Helion


Szczegóły ebooka

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik


Poznaj najgłębiej ukryte tajemnice najnowszego MS Office

 • Wykorzystaj nieznane możliwości Worda, Excela, Accessa i PowerPointa
 • Ujarzmij nowe interfejsy użytkownika aplikacji
 • Odkryj najgłębiej ukryte narzędzia

Najnowsza wersja pakietu Microsoft Office, oznaczona numerem 2007, to przełom. Office 2007 nie jest kopią poprzedniej edycji, do której dodano kilka nowych poleceń. To całkowicie nowe narzędzie, posiadające przeprojektowany interfejs użytkownika, operujące na plikach w nowym formacie, oferujące nowatorskie możliwości, inną filozofię pracy i zdecydowanie wyższy komfort eksploatacji. Jednak przesiadka na nową wersję pakietu przy tak znaczących zmianach może okazać się dość skomplikowanym procesem, przy którym warto wspomóc się dobrym podręcznikiem. Dokumentacja dołączana do pakietu opisuje tylko jego podstawowe możliwości. Aby stać się ekspertem, potrzebujesz czegoś więcej.

Książka "Office 2007. Nieoficjalny podręcznik" na pewno będzie doskonałym asystentem, dzięki któremu bez problemu opanujesz możliwości najnowszego MS Office. Wiadomości w niej zawartych nie znajdziesz w oficjalnej dokumentacji. Czytając ją, poznasz aplikacje wchodzące w skład pakietu, czyli Word, Excel, Access i PowerPoint, i odkryjesz wszystkie ich możliwości -- nawet te najgłębiej schowane. Nauczysz się korzystać z nowego interfejsu użytkownika i dostosowywać go do swoich potrzeb, zredagujesz dokumenty tekstowe, przygotujesz zestawienia i raporty oraz zapierającą dech w piersiach prezentację.

 • Nowe elementy MS Office 2007
 • Tworzenie dokumentów w Wordzie
 • Formatowanie czcionek i akapitów
 • Drukowanie dokumentów
 • Korzystanie z autokorekty i autouzupełniania w Excelu
 • Automatyzacja działania arkuszy
 • Tworzenie formuł, tabel i wykresów
 • Przygotowywanie prezentacji w PowerPoincie
 • Wyświetlanie prezentacji
 • Projektowanie baz danych w Accessie
 • Konstruowanie kwerend
 • Tworzenie raportów i formularzy

Nie musisz kupować kilku książek, aby poznać najnowszą wersję MS Office. "Nieoficjalny podręcznik" w zupełności Ci wystarczy.

Nieoficjalna czołówka (17)

Wprowadzenie (23)

Część I Word 2007 PL (39)

Rozdział 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów (41)

 • Jak działa Word (42)
  • Nowy Word (43)
 • Uruchamianie programu Word (44)
 • Tworzenie nowego dokumentu (45)
  • Tworzenie nowego, pustego dokumentu (47)
  • Tworzenie nowego dokumentu na bazie już istniejącego (47)
  • Tworzenie nowego dokumentu z szablonu (50)
 • Otwieranie istniejącego dokumentu (52)
 • Różne widoki dokumentu (53)
  • Widoki dokumentu: pięć sposobów patrzenia na swój dokument (54)
  • Narzędzia grupy Pokazywanie/ukrywanie (56)
  • Powiększanie i zmniejszanie widoku (58)
  • Grupa Okno - wprowadzanie podziałów (60)
 • Zapisywanie i zamykanie dokumentu (63)
  • Różne sposoby zapisywania dokumentu (64)

Rozdział 2. Wpisywanie i edytowanie tekstu (69)

 • Pisanie w edytorze Word (69)
  • Klikaj i pisz - funkcja Szybkiego formatowania (71)
 • Zaznaczanie tekstu (72)
  • Zaznaczanie za pomocą myszy (74)
  • Zaznaczanie za pomocą klawiatury (75)
  • Rozszerzanie zaznaczenia (76)
  • Zaznaczanie wielu fragmentów tekstu w różnych miejscach (77)
 • Nawigowanie w dokumencie (78)
  • Poruszanie się przy użyciu klawiatury (78)
  • Poruszanie się za pomocą paska przewijania (79)
  • Przeglądanie według nagłówków i innych obiektów (80)
  • Przeglądanie według zakładek (81)
 • Wycinanie, kopiowanie i wklejanie (83)
  • Edytowanie za pomocą wstążki (84)
  • Edytowanie za pomocą skrótów klawiaturowych (85)
  • Edytowanie za pomocą myszy (85)
  • Przenoszenie tekstu pomiędzy dwoma dokumentami (87)
  • Przeglądanie i wklejanie zawartości Schowka (87)
 • Znajdowanie i zamienianie tekstu (90)
 • Oszczędzaj klawisze dzięki Szybkim częściom (93)

Rozdział 3. Formatowanie tekstu, akapitów i nagłówków (95)

 • Podstawy formatowania (95)
 • Formatowanie znaków (96)
  • Formatowanie za pomocą wstążki lub okna dialogowego Czcionka (97)
  • Formatowanie za pomocą minipaska narzędzi (98)
  • Formatowanie za pomocą skrótów klawiaturowych (99)
  • Zmiana wielkich i małych liter (101)
 • Formatowanie akapitów (101)
  • Wyrównywanie tekstu (102)
  • Ustawianie wcięcia w akapicie (104)
  • Odstępy między akapitami (105)
  • Odstępy pomiędzy wierszami (105)
  • Wstawianie podziału strony i wiersza (106)
 • Tworzenie list wypunktowania i numerowania (107)
 • Ustawianie tabulatorów (111)
  • Jak działają pozycje tabulatora? (112)
  • Podgląd znaczników tabulatora w tekście (113)
  • Usuwanie i edytowanie tabulatorów (113)
  • Rodzaje tabulatorów (114)
  • Znaki wiodące (115)
 • Linijki w edytorze Word (115)
  • Zarządzanie ustawieniami tabulatorów za pomocą linijki (116)
  • Ustawianie marginesów za pomocą linijki (117)
  • Ustawianie wcięć akapitu za pomocą linijki (118)
 • Szybkie formatowanie za pomocą Malarza formatów (119)
 • Formatowanie za pomocą stylów (120)
  • Stosowanie Szybkich stylów (121)
 • Modyfikowanie stylów (122)
 • Zarządzanie zestawami stylów (124)
  • Tworzenie własnego zestawu stylów (124)

Rozdział 4. Ustawianie parametrów dokumentu (127)

 • Dobieranie rozmiaru papieru i układu strony (127)
  • Zmiana rozmiaru papieru (129)
  • Ustawianie orientacji papieru (130)
 • Ustawianie marginesów dokumentu (130)
  • Wybieranie marginesów predefiniowanych (131)
  • Ustawianie marginesów niestandardowych (132)
  • Ustawianie marginesów broszury (133)
  • Wstawianie obramowania strony (134)
 • Dodawanie nagłówków i stopek (136)
  • Narzędzia nagłówka i stopki (136)
  • Wstawianie i zmienianie nagłówka (137)
  • Wstawianie odpowiedniej stopki (140)
  • Tworzenie własnych nagłówków i stopek (141)
  • Usuwanie nagłówków, stopek i numerów stron (142)
 • Praca z wieloma kolumnami (142)
  • Kolumny niestandardowe (144)
 • Dzielenie wyrazów (145)
  • Automatyczne dzielenie wyrazów (146)
  • Usuwanie dzielenia wyrazów z dokumentu (147)
 • Dzielenie dokumentu na sekcje (148)
  • Wstawianie podziałów sekcji (150)

Rozdział 5. Motywy i szablony (153)

 • Wybieranie motywu (153)
  • Gdzie znaleźć więcej motywów (157)
 • Wybieranie szablonu (162)
  • Otwieranie dokumentu z szablonu (164)
  • Używanie zainstalowanych szablonów (167)

Rozdział 6. Pisownia, gramatyka i narzędzia sprawdzające (169)

 • Włączanie sprawdzania pisowni i gramatyki (170)
 • Sprawdzanie pisowni (173)
  • Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania (173)
  • Ręczne sprawdzanie pisowni (175)
  • Zarządzanie słownikami niestandardowymi (176)
 • Sprawdzanie gramatyki i poprawności stylistycznej (179)
 • Kontrola autokorekty (180)
  • Jak działa autokorekta (181)
  • Dostosowywanie opcji autokorekty (181)
  • Autokorekta matematyczna, Autoformatowanie i Tagi inteligentne (183)
 • Odkrywanie narzędzi do wyszukiwania edytora Word (185)
  • Szukanie danych za pomocą panelu Poszukiwanie (186)
 • Dostęp do tezaurusa w edytorze Word (187)
 • Tłumaczenie tekstu (189)
  • Etykiety ekranowe tłumaczenia (190)
 • Sprawdzanie statystyki dokumentu (191)

Rozdział 7. Drukowanie dokumentu edytora Word (193)

 • Szybkie i łatwe drukowanie (193)
 • Podgląd wydruku (195)
 • Wybieranie drukarki (198)
  • Ustawianie drukarki domyślnej (199)
  • Zgłębianie właściwości drukarki (199)
 • Drukowanie do pliku Adobe PDF (202)
 • Wysyłanie faksu z edytora Word (202)
 • Zmiana ustawień drukowania (205)
  • Drukowanie części dokumentu (205)
  • Drukowanie i sortowanie wielu kopii (206)
  • Drukowanie po obu stronach kartki (207)
 • Drukowanie kopert (208)
 • Drukowanie etykiet (209)
 • Ustawianie opcji drukowania (210)

Rozdział 8. Tworzenie konspektu (213)

 • Przełączanie się na Widok konspektu (213)
 • Podwyższanie i obniżanie poziomu nagłówków (215)
  • Kontrola podnagłówków w czasie podwyższania i obniżania (218)
 • Przenoszenie elementów konspektu (219)
 • Pokazywanie poszczególnych części konspektu (220)
  • Rozwijanie i zwijanie poziomów (220)
  • Pokazywanie i ukrywanie tekstu (220)
  • Pokazywanie tylko pierwszego wiersza (222)
  • Pokazywanie formatowania tekstu (222)

Część II Excel 2007 PL (223)

Rozdział 9. Tworzenie arkuszy i poruszanie się po nich (225)

 • Co można zrobić w Excelu? (226)
 • Nowe funkcje Excela (228)
 • Tworzenie podstawowego arkusza (229)
  • Tworzenie nowego arkusza (230)
  • Wstawianie tytułów w kolumnach (231)
  • Wpisywanie danych (233)
 • Edytowanie danych (234)
 • Poruszanie się po Excelu (235)
  • Zakładki na wstążce (237)
  • Pasek formuły (239)
  • Pasek stanu (240)
  • Opcje programu Excel (243)
 • Zapisywanie plików (244)
  • Format pliku Excela 2007 (245)
  • Zapisywanie arkuszy w starszych formatach (246)
  • Zapisywanie skoroszytu w formacie PDF (247)
  • Odzyskiwanie danych po katastrofie (250)
 • Otwieranie plików (252)
  • Otwieranie kilku skoroszytów jednocześnie (252)

Rozdział 10. Wprowadzanie danych do arkusza (255)

 • Wprowadzanie różnych typów danych (255)
  • Kontrolowanie typów danych (258)
 • Metody szybkiego wpisywania danych (262)
  • Autouzupełnianie (263)
  • Autokorekta (264)
  • Autowypełnianie (265)
  • Autodopasowanie (268)
  • Cofnij i Wykonaj ponownie (270)

Rozdział 11. Przemieszczanie danych w obrębie arkusza (273)

 • Zaznaczanie komórek (273)
  • Zaznaczanie ciągłych obszarów (274)
  • Zaznaczanie nieciągłych obszarów (277)
  • Automatyczne zaznaczanie danych (278)
  • Zaznaczanie komórek przy użyciu klawiatury (278)
 • Przemieszczanie komórek (280)
  • Proste operacje wytnij-i-wklej oraz kopiuj-i-wklej (280)
  • Metoda przeciągnij-i-upuść (283)
  • Schowek (283)
  • Wklejanie specjalne (286)
 • Dodawanie i przesuwanie kolumn i wierszy (288)
  • Wstawianie kolumn (289)
  • Wstawianie wierszy (289)
  • Wstawianie skopiowanych lub wyciętych komórek (290)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (290)

Rozdział 12. Zarządzanie arkuszami i skoroszytami (293)

 • Arkusze i skoroszyty (294)
  • Dodawanie, usuwanie i ukrywanie arkuszy (295)
  • Nadawanie arkuszom nazw i zmiana ich układu w skoroszycie (297)
 • Znajdź i zamień (298)
  • Podstawowa funkcja Znajdź (299)
  • Znajdź wszystko (300)
  • Wyszukiwanie zaawansowane (301)
  • Znajdowanie sformatowanych komórek (303)
  • Znajdowanie i zamiana wartości (305)
 • Sprawdzanie pisowni (307)
  • Opcje sprawdzania pisowni (309)

Rozdział 13. Formatowanie komórek (313)

 • Formatowanie wartości komórek (314)
  • Formatowanie liczb (316)
  • Formatowanie dat i godzin (322)
  • Specjalne formatowanie specjalnych liczb (323)
 • Formatowanie wyglądu komórek (324)
  • Wyrównanie i orientacja (324)
  • Czcionki i kolory (328)
  • Obramowanie i wypełnienia (332)
  • Ręczne rysowanie obramowania (334)

Rozdział 14. Oglądanie i drukowanie arkuszy (337)

 • Kontrolowanie widoku (337)
  • Powiększanie (338)
  • Jednoczesne oglądanie odległych części arkusza (340)
  • Blokowanie kolumn lub wierszy (342)
  • Ukrywanie danych (345)
  • Zapisywanie ustawień widoku (346)
 • Drukowanie (348)
  • Jak wydrukować plik Excela? (348)
  • Szybkie drukowanie (351)
  • Podgląd wydruku (351)
  • Tworzenie nagłówków i stopek (354)
  • Dostosowywanie ustawień wydruku (356)
 • Kontrola stronicowania (360)
  • Znaki podziału strony (360)
  • Skalowanie (361)
  • Podgląd podziału stron - widok "z lotu ptaka" (362)

Rozdział 15. Konstruowanie prostych formuł (365)

 • Tworzenie prostej formuły (365)
  • Kolejność działań w Excelu (367)
  • Odwołania do komórek (369)
  • Jak Excel formatuje komórki, które zawierają odwołania? (370)
  • Funkcje (370)
  • Błędy w formułach (374)
  • Operatory logiczne (375)
 • Szybkie konstruowanie formuł (378)
  • Tworzenie formuł z wykorzystaniem myszy (378)
  • Edytowanie formuł z wykorzystaniem myszy (379)
  • Zakładka Formuły (380)
  • Używanie przycisku Wstaw funkcję (381)
 • Kopiowanie formuł (384)
  • Odwołania bezwzględne (386)
  • Odwołania mieszane (388)

Rozdział 16. Tabele i wykresy (389)

 • Podstawowe informacje na temat tabel (390)
  • Tworzenie tabeli (390)
  • Formatowanie tabeli (393)
  • Edytowanie tabeli (395)
  • Zaznaczanie części tabeli (397)
 • Sortowanie i filtrowanie tabeli (398)
  • Stosowanie prostego porządku sortowania (399)
  • Sortowanie z wykorzystaniem wielu kryteriów (400)
  • Filtrowanie przy użyciu list wartości (403)
  • Tworzenie bardziej zaawansowanych filtrów (405)
 • Podstawowe informacje o wykresach (407)
  • Wykresy osadzone i samodzielne (408)
  • Tworzenie wykresów przy użyciu wstążki (409)
  • Zakładki sekcji Narzędzia wykresów wstążki (411)
  • Drukowanie wykresów (412)

Część III PowerPoint 2007 PL (413)

Rozdział 17. Tworzenie prostej prezentacji (415)

 • Co możesz zrobić w PowerPoincie 2007? (417)
 • Co nowego w PowerPoincie 2007 (418)
  • Nowe formaty plików (420)
  • Poprawiona grafika (421)
  • Więcej gotowych motywów (421)
 • Rozpoczynasz tworzenie nowej prezentacji (421)
  • Tworzenie nowej prezentacji od podstaw (422)
  • Tworzenie prezentacji w oparciu o istniejący szablon, motyw lub gotową prezentację (423)
 • Wybieramy motyw (433)
 • Wstawiamy tekst (435)
  • Wypełnianie istniejących pól tekstowych (435)
  • Dodawanie nowych pól tekstowych (437)
 • Dodajemy kolejne slajdy (439)
 • Wybieramy slajd do edycji (441)
  • Nawigowanie za pomocą paska przewijania (441)
  • Nawigowanie za pomocą kart Slajdy i Konspekt (442)
  • Wyszukiwanie (443)
 • Dodajemy notatki prelegenta (444)
 • Przygotowujemy i drukujemy materiały informacyjne (445)
 • Zapisujemy i zamykamy prezentację (446)
 • Odtwarzamy prezentację (448)

Rozdział 18. Edytowanie slajdów (451)

 • Edytowanie tekstu (451)
  • Zaznaczanie tekstu (452)
  • Wycinanie tekstu (453)
  • Kopiowanie tekstu (454)
  • Wklejanie tekstu (454)
  • Przemieszczanie tekstu (457)
  • Usuwanie tekstu (457)
 • Przywracanie poprzedniego stanu (polecenie Cofnij) (458)
 • Automatyczne wyszukiwanie i zamienianie tekstu (458)
 • Sprawdzanie pisowni (460)
 • Wstawianie znaków specjalnych (465)

Rozdział 19. Formatowanie i wyrównywanie tekstu (467)

 • Automatyczne formatowanie tekstu (467)
  • Korzystanie z opcji autoformatowania (469)
  • Korzystanie z opcji autodopasowania (471)
 • Ręczne formatowanie tekstu (473)
  • Zmiana czcionki (474)
  • Zmiana rozmiaru czcionki (476)
  • Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu (477)
  • Zmiana koloru czcionki i tła (478)
  • Tworzenie tekstowych efektów specjalnych (479)
 • Ręczne wyrównywanie tekstu i tworzenie wcięć akapitowych (481)
  • Wyrównywanie tekstu i tworzenie kolumn (481)
  • Tworzenie list (484)
  • Zmienianie wcięć (488)
  • Zmienianie tabulatorów (490)
  • Zmienianie kierunku tekstu (491)
 • Formatowanie pól tekstowych (492)

Rozdział 20. Formatowanie slajdów (495)

 • Zmiana układu slajdu (495)
  • Stosowanie gotowych układów (496)
  • Zmiana orientacji slajdu (497)
  • Zmiana położenia pól tekstowych (498)
  • Ułatwienia w precyzyjnym ustawianiu pól tekstowych - powiększenie, prowadnice i siatka (499)
 • Zmiana koloru tła (500)
  • Tworzenie tła z efektem gradientowym (503)
 • Ponowne stosowanie motywu, kolorów i czcionek (506)
  • Ponowne stosowanie motywu (506)
  • Ponowne stosowanie schematu kolorów (507)
  • Ponowne stosowanie czcionki (508)

Rozdział 21. Edytowanie pokazu slajdów (509)

 • Oglądanie wielu slajdów jednocześnie (509)
  • Panel Slajdy (510)
  • Widok Sortowanie slajdów (510)
 • Dodawanie, usuwanie i przemieszczanie slajdów (512)
  • Dodawanie pustych slajdów (512)
  • Usuwanie slajdów (514)
  • Zmienianie kolejności slajdów (514)
  • Powielanie slajdów (515)
  • Wycinanie, kopiowanie i wklejanie slajdów (516)
  • Wstawianie slajdów pobranych z innej prezentacji (516)
 • Edytowanie wzorców slajdów i układów (519)
  • Stosowanie wielu wzorców slajdów (521)
 • Dodawanie nagłówków i stopek (523)
  • Dodawanie stopek do slajdów (523)
  • Dodawanie nagłówków i stopek do materiałów informacyjnych oraz notatek (525)

Rozdział 22. Wstawianie wykresów, diagramów i tabel (527)

 • Tworzenie wykresów (528)
  • Wybieranie typu wykresu (529)
  • Tworzenie wykresu (530)
  • Modyfikowanie wykresów przy użyciu gotowych układów i stylów (534)
 • Tworzenie diagramów (537)
  • Dodawanie diagramów do slajdów (538)
  • Przekształcanie list tekstowych na diagramy (540)
  • Modyfikowanie diagramów za pomocą gotowych stylów i schematów kolorów (541)
  • Modyfikowanie diagramów (542)
 • Tworzenie tabel (544)
  • Tworzenie prostej tabeli (544)
  • Modyfikowanie tabel (549)
  • Zmienianie rozmiarów tabeli (554)
  • Przemieszczanie tabel (554)
  • Usuwanie tabel (554)

Rozdział 23. Przedstawianie prezentacji (555)

 • Konfigurowanie pokazu slajdów (555)
  • Wybór typu pokazu (556)
  • Ukrywanie pojedynczych slajdów (558)
  • Wybór monitora dla wyświetlania notatek lektora (560)
  • Ustawianie automatycznego chronometrażu (560)
  • Odtwarzanie w pętli (562)
 • Tworzenie różnych wersji tej samej prezentacji (562)
  • Tworzenie pokazu niestandardowego (563)
  • Edytowanie pokazu niestandardowego (565)
 • Odtwarzanie pokazu slajdów (566)
 • Tworzenie pokazów programu PowerPoint (567)
 • Przesyłanie prezentacji drogą e-mailową (568)
 • Nagrywanie prezentacji na płytę CD (569)

Rozdział 24. Drukowanie prezentacji (571)

 • Drukowanie slajdów (po jednym na stronie) (572)
 • Materiały informacyjne (kilka slajdów na jednej stronie) (576)
 • Foliogramy (579)
 • Notatki prelegenta (580)
 • Konspekt prezentacji (581)

Rozdział 25. Obrazy i przejścia slajdów (583)

 • Rysowanie na slajdach (584)
  • Rysowanie linii i kształtów (586)
  • Rysowanie łączników (586)
 • Dodawanie obrazów tworzonych w innych programach (589)
  • Wstawianie obrazów przechowywanych na komputerze (589)
  • Dodawanie wbudowanych obiektów clipart (591)
 • Przejścia slajdów (594)
  • Typy przejść (594)
  • Dodawanie przejść pomiędzy slajdami (595)

Część IV Access 2007 PL (599)

Rozdział 26. Tworzenie pierwszej bazy danych (601)

 • Co możesz zrobić za pomocą Accessa? (602)
  • Dwie strony Accessa (603)
  • Access kontra Excel (604)
 • Poznaj bazy danych Access (606)
 • Zaczynamy (607)
  • Tworzenie nowej bazy danych (609)
  • Poznaj tabele (612)
  • Tworzenie prostej tabeli (613)
  • Edytowanie tabeli (616)
 • Zapisywanie i otwieranie baz danych Access (620)
  • Tworzenie kopii zapasowych (621)
  • Zapisywanie bazy danych pod inną nazwą lub w innym formacie (622)
  • Otwieranie bazy danych (622)
  • Otwieranie więcej niż jednej bazy danych naraz (624)
  • Otwieranie bazy danych utworzonej w poprzednich wersjach Accessa (625)
  • Tworzenie kolejnej bazy danych (627)
 • Okienko nawigacji (627)
  • Przeglądanie tabel za pomocą okienka nawigacji (627)
  • Zarządzanie obiektami bazy danych (629)

Rozdział 27. Tworzenie sprawnie działających tabel (633)

 • Poznaj typy danych (633)
 • Widok projektu (634)
  • Organizowanie i opisywanie pól (636)
  • Jak działają aktualizacje w Widoku projektu? (637)
 • Typy danych w Accessie (638)
  • Tekst (641)
  • Nota (643)
  • Liczba (646)
  • Waluta (648)
  • Data/Godzina (649)
  • Tak/Nie (651)
  • Hiperłącze (652)
  • Załącznik (653)
  • Autonumerowanie (655)
 • Klucz podstawowy (657)
  • Tworzenie własnego pola klucza podstawowego (659)
 • Sześć zasad projektowania baz danych (660)
  • 1. Wybierz dobre nazwy pól (660)
  • 2. Dziel informacje (661)
  • 3. Umieszczaj wszystkie szczegóły w jednym miejscu (661)
  • 4. Unikaj powtarzania informacji (663)
  • 5. Unikaj zbytecznych informacji (664)
  • 6. Umieszczaj pole Identyfikator (665)

Rozdział 28. Opanowywanie arkusza danych (667)

 • Dostosowywanie arkusza danych (668)
  • Formatowanie arkusza danych (668)
  • Przestawianie kolumn (669)
  • Zmiana wielkości wierszy i kolumn (670)
  • Ukrywanie kolumn (671)
  • Blokowanie kolumn (672)
 • Nawigacja po arkuszu danych (674)
  • Sortowanie (674)
  • Filtrowanie (677)
  • Wyszukiwanie (681)
 • Drukowanie arkusza danych (683)
  • Podgląd wydruku (683)
  • Dostrajanie wydruku (685)

Rozdział 29. Blokowanie złych danych (687)

 • Podstawy integralności danych (687)
  • Zapobieganie pustym polom (688)
  • Ustawianie wartości domyślnych (690)
  • Wykorzystanie indeksów do zapobiegania powtarzaniu wartości (691)
 • Maski wprowadzania (695)
  • Używanie gotowej maski (697)
 • Reguły sprawdzania poprawności (700)
  • Stosowanie reguły sprawdzania poprawności pola (701)
  • Tworzenie reguły sprawdzania poprawności pola (702)
  • Tworzenie reguł sprawdzania poprawności tabeli (706)
 • Odnośniki (707)
  • Tworzenie prostego odnośnika ze stałymi wartościami (708)
  • Dodawanie nowych wartości do listy odnośnika (711)

Rozdział 30. Łączenie tabel za pomocą relacji (713)

 • Podstawy relacji (714)
  • Powtarzające się dane kontra powiązane dane (714)
  • Tożsame pola: Łącze relacji (716)
  • Łączenie za pomocą kolumny Identyfikator (716)
  • Relacja rodzic - potomek (717)
 • Używanie relacji (718)
  • Definiowanie relacji (719)
  • Edycja relacji (723)
  • Więzy integralności (723)
  • Nawigowanie przez relacje (726)
  • Odnośniki z powiązanymi tabelami (728)

Rozdział 31. Kwerendy - wielokrotne wyszukiwanie (733)

 • Podstawy kwerend (734)
 • Tworzenie kwerend (735)
  • Tworzenie kwerendy w Widoku projektu (735)
  • Tworzenie prostej kwerendy za pomocą Kreatora kwerend (744)
 • Poznaj kwerendy akcji (747)
  • Testowanie kwerend akcji (zachować ostrożność) (747)
  • Rodzina kwerend akcji (748)

Rozdział 32. Tworzenie raportów (749)

 • Podstawy raportów (750)
  • Tworzenie prostego raportu (751)
  • Rozmieszczanie elementów raportu (753)
  • Dodawanie i usuwanie pól (754)
  • Wiele widoków raportu (756)
  • Tworzenie raportu od podstaw (757)
 • Drukowanie, podglądanie i eksportowanie raportu (759)
  • Podglądanie raportu (759)
  • Eksportowanie raportu (761)
  • Jak zdobyć dodatek Zapisz jako PDF? (763)
 • Formatowanie raportu (765)
  • Formatowanie kolumn i ich nagłówków (766)
 • Filtrowanie i sortowanie raportu (770)
  • Filtrowanie raportu (770)
  • Sortowanie raportu (772)

Rozdział 33. Tworzenie prostych formularzy (773)

 • Podstawy formularzy (774)
  • Tworzenie prostego formularza (775)
  • Korzystanie z formularza (778)
 • Sortowanie i filtrowanie w formularzu (784)
  • Sortowanie formularza (784)
  • Filtrowanie formularza (784)
  • Korzystanie z funkcji Filtruj według formularza (785)
  • Zachowywanie filtrów na przyszłość (787)
 • Kreator formularzy (789)

Rozdział 34. Importowanie i eksportowanie danych (793)

 • Powody, dla których importujemy lub eksportujemy dane (794)
  • Jak działa eksportowanie (794)
  • Jak działa importowanie (795)
 • Korzystanie ze Schowka (795)
  • Kopiowanie tabeli Accessa do innego programu (796)
  • Kopiowanie komórek Excela do bazy Access (799)
 • Operacje importowania i eksportowania (800)
  • Typy plików, które można importować (801)
  • Importowanie danych (802)
  • Importowanie z pliku Excela (804)
  • Importowanie danych z pliku tekstowego (806)
  • Typy plików, do których można eksportować dane (808)
  • Eksportowanie danych (809)

Dodatki (811)

Dodatek A Modyfikowanie paska Szybki dostęp (813)

Dodatek B Poszukiwanie pomocy (819)

Skorowidz (831)

 • Tytuły: Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
 • Autor: Chris Grover, Matthew MacDonald, E. Moore
 • Tytuł oryginału: Office 2007: The Missing Manual
 • Tłumaczenie: Łukasz Wita
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-1223-9, 9788324612239
 • Data wydania książki drukowanej: 2007-11-28
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-6127-5, 9788324661275
 • Data wydania: 2012-10-22
 • Identyfikator pozycji: of27np
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion