Szczegóły ebooka

Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców

Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców

Agnieszka Kozak

Ebook

Dynamika życia grupy

 • Formowanie się grupy
 • Burze i konflikty
 • Normalizacja w zespole
 • Wreszcie kreatywne działanie

Grupa — suma indywidualności czy homogeniczny organizm?

Podstawy formowania się grup są różne — zdarza się bezrefleksyjny podział na zespoły dobrane alfabetycznie, czasem członków skupiają wspólne zainteresowania lub wytyczone cele zawodowe, a bywa też, że jest to udział w wyborach parlamentarnych. Jednak bez względu na to, co było czynnikiem uruchamiającym tworzenie się grupy, mechanizm został puszczony w ruch! A Twoim zadaniem jako moderatora jest zadbanie o to, by gładko przeszedł przez kolejne etapy stapiania się pojedynczych "ja" w świetnie funkcjonujące "my".

Jednostki tworzące grupę wnoszą do niej bagaż własnych osobowości — kompetencje, cechy, przeżycia i emocje, a także indywidualne oczekiwania. Podejmując decyzję o dołączeniu do powstającego zespołu, chcą współtworzyć nową rzeczywistość. Zaczynają współpracować, komunikują się między sobą, uczestniczą we wspólnych działaniach. Bycie w grupie pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń, uruchamianie nieznanych form aktywności i kreatywności. Każda społeczność, niezależnie od przyświecającego jej celu i wieku jej członków, podlega podobnym zjawiskom, które nazwano "procesem grupowym". Głównym zadaniem prowadzącego jest więc zadbanie o to, by ogromny potencjał tkwiący w grupie został optymalnie wykorzystany, przynosząc wszystkim trwałe i satysfakcjonujące korzyści.

 • Główne fazy rozwoju grupy.
 • Najważniejsze elementy, o których należy pamiętać na każdym etapie budowania zespołu.
 • Przykłady i propozycje ćwiczeń, zebrane podczas szkoleń, treningów i wykładów tematycznych.
 • Tworzenie klimatu zaufania i akceptacji.
 • Wyrażanie szacunku, wzmacnianie pozytywne, dostosowanie tempa pracy do możliwości grupy.
 • Odpowiedzialność prowadzącego grupę za własny rozwój.

Wstęp (5)

Formowanie się grupy (9)

 • Kto jest kim, czyli wejście w grupę (10)
 • Decyzja jednostki o udziale w grupie (33)
 • Główne zadania dla prowadzącego w fazie formowania się grupy (46)

Burza w grupie (49)

 • Opór, czyli lęk przed oceną w grupie (50)
 • Sprzeciw w grupie (55)
 • Konflikt - czy jest nieunikniony? (57)
 • Zarządzanie grupą w fazie burzy (68)
 • Główne zadania dla prowadzącego w fazie burzy (88)

Normalizacja w grupie (95)

 • Tożsamość jednostki a tożsamość grupowa (96)
 • Myślenie grupowe (107)
 • Efektywność słuchania - słuchać, aby usłyszeć (118)
 • Asertywna komunikacja w grupie (125)
 • Główne zadania dla prowadzącego w fazie normalizacji w grupie (132)

Kreatywne działanie (135)

 • Bariery komunikacyjne - by je ominąć, należy je poznać (136)
 • Twórczość w pracy grupy - kreowanie rzeczywistości (145)
 • Sposoby rozwiązywania problemów w grupie (158)
 • Główne zadanie dla prowadzącego w fazie działania (166)

Zakończenie (167)

Bibliografia (169)

 • Tytuł: Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców
 • Autor: Agnieszka Kozak
 • ISBN: 978-83-246-4610-4, 9788324646104
 • Data wydania: 2012-02-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: procgr
 • Wydawca: Onepress