Szczegóły ebooka

Programowanie sterowane testami w Pythonie. Jak tworzyć skalowalne zestawy testów i aplikacji

Programowanie sterowane testami w Pythonie. Jak tworzyć skalowalne zestawy testów i aplikacji

Alessandro Molina

Ebook

Spośród wielu koncepcji tworzenia oprogramowania na szczególną uwagę zasługuje model programowania sterowanego testami, znany jako TDD. Technika ta opiera się na integracji procesów projektowania aplikacji i pisania kodu z prowadzeniem testów. Mimo że taki sposób pracy wydaje się dość wymagający dla zespołów deweloperów, łatwo się przekonać, że TDD pozwala na stałe uzyskiwanie dobrych efektów, a opracowane tą metodą aplikacje zaskakują stabilnością i przewidywalnością w środowisku produkcyjnym.

W tej praktycznej książce dokładnie opisano koncepcje przeprowadzania testów oprogramowania, a szczególny akcent położono na model programowania sterowanego testami. Przedstawiono w niej również szeroką gamę przydatnych do testowania narzędzi, takich jak wbudowany w Pythona moduł testów jednostkowych unittest, frameworki pytest i Robot, a także biblioteka webtest. Omówiono też zasady projektowania testów, testowania kodu podczas implementacji nowych funkcjonalności i tworzenia pełnych zbiorów testów. Ponadto dokładnie zaprezentowano najlepsze praktyki związane z testami automatycznymi i modelem programowania TDD. Poszczególne koncepcje zostały zilustrowane praktycznymi przykładami zastosowania narzędzi dostępnych w Pythonie.

W książce między innymi:

 • najlepsze praktyki dotyczące projektowania testów
 • praca z frameworkiem pytest przeznaczonym do testowania aplikacji
 • tworzenie testów funkcjonalnych dla aplikacji WSGI za pomocą biblioteki webtest
 • zasady programowania sterowanego testami
 • techniki tworzenia niezawodnych aplikacji w Pythonie

Najważniejsze jest testowanie kodu - od pierwszej linii!


O autorze

O korektorze merytorycznym

Wprowadzenie

Część I. Testowanie oprogramowania i programowanie sterowane testami

 • Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z testowaniem oprogramowania
  • Wymagania techniczne
  • Wprowadzenie do testowania oprogramowania i kontroli jego jakości
  • Wprowadzenie do testów automatycznych i zbiorów testów
  • Wprowadzenie do programowania sterowanego testami i testów jednostkowych
  • Testy integracji i testy funkcjonalne
  • Piramida testów i trofeum testów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Dublery używane podczas testów na przykładzie aplikacji czatu
  • Wymagania techniczne
  • Wprowadzenie do dublerów używanych podczas testów
  • Aplikacja czatu opracowana z wykorzystaniem modelu TDD
  • Zastępowanie komponentów ich namiastkami
  • Sprawdzanie zachowania za pomocą szpiegów
  • Stosowanie imitacji
  • Zastępowanie zależności atrapami
  • Testy akceptacji i dublery używane podczas testów
  • Zarządzanie zależnościami za pomocą mechanizmu wstrzykiwania zależności
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Programowanie sterowane testami na przykładzie aplikacji listy rzeczy do zrobienia
  • Wymagania techniczne
  • Rozpoczęcie pracy nad projektem wykorzystującym model TDD
  • Tworzenie aplikacji z użyciem modelu TDD
  • Zapobieganie regresji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Skalowanie zbioru testów
  • Wymagania techniczne
  • Skalowanie testów
  • Praca z wieloma zbiorami testów
  • Przeprowadzanie testów wydajności
  • Włączanie ciągłej integracji
  • Podsumowanie

Część II. Framework pytest

 • Rozdział 5. Wprowadzenie do frameworka pytest
  • Wymagania techniczne
  • Wykonywanie testów za pomocą frameworka pytest
  • Definiowanie warunków początkowych testów pytest
  • Stosowanie argumentu tmp_path do zarządzania danymi tymczasowymi
  • Stosowanie wtyczki capsys do testowania wejścia - wyjścia
  • Wykonywanie podzbioru testów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Testy parametryzowane i dynamiczna konfiguracja testów
  • Wymagania techniczne
  • Konfiguracja zbioru testów
  • Generowanie konfiguracji
  • Generowanie testów parametryzowane
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. Funkcje dopasowania na przykładzie aplikacji książki adresowej
  • Wymagania techniczne
  • Tworzenie testów akceptacji
  • Stosowanie modelu programowania sterowanego zachowaniem
  • Uwzględnianie specyfikacji na przykładzie
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Najważniejsze wtyczki dla frameworka pytest
  • Wymagania techniczne
  • Stosowanie wtyczki pytest-conv do generowania informacji dotyczących stopnia pokrycia kodu źródłowego testami
  • Stosowanie wtyczki pytest-benchmark do przeprowadzania testów wydajności
  • Stosowanie wtyczki flaky do ponownego wykonywania niepewnych testów
  • Stosowanie wtyczki pytest-testmon do ponownego wykonywania testów po wprowadzeniu zmiany w kodzie
  • Jednoczesne wykonywanie testów za pomocą wtyczki pytest-xdist
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9. Zarządzanie środowiskami testowymi za pomocą narzędzia Tox
  • Wymagania techniczne
  • Wprowadzenie do narzędzia Tox
  • Testowanie wielu wersji Pythona za pomocą narzędzia Tox
  • Stosowanie narzędzia Tox w połączeniu z usługą Travis CI
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Testowanie dokumentacji i testowanie na podstawie właściwości
  • Wymagania techniczne
  • Testowanie dokumentacji
  • Testowanie na podstawie właściwości
  • Podsumowanie

Część III. Testowanie aplikacji internetowych

 • Rozdział 11. Testowanie na potrzeby internetu - WSGI kontra HTTP
  • Wymagania techniczne
  • Testowanie HTTP
  • Testowanie WSGI za pomocą biblioteki webtest
  • Stosowanie biblioteki webtest z frameworkami przeznaczonymi do tworzenia aplikacji internetowych
  • Tworzenie testów Django za pomocą klienta testów oferowanego przez Django
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Testy E2E wykonywane za pomocą frameworka Robot
  • Wymagania techniczne
  • Wprowadzenie do frameworka Robot
  • Testowanie za pomocą przeglądarek WWW
  • Rozbudowa frameworka Robot
  • Podsumowanie
 • Tytuł: Programowanie sterowane testami w Pythonie. Jak tworzyć skalowalne zestawy testów i aplikacji
 • Autor: Alessandro Molina
 • Tytuł oryginału: Crafting Test-Driven Software with Python: Write test suites that scale with your applications
 • Tłumaczenie: Robert Górczyński
 • ISBN: 978-83-283-8665-5, 9788328386655
 • Data wydania: 2022-04-19
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: proste
 • Wydawca: Helion