruchamianie kontenera Grafana w celu wizualizacji metryk 208
 • 9.5. Możliwości obserwowania i ich poziomy 216
 • 9.6. Laboratorium 217

10. Uruchamianie wielu środowisk przy użyciu Docker Compose 219

 • 10.1. Wdrażanie wielu aplikacji przy użyciu Docker Compose 220
 • 10.2. Stosowanie Docker Compose z plikami przesłaniającymi 223
 • 10.3. Wstrzykiwanie konfiguracji przy wykorzystaniu zmiennych środowiskowych i danych poufnych 231
 • 10.4. Redukcja powtórzeń przy użyciu pól rozszerzeń 238
 • 10.5. Proces stosowania konfiguracji przez Dockera 240
 • 10.6. Laboratorium 242

11. Budowanie i testowanie aplikacji przy użyciu Dockera i Docker Compose 245

 • 11.1. Jak działa proces ciągłej integracji w przypadku stosowania Dockera? 246
 • 11.2. Uruchamianie infrastruktury do budowania w oparciu o Dockera 247
 • 11.3. Zapisywanie ustawień budowania w plikach Docker Compose 257
 • 11.4. Tworzenie zadań ciągłej integracji, których jedyną zależnością jest Docker 262
 • 10.5. Zastosowanie kontenerów w procesie ciągłej integracji 266
 • 11.6. Laboratorium 268

CZĘŚĆ 3. DZIAŁANIE W DUŻEJ SKALI Z UŻYCIEM ORKIESTRATORA KONTENERÓW 277

12. Przedstawienie orkiestracji: Docker Swarm i Kubernetes 271

 • 12.1. Czym jest orkiestrator kontenerów? 272
 • 12.2. Tworzenie klastra Docker Swarm 273
 • 12.3. Uruchamianie aplikacji jako usług Docker Swarm 278
 • 12.4. Zarządzanie ruchem sieciowym w klastrze 284
 • 12.5. Wybór pomiędzy Docker Swarm a Kubernetes 292
 • 12.6. Laboratorium 295

13. Wdrażanie aplikacji rozproszonych jako stosów w Docker Swarm 297

 • 13.1. Stosowanie Docker Compose do wdrożeń w środowiskach produkcyjnych 298
 • 13.2. Zarządzanie konfiguracją aplikacji przy użyciu obiektów konfiguracyjnych 303
 • 13.3. Zarządzanie wrażliwymi ustawieniami przy wykorzystaniu danych poufnych 309
 • 13.4. Przechowywanie danych na woluminach w klastrach Swarm 313
 • 13.5. Przedstawienie sposobu, w jaki klastry zarządzają stosami 318
 • 13.6. Laboratorium 320

14. Automatyzacja wydawania wersji aplikacji przy użyciu aktualizacji i wycofywania 321

 • 14.1. Aktualizowanie aplikacji przy użyciu Dockera 322
 • 14.2. Konfigurowanie wprowadzania zmian w środowiskach produkcyjnych przy użyciu Compose 328
 • 14.3. Konfigurowanie wycofywania usług 332
 • 14.4. Zarządzanie przestojami klastra 339
 • 14.5. Zapewnianie wysokiej dostępności w klastrach Swarm 343
 • 14.6. Laboratorium 344

15. Konfiguracja Dockera pod kątem bezpiecznego dostępu zdalnego i operacji CI/CD 347

 • 15.1. Opcje punktów końcowych API Dockera 348
 • 15.2. Konfigurowanie bezpiecznych zdalnych połączeń z Dockerem 353
 • 15.3. Stosowanie kontekstów Dockera do pracy ze zdalnymi silnikami 362
 • 15.4. Dodawanie wdrażania ciągłego do potoku CI 365
 • 15.5. Model dostępu stosowany w Dockerze 372
 • 15.6. Laboratorium 373

16. Budowanie obrazów Dockera działających wszędzie: w systemach Linux i Windows, na procesorach Intel i Arm 375

 • 16.1. Dlaczego obrazy wieloarchitekturowe są ważne? 376
 • 16.2. Budowanie obrazów wieloarchitekturowych z użyciem jednego lub kilku plików Dockerfile 380
 • 16.3. Przesyłanie do rejestrów obrazów wieloarchitekturowych i manifestów 386
 • 16.4. Budowanie obrazów wieloarchitekturowych przy użyciu Docker Buildx 392
 • 16.5. Określanie, czy obrazy wieloarchitekturowe pasują do naszych planów 398
 • 16.6. Laboratorium 399

CZĘŚĆ 4. PRZYGOTOWYWANIE KONTENERÓW DO ZASTOSOWAŃ PRODUKCYJNYCH 401

17. Optymalizacja obrazów Dockera pod kątem wielkości, szybkości działania i bezpieczeństwa 403

 • 17.1. Optymalizacja obrazów Dockera 404
 • 17.2. Wybór odpowiednich obrazów bazowych 409
 • 17.3. Minimalizacja liczby i wielkości warstw 415
 • 17.4. Podnoszenie wieloetapowych operacji budowania na wyższy poziom 419
 • 17.5. Dlaczego optymalizacja ma znaczenie? 423
 • 17.6. Laboratorium 425

18. Zarządzanie konfiguracją aplikacji w kontenerach 427

 • 18.1. Wielowarstwowe podejście do konfigurowania aplikacji 428
 • 18.2. Pakowanie konfiguracji dla każdego środowiska 432
 • 18.3. Wczytywanie konfiguracji ze środowiska uruchomieniowego 437
 • 18.4. Konfigurowanie starych aplikacji w taki sam sposób jak nowych 442
 • 18.5. Dlaczego opłaca się stosować elastyczny model konfiguracji? 448
 • 18.6. Laboratorium 451

19. Zapisywanie dzienników aplikacji i zarządzanie nimi w Dockerze 453

 • 19.1. Witamy w świecie stderr i stdout! 454
 • 19.2. Przekazywanie komunikatów z innych źródeł do standardowego strumienia wyjściowego 459
 • 19.3. Gromadzenie i przekazywanie wpisów z dzienników kontenerów 464
 • 19.4. Zarządzanie wyświetlaniem i gromadzeniem wpisów 472
 • 19.5. Poziomy rejestrowania komunikatów 475
 • 19.6. Laboratorium 478

20. Kontrola ruchu HTTP do kontenerów przy użyciu odwrotnego serwera pośredniczącego 479

 • 20.1. Czym jest odwrotny serwer pośredniczący? 480
 • 20.2. Obsługa trasowania i SSL w odwrotnym serwerze pośredniczącym 486
 • 20.3. Poprawianie wydajności i niezawodności przy użyciu serwera pośredniczącego 491
 • 20.4. Chmurowy odwrotny serwer pośredniczący 497
 • 20.5. Wzorce, jakie można tworzyć, używając odwrotnych serwerów pośredniczących 505
 • 20.6. Laboratorium 507

21. Komunikacja asynchroniczna przy użyciu kolejki komunikatów 509

 • 21.1. Czym jest asynchroniczne przesyłanie komunikatów? 510
 • 21.2. Stosowanie chmurowych kolejek komunikatów 514
 • 21.3. Konsumowanie i obsługa komunikatów 519
 • 21.4. Dodawanie nowych możliwości przy użyciu programów obsługi komunikatów 522
 • 21.5. Wzorce stosowania asynchronicznych komunikatów 527
 • 21.6. Laboratorium 529

22. Końca nie widać 531

 • 22.1. Uruchamiaj własne rozwiązania stanowiące potwierdzenie koncepcji 531
 • 22.2. Poszukaj możliwości stosowania Dockera w swojej firmie 532
 • 22.3. Planowanie ścieżki produkcji 534
 • 22.4. Poznaj społeczność Dockera 535

A. Rozwiązania laboratoriów 537

 • Rozdział 2. 537
 • Rozdział 3. 539
 • Rozdział 4. 539
 • Rozdział 5. 540
 • Rozdział 6. 541
 • Rozdział 7. 542
 • Rozdział 8. 543
 • Rozdział 9. 543
 • Rozdział 10. 545
 • Rozdział 11. 545
 • Rozdział 12. 546
 • Rozdział 13. 546
 • Rozdział 14. 546
 • Rozdział 15. 549
 • Rozdział 16. 550
 • Rozdział 17. 552
 • Rozdział 18. 552
 • Rozdział 19. 553
 • Rozdział 20. 555
 • Rozdział 21. 556
 • Tytuł: Nauka Dockera w miesiąc
 • Autor: Elton Stoneman
 • Tytuł oryginału: Learn Docker in a Month of Lunches
 • Tłumaczenie: Piotr Rajca
 • ISBN: 978-83-283-7601-4, 9788328376014
 • Data wydania: 2021-10-19
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: naudoc
 • Wydawca: Helion