Helion


Szczegóły ebooka

 
Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach

Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach


Przewodnik po metodykach, które musisz poznać!

 • Jak wybrać metodę działania odpowiednią dla konkretnych projektów i organizacji?
 • Co pozwala skutecznie zrealizować stworzone plany działania?
 • Gdzie szukać wiedzy tajemnej z zakresu metodyk zarządczych, wytwórczych i organizacyjnych?

Właściwe zaplanowanie i doprowadzenie do końca dużego projektu informatycznego nie jest rzeczą łatwą. Często działanie takie wymaga współpracy wielu ludzi, zespołów, a nawet całych firm, precyzyjnego określenia celów i struktury produktu końcowego, jak również środków i czasu niezbędnych do realizacji projektu. W zależności od jego przeznaczenia oraz specyfiki projekt taki zmusza do wdrożenia odpowiedniego planu działania, obejmującego wszystkie etapy, metody oraz techniki, pozwalające doprowadzić do satysfakcjonującego wszystkich finału prac. Właśnie temu służy wybór konkretnej metodyki, zapewniającej sensowny podział zadań oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób i płynne przechodzenie między kolejnymi etapami projektu. Przekrojowy opis takich metodyk, stosowanych w branży IT, znajdziesz właśnie na kartach książki, którą trzymasz w rękach.

"Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach" to poradnik dla wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się, czym różnią się kompleksowe podejścia do rozwiązywania konkretnych problemów i jak dobrać metodykę odpowiednią dla ich własnych projektów. Oprócz ogólnych wskazań oraz starannie opracowanych opisów kolejnych etapów działania, technik czy procesów znajdziesz tu także:

 • przykładowe realizacje projektów IT według konkretnych metodyk,
 • praktyczne wskazówki i rady,
 • wywiady z osobami wykorzystującymi na co dzień te rozwiązania.

Całość urozmaicają sentencje "Wujka dobra rada", podkreślające najistotniejsze aspekty prezentowanych zagadnień, oraz przejrzyste, często humorystyczne ilustracje.

Czytając tę książkę, poznasz:
 • metodyki zarządcze — Prince2 oraz PMBoK4
 • metodyki wytwórcze — RUP i MSF
 • metodyki adaptacyjne — eXtreme Programming i SCRUM
 • metodyki organizacyjne — CMMI, Six Sigma, ITIL lub COBIT
 • kilka przykładów sposobów łączenia tych metodyk
Książka zawiera również:
 • opis procesów, komponentów i technik Prince2
 • opis procesów i obszarów wiedzy PMBoK4
 • opis procesów i dyscyplin RUP
 • opis procesów MSF
 • opis procesów CMMI
 • opis procesów ITIL
 • opis procesów i listy celów biznesowych oraz technicznych COBIT

Wstęp (7)

Część I: Metodyki zarządcze a praktyka (11)

Rozdział 1. PRoject IN Controlled Environment - Prince2 (13)

 • Szczypta historii (13)
 • Procesy (14)
 • Komponenty (17)
 • Techniki (21)
 • Zarządzanie dokumentacją (24)
 • Dostosowywanie do potrzeb organizacji (25)
 • Certyfikacja (25)
 • Podsumowanie (26)
 • Rozmowa z... (27)

Rozdział 2. Project Management Body of Knowledge - PMBoK (31)

 • Szczypta historii (31)
 • Obszary wiedzy (33)
 • Procesy i techniki (39)
 • Dostosowanie do potrzeb organizacji (66)
 • Certyfikacja (66)
 • Podsumowanie (67)

Część II: Metodyki wytwórcze a praktyka (69)

Rozdział 3. Rational Unified Process (RUP) (73)

 • Szczypta historii (73)
 • Proces (74)
 • Dyscypliny RUP (76)
 • Abecadło metodyki RUP (79)
 • Adaptacja RUP do potrzeb organizacji (80)
 • Podsumowanie RUP (81)
 • Rozmowa z... (82)
 • Przykład Prince2 i RUP - BlogSerwis (85)

Rozdział 4. Microsoft Solution Framework (MSF) (105)

 • Szczypta historii (105)
 • Proces (106)
 • Model zespołu (107)
 • Faza Wizji (108)
 • Faza Planowania (109)
 • Faza Konstrukcji (112)
 • Faza Stabilizacji (116)
 • Faza Wdrożenia (120)
 • MSF > MOF (121)
 • Trójkąt negocjacyjny (123)
 • Dyscypliny zarządcze (125)
 • Certyfikacja (126)
 • Podsumowanie - MSF a RUP (126)

Rozdział 5. Przykład PMBoK i MSF - wdrożenie systemu BI (129)

Część III: Metodyki adaptacyjne a praktyka (177)

Rozdział 6. eXtreme Programming (179)

 • Szczypta historii (179)
 • Role (180)
 • Proces (180)
 • Wdrożenie (186)

Rozdział 7. Scrum (189)

 • Szczypta historii (190)
 • Role (190)
 • Proces (191)
 • Podsumowanie (196)
 • Rozmowa z... (197)

Rozdział 8. Joel o oprogramowaniu (205)

Rozdział 9. Przykład - Scrum BlogSerwis (209)

Część IV: Metodyki organizacyjne a praktyka (223)

Rozdział 10. Capability Maturity Model Integration (CMMI) (225)

 • Szczypta historii (226)
 • Poziomy CMMI (228)
 • Procesy (229)
 • Podsumowanie (235)

Rozdział 11. Six Sigma (239)

 • Szczypta historii (240)
 • Wdrożenie (241)
 • Certyfikacja (245)
 • Podsumowanie (245)

Rozdział 12. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) (247)

 • Szczypta historii (247)
 • Role (249)
 • Procesy (251)
 • Wdrożenie (254)
 • Certyfikacja (256)
 • Podsumowanie (257)
 • Rozmowa z... (258)

Rozdział 13. Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) (263)

 • Szczypta historii (264)
 • Role (265)
 • Procesy (266)
 • Certyfikacja (273)
 • Podsumowanie (274)

Część V: Rozwiązania kombinowane (275)

Podsumowanie (281)

Dodatki (283)

Dodatek A: Lista wszystkich procesów PMBoK (285)

Dodatek B: Specyfikacja dyscyplin RUP z Rational Method Composer (RMC) (321)

Dodatek C: Lista wszystkich procesów ITIL (325)

Dodatek D: Lista wszystkich procesów COBIT (331)

Spis rysunków (335)

Spis tabel (337)

Źródła (339)

Skorowidz (343)