Szczegóły ebooka

Optymalizacja wydajności aplikacji na Android

Optymalizacja wydajności aplikacji na Android

Hervé Guihot

Ebook

Twórz stabilne, wydajne i szybkie aplikacje!

Platforma Android wciąż się rozwija, a użytkownicy oczekują coraz bardziej zaawansowanych aplikacji. Istotne jest to, że muszą one działać perfekcyjnie — nie ma tu miejsca na zacięcia, spowolnienia lub brak odpowiedzi. Programiści często muszą dopracowywać, poprawiać i optymalizować wydajność tworzonych programów. Ponieważ aplikacje stają się coraz bardziej złożone, zagadnienia te zyskują na znaczeniu. Wydajniejsze programy pozwalają uzyskać wyższe oceny i ostatecznie odnieść większy sukces programiście aplikacji na Android. Jak to osiągnąć? Jest to zadanie trudne, ale wykonalne!

Z tego podręcznika dowiesz się, jak dopracować aplikacje na Android; zapewnić ich stabilność, wydajność i szybkość działania. Zobaczysz, jak pisać aplikacje w Javie, C i obu tych językach z użyciem pakietów SDK i NDK Androida. W trakcie lektury odkryjesz, jak optymalizować kod oparty o OpenGL, jak zmniejszyć zużycie pamięci oraz zużycie baterii przez Twoją aplikację. Ponadto nauczysz się testować wydajność aplikacji oraz korzystać z nowości, jaką jest RenderScript. Po zapoznaniu się z tą książką staniesz się lepszym programistą i wzrośnie jakość Twoich aplikacji!

Sięgnij po tę książkę i:

 • zoptymalizuj aplikację w Javie za pomocą pakietu SDK
 • świadomie używaj zasobów urządzenia
 • wydajnie korzystaj z wielowątkowości i synchronizacji
 • testuj aplikację pod kątem wydajności
 • zagwarantuj najlepsze wrażenia jej użytkownikom!

Wydajność to jedna z najważniejszych cech aplikacji — zadbaj o nią!

O autorze (9)

Redaktorzy techniczni (11)

Podziękowania (13)

Wprowadzenie (15)

Rozdział 1. Optymalizowanie kodu w Javie (17)

 • W jaki sposób Android wykonuje kod? (18)
 • Optymalizowanie obliczania ciągu Fibonacciego (20)
  • Od rekurencji do iteracji (20)
  • Typ BigInteger (21)
 • Zapisywanie wyników w pamięci podręcznej (25)
  • Klasa android.util.LruCache<K, V> (27)
 • Wersje interfejsu API (28)
  • Fragmentacja rynku (30)
 • Struktury danych (30)
 • Reagowanie (33)
  • Leniwe inicjowanie (35)
  • Klasa StrictMode (35)
 • SQLite (37)
  • Instrukcje bazy SQLite (37)
  • Transakcje (40)
  • Zapytania (41)
 • Podsumowanie (42)

Rozdział 2. Wprowadzenie do pakietu NDK (43)

 • Co znajduje się w pakiecie NDK? (44)
 • Łączenie Javy oraz C i C++ (46)
  • Deklarowanie metody natywnej (47)
  • Implementowanie warstwy łączącej JNI (47)
  • Tworzenie plików makefile (49)
  • Implementowanie funkcji natywnej (50)
  • Kompilowanie biblioteki natywnej (52)
  • Wczytywanie biblioteki natywnej (52)
 • Plik Application.mk (53)
  • Optymalizowanie pod kątem (prawie) wszystkich urządzeń (54)
  • Obsługa wszystkich urządzeń (56)
 • Plik Android.mk (58)
 • Usprawnianie wydajności za pomocą kodu w językach C lub C++ (60)
  • Więcej o JNI (64)
 • Klasa NativeActivity (68)
  • Budowanie brakującej biblioteki (70)
  • Inne podejście (76)
 • Podsumowanie (77)

Rozdział 3. Zaawansowane mechanizmy pakietu NDK (79)

 • Asembler (79)
  • Największy wspólny dzielnik (80)
  • Przekształcanie zapisu kolorów (84)
  • Równoległe obliczanie średniej (88)
  • Instrukcje architektury ARM (91)
  • Rozszerzenie NEON (98)
  • Mechanizmy procesora (98)
 • Rozszerzenia języka C (100)
  • Funkcje wbudowane (100)
  • Instrukcje dla wektorów (101)
 • Wskazówki (105)
  • Rozwijanie funkcji (105)
  • Rozwijanie pętli (105)
  • Wstępne wczytywanie do pamięci (106)
  • Stosowanie instrukcji LDM i STM zamiast LDR i STD (107)
 • Podsumowanie (107)

Rozdział 4. Wydajne korzystanie z pamięci (109)

 • Krótko o pamięci (109)
 • Typy danych (110)
  • Porównywanie wartości (112)
  • Inne algorytmy (114)
  • Sortowanie tablic (115)
  • Tworzenie własnych klas (116)
 • Dostęp do pamięci (117)
  • Długość wiersza w pamięci podręcznej (118)
 • Określanie struktury danych (118)
 • Przywracanie pamięci (123)
  • Wyciekanie pamięci (123)
  • Referencje (124)
 • Interfejsy API (128)
 • Mała ilość pamięci (128)
 • Podsumowanie (129)

Rozdział 5. Wielowątkowość i synchronizacja (131)

 • Wątki (132)
 • Klasa AsyncTask (134)
 • Klasy Handler i Looper (137)
  • Obiekty Handler (137)
  • Obiekty Looper (139)
 • Typy danych (139)
  • Model pamięci a słowa kluczowe synchronized i volatile (140)
 • Współbieżność (143)
 • Architektury wielordzeniowe (144)
  • Modyfikowanie algorytmu pod kątem architektury wielordzeniowej (145)
  • Stosowanie współbieżnej pamięci podręcznej (148)
 • Cykl życia aktywności (150)
  • Przekazywanie informacji (151)
  • Zapamiętywanie stanu (153)
 • Podsumowanie (156)

Rozdział 6. Testy szybkości i profilowanie (157)

 • Pomiar czasu (157)
  • System.nanoTime() (158)
  • Debug.threadCpuTimeNanos() (159)
 • Śledzenie (160)
  • Debug.startMethodTracing() (160)
  • Korzystanie z narzędzia Traceview (161)
  • Narzędzie Traceview w perspektywie DDMS (163)
  • Śledzenie kodu natywnego (164)
 • Rejestrowanie komunikatów (166)
 • Podsumowanie (168)

Rozdział 7. Maksymalizowanie czasu pracy na baterii (169)

 • Baterie (169)
  • Pomiar zużycia baterii (171)
 • Wyłączanie odbiorników rozgłoszeniowych (174)
  • Wyłączanie i włączanie odbiornika rozgłoszeniowego (176)
 • Sieć (178)
  • Pobieranie danych w tle (178)
  • Transfer danych (179)
 • Lokalizacja (181)
  • Wyrejestrowywanie odbiornika (182)
  • Częstotliwość aktualizacji (183)
  • Wielu dostawców (184)
  • Filtrowanie dostawców (185)
  • Ostatnia znana lokalizacja (187)
 • Czujniki (188)
 • Grafika (189)
 • Alarmy (190)
  • Planowanie zgłaszania alarmów (191)
 • Blokady WakeLock (192)
  • Zapobieganie problemom (193)
 • Podsumowanie (194)

Rozdział 8. Grafika (195)

 • Optymalizowanie układów (195)
  • Układ RelativeLayout (197)
  • Scalanie układów (200)
  • Ponowne wykorzystanie układów (201)
  • Namiastki widoków (203)
 • Narzędzia wspomagające tworzenie układów (204)
  • Przeglądarka hierarchii (205)
  • Narzędzie layoutopt (205)
 • Standard OpenGL ES (205)
  • Rozszerzenia (206)
  • Kompresja tekstur (207)
  • Mipmapy (212)
  • Różne pliki APK (213)
  • Programy cieniowania (213)
  • Złożoność sceny (214)
  • Odrzucanie (214)
  • Tryb renderowania (214)
  • Zużycie energii (214)
 • Podsumowanie (215)

Rozdział 9. RenderScript (217)

 • Wprowadzenie (217)
 • Witaj, świecie (219)
 • Witaj, renderingu (222)
  • Tworzenie skryptu renderującego (222)
  • Tworzenie kontekstu (obiektu RenderScriptGL) (223)
  • Rozszerzanie klasy RSSurfaceView (224)
  • Ustawianie widoku zawartości (224)
 • Stosowanie zmiennych w skrypcie (225)
 • Aplikacja HelloCompute (228)
  • Obiekty Allocation (229)
  • Funkcja rsForEach (229)
  • Wydajność (233)
 • Natywne interfejsy API dla RenderScriptu (234)
  • Plik rs_types.rsh (234)
  • Plik rs_core.rsh (237)
  • Plik rs_cl.rsh (238)
  • Plik rs_math.rsh (241)
  • Plik rs_graphics.rsh (242)
  • Plik rs_time.rsh (243)
  • Plik rs_atomic.rsh (244)
 • RenderScript a NDK (244)
 • Podsumowanie (245)

Skorowidz (247)

 • Tytuł: Optymalizacja wydajności aplikacji na Android
 • Autor: Hervé Guihot
 • Tytuł oryginału: Pro Android Apps Performance Optimization (Professional Apress)
 • Tłumaczenie: Tomasz Walczak
 • ISBN: 978-83-246-5556-4, 9788324655564
 • Data wydania: 2013-07-02
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: optwyd
 • Wydawca: Helion