Szczegóły ebooka

Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II

Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II

Rafał Pawlak

Ebook
Poznaj zasady tworzenia niezawodnych sieci teleinformatycznych
 • Jak zaprojektować system okablowania strukturalnego?
 • W jaki sposób wybrać pomieszczenie na punkt dystrybucyjny sieci?
 • Na czym polega dobór przepustowości w segmencie?

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym i dziś właśnie informacja to strategiczne dobro, które przekłada się na możliwości rozwoju, a także przynosi wymierne efekty finansowe. Dlatego też wszyscy przywiązujemy ogromną wagę do jakości i szybkości przesyłanych informacji oraz sprawnego zarządzania danymi. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak istotne jest zaprojektowanie i zbudowanie niezawodnej, wydajnej oraz zgodnej z przyjętymi standardami sieci.

Książka "Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka" prezentuje właśnie zasady projektowania sieci teleinformatycznych oraz przybliża zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty okablowania strukturalnego. Z tego podręcznika dowiesz się, jak sporządzić dokumentację projektową oraz kosztorys. Poznasz systemy dystrybucji okablowania, a także ogólne zalecenia instalacyjne. Będziesz również potrafił ocenić i sprawdzić system pod względem zgodności z normami. W książce tej zawarto bowiem wszelkie informacje niezbędne do samodzielnej realizacji projektu sieci.

 • Charakterystyka systemu okablowania
 • Przewodowe media transmisyjne
 • Elementy składowe okablowania strukturalnego
 • Środowisko pracy centrum danych
 • Dokumentacja projektowa
 • Odbiór systemu okablowania
 • Porady techniczno-instalacyjne
 • Standardy i normy
 • Redundancja okablowania pionowego
 • Podstawowe metody archiwizacji danych

Sieci teleinformatyczne -- od projektu do jego samodzielnej realizacji!

Podziękowania (7)

Prolog (9)

Wstęp (13)

Rozdział 1. Charakterystyka i cele tworzenia systemu okablowania (15)

 • Podstawa rozważań - model ISO/OSI (17)
 • Istota systemu okablowania strukturalnego (18)
  • Geneza (18)
  • Początki okablowania strukturalnego (19)
  • Istota okablowania (20)
  • Metoda (20)
 • Topologie systemu (21)

Rozdział 2. Przewodowe media transmisyjne (25)

 • Typy sygnału (25)
  • System binarny (29)
  • Algebra Boole'a (32)
 • Kable miedziane (37)
  • Kable koncentryczne (37)
  • Kable UTP (38)
 • Światłowody (45)
  • Budowa światłowodu (49)
  • Klasyfikacja światłowodów (50)
  • Sposoby łączenia włókien (54)
  • Złącza światłowodowe (optyczne) (57)

Rozdział 3. Elementy składowe okablowania strukturalnego (61)

 • Okablowanie: poziome, pionowe i międzybudynkowe (61)
  • Okablowanie poziome (61)
  • Okablowanie pionowe (64)
  • Okablowanie międzybudynkowe (65)
 • Punkty rozdzielcze (65)
  • Nomenklatura polska (66)
  • Nazewnictwo angielskojęzyczne (67)
  • Dobór pomieszczenia na punkt dystrybucyjny (68)
 • Punkt abonencki, sekwencja i polaryzacja (69)
  • Punkt abonencki (69)
  • Oznakowanie gniazd (71)
  • System oznaczników kablowych (74)
  • Sekwencja (75)
  • Polaryzacja (79)
  • Terminowanie (80)
 • Elementy pasywne systemu (82)
  • Szafy dystrybucyjne (82)
  • Ustawianie i konfiguracja "czystej" szafy (88)
  • Elementy chłodzące szafę (92)
  • Elementy porządkujące przewody w szafie (92)
  • Sprzęt pasywny (98)
  • Kable krosowe (104)
 • Dobór przepustowości w segmencie (108)
 • MUTO (114)
 • Światłowód prosto do biurka (116)
 • Instalacje towarzyszące (118)
  • Sieć elektryczna (118)
  • Zasilanie awaryjne (121)
  • Instalacja telefoniczna (122)

Rozdział 4. Środowisko pracy dla centrum danych (DATA CENTER) (123)

 • Definiowanie zagrożeń (124)
 • Ochrona przeciwpożarowa (126)
 • System klimatyzacyjny (128)
  • Chłodzenie i wentylacja szaf (129)
 • Elektroniczna kontrola dostępu (134)

Rozdział 5. Dokumentacja projektowa (135)

 • Cele i zadania (135)
  • Projekt systemu okablowania strukturalnego (sieci LAN) (139)
 • Kosztorys (146)

Rozdział 6. Odbiór systemu okablowania (147)

 • Sprawdzanie systemu pod względem zgodności z normami (148)
  • Procedura sprawdzania światłowodu przed instalacją (152)
 • Rozwiązania gwarancyjne (153)

Rozdział 7. Porady techniczno-instalacyjne (155)

 • Ogólne zalecenia instalacyjne oraz ochrona kabli przed czynnikami zewnętrznymi (155)
  • Ogólne zalecenia instalacyjne (155)
  • Ochrona kabli przed czynnikami zewnętrznymi (158)
 • Zasady układania kabli w gruncie (160)
  • Sposoby przeciągania kabla przez kanalizację (161)
 • Systemy listew i rur do instalacji teleinformatycznych (162)
  • Systemy dystrybucji okablowania (165)
 • Sprzęt instalatora (170)

Rozdział 8. Okablowanie strukturalne a normy (175)

 • Podstawowe instytucje standaryzujące (175)
 • Główne dokumenty legislacyjne (177)
  • Podstawowe porównanie norm (178)

Rozdział 9. Redundancja okablowania pionowego (181)

 • Redundancja okablowania kampusowego (181)
 • Przykładowe rozwiązanie (187)

Rozdział 10. Okablowanie strukturalne a backup danych (189)

 • Podstawowe metody archiwizacji danych (190)

Rozdział 11. Okablowanie strukturalne w pytaniach i odpowiedziach (201)

Rozdział 12. Zakończenie (231)

Dodatek A: Słowniczek terminów (243)

Skorowidz (249)

 • Tytuł: Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II
 • Autor: Rafał Pawlak
 • ISBN: 978-83-246-5452-9, 9788324654529
 • Data wydania: 2012-06-20
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: okast2
 • Wydawca: Helion