Helion


Szczegóły ebooka

 
Praktyczny kurs asemblera. Wydanie II

Praktyczny kurs asemblera. Wydanie II


Wejdź w świat programowania w języku asemblera

 • Dowiedz się, kiedy użycie asemblera jest niezbędne
 • Poznaj zasady programowania w asemblerze
 • Napisz szybkie i wydajne programy dla DOS-a i Windows
 • Zdobądź wiedzę o zasadach działania procesora i pamięci

Uważasz, że możliwości języków programowania wysokiego poziomu nie pozwalają na napisanie programu, którego potrzebujesz? Chcesz stworzyć sterownik, program rezydentny, demo lub... wirusa? Interesuje Cię, co dzieje się w komputerze podczas wykonywania programu?

Wykorzystaj potencjał asemblera!

Programowanie w języku niskiego poziomu daje niemal nieograniczoną kontrolę nad sprzętem i działaniem aplikacji. Programy napisane w języku asemblera działają szybko, są niewielkie i zajmują mało pamięci. Są bardzo wydajne i otwierają dostęp do takich obszarów komputera, do których dostęp z poziomu C++ czy Visual Basica jest niemożliwy.

Książka "Praktyczny kurs asemblera" wprowadzi Cię w świat programowania w tym języku. Dowiesz się, jak działa procesor, w jaki sposób komunikuje się z pamięcią i pozostałymi elementami komputera. Poznasz typy rozkazów procesora, tryby adresowania i zasady tworzenia programów w asemblerze. Lepiej poznasz swój komputer i dowiesz się, w jaki sposób zapamiętuje i przetwarza dane. Komputer przestanie być dla Ciebie "czarną skrzynką" wykonującą w czarodziejski sposób Twoje polecenia.

 • Podstawowe wiadomości o architekturze procesorów Intel
 • Organizacja pamięci i tryby adresowania
 • Omówienie listy rozkazów procesora
 • Narzędzia do tworzenia programów w języku asemblera
 • Struktura programu w asemblerze
 • Definiowanie zmiennych
 • Tworzenie podprogramów i makrorozkazów
 • Wykorzystanie funkcji BIOS-a oraz MS-DOS
 • Programy w asemblerze uruchamiane w systemie Windows
 • Optymalizacja kodu
 • Tworzenie modułów dla innych języków programowania

Po przeczytaniu tej książki przestaniesz postrzegać asemblera jako zbiór magicznych zaklęć, zrozumiałych jedynie dla brodatych guru pamiętających jeszcze czasy komputerów zajmujących powierzchnię sali gimnastycznej. Napiszesz programy, których uruchomienie nie będzie wymagało od użytkownika posiadania superkomputera. Poznasz wszystkie, nawet najgłębiej ukryte, możliwości komputera.

Ostatni wykład Eugeniusza Wróbla (7)

Wprowadzenie do drugiego wydania (9)

Rozdział 1. Wprowadzenie (11)

 • 1.1. Co to jest asembler? (11)
 • 1.2. Dlaczego programować w języku asemblera? (14)
 • 1.3. Dlaczego warto poznać język asemblera? (16)
 • 1.4. Wymagane umiejętności (16)
 • 1.5. Konwencje stosowane w książce (17)

Rozdział 2. Pierwszy program w asemblerze (21)

 • 2.1. "Hello, world!" pod kontrolą systemu operacyjnego MS DOS (22)
 • 2.2. "Hello, world!" pod kontrolą systemu operacyjnego Windows (25)

Rozdział 3. Architektura procesorów rodziny x86-32 widziana oczami programisty (33)

 • 3.1. Rejestry procesora 8086 (34)
 • 3.2. Zwiększamy rozmiar rejestrów - od procesora 80386 do Intel Core i7 (38)
 • 3.3. Zwiększamy liczbę rejestrów - od procesora i486 do Intel Core i7 (39)
 • 3.4. Segmentowa organizacja pamięci (44)
 • 3.5. Adresowanie argumentów (48)
 • 3.6. Adresowanie argumentów w pamięci operacyjnej (49)
 • 3.7. Architektura x86-32e (52)

Rozdział 4. Narzędzia (55)

 • 4.1. Asembler MASM (56)
 • 4.2. Program konsolidujący - linker (60)
 • 4.3. Programy uruchomieniowe (62)
  • Microsoft CodeView (64)
  • Microsoft WinDbg (67)
  • OllyDbg (68)
 • 4.4. Środowiska zintegrowane (70)
  • Microsoft Programmer's WorkBench (PWB) (70)
  • Środowisko zintegrowane MASM32 SDK (71)
  • Środowisko zintegrowane RadASM (74)
  • WinAsm Studio (74)
 • 4.5. Microsoft Visual Studio (75)

Rozdział 5. Lista instrukcji procesorów x86-32 (81)

 • 5.1. Instrukcje ogólne - jednostki stałoprzecinkowej (84)
 • 5.2. Koprocesor arytmetyczny - instrukcje jednostki zmiennoprzecinkowej (87)
 • 5.3. Instrukcje rozszerzenia MMX (90)
 • 5.4. Instrukcje rozszerzenia SSE (93)
 • 5.5. Instrukcje rozszerzenia SSE2 (97)
 • 5.6. Instrukcje rozszerzenia SSE3, SSSE3 oraz SSE4 (100)
 • 5.7. Instrukcje systemowe (101)
 • 5.8. Planowane rozszerzenie AVX (102)

Rozdział 6. Ogólna struktura programu asemblerowego (105)

 • 6.1. Uproszczone dyrektywy definiujące segmenty (105)
 • 6.2. Pełne dyrektywy definiowania segmentów (111)
 • 6.3. Dyrektywy pomocnicze (114)

Rozdział 7. Definiowanie i stosowanie zmiennych (123)

 • 7.1. Zmienne całkowite (124)
 • 7.2. Zmienne zmiennoprzecinkowe (127)
 • 7.3. Definiowanie tablic i łańcuchów (128)
 • 7.4. Struktury zmiennych (130)
 • 7.5. Dyrektywa definiująca pola bitowe (133)

Rozdział 8. Podprogramy (137)

 • 8.1. Stos (137)
 • 8.2. Wywołanie i organizacja prostych podprogramów (140)
 • 8.3. Dyrektywa PROC - ENDP (141)
 • 8.4. Parametry wywołania podprogramu (146)
 • 8.5. Zmienne lokalne (155)

Rozdział 9. Makroinstrukcje oraz dyrektywy asemblacji warunkowej (157)

 • 9.1. Makroinstrukcja definiowana (157)
 • 9.2. Dyrektywa LOCAL (162)
 • 9.3. Dyrektywy asemblacji warunkowej (163)
 • 9.4. Makroinstrukcje niedefiniowane (166)
 • 9.5. Makroinstrukcje tekstowe (167)
 • 9.6. Makroinstrukcje operujące na łańcuchach (na tekstach) (168)

Rozdział 10. Funkcje systemu MS DOS oraz BIOS (171)

 • 10.1. Co ma prawo przerwać wykonanie naszego programu? (171)
 • 10.2. Obsługa klawiatury oraz funkcje grafiki na poziomie BIOS (174)
 • 10.3. Wywoływanie podprogramów systemu operacyjnego MS DOS (180)

Rozdział 11. Programowanie w asemblerze w środowisku Windows (187)

 • 11.1. Systemowe programy biblioteczne (188)
 • 11.2. Pierwsze okno (191)
 • 11.3. Struktury programowe typu HLL (197)
 • 11.4. Program generatora okien Prostart (199)

Rozdział 12. Wybrane zagadnienia optymalizacji programu (207)

 • 12.1. Kiedy i co powinniśmy optymalizować w programie? (209)
 • 12.2. Optymalizujemy program przygotowany dla procesora x86-32 (211)
  • Modele pamięci - mieszanie kodów 16- i 32-bitowych (211)
  • Wyrównywanie danych (212)
  • Pamięć podręczna (213)
  • Unikanie rozgałęzień (skoków) (215)
  • Opóźnienia wynikające z pierwszego wykonania oraz rozwijanie pętli (216)
  • Opóźnienia związane z zapisywaniem i odczytywaniem (217)
 • 12.3. Wspieramy proces optymalizacji za pomocą programu Vtune (218)
 • 12.4. Na ile różnych sposobów możemy zakodować kopiowanie tablic? (219)
  • Metoda 1.: Z wykorzystaniem instrukcji MOVSB (221)
  • Metoda 2.: Z wykorzystaniem instrukcji MOVSD (221)
  • Metoda 3.: Jawna pętla z instrukcjami MOV (222)
  • Metoda 4.: Pętla z instrukcją MOV, rozwinięta (222)
  • Metoda 5.: Pętla rozwinięta, grupowanie operacji odczytu i zapisu (223)
  • Metoda 6.: Wykorzystujemy rejestry MMX (223)
  • Metoda 7.: Modyfikujemy metodę 6., stosując instrukcje MOVNTQ i SFENCE (224)
  • Metoda 8.: Na początku pętli z poprzedniej metody wprowadzamy instrukcję pobrania wstępnego do pamięci podręcznej (225)
  • Metoda 9.: Wykorzystujemy 128-bitowe rejestry rozszerzenia SSE (225)

Rozdział 13. Podział programu na moduły i łączenie modułów zakodowanych w różnych językach programowania (227)

 • 13.1. Jak realizować połączenia międzymodułowe? (228)
 • 13.2. Mieszamy moduły przygotowane w różnych językach (232)

Rozdział 14. Tworzenie projektu asemblerowego w środowisku Microsoft Visual Studio (239)

 • 14.1. Wstawki asemblerowe w programie uruchamianym w języku C++ (239)
 • 14.2. Asemblerowa biblioteka dll w środowisku Microsoft Visual Studio (245)

Rozdział 15. Przykładowe programy dla systemu operacyjnego MS DOS (251)

 • 15.1. Pierwsze kroki w prostym trybie graficznym (252)
 • 15.2. Pozorujemy głębię (255)
 • 15.3. Generowanie fraktali (258)

Rozdział 16. Przykładowe programy dla systemu operacyjnego Windows (265)

 • 16.1. Zegarek (265)
 • 16.2. Wykorzystanie biblioteki OpenGL (270)
 • 16.3. Prosty edytor graficzny (273)

Rozdział 17. Biblioteki asemblerowe w środowisku Microsoft Visual Studio (293)

 • 17.1. Tworzenie projektu asemblerowego dla środowiska Visual Studio 2008 (293)
 • 17.2. Szyfrowanie (301)
 • 17.3. Edytor graficzny (307)
 • 17.4. Steganografia (312)

Załącznik 1. Interesujące strony w internecie (317)

Załącznik 2. Lista dyrektyw i pseudoinstrukcji języka MASM (319)

 • Z2.1. Dyrektywy określające listę instrukcji procesora (319)
 • Z2.2. Organizacja segmentów (321)
 • Z2.3. Definiowanie stałych oraz dyrektywy związane z nazwami symbolicznymi (323)
 • Z2.4. Definiowanie zmiennych (324)
 • Z2.5. Dyrektywy asemblacji warunkowej (326)
 • Z2.6. Makroinstrukcje i dyrektywy z nimi związane (327)
 • Z2.7. Pseudoinstrukcje typu HLL (329)
 • Z2.8. Dyrektywy związane z podprogramami (329)
 • Z2.9. Dyrektywy wpływające na kształt listingu asemblacji (330)
 • Z2.10. Połączenia międzymodułowe (332)
 • Z2.11. Dyrektywy związane z diagnostyką procesu asemblacji (333)
 • Z2.12. Inne dyrektywy i pseudoinstrukcje (334)

Załącznik 3. Operatory stosowane w języku MASM (337)

 • Z3.1. Operatory stosowane w wyrażeniach obliczanych w czasie asemblacji (337)
 • Z3.2. Operatory stosowane w wyrażeniach obliczanych w czasie wykonywania programu (341)

Załącznik 4. Symbole predefiniowane (343)

Załącznik 5. Przegląd instrukcji procesora x86-32 (347)

 • Z5.1. Instrukcje ogólne (jednostki stałoprzecinkowej) (347)
 • Z5.2. Instrukcje jednostki zmiennoprzecinkowej (koprocesora arytmetycznego) (354)
 • Z5.3. Instrukcje rozszerzenia MMX (357)
 • Z5.4. Instrukcje rozszerzenia SSE (360)
 • Z5.5. Instrukcje rozszerzenia SSE2 (363)
 • Z5.6. Instrukcje rozszerzenia SSE3 (367)
 • Z5.7. Instrukcje systemowe (368)

Załącznik 6. Opis wybranych przerwań systemu BIOS (371)

 • Z6.1. Funkcje obsługi klawiatury wywoływane przerwaniem programowym INT 16h (371)
 • Z6.2. Funkcje obsługi karty graficznej wywoływane przerwaniem programowym INT 10h (373)

Załącznik 7. Wywołania funkcji systemu operacyjnego MS DOS (379)

 • Z7.1. Funkcje realizujące odczyt lub zapis znaku z układu wejściowego lub wyjściowego (379)
 • Z7.2. Funkcje operujące na katalogach (381)
 • Z7.3. Operacje na dysku (381)
 • Z7.4. Operacje na plikach (zbiorach) dyskowych (383)
 • Z7.5. Operacje na rekordach w pliku (385)
 • Z7.6. Zarządzanie pamięcią operacyjną (386)
 • Z7.7. Funkcje systemowe (387)
 • Z7.8. Sterowanie programem (388)
 • Z7.9. Funkcje związane z czasem i datą (389)
 • Z7.10. Inne funkcje (390)

Załącznik 8. Opis wybranych funkcji API (391)

 • Z8.1. CheckDlgButton (391)
 • Z8.2. CloseHandle (392)
 • Z8.3. CopyFile (393)
 • Z8.4. CreateFile (394)
 • Z8.5. CreateWindowEx (396)
 • Z8.6. DeleteFile (399)
 • Z8.7. ExitProcess (399)
 • Z8.8. GetFileSize (400)
 • Z8.9. MessageBox (400)
 • Z8.10. ShowWindow (403)

Załącznik 9. Tablica kodów ASCII oraz kody klawiszy (405)

 • Z9.1. Kody ASCII (405)
 • Z9.2. Kody klawiszy (405)

Załącznik 10. FTP wydawnictwa (411)

Skorowidz (413)