Helion


Szczegóły ebooka

 
Photoshop CS5 PL. Szkoła efektu

Photoshop CS5 PL. Szkoła efektu


Od otwarcia programu po efekty specjalne — wyeksponuj walory swoich zdjęć

 • Okno programu i najważniejsze polecenia w Photoshopie CS5
 • Zaznaczanie, malowanie, maskowanie oraz inne operacje na obrazie
 • Kolor, kontrast, nasycenie i płynne poruszanie się w przestrzeniach barw
 • Przekształcanie, filtry, efekty specjalne i zabawa z tekstem

Żaden program do obróbki zdjęć na świecie nie dorówna dziś Photoshopowi — ani pod względem rzeszy użytkowników, ani łatwości obsługi, ani perfekcji uzyskiwanych efektów. Każda wersja tej aplikacji jest coraz bogatsza i coraz lepsza, a CS5 to już prawie ideał. Jednak każdy z nas potrzebuje wstępnej wiedzy, aby bez trudu poruszać się wśród tysiąca poleceń i możliwości programu. Polskim czytelnikom od lat przychodzi przy tym z pomocą Anna Owczarz-Dadan, znakomita autorka wielu świetnych podręczników z zakresu obróbki grafiki.

W książce "Photoshop CS5 PL. Szkoła efektu " autorka zajmuje się po kolei wszystkimi aspektami działania tej wersji Photoshopa. Znajdziesz tu informację o tym, jak najwygodniej ustawić sobie przestrzeń roboczą i zaimportować obrazy, jak bawić się kolorami, fakturą i kontrastem. Dowiesz się, jak usunąć niechciane fragmenty obrazu i powielić inne, wykorzystać maski i warstwy, odzyskać utracone szczegóły obrazu i odpowiednio go wykadrować. Nauczysz się stosować efekty specjalne i odkształcenia, retuszować sylwetkę, a nawet zmieniać miny osób uwiecznionych na fotografii. Zatem owocnej lektury!

 • Podstawy obsługi programu
 • Zaznaczanie obrazu i jego fragmentów
 • Malowanie w Photoshopie
 • Powiększanie i zmniejszanie widoku w oknie obrazu
 • Pozbywanie się niechcianych elementów
 • Praca z maskami i warstwami
 • Cofanie wykonanych czynności
 • Korygowanie kolorów
 • Łączenie obrazów oraz ich dopasowywanie
 • Zmiana rozmiarów, prostowanie i przekształcanie obrazów
 • Edycja obrazu poprzez jego zniekształcanie
 • Obiekty inteligentne
 • Filtry — korekcja obrazu i efekty specjalne
 • Ścieżki, kształty, tekst
 • Tabela skrótów klawiszowych

Także Ciebie stać na mistrzowskie efekty!


Retusz zdjęć - tutorial. Zobacz co potrafi »

Rozdział 1. Podstawy obsługi programu (15)

 • Interfejs programu (16)
  • Pasek menu (16)
  • Pasek opcji (17)
  • Pasek aplikacji (17)
  • Ćwiczenie 1.1. Tworzenie i zapisywanie własnej przestrzeni roboczej (18)
  • Obszar roboczy (19)
  • Przybornik (panel z narzędziami) - jak z niego korzystać? (19)
  • Panele programu i stacja dokowania (21)
  • Ćwiczenie 1.2. Umieszczanie panelu w stacji dokowania (22)
  • Ćwiczenie 1.3. Dokowanie grupy paneli w wybranym miejscu okna programu (24)
  • Zwijanie i rozwijanie paneli (25)
 • Importowanie obrazów z aparatu fotograficznego (29)
  • Importowanie klatek z materiałów wideo (30)
  • Ćwiczenie 1.4. Pobieranie wybranych klatek z materiału wideo (30)
 • Otwieranie obrazów w Photoshopie (33)
  • Wyszukiwanie i otwieranie obrazów za pomocą palety Mini Bridge (38)
  • Otwieranie obrazów, które były wcześniej wyświetlane w oknie programu (42)
 • Tworzenie nowego okna obrazu (43)
  • Ćwiczenie 1.5. Zapisywanie domyślnych ustawień wymiarów i właściwości dla nowo tworzonego okna dokumentu (45)
 • Kopiowanie i wklejanie (47)
 • Zapisywanie zmian wprowadzonych w oknie obrazu (48)
 • Wybrane formaty wykorzystywane do zapisywania obrazu w Photoshopie (50)
 • Skróty klawiszowe (52)
  • Ćwiczenie 1.6. Tworzenie własnego skrótu klawiszowego (54)

Rozdział 2. Zaznaczanie obrazu i jego fragmentów (59)

 • Zaznaczanie wszystkich pikseli warstwy (60)
 • Anulowanie zaznaczenia (61)
 • Ukrywanie i wyświetlanie krawędzi zaznaczenia (61)
 • Odzyskiwanie usuniętego zaznaczenia (61)
 • Zaznaczanie elementów o regularnych kształtach (61)
 • Zaznaczanie elementów o nieregularnych kształtach (63)
 • Lasso (64)
  • Ćwiczenie 2.1. Zaznaczanie kształtu za pomocą narzędzia Lasso (64)
 • Lasso magnetyczne (66)
  • Ćwiczenie 2.2. Zaznaczanie za pomocą narzędzia Lasso magnetyczne (68)
 • Zaznaczanie przez kliknięcie (70)
 • Zaznaczanie przez pocieranie (72)
 • Modyfikacja zaznaczenia - udoskonalone polecenie Popraw krawędź (74)
  • Ćwiczenie 2.3. Udoskonalanie zaznaczenia włosów za pomocą polecenia Popraw krawędź (75)
 • Odwracanie zaznaczenia (82)
 • Przesuwanie ramki zaznaczenia i całego obszaru objętego zaznaczeniem (82)
 • Zapisywanie zaznaczenia a kanały (84)
 • Wczytywanie zapisanego zaznaczenia do okna dokumentu (86)

Rozdział 3. Malowanie w Photoshopie (89)

 • Narzędzia Ołówek i Pędzel (90)
  • Ołówek (90)
  • Pędzel (91)
  • Ćwiczenie 3.1. Wczytywanie nowego zestawu pędzli (93)
  • Predefiniowane ustawienia Pędzla - jak z nich korzystać (101)
  • Ćwiczenie 3.2. Modyfikacja końcówki Pędzla w celu utworzenia rzęs (103)
  • Ćwiczenie 3.3. Tworzenie własnej końcówki Pędzla (110)
 • Zmiana kolorów tła i narzędzia (112)
  • Ćwiczenie 3.4. Zmiana koloru narzędzia za pomocą nowego próbnika HUB (113)
  • Panel Próbki (115)
  • Pobieranie koloru narzędzia z obrazu (116)
  • Panel Kolor (116)
 • Zastępowanie kolorów (117)
  • Ćwiczenie 3.5. Zamiana koloru wybranego elementu obrazu (118)
 • Pędzel mieszający - tworzymy obraz z fotografii (121)
  • Ćwiczenie 3.6. Zamiana fotografii w obraz namalowany farbami (125)
 • Narzędzie Obróć widok (128)

Rozdział 4. Powiększanie i zmniejszanie widoku w oknie obrazu (131)

 • Pole stopnia powiększenia (132)
 • Pole Poziom powiększenia (134)
 • Narzędzie Lupka (134)
  • Ćwiczenie 4.1. Zmiana widoku w oknie obrazu za pomocą narzędzia Lupka (136)
 • Panel Nawigator (139)
  • Ćwiczenie 4.2. Zmiana widoku w oknie obrazu za pomocą panelu Nawigator (140)
 • Sposób błyskawicznego powiększania i zmniejszania widoku za pomocą skrótów klawiszowych (143)
 • Dopasowywanie rozmiaru okna dokumentu do powiększenia obrazu (143)
 • Narzędzie Rączka (144)

Rozdział 5. Pozbywanie się niechcianych elementów z obrazu (147)

 • Korekcja powierzchni za pomocą narzędzia Łatka (148)
  • Ćwiczenie 5.1. Usuwanie z obrazu zmarszczek i worków pod oczami lub dowolnej innej skazy zajmującej dużą powierzchnię (149)
 • Korekcja efektu czerwonych oczu (154)
  • Ćwiczenie 5.2. Usuwanie efektu czerwonych oczu (155)
 • Usuwanie (lub dodawanie) elementów poprzez ich klonowanie (156)
  • Ćwiczenie 5.3. Usuwanie fragmentu obrazu (159)
  • Panel Powielanie źródła (162)
  • Ćwiczenie 5.4. Wykorzystanie opcji z panelu Powielanie źródła dla powielenia obrazu pod określonym kątem i w zmienionej skali (165)
 • Błyskawiczna korekcja niewielkich skaz (168)
  • Ćwiczenie 5.5. Usuwanie z obrazu niedoskonałości skóry (lub innej dowolnej skazy niewielkich rozmiarów) (170)
 • Natychmiastowe usuwanie niechcianych elementów obrazu - nowe polecenie Uwzględnianie zawartości (172)
  • Ćwiczenie 5.6. Uzupełnianie brakujących fragmentów obrazu za pomocą polecenia Uwzględnianie zawartości (173)

Rozdział 6. Praca z warstwami (177)

 • Najważniejsze rodzaje warstw dostępne w programie (178)
 • Panel Warstwy - wiadomości ogólne i układ warstw (179)
 • Zamiana warstwy Tło w zwykłą warstwę rastrową (180)
 • Tworzenie nowej warstwy i nadawanie jej nazwy (181)
 • Uaktywnianie warstwy i zmiana jej położenia w panelu Warstwy (184)
 • Usuwanie warstw (187)
 • Zaznaczanie kilku warstw (188)
 • Łączenie i rozłączanie warstw (189)
 • Wyrównywanie połączonych warstw (190)
 • Kopiowanie warstw (192)
  • Kopiowanie warstw w obrębie jednego dokumentu (192)
  • Kopiowanie warstw z dokumentu do dokumentu (193)
 • Scalanie warstw (194)
 • Zagnieżdżone grupy warstw (195)
  • Tworzenie grupy warstw (197)
  • Przenoszenie wybranych warstw i grup do innych grup (200)
  • Usuwanie grupy (201)
 • Zmiana krycia warstwy (202)
 • Ukrywanie warstwy (203)
 • Blokowanie warstwy lub pikseli (204)
 • Tryby mieszania warstw (206)
  • Tryby mieszania warstw w praktyce (221)
 • Warstwy dopasowania (224)
  • Ćwiczenie 6.1. Dopasowanie jaskrawości obrazu za pomocą polecenia Jaskrawość (228)
  • Ćwiczenie 6.2. Zmiana koloru wybranego elementu obrazu za pomocą warstwy dopasowania Barwa/Nasycenie (232)

Rozdział 7. Maskowanie - coś, czego bezwzględnie musisz się nauczyć (235)

 • Maska tradycyjna - tworzenie i edycja (236)
  • Ćwiczenie 7.1. Tworzenie i stosowanie maski np. do zwiększenia wyrazistości oczu (238)
  • Ćwiczenie 7.2. Wykorzystywanie maski gradientowej do tworzenia efektu przechodzenia jednego zdjęcia w drugie (245)
  • Kopiowanie maski (250)
  • Przesuwanie maski bez przesuwania warstwy (250)
  • Wyłączanie i usuwanie maski (250)
 • Panel Maski (251)
 • Szybka maska (252)
  • Ćwiczenie 7.3. Wykorzystywanie trybu Szybka maska do utworzenia zaznaczenia (253)
 • Narzędzie Pozioma maska tekstowa (256)
  • Ćwiczenie 7.4. Wypełnianie tekstu dowolnym obrazem z wykorzystaniem maski warstwy (257)
 • Maska przycinająca (259)
  • Ćwiczenie 7.5. Wykorzystanie maski przycinającej do stworzenia obrazu złożonego ze zdjęć stylizowanych na wykonane polaroidem (261)

Rozdział 8. Powrót do przeszłości - czyli cofanie wykonanych czynności (269)

 • Cofanie ostatnio wykonanej czynności - polecenie Cofnij (270)
 • Cofanie dowolnej czynności wykonanej w oknie obrazu - panel Historia (271)
  • Ćwiczenie 8.1. Przywracanie i usuwanie wybranych stanów obrazu (274)
 • Malowanie wybranym stanem obrazu - Pędzel historii i jego możliwości (276)
  • Ćwiczenie 8.2. Malowanie stanem obrazu w celu wygładzenia skóry (277)
 • Anulowanie czynności (280)

Rozdział 9. Korygowanie kolorów (283)

 • Korekcja poziomów jasności obrazu (284)
  • Polecenie Poziomy i histogram (284)
  • Ćwiczenie 9.1. Korekcja poziomów jasności w obrazie za pomocą polecenia Poziomy (289)
  • Polecenie Auto-tony (292)
 • Korekcja kontrastu i jasności obrazu (293)
  • Ćwiczenie 9.2. Korekcja kontrastu i jasności w obrazie za pomocą polecenia Jasność/Kontrast (293)
 • Korekcja nasycenia barw za pomocą polecenia Jaskrawość (296)
 • Korekcja nasycenia barw i zmiana koloru wybranego elementu obrazu za pomocą polecenia Barwa/Nasycenie (297)
  • Korekcja wybranego zakresu barw (301)
  • Ćwiczenie 9.3. Korekcja nasycenia kolorów obrazu za pomocą polecenia Barwa/Nasycenie (303)
  • Zmiana koloru wybranego elementu obrazu (305)
  • Ćwiczenie 9.4. Zmiana koloru wybranego elementu obrazu (305)
  • Zapisywanie i wczytywanie ustawień korekcji barwy, jej jasności i nasycenia (310)
 • Korekcja ekspozycji (310)
  • Ćwiczenie 9.5. Korekcja ekspozycji za pomocą warstwy dopasowania polecenia Ekspozycja (311)
 • Kolorowanie obrazów czarno-białych i zmiana charakterystyki barwnej zdjęcia (Balans kolorów) (314)
  • Ćwiczenie 9.6. Usuwanie przebarwień (316)
  • Ćwiczenie 9.7. Kolorowanie czarno-białej fotografii (319)
 • Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały (326)
  • Polecenie Zmniejsz nasycenie (326)
  • Polecenie Czarno-biały (326)
  • Ćwiczenie 9.8. Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały za pomocą polecenia Czarno-biały i nadanie mu określonego zabarwienia (327)
  • Polecenie Lab - technika czarno-biała (331)
  • Ćwiczenie 9.9. Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały za pomocą nowej operacji (332)
 • Nakładanie na obraz filtrów fotograficznych (334)
 • Przywracanie szczegółów obrazu (336)
  • Ćwiczenie 9.10. Odzyskiwanie szczegółów obrazu (339)

Rozdział 10. Łączenie obrazów oraz ich dopasowywanie (345)

 • Dopasowywanie kolorów między obrazami (346)
  • Ćwiczenie 10.1. Dopasowanie koloru między dwoma obrazami (347)
  • Ćwiczenie 10.2. Dopasowanie kolorów pomiędzy dwiema warstwami tego samego obrazka (349)
 • Miksowanie obrazów (351)
  • Ćwiczenie 10.3. Łączenie dwóch fotografii, na których widoczna jest ta sama scena, w obraz idealny (351)
 • Łączenie obrazów w panoramy i polecenie Auto-mieszanie warstw (355)
  • Ćwiczenie 10.4. Łączenie zdjęć w panoramę pozbawioną "szwów" (355)

Rozdział 11. Zmiana rozmiarów, prostowanie i przekształcanie obrazów (361)

 • Rozmiar obrazu (362)
  • Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku (363)
  • Ćwiczenie 11.1. Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku (364)
  • Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby inne niż druk (366)
  • Ćwiczenie 11.2. Zmiana rozmiarów obrazu, który ma być wyświetlany na ekranie monitora (366)
 • Przekształcanie obrazu (367)
  • Ćwiczenie 11.3. Otwieranie zamkniętych drzwi poprzez modyfikowanie kształtu jednego z elementów obrazu za pomocą ramki transformacji (368)
 • Kadrowanie obrazu (372)
  • Kadrowanie obrazu za pomocą specjalnej ramki (372)
  • Ćwiczenie 11.4. Kadrowanie obrazu w celu poprawienia jego kompozycji (374)
  • Kadrowanie z jednoczesnym prostowaniem wielu zeskanowanych zdjęć (377)
  • Ćwiczenie 11.5. Jednoczesne kadrowanie wielu zeskanowanych zdjęć (378)
 • Kadrowanie obrazu z zachowaniem jego proporcji a polecenie Kadruj (379)
  • Ćwiczenie 11.6. Kadrowanie obrazu w celu stworzenia efektu zoomu optycznego (380)
 • Obracanie obrazu (383)
 • Prostowanie obrazu (384)
  • Ćwiczenie 11.7. Prostowanie obrazu (385)
 • Odbijanie obrazu (387)
 • Zmiana rozmiaru obszaru roboczego (388)
 • Powielanie dokumentu (389)

Rozdział 12. Edycja obrazu poprzez jego zniekształcanie (391)

 • Wyginanie i retuszowanie obrazu za pomocą polecenia Wypaczenie (392)
  • Ćwiczenie 12.1. Dopasowywanie kształtu jednej warstwy do drugiej - nakładanie etykiety na puszkę za pomocą jednego z predefiniowanych kształtów wypaczenia (394)
  • Ćwiczenie 12.2. Prostowanie uszu (lub innej wybranej partii ciała) poprzez wyginanie obrazu (399)
 • Wypaczanie marionetkowe - nowy sposób transformacji (402)
  • Ćwiczenie 12.3. Wyginanie obiektu za pomocą polecenia Wypaczenie marionetkowe (402)
 • Korygowanie obrazu oraz tworzenie efektów specjalnych za pomocą filtra Skraplanie (410)
  • Ćwiczenie 12.4. Tworzenie wcięcia w talii i jej wysmuklanie (414)
  • Ćwiczenie 12.5. Zamiana grymasu w uśmiech (417)
 • Skalowanie z uwzględnieniem zawartości (419)
  • Ćwiczenie 12.6. Powiększanie kadru w poziomie (419)

Rozdział 13. Obiekty inteligentne (425)

 • Zamiana obrazu w obiekt inteligentny (426)
 • Zamiana obiektu inteligentnego w zwykłą warstwę (427)
 • Powielanie obiektu inteligentnego (427)
 • Skalowanie obrazu z użyciem obiektów inteligentnych (428)
  • Ćwiczenie 13.1. Pomniejszanie rozmiaru obrazu, a następnie jego powiększanie bez utraty jakości (429)
 • Zastępowanie obrazu znajdującego się na warstwie typu obiekt inteligentny innym obrazem (431)
  • Ćwiczenie 13.2. Wykorzystanie możliwości, jakie daje obiekt inteligentny, do zastąpienia jednego obrazu drugim z zachowaniem proporcji pierwszego z nich (432)
 • Edycja obrazów zamienionych w obiekty inteligentne (434)

Rozdział 14. Filtry - korekcja obrazu i efekty specjalne (437)

 • Wprowadzenie (438)
 • Galeria filtrów (439)
 • Korekcja obrazu (444)
  • Wyostrzanie obrazu (444)
  • Ćwiczenie 14.1. Wyostrzanie obrazu za pomocą polecenia Inteligentne wyostrzenie (444)
  • Korekcja wad obiektywu (447)
  • Dodawanie i usuwanie szumu (452)
 • Efekty specjalne (456)
  • Grupa pierwsza - Artystyczne (456)
  • Grupa druga - Pociągnięcia pędzlem (efekty graficzne) (460)
  • Grupa trzecia - Zniekształcenie (tworzenie kropli, dodawanie poświaty) (461)
  • Grupa czwarta - Renderowanie (chmury, światła pojazdu, strugi wody, delikatna tkanina) (463)
  • Grupa piąta - Rozmycie (efekt małej głębi ostrości, mgła, wygładzanie skóry) (465)
  • Ćwiczenie 14.2. Tworzenie efektu małej głębi ostrości za pomocą polecenia Rozmycie soczewkowe (466)
  • Ćwiczenie 14.3. Tworzenie mgły za pomocą filtra Rozmycie gaussowskie (471)
  • Grupa szósta - Szkic (473)
  • Grupa siódma - Stylizacja (475)
  • Ćwiczenie 14.4. Efekt obrazu wychodzącego ze sceny (476)
  • Grupa ósma - Tekstura (477)
 • Łagodzenie efektu uzyskanego za pomocą filtra (479)
  • Punkt zbiegu - korekcja i efekty (479)
  • Ćwiczenie 14.5. Usuwanie niepożądanego elementu z obrazu (482)
  • Ćwiczenie 14.6. Efekt plakatu zawieszonego na budynku, czyli jak wkleić do obrazu inny obraz z zachowaniem perspektywy (486)
 • Inteligentne filtry i ich wykorzystanie podczas tworzenia zoomingu (492)
  • Ćwiczenie 14.7. Tworzenie rozmycia powierzchniowego przypominającego zooming - możliwości inteligentnych filtrów (492)

Rozdział 15. Ścieżki (501)

 • Ścieżki - spojrzenie ogólne (502)
 • Narzędzia obsługujące ścieżki (503)
 • Rysowanie ścieżek (504)
  • Pióro (504)
  • Ćwiczenie 15.1. Rysowanie ścieżki (508)
  • Pióro dowolne (510)
  • Pióro magnetyczne (511)
 • Zmiana kształtu ścieżki (512)
 • Zapisywanie ścieżki (513)
 • Przekształcanie ścieżki w zaznaczenie (513)
 • Malowanie wzdłuż ścieżki (514)
  • Ćwiczenie 15.2. Malowanie wzdłuż ścieżki (515)
 • Wypełnianie ścieżki (517)
 • Tworzenie ścieżki z zaznaczenia (518)
 • Usuwanie ścieżki (519)

Rozdział 16. Kształty (521)

 • Linia prosta i strzałki (522)
 • Tryby rysowania (526)
 • Prostokąt, prostokąt zaokrąglony, elipsa oraz wielobok (526)
  • Prostokąt zaokrąglony (528)
  • Elipsa (528)
  • Wielobok (528)
 • Kształty własne (530)
 • Modyfikowanie kształtów (532)
 • Techniki wypełniania kształtów (533)
  • Kolor (533)
  • Wzorek (535)
  • Gradient (537)
 • Zamiana kształtu wektorowego w obiekt rastrowy (541)

Rozdział 17. Tekst (543)

 • Wstawianie tekstu do okna obrazu (544)
  • Ćwiczenie 17.1. Wprowadzanie tekstu (547)
 • Edycja tekstu w ramce (549)
 • Formatowanie znaków (550)
  • Ćwiczenie 17.2. Edycja tekstu przy użyciu indeksów górnego i dolnego (556)
 • Ozdabianie tekstu (556)
  • Ozdabianie tekstu przez jego wyginanie i odkształcanie (556)
  • Ozdabianie tekstu przez przekonwertowanie go do kształtu (558)
  • Ćwiczenie 17.3. Zamiana tekstu w kształt i wypełnienie go wzorkiem (558)
 • Umieszczanie tekstu na ścieżce (560)
 • Umieszczanie tekstu we wnętrzu kształtu (562)

Skorowidz (565)