Szczegóły ebooka

Pajączek 5 NxG. Oficjalny podręcznik

Pajączek 5 NxG. Oficjalny podręcznik

Rafał Płatek, Marek Reinowski

Ebook

Poznaj możliwości najnowszej wersji kultowego narzędzia!

 • Jakie są różnice między edytorem tekstowym i wizualnym?
 • Jak wykorzystać w pełni możliwości Pajączka?
 • Jak zarządzać serwisami WWW?

Pajączek ma już ponad dziesięć lat i z pewnością zasługuje na miano "kultowego". Program ten pozwala na wydajne tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem języków HTML i XHTML. Zapewnia również wsparcie dla takich rozwiązań, jak PHP, XML, JavaScript, SQL oraz wiele innych. W dodatku kontroluje składnię, pisownię i formatuje kod! Twoje strony też mogą być wolne od błędów, a proces ich tworzenia nadzwyczaj przyjemny!

Książka ta została napisana przez autorów Pajączka. Ten fakt gwarantuje Ci kompletność informacji, przedstawionych w rzetelny sposób. Dzięki niej dowiesz się, jak w wydajny sposób wykorzystać możliwości tej aplikacji. Nauczysz się tworzyć dokumenty, edytować je oraz nawigować w kodzie strony. Ponadto poznasz zasady formatowania tekstów na stronie WWW oraz tworzenia list punktowanych i numerowanych. W kolejnych rozdziałach zobaczysz, jak używać wizualnego edytora stron WWW, oraz zdobędziesz wiedzę na temat tworzenia formularzy, tabel i ramek. Pajączek w najnowszej wersji pozwala w wygodny sposób osadzać na stronie elementy multimedialne, więc również i te zadania przestaną sprawiać Ci trudności. Rafał Płatek oraz Marek Reinowski nie pomijają żadnego aspektu pracy z Pajączkiem: wykorzystania możliwości makrokodów, sposobów zarządzania projektami oraz metod ich łatwej publikacji na serwerze. Książka ta jest zatem kompletnym, oficjalnym podręcznikiem, w całości poświęconym Pajączkowi!

 • Porównanie wersji Professional i Standard
 • Rozpoczęcie pracy z programem
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Definiowanie strony kodowej
 • Sposoby efektywnej edycji kodu
 • Nawigowanie wśród otwartych dokumentów
 • Edycja oraz reedycja znaczników
 • Umieszczanie tekstów na stronie WWW
 • Projektowanie stron z wykorzystaniem edytora wizualnego WYSIWG
 • Tworzenie tabel, formularzy oraz ramek
 • Wyszukiwanie i zamiana tekstów w ramach projektu
 • Osadzanie grafik oraz elementów multimedialnych na tworzonej stronie WWW
 • Zastosowanie makrokodów
 • Sposoby testowania i formatowania kodu
 • Przegląd efektów pracy
 • Sposoby zarządzania projektowanymi serwisami
 • Publikowanie stworzonej strony w sieci
 • Dostosowywanie programu do własnych upodobań
 • Wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów CSS
 • Wsparcie dla JavaScript oraz VBScript
 • Tworzenie poleceń SQL
 • Sposoby tworzenia plików pomocy
 • Wykorzystanie apletów Java oraz elementów ActiveX

Twórz strony WWW w wydajny i przyjemny sposób!

Wstęp (9)

 • Druga książka, piąty Pajączek (9)
 • Czym jest Pajączek? (9)
 • Wersje Pajączka NxG (10)
 • Co znajdziesz w środku? (11)

Rozdział 1. Zanim zaczniesz (13)

 • Tekstowo czy graficznie (13)
 • Czym jest HTML (14)
 • WWW to nie tylko HTML (16)
 • Czy naprawdę jest potrzebny edytor (17)

Rozdział 2. Pierwsze kroki (21)

 • Dwie wersje programu (Professional, Standard) (21)
 • Instalacja i uruchomienie programu (22)
 • Pierwszy rzut oka (23)
 • Główny obszar roboczy (25)
 • Lewy panel zasobów (27)
 • Prawy panel zasobów (31)
 • Dolny panel wyników (34)
 • Menu główne (38)
 • Paski narzędzi (41)
 • Gdzie szukać pomocy (44)

Rozdział 3. Dla niecierpliwych (49)

 • Tworzenie nowego dokumentu (49)
 • Pora obejrzeć dzieło (50)
 • Pokazać się światu (52)

Rozdział 4. Tworzenie nowego dokumentu (55)

 • Nowy dokument na wiele sposobów (55)
 • Nowe dokumenty z makrokodów (57)
 • Szybki start (58)
 • Ustawienia META (60)
 • Ustawienia BODY (65)
 • Galeria grafik (66)
 • Strona korzystająca z ramek (frames) (66)
 • Otwieranie plików, lista plików (67)

Rozdział 5. Edycja, czyli to, co najlepsze (69)

 • Cztery w jednym (70)
 • Ogólne zasady pracy (74)
 • Poruszanie się po dokumentach (81)
 • Edycja i reedycja znaczników (95)
 • Edycja kodu języków skryptowych i CSS (106)
 • Wyszukiwanie i zamiana tekstu w dokumencie (107)
 • Podział okna edytora (108)
 • Pliki dodatkowe BAK i ADD (109)
 • Nagrywarka czynności (109)
 • Reakcja na zmiany w dokumencie poza programem (110)

Rozdział 6. Tekst na stronach WWW (111)

 • Podstawy formatowania tekstu (112)
 • Inne operacje na tekście (117)
 • Linie rozdzielające (122)
 • Kolory na stronach WWW (123)
 • Pisownia i typografia (124)
 • Kodowanie znaków narodowych (131)

Rozdział 7. Edycja w trybie wizualnym (137)

 • Ograniczenia trybu edycji wizualnej (137)
 • Wstawianie i edycja znaczników (138)
 • Automatyczne formatowanie kodu (141)
 • Nowy dokument w trybie graficznym (141)

Rozdział 8. Tabele, formularze, ramki (143)

 • Tabele w Pajączku (143)
 • Wstawianie tabeli (144)
 • Edycja znaczników tabeli (150)
 • Formularze (153)
 • Ramki (Frames) (158)

Rozdział 9. Wyszukiwanie i zamiana (165)

 • Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie... (165)
 • Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana (167)
 • Wyrażenia regularne (174)
 • Wyszukiwanie plików i katalogów (174)
 • Kameleon - zamiana nazw plików (175)

Rozdział 10. Grafika, multimedia, Flash (179)

 • Przeglądanie plików graficznych (179)
 • Grafiki w dokumencie HTML (183)
 • Odsyłacze graficzne i mapy odsyłaczy (187)
 • Tworzenie galerii grafik (192)
 • Konwerter grafik (198)
 • Multimedia na stronie WWW (201)

Rozdział 11. Makrokody (209)

 • Do czego służą makrokody? (209)
 • Korzystanie z makrokodów (210)
 • Tworzenie i edycja makrokodów (220)
 • Import makroznaczników z Pajączka 2000 (230)
 • Makrokody dostarczone z programem (230)

Rozdział 12. Testowanie i formatowanie kodu (233)

 • Sprawdzanie poprawności składniowej kodu (234)
 • Weryfikacja odsyłaczy (243)
 • Formatowanie kodu za pomocą narzędzi wbudowanych (246)
 • Formatowanie znaczników za pomocą TIDY (260)

Rozdział 13. Oglądanie efektów pracy (265)

 • Wbudowany podgląd (265)
 • Podgląd za pomocą zewnętrznych przeglądarek (270)
 • Mapowanie przy podglądzie (270)
 • Przeglądanie przy użyciu dokumentu podglądu (272)
 • Drukowanie (275)

Rozdział 14. Zarządzanie serwisami (279)

 • Serwisy w Pajączku (279)
 • Zarządzanie serwisami (281)
 • Właściwości serwisu (284)
 • Lista plików (294)
 • Narzędzia konserwacji serwisu (300)
 • Dokumenty w serwisach (304)

Rozdział 15. Publikowanie i praca na serwerze (307)

 • Dla całkiem, ale to całkiem początkujących... (307)
 • Obsługa WebDAV (308)
 • Publikowanie w Pajączku - podstawy (308)
 • Zaawansowane operacje na serwerze (321)
 • Synchronizacja serwisów (331)

Rozdział 16. Ustawienia programu (339)

 • Dostosowanie interfejsu (340)
 • Opis okna Ustawienia programu (341)

Rozdział 17. Import, eksport, transformacja dokumentów (401)

 • Trzy kroki z Excela do tabeli HTML (401)
 • Importowanie plików (402)
 • Eksport plików (407)
 • Kreator transformacji XSLT (408)

Rozdział 18. Kolorowanie składni (413)

 • Krótki wstęp - po co mi te kolory? (413)
 • Dostosowanie kolorowania do własnych potrzeb (414)
 • Edytor schematów kolorowania (417)

Rozdział 19. CSS - kaskadowe arkusze stylów (427)

 • Po co korzystać z CSS? (427)
 • Jak wygląda kod CSS? (428)
 • Wspomaganie dla CSS w Pajączku (429)

Rozdział 20. Wspomaganie dla JavaScript i VBScript (449)

 • Wstawianie skryptów do dokumentu (450)
 • Kolorowanie składni (451)
 • Dynamiczny kod, dynamiczne podpowiedzi (452)
 • Obsługa zdarzeń w kodzie znaczników (452)
 • Nawigatory JavaScript, VBScript (454)
 • Zakładka Języki programowania (457)
 • Makrokody JavaScript i VBScript (458)
 • Formatowanie kodu źródłowego JavaScript (459)
 • Kurs JavaScript (459)

Rozdział 21. Wspomaganie dla technologii server-side (461)

 • Mapowanie ścieżki na dysku na adres URL (462)
 • Wymuszanie dołączania plików (463)
 • Wspomaganie dla PHP (464)
 • Wspomaganie dla innych technologii (472)

Rozdział 22. Wspomaganie dla MySQL (475)

 • Budowa zakładki Inspektor MySQL (476)
 • Konfigurowanie połączeń (476)
 • Drzewo struktury bazy danych (477)
 • Własne zapytania, import danych (483)
 • Kreator zapytania SQL (485)
 • Kreator eksportu z bazy danych (487)
 • Ułatwienia podczas tworzenia kodu z użyciem poleceń SQL (492)

Rozdział 23. Edytory plików definicyjnych TDF i LDF (495)

 • Edytor pliku definicyjnego dla języków znacznikowych (495)
 • Edytor pliku definicyjnego PHP (503)
 • Edytor pliku definicyjnego CSS (506)
 • Edytor pliku definicyjnego języków skryptowych (509)

Rozdział 24. Tworzenie pomocy HTML Help (515)

 • Co to jest HTML Help? (515)
 • Przygotowanie Pajączka do tworzenia plików pomocy (515)
 • Szybka kompilacja folderu do HTML Help (516)
 • Edytor projektu HTML Help (520)
 • Edytor spisu treści HTML Help (533)
 • Edytor indeksu (skorowidza) HTML Help (538)
 • Dodawanie słów kluczowych HTML Help do dokumentów HTML (542)
 • Serwis jako projekt HTML Help (543)
 • Kompilacja istniejącego projektu (544)

Rozdział 25. Java, ActiveX i inne obiekty (545)

 • Java (545)
 • Obiekty ActiveX (546)
 • Narzędzie Wstawianie obiektu (548)
 • Narzędzie do edycji parametrów (550)
 • Obiekt EMBED (551)

Dodatek A: Różnice pomiędzy wersjami Professional i Standard (553)

 • Edycja, czyli to, co najlepsze (553)
 • Praca z tekstem (554)
 • Tabele i formularze (554)
 • Wyszukiwanie i zamiana w Pajączku (555)
 • Grafika, multimedia, Flash (555)
 • Makrokody (555)
 • Formatowanie, testowanie dokumentu, pisownia (555)
 • Oglądanie efektów pracy (556)
 • Zarządzanie rozbudowanymi serwisami (556)
 • Publikowanie i praca na serwerze (556)
 • Konfiguracja programu (557)
 • Import, eksport, transformacja dokumentów (557)
 • Kolorowanie składni (557)
 • CSS - kaskadowe arkusze stylów (557)
 • Wspomaganie tworzenia skryptów typu client-side (558)
 • Wspomaganie dla technologii server-side (558)
 • Wspomaganie dla MySQL (558)
 • Tworzenie pomocy HTML Help (558)
 • Osadzanie obiektów (558)

Dodatek B: Opis menu programu (559)

 • Menu główne (559)
 • Menu kontekstowe edytora (583)

Dodatek C: Opis pasków narzędzi (585)

 • Główny pasek narzędzi (586)
 • Często używane (587)
 • Odsyłacze, tekst i formatowanie (588)
 • Tabele i formularze (589)
 • Grafika i multimedia (590)
 • Java, ActiveX, SSi i inne (591)
 • Minipasek edytora (592)
 • Narzędzia HTML Help (593)

Dodatek D: Predefiniowane skróty klawiszowe (595)

 • Lista predefiniowanych skrótów klawiszowych menu głównego (596)

Dodatek E: Wyrażenia regularne (601)

Dodatek F: Jak zamówić Pajączka? (609)

Skorowidz (611)

 • Tytuł: Pajączek 5 NxG. Oficjalny podręcznik
 • Autor: Rafał Płatek, Marek Reinowski
 • ISBN: 978-83-283-2498-5, 9788328324985
 • Data wydania: 2016-01-05
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: paj5op
 • Wydawca: Helion