Helion


Szczegóły ebooka

Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów

Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów


Przetwarzanie i bezpieczne przechowywanie danych absorbuje uwagę inżynierów oprogramowania w coraz większym stopniu. W ostatnich latach pojawiło się wiele bardzo różnych rozwiązań w dziedzinie baz danych, systemów rozproszonych i metodyce budowania aplikacji. Sprzyjają temu zarówno rozwój technologii, rosnące potrzeby dotyczące dostępu do danych, jak i malejąca tolerancja na przestoje spowodowane awarią czy konserwacją systemu. To wszystko sprawia, że zespoły projektujące aplikacje muszą cały czas aktualizować swoją wiedzę i znakomicie orientować się w zakresie słabych i silnych stron poszczególnych rozwiązań oraz możliwości ich stosowania.

I właśnie ta książka Ci to ułatwi. Dzięki niej zaczniesz orientować się w świecie szybko zmieniających się technologii przetwarzania i przechowywania danych. Znajdziesz tu przykłady skutecznych systemów spełniających wymogi skalowalności, wydajności i niezawodności. Zapoznasz się z wewnętrznymi mechanizmami tych systemów, analizami najważniejszych algorytmów, omówieniem zasad działania i koniecznymi kompromisami. Przy okazji przyswoisz sobie przydatne sposoby myślenia o systemach danych. W ten sposób rozwiniesz dobre intuicyjne zrozumienie tego, jak i dlaczego działają systemy, co pozwoli Ci analizować ich pracę, podejmować trafne decyzje projektowe i wyszukiwać źródła pojawiających się problemów.

W tej książce między innymi:

 • co to właściwie znaczy: niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji
 • różne modele danych i obsługa zapytań
 • replikacja, dzielenie danych, transakcje
 • dane pochodne i ich przetwarzanie
 • przetwarzanie strumieniowe

Poznaj systemy, w których liczą się dane!


Martin Kleppmann bada systemy rozproszone. Pracuje na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Wcześniej był inżynierem oprogramowania w takich firmach, jak LinkedIn czy Rapportive, gdzie pracował nad działającą w dużej skali infrastrukturą do obsługi danych. Kleppmann jest blogerem, często występuje na konferencjach i rozwija oprogramowanie open source. Wierzy, że ważne idee nauki i techniki powinny być przystępne dla każdego, a lepsze ich zrozumienie umożliwi tworzenie lepszego oprogramowania.

Przedmowa (11)

I. PODSTAWY SYSTEMÓW DANYCH (17)

1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje (19)

 • Myślenie o systemach danych (20)
 • Niezawodność (22)
 • Skalowalność (26)
 • Łatwość konserwacji (33)
 • Podsumowanie (36)

2. Modele danych i języki zapytań (41)

 • Model relacyjny a model oparty na dokumentach (42)
 • Język zapytań o dane (54)
 • Modele danych przypominające graf (60)
 • Podsumowanie (72)

3. Przechowywanie i pobieranie danych (79)

 • Struktury danych używane w bazie (79)
 • Przetwarzanie transakcji czy analityka? (98)
 • Bazy kolumnowe (103)
 • Podsumowanie (110)

4. Kodowanie i zmiany (119)

 • Formaty kodowania danych (120)
 • Sposoby przepływu danych (134)
 • Podsumowanie (144)

II. DANE ROZPROSZONE (151)

 • Skalowanie pod kątem wyższego obciążenia (151)

5. Replikacja (157)

 • Liderzy i obserwatorzy (158)
 • Problemy z opóźnieniem replikacji (166)
 • Replikacja z wieloma liderami (171)
 • Replikacja bez lidera (180)
 • Podsumowanie (193)

6. Podział na partycje (201)

 • Podział na partycje i replikacja (202)
 • Podział na partycje danych typu klucz-wartość (203)
 • Podział na partycje a indeksy pomocnicze (207)
 • Równoważenie partycji (210)
 • Trasowanie żądań (214)
 • Podsumowanie (216)

7. Transakcje (223)

 • Niejasne pojęcie transakcji (224)
 • Niskie poziomy izolacji (233)
 • Sekwencyjność (250)
 • Podsumowanie (263)

8. Problemy z systemami rozproszonymi (271)

 • Błędy i awarie częściowe (272)
 • Zawodne sieci (274)
 • Zawodne zegary (283)
 • Wiedza, prawda i kłamstwa (295)
 • Podsumowanie (304)

9. Spójność i konsensus (315)

 • Gwarancje spójności (316)
 • Liniowość (317)
 • Gwarancje uporządkowania (331)
 • Transakcje rozproszone i konsensus (343)
 • Podsumowanie (361)

III. DANE POCHODNE (375)

 • Systemy zapisu a systemy danych pochodnych (375)
 • Przegląd rozdziałów (376)

10. Przetwarzanie wsadowe (379)

 • Przetwarzanie wsadowe z użyciem narzędzi uniksowych (380)
 • MapReduce i rozproszone systemy plików (386)
 • Poza model MapReduce (406)
 • Podsumowanie (415)

11. Przetwarzanie strumieniowe (425)

 • Przesyłanie strumieni zdarzeń (426)
 • Strumienie a bazy danych (436)
 • Przetwarzanie strumieniowe (447)
 • Podsumowanie (462)

12. Przyszłość systemów danych (473)

 • Integrowanie danych (474)
 • Podział baz danych na komponenty (482)
 • Dążenie do poprawności (497)
 • Robienie tego, co słuszne (513)
 • Podsumowanie (522)

Słowniczek (533)

Skorowidz (542)

 • Tytuły: Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów
 • Autor: Martin Kleppmann
 • Tytuł oryginału: Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems
 • Tłumaczenie: Radosław Lesisz, Tomasz Walczak
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-4065-7, 9788328340657
 • Data wydania książki drukowanej: 2018-04-17
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-4066-4, 9788328340664
 • Data wydania: 2018-04-17
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: przdan
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion