Helion


Szczegóły ebooka

Python. Wprowadzenie. Wydanie V

Python. Wprowadzenie. Wydanie V


Python jest wieloparadygmatowym, wszechstronnym językiem programowania, zoptymalizowanym pod kątem efektywności pracy, czytelności kodu i jakości oprogramowania. Jego popularność rośnie, co wynika z wielości i różnorodności zastosowań oraz z tego, że jest darmowy i łatwo przenośny, można się go szybko nauczyć, a tworzenie kodu Pythona sprawia sporo przyjemności. Wszystkie te cechy dają zespołom deweloperskim strategiczną przewagę w dużych i małych projektach. Aby wykorzystać zalety Pythona, konieczne jest zdobycie solidnych podstaw tego języka, a następnie dogłębne zrozumienie bardziej zaawansowanych koncepcji i porządne ich przećwiczenie podczas pisania własnego kodu.

To kompleksowy podręcznik do nauki programowania w Pythonie. Jego piąte wydanie zostało gruntownie zaktualizowane i rozbudowane o dodatkowe treści. Omówiono tu najnowsze wersje Pythona w liniach 3.X i 2.X, czyli 3.3 i 2.7, i dodano opisy nowych lub rozszerzonych mechanizmów, takich jak obsługa formatu JSON, moduł timeit, pakiet PyPy, metoda os.popen, generatory, rekurencje, słabe referencje, atrybuty i metody __mro__, __iter__, super, __slots__, metaklasy, deskryptory, funkcja random, pakiet Sphinx i wiele innych. W książce znalazło się mnóstwo ćwiczeń, quizów, pomocnych ilustracji oraz przykładów kodu. Jest to kompendium dla każdego, kto chce szybko zacząć programować w Pythonie i tworzyć wydajny kod o wysokiej jakości.

W tej książce przedstawiono między innymi:

 • składnię Pythona i koncepcje związane z iteracjami
 • dokładny opis ważniejszych wbudowanych typów obiektów i ich możliwości
 • struktury programistyczne wyższego poziomu
 • programowanie funkcyjne i programowanie zorientowane obiektowo
 • zaawansowane zagadnienia dla profesjonalistów

Już dziś zacznij pisać znakomity kod w Pythonie!

 • Przedmowa
  • Ekosystem tej książki
  • O niniejszym, piątym wydaniu książki
   • Python 2.x i 3.x kiedyś
   • Python 2.x i 3.x obecnie
   • Omawiamy zarówno wersję 2.x, jak i 3.x
   • Której wersji Pythona powinienem użyć?
  • Wymagania wstępne dla użytkowników tej książki
  • Struktura tej książki
  • Czym nie jest ta książka
   • Ta książka nie jest leksykonem ani przewodnikiem po konkretnych zastosowaniach Pythona
   • To nie jest krótka historia dla ludzi, którzy się spieszą
   • Ta książka jest tak liniowa, jak na to pozwala Python
  • O przykładach zamieszczonych w książce
   • Wersje Pythona
   • Platformy
   • Pobieranie kodów źródłowych dla tej książki
  • Konwencje wykorzystywane w książce
  • Podziękowania
   • Trochę wspomnień
   • Podziękowania dla Pythona
   • Podziękowania osobiste
 • Część I Wprowadzenie
 • Rozdział 1. Pytania i odpowiedzi dotyczące Pythona
  • Dlaczego ludzie używają Pythona?
   • Jakość oprogramowania
   • Wydajność programistów
  • Czy Python jest językiem skryptowym?
  • Jakie są wady języka Python?
  • Kto dzisiaj używa Pythona?
  • Co mogę zrobić za pomocą Pythona?
   • Programowanie systemowe
   • Graficzne interfejsy użytkownika (GUI)
   • Skrypty internetowe
   • Integracja komponentów
   • Programowanie bazodanowe
   • Szybkie prototypowanie
   • Programowanie numeryczne i naukowe
   • I dalej: gry, przetwarzanie obrazu, wyszukiwanie danych, robotyka, Excel
  • Jak Python jest rozwijany i wspierany?
   • Kompromisy związane z modelem open source
  • Jakie są techniczne mocne strony Pythona?
   • Jest zorientowany obiektowo i funkcyjny
   • Jest darmowy
   • Jest przenośny
   • Ma duże możliwości
   • Można go łączyć z innymi językami
   • Jest względnie łatwy w użyciu
   • Jest względnie łatwy do nauczenia się
   • Zawdzięcza swoją nazwę Monty Pythonowi
  • Jak Python wygląda na tle innych języków?
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 2. Jak Python wykonuje programy?
  • Wprowadzenie do interpretera Pythona
  • Wykonywanie programu
   • Z punktu widzenia programisty
   • Z punktu widzenia Pythona
    • Kompilacja kodu bajtowego
    • Maszyna wirtualna Pythona
    • Wpływ na wydajność
    • Wpływ na proces programowania
  • Warianty modeli wykonywania
   • Alternatywne implementacje Pythona
    • CPython standard
    • Jython Python dla języka Java
    • IronPython Python dla .NET
    • Stackless: Python dla programowania współbieżnego
    • PyPy Python dla szybkości i wydajności
   • Narzędzia do optymalizacji działania programu
    • Cython: hybryda Pythona/C
    • Shed Skin: translator języka Python na C ++
    • Psyco oryginalny kompilator JIT
   • Zamrożone pliki binarne
   • Przyszłe możliwości?
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 3. Jak wykonuje się programy?
  • Interaktywny wiersz poleceń
   • Uruchamianie sesji interaktywnej
   • Ścieżka systemowa
   • Nowe opcje systemu Windows w wersji 3.3: PATH, Launcher
   • Gdzie zapisywać programy katalogi z kodem źródłowym
   • Czego nie wpisywać znaki zachęty i komentarze
   • Interaktywne wykonywanie kodu
   • Do czego służy sesja interaktywna
    • Eksperymentowanie
     • Testowanie
   • Uwagi praktyczne wykorzystywanie sesji interaktywnej
    • Wpisywanie instrukcji wielowierszowych
  • Systemowy wiersz poleceń i pliki źródłowe
   • Pierwszy skrypt
   • Wykonywanie plików z poziomu wiersza poleceń powłoki
   • Sposoby użycia wiersza poleceń
   • Uwagi praktyczne wykorzystywanie wierszy poleceń i plików
  • Skrypty wykonywalne w stylu uniksowym #!
   • Podstawy skryptów uniksowych
   • Sztuczka z wyszukiwaniem programu przy użyciu polecenia env w systemie Unix
   • Python 3.3 launcher #! w systemie Windows
  • Klikanie ikon plików
   • Podstawowe zagadnienia związane z klikaniem ikon plików
   • Kliknięcie ikony w systemie Windows
   • Sztuczka z funkcją input
   • Inne ograniczenia programów uruchamianych kliknięciem ikony
  • Importowanie i przeładowywanie modułów
   • Podstawy importowania i przeładowywania modułów
   • Więcej o modułach atrybuty
    • Moduły i przestrzenie nazw
   • Uwagi praktyczne instrukcje import i reload
  • Wykorzystywanie funkcji exec do wykonywania plików modułów
  • Interfejs użytkownika środowiska IDLE
   • Szczegóły uruchamiania środowiska IDLE
   • Podstawy środowiska IDLE
   • Wybrane funkcje środowiska IDLE
   • Zaawansowane narzędzia środowiska IDLE
   • Uwagi praktyczne korzystanie ze środowiska IDLE
  • Inne środowiska IDE
  • Inne opcje wykonywania kodu
   • Osadzanie wywołań
   • Zamrożone binarne pliki wykonywalne
   • Uruchamianie kodu z poziomu edytora tekstu
   • Jeszcze inne możliwości uruchamiania
   • Przyszłe możliwości?
  • Jaką opcję wybrać?
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
  • Sprawdź swoją wiedzę ćwiczenia do części pierwszej
 • Część II Typy i operacje
 • Rozdział 4. Wprowadzenie do typów obiektów Pythona
  • Hierarchia pojęć w Pythonie
  • Dlaczego korzystamy z typów wbudowanych
  • Najważniejsze typy danych w Pythonie
  • Liczby
  • Łańcuchy znaków
   • Operacje na sekwencjach
   • Niezmienność
   • Metody specyficzne dla typu
   • Uzyskiwanie pomocy
   • Inne sposoby kodowania łańcuchów znaków
   • Ciągi znaków w formacie Unicode
   • Dopasowywanie wzorców
  • Listy
   • Operacje na typach sekwencyjnych
   • Operacje specyficzne dla typu
   • Sprawdzanie granic
   • Zagnieżdżanie
   • Listy składane
  • Słowniki
   • Operacje na odwzorowaniach
   • Zagnieżdżanie raz jeszcze
   • Brakujące klucze testowanie za pomocą if
   • Sortowanie kluczy pętle for
   • Iteracja i optymalizacja
  • Krotki
   • Do czego służą krotki
  • Pliki
   • Pliki binarne
   • Pliki tekstowe Unicode
   • Inne narzędzia podobne do plików
  • Inne typy podstawowe
   • Jak zepsuć elastyczność kodu
   • Klasy definiowane przez użytkownika
   • I wszystko inne
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 5. Typy liczbowe
  • Podstawy typów liczbowych Pythona
   • Literały liczbowe
   • Wbudowane narzędzia liczbowe
   • Operatory wyrażeń Pythona
    • Połączone operatory stosują się do priorytetów
    • Podwyrażenia grupowane są w nawiasach
    • Pomieszane typy poddawane są konwersji
    • Wprowadzenie: przeciążanie operatorów i polimorfizm
  • Liczby w akcji
   • Zmienne i podstawowe wyrażenia
   • Formaty wyświetlania liczb
   • Porównania zwykłe i łączone
   • Dzielenie klasyczne, bez reszty i prawdziwe
    • Obsługa różnych wersji Pythona
    • Dzielenie bez reszty a odcinanie
    • Dlaczego odcinanie ma znaczenie?
   • Precyzja liczb całkowitych
   • Liczby zespolone
   • Notacja szesnastkowa, ósemkowa i dwójkowa literały i konwersje
   • Operacje na poziomie bitów
   • Inne wbudowane narzędzia numeryczne
  • Inne typy liczbowe
   • Typ Decimal (liczby dziesiętne)
    • Typ Decimal zagadnienia podstawowe
    • Globalne ustawianie precyzji liczb dziesiętnych
    • Menedżer kontekstu dziesiętnego
   • Typ Fraction (liczby ułamkowe)
    • Typ Fraction zagadnienia podstawowe
    • Dokładność numeryczna ułamków zwykłych i dziesiętnych
    • Konwersje ułamków i typy mieszane
   • Zbiory
    • Podstawy zbiorów w Pythonie 2.6 i wersjach wcześniejszych
    • Literały zbiorów w Pythonie 3.x i 2.7
    • Ograniczenia na obiekty niemutowalne i zbiory zamrożone
    • Zbiory składane w Pythonie 3.x i 2.7
    • Dlaczego zbiory?
   • Wartości Boolean
  • Rozszerzenia numeryczne
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 6. Wprowadzenie do typów dynamicznych
  • Sprawa brakujących deklaracji typu
   • Zmienne, obiekty i referencje
   • Typy powiązane są z obiektami, a nie ze zmiennymi
   • Obiekty są uwalniane
  • Referencje współdzielone
   • Referencje współdzielone a modyfikacje w miejscu
   • Referencje współdzielone a równość
  • Typy dynamiczne są wszędzie
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 7. Łańcuchy znaków
  • Co znajdziesz w tym rozdziale
   • Unicode krótka historia
  • Łańcuchy znaków podstawy
  • Literały łańcuchów znaków
   • Łańcuchy znaków w apostrofach i cudzysłowach są tym samym
   • Sekwencje ucieczki reprezentują znaki specjalne
   • Surowe łańcuchy znaków blokują sekwencje ucieczki
   • Potrójne cudzysłowy i apostrofy kodują łańcuchy znaków będące wielowierszowymi blokami
  • Łańcuchy znaków w akcji
   • Podstawowe operacje
   • Indeksowanie i wycinki
    • Rozszerzone wycinki trzeci limit i obiekty wycinków
   • Narzędzia do konwersji łańcuchów znaków
    • Konwersje kodu znaków
   • Modyfikowanie łańcuchów znaków
  • Metody łańcuchów znaków
   • Składnia wywoływania metod
   • Metody typów znakowych
   • Przykłady metod łańcuchów znaków modyfikowanie
   • Przykłady metod łańcuchów znaków analiza składniowa tekstu
   • Inne często używane metody łańcuchów znaków
   • Oryginalny moduł string (usunięty w wersji 3.0)
  • Wyrażenia formatujące łańcuchy znaków
   • Formatowanie łańcuchów tekstu z użyciem wyrażeń formatujących podstawy
   • Składnia zaawansowanych wyrażeń formatujących
   • Przykłady zaawansowanych wyrażeń formatujących
   • Wyrażenia formatujące oparte na słowniku
  • Formatowanie łańcuchów z użyciem metody format
   • Podstawy
   • Używanie kluczy, atrybutów i przesunięć
   • Zaawansowana składnia wywołań metody format
   • Przykłady zaawansowanego formatowania łańcuchów znaków z użyciem metody format
   • Porównanie metody format z wyrażeniami formatującymi
   • Dlaczego miałbyś korzystać z metody format
    • Dodatkowe możliwości: wbudowane funkcje czy ogólne techniki programowania
    • Elastyczna składnia odwołań: dodatkowa złożoność i nakładanie się funkcjonalności
    • Jawne odwołania do wartości: teraz opcjonalne i prawdopodobnie nie będą używane
    • Nazwy metod i argumenty neutralne kontekstowo estetyka kodu kontra zastosowania praktyczne
    • Funkcje a wyrażenia: niewielka wygoda
  • Generalne kategorie typów
   • Typy z jednej kategorii współdzielą zbiory operacji
   • Typy mutowalne można modyfikować w miejscu
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 8. Listy oraz słowniki
  • Listy
  • Listy w akcji
   • Podstawowe operacje na listach
   • Iteracje po listach i składanie list
   • Indeksowanie, wycinki i macierze
   • Modyfikacja list w miejscu
    • Przypisywanie do indeksu i wycinków
    • Wywołania metod list
    • Kilka słów o sortowaniu list
    • Inne, często stosowane metody list
    • Inne popularne operacje na listach
  • Słowniki
  • Słowniki w akcji
   • Podstawowe operacje na słownikach
   • Modyfikacja słowników w miejscu
   • Inne metody słowników
   • Przykład baza danych o filmach
    • Przykład mapowanie wartości na klucze
   • Uwagi na temat korzystania ze słowników
    • Wykorzystywanie słowników do symulowania elastycznych list liczby całkowite jako klucze
    • Wykorzystywanie słowników z rzadkimi strukturami danych krotki jako klucze
    • Unikanie błędów z brakującymi kluczami
    • Zagnieżdżanie słowników
   • Inne sposoby tworzenia słowników
   • Zmiany dotyczące słowników w Pythonie 3.x i 2.7
    • Słowniki składane w wersjach 3.x i 2.7
    • Widoki słowników w wersji 3.x (oraz wersji 2.7 przy użyciu nowych metod)
    • Widoki słowników i zbiory
    • Sortowanie kluczy słowników w wersji 3.x
    • Porównywanie rozmiarów słowników nie działa w 3.x
    • W wersji 3.x metoda has_key nie istnieje, niech żyje in!
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 9. Krotki, pliki i wszystko inne
  • Krotki
   • Krotki w akcji
    • Właściwości składni krotek przecinki i nawiasy
    • Konwersje, metody oraz niemutowalność
   • Dlaczego istnieją listy i krotki
   • Repetytorium: rekordy krotki nazwane
  • Pliki
   • Otwieranie plików
   • Wykorzystywanie plików
   • Pliki w akcji
   • Pliki tekstowe i binarne krótka historia
   • Przechowywanie obiektów Pythona w plikach i przetwarzanie ich
   • Przechowywanie natywnych obiektów Pythona moduł pickle
   • Przechowywanie obiektów Pythona w formacie JSON
   • Przechowywanie spakowanych danych binarnych moduł struct
   • Menedżery kontekstu plików
   • Inne narzędzia powiązane z plikami
  • Przegląd i podsumowanie podstawowych typów obiektów
   • Elastyczność obiektów
   • Referencje a kopie
   • Porównania, testy równości i prawda
    • Porównywania i sortowania typów mieszanych w Pythonie 2.x i 3.x
    • Porównywanie słowników w Pythonie 2.x i 3.x
   • Prawda czy fałsz, czyli znaczenie True i False w Pythonie
    • Obiekt None
    • Typ bool
   • Hierarchie typów Pythona
   • Obiekty typów
   • Inne typy w Pythonie
  • Pułapki typów wbudowanych
   • Przypisanie tworzy referencje, nie kopie
   • Powtórzenie dodaje jeden poziom zagłębienia
   • Uwaga na cykliczne struktury danych
   • Typów niemutowalnych nie można modyfikować w miejscu
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
  • Sprawdź swoją wiedzę ćwiczenia do części drugiej
 • Część III Instrukcje i składnia
 • Rozdział 10. Wprowadzenie do instrukcji Pythona
  • Raz jeszcze o hierarchii pojęciowej języka Python
  • Instrukcje Pythona
  • Historia dwóch if
   • Co dodaje Python
   • Co usuwa Python
    • Nawiasy są opcjonalne
    • Koniec wiersza jest końcem instrukcji
    • Koniec wcięcia to koniec bloku
   • Skąd bierze się składnia z użyciem wcięć
   • Kilka przypadków specjalnych
    • Przypadki specjalne dla reguły o końcu wiersza
    • Przypadki specjalne dla reguły o wcięciach bloków
  • Szybki przykład interaktywne pętle
   • Prosta pętla interaktywna
   • Wykonywanie obliczeń na danych wpisywanych przez użytkownika
   • Obsługa błędów poprzez sprawdzanie danych wejściowych
   • Obsługa błędów za pomocą instrukcji try
    • Obsługa liczb zmiennoprzecinkowych
   • Kod zagnieżdżony na trzy poziomy głębokości
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 11. Przypisania, wyrażenia i wyświetlanie
  • Instrukcje przypisania
   • Formy instrukcji przypisania
   • Przypisanie sekwencji
    • Zaawansowane wzorce przypisywania sekwencji
   • Rozszerzona składnia rozpakowania sekwencji w Pythonie 3.x
    • Rozszerzona składania rozpakowania w działaniu
    • Przypadki brzegowe
    • Wygodny gadżet
    • Zastosowanie w pętli for
   • Przypisanie z wieloma celami
    • Przypisanie z wieloma celami a współdzielone referencje
   • Przypisania rozszerzone
    • Przypisania rozszerzone a współdzielone referencje
   • Reguły dotyczące nazw zmiennych
    • Konwencje dotyczące nazewnictwa
    • Nazwy nie mają typu, ale obiekty tak
  • Instrukcje wyrażeń
   • Instrukcje wyrażeń i modyfikacje w miejscu
  • Polecenia print
   • Funkcja print z Pythona 3.x
    • Format wywołania
    • Funkcja print z wersji 3.x w działaniu
   • Instrukcja print w Pythonie 2.x
    • Formy instrukcji
    • Instrukcja print Pythona 2.x w działaniu
   • Przekierowanie strumienia wyjściowego
    • Program Witaj, świecie!
    • Ręczne przekierowanie strumienia wyjścia
    • Automatyczne przekierowanie strumienia
   • Wyświetlanie niezależne od wersji
    • Konwerter 2to3
    • Importowanie z __future__
    • Neutralizacja różnic w wyświetlaniu za pomocą kodu
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 12. Testy if i reguły składni
  • Instrukcje if
   • Ogólny format
   • Proste przykłady
   • Rozgałęzienia kodu
    • Obsługa domyślnych wartości wyboru
    • Obsługa bardziej złożonych operacji
  • Reguły składni Pythona raz jeszcze
   • Ograniczniki bloków reguły tworzenia wcięć
    • Unikaj mieszania tabulatorów i spacji nowa opcja sprawdzania błędów w Pythonie 3.x
   • Ograniczniki instrukcji wiersze i znaki kontynuacji
   • Kilka przypadków specjalnych
  • Testy prawdziwości i testy logiczne
  • Wyrażenie trójargumentowe if/else
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 13. Pętle while i for
  • Pętle while
   • Ogólny format
   • Przykłady
  • Instrukcje break, continue, pass oraz else w pętli
   • Ogólny format pętli
   • Instrukcja pass
   • Instrukcja continue
   • Instrukcja break
   • Klauzula else pętli
    • Więcej o części pętli else
  • Pętle for
   • Ogólny format
   • Przykłady
    • Podstawowe zastosowanie
    • Inne typy danych
    • Przypisanie krotek w pętli for
    • Rozszerzone przypisanie sekwencji w pętlach for w Pythonie 3.x
    • Zagnieżdżone pętle for
  • Techniki tworzenia pętli
   • Pętle z licznikami range
   • Skanowanie sekwencji pętla while z funkcją range kontra pętla for
   • Przetasowania sekwencji funkcje range i len
   • Przechodzenie niewyczerpujące range kontra wycinki
   • Modyfikowanie list range kontra listy składane
   • Przechodzenie równoległe zip oraz map
    • Równoznaczność funkcji map w Pythonie 2.x
    • Tworzenie słowników za pomocą funkcji zip
   • Generowanie wartości przesunięcia i elementów enumerate
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 14. Iteracje i listy składane
  • Iteracje pierwsze spojrzenie
   • Protokół iteracyjny iteratory plików
   • Iterowanie ręczne iter i next
    • Pełny protokół iteracji
    • Iteracje ręczne
   • Inne wbudowane typy iterowalne
  • Listy składane wprowadzenie
   • Podstawy list składanych
   • Wykorzystywanie list składanych w plikach
   • Rozszerzona składnia list składanych
    • Klauzula filtrująca: if
    • Zagnieżdżone pętle: klauzula for
  • Inne konteksty iteracyjne
  • Nowe obiekty iterowalne w Pythonie 3.x
   • Wpływ na kod w wersji 2.x zalety i wady
   • Obiekt iterowalny range
   • Obiekty iterowalne map, zip i filter
   • Iteratory wielokrotne kontra pojedyncze
   • Obiekty iterowalne widoki słownika
  • Inne zagadnienia związane z iteracjami
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 15. Wprowadzenie do dokumentacji
  • Źródła dokumentacji Pythona
   • Komentarze ze znakami #
   • Funkcja dir
   • Notki dokumentacyjne __doc__
    • Notki dokumentacyjne zdefiniowane przez użytkownika
    • Standardy i priorytety notek dokumentacyjnych
    • Wbudowane notki dokumentacyjne
   • PyDoc funkcja help
   • PyDoc raporty HTML
    • Python 3.2 i nowsze wersje: tryb PyDoc dla wszystkich przeglądarek
    • Python 3.2 i wersje wcześniejsze: klient GUI
   • Nie tylko notki docstrings pakiet Sphinx
   • Zbiór standardowej dokumentacji
   • Zasoby internetowe
   • Publikowane książki
  • Często spotykane problemy programistyczne
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
  • Sprawdź swoją wiedzę ćwiczenia do części trzeciej
 • Część IV Funkcje i generatory
 • Rozdział 16. Podstawy funkcji
  • Dlaczego używamy funkcji
  • Tworzenie funkcji
   • Instrukcje def
   • Instrukcja def uruchamiana jest w czasie wykonania
  • Pierwszy przykład definicje i wywoływanie
   • Definicja
   • Wywołanie
   • Polimorfizm w Pythonie
  • Drugi przykład przecinające się sekwencje
   • Definicja
   • Wywołania
   • Raz jeszcze o polimorfizmie
   • Zmienne lokalne
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 17. Zasięgi
  • Podstawy zasięgów w Pythonie
   • Reguły dotyczące zasięgów
   • Rozwiązywanie nazw reguła LEGB
    • Inne zasięgi Pythona przegląd
   • Przykład zasięgu
   • Zasięg wbudowany
    • Przedefiniowanie wbudowanych nazw: lepiej czy gorzej?
  • Instrukcja global
   • Projektowanie programów: minimalizowanie stosowania zmiennych globalnych
   • Projektowanie programów: minimalizowanie modyfikacji dokonywanych pomiędzy plikami
   • Inne metody dostępu do zmiennych globalnych
  • Zasięgi a funkcje zagnieżdżone
   • Szczegóły dotyczące zasięgów zagnieżdżonych
   • Przykłady zasięgów zagnieżdżonych
   • Funkcje fabrykujące: domknięcia
    • Proste funkcje fabrykujące
    • Funkcje fabrykujące kontra klasy, runda pierwsza
   • Zachowywanie stanu zasięgu zawierającego za pomocą argumentów domyślnych
    • Zasięgi zagnieżdżone, wartości domyślne i wyrażenia lambda
    • Zmienne pętli mogą wymagać wartości domyślnych, a nie zasięgów
    • Dowolne zagnieżdżanie zasięgów
  • Instrukcja nonlocal w Pythonie 3.x
   • Podstawy instrukcji nonlocal
   • Instrukcja nonlocal w akcji
    • Użycie zmiennych nielokalnych w celu modyfikacji
    • Przypadki graniczne
  • Czemu służą zmienne nonlocal? Opcje zachowania stanu
   • Zachowanie stanu: zmienne nonlocal (tylko w wersji 3.x)
   • Zachowanie stanu: zmienne globalne tylko jedna kopia
   • Zachowanie stanu: klasy jawne atrybuty (wprowadzenie)
   • Zachowanie stanu: atrybuty funkcji (w wersjach 3.x i 2.x)
    • Zachowanie stanu: obiekty mutowalne duchy przeszłości języka Pyton?
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 18. Argumenty
  • Podstawy przekazywania argumentów
   • Argumenty a współdzielone referencje
   • Unikanie modyfikacji argumentów mutowalnych
   • Symulowanie parametrów wyjścia i wielu wyników działania
  • Specjalne tryby dopasowywania argumentów
   • Podstawy dopasowywania argumentów
   • Składnia dopasowania argumentów
   • Dopasowywanie argumentów szczegóły
   • Przykłady ze słowami kluczowymi i wartościami domyślnymi
    • Słowa kluczowe
    • Wartości domyślne
    • Łączenie słów kluczowych i wartości domyślnych
   • Przykłady dowolnych argumentów
    • Nagłówki: zbieranie argumentów
    • Wywołania: rozpakowywanie argumentów
    • Ogólne zastosowanie funkcji
    • Zlikwidowana wbudowana funkcja apply (Python 2.x)
   • Argumenty tylko ze słowami kluczowymi (z Pythona 3.x)
    • Reguły dotyczące kolejności
    • Czemu służą argumenty ze słowami kluczowymi?
  • Przykład z funkcją obliczającą minimum
   • Pełne rozwiązanie
   • Dodatkowy bonus
   • Puenta
  • Uogólnione funkcje działające na zbiorach
  • Emulacja funkcji print z Pythona 3.0
   • Wykorzystywanie argumentów ze słowami kluczowymi
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 19. Zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcji
  • Koncepcje projektowania funkcji
  • Funkcje rekurencyjne
   • Sumowanie z użyciem rekurencji
   • Implementacje alternatywne
   • Pętle a rekurencja
   • Obsługa dowolnych struktur
    • Rekurencja kontra kolejki i stosy
    • Cykle, ścieżki i ograniczenia stosu
    • Więcej przykładów rekurencji
  • Obiekty funkcji atrybuty i adnotacje
   • Pośrednie wywołania funkcji obiekty pierwszej klasy
   • Introspekcja funkcji
   • Atrybuty funkcji
   • Adnotacje funkcji w Pythonie 3.x
  • Funkcje anonimowe lambda
   • Podstawy wyrażeń lambda
   • Po co używamy wyrażeń lambda
    • Wielotorowe rozgałęzienia kodu finał
   • Jak (nie) zaciemniać kodu napisanego w Pythonie
   • Zasięgi: wyrażenia lambda również można zagnieżdżać
  • Narzędzia programowania funkcyjnego
   • Odwzorowywanie funkcji na obiekty iterowalne map
   • Wybieranie elementów obiektów iterowalnych funkcja filter
   • Łączenie elementów obiektów iterowalnych funkcja reduce
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 20. Listy składane i generatory
  • Listy składane i narzędzia funkcyjne
   • Listy składane kontra funkcja map
   • Dodajemy warunki i pętle zagnieżdżone filter
    • Formalna składnia list składanych
   • Przykład listy składane i macierze
   • Nie nadużywaj list składanych: reguła KISS
    • Druga strona medalu: wydajność, zwięzłość, ekspresyjność
  • Funkcje i wyrażenia generatorów
   • Funkcje generatorów yield kontra return
    • Zawieszanie stanu
    • Integracja protokołu iteracji
    • Funkcje generatorów w działaniu
    • Dlaczego funkcje generatorów?
    • Rozszerzony protokół funkcji generatorów send kontra next
   • Wyrażenia generatorów obiekty iterowalne spotykają złożenia
    • Dlaczego wyrażenia generatora?
    • Wyrażenia generatora a funkcja map
    • Wyrażenia generatora a filtry
   • Funkcje generatorów a wyrażenia generatorów
   • Generatory są obiektami o jednoprzebiegowej iteracji
   • Generowanie wyników we wbudowanych typach, narzędziach i klasach
    • Generatory i narzędzia biblioteczne: skanery katalogów
    • Generatory i funkcje aplikacji
    • Przegląd: obiekty iterowalne definiowane przez użytkownika w klasach
   • Przykład generowanie mieszanych sekwencji
    • Sekwencje mieszające
    • Proste funkcje
    • Funkcje generatora
    • Wyrażenia generatora
    • Funkcja tester
    • Permutacje: wszystkie możliwe kombinacje
   • Nie nadużywaj generatorów: reguła EIBTI
    • Inne spojrzenie: miejsce i czas, zwięzłość, ekspresyjność
   • Przykład emulowanie funkcji zip i map za pomocą narzędzi iteracyjnych
    • Tworzymy własną implementację funkcji map
    • Własna wersja funkcji zip(...) i map(None, ...)
  • Podsumowanie obiektów składanych
   • Zakresy i zmienne składane
   • Zrozumieć zbiory i słowniki składane
   • Rozszerzona składnia zbiorów i słowników składanych
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 21. Wprowadzenie do pomiarów wydajności
  • Pomiary wydajności iteracji
   • Moduł pomiaru czasu domowej roboty
   • Skrypt mierzący wydajność
   • Wyniki pomiarów czasu
    • Wpływ wywołań funkcji: map
   • Inne rozwiązania dla modułu do pomiaru czasu
    • Użycie argumentów ze słowami kluczowymi w wersji 3.x
   • Inne sugestie
  • Mierzenie czasu iteracji z wykorzystaniem modułu timeit
   • Podstawowe reguły korzystania z modułu timeit
    • Interaktywne użycie i wywołania API
    • Korzystanie z poziomu wiersza polecenia
    • Mierzenie czasu działania instrukcji wielowierszowych
    • Inne tryby użytkowania: instalacje, podsumowania i obiekty
   • Moduł i skrypt testujący z użyciem modułu timeit
   • Wyniki działania skryptu testującego
   • Jeszcze trochę zabawy z mierzeniem wydajności
    • Wygrana funkcji map i rzadka porażka PyPy
    • Jeszcze kilka słów o wpływie wywołań funkcji
    • Techniki porównywania własne funkcje kontra moduł timeit
    • Możliwości ulepszenia kod instalacyjny
  • Inne zagadnienia związane z mierzeniem szybkości działania kodu test pystone
  • Pułapki związane z funkcjami
   • Lokalne nazwy są wykrywane w sposób statyczny
   • Wartości domyślne i obiekty mutowalne
   • Funkcje, które nie zwracają wyników
   • Różne problemy związane z funkcjami
    • Otaczanie zasięgów i zmiennych pętli: funkcje fabrykujące
    • Ukrywanie wbudowanych funkcji przez przypisania: cieniowanie
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
  • Sprawdź swoją wiedzę ćwiczenia do części czwartej
 • Część V Moduły i pakiety
 • Rozdział 22. Moduły wprowadzenie
  • Dlaczego używamy modułów
  • Architektura programu w Pythonie
   • Struktura programu
   • Importowanie i atrybuty
   • Moduły biblioteki standardowej
  • Jak działa importowanie
   • 1. Odszukanie modułu
   • 2. Kompilowanie (o ile jest to potrzebne)
   • 3. Wykonanie
  • Pliki kodu bajtowego __pycache__ w Pythonie 3.2+
   • Modele plików kodu bajtowego w akcji
  • Ścieżka wyszukiwania modułów
   • Konfigurowanie ścieżki wyszukiwania
   • Wariacje ścieżki wyszukiwania modułów
   • Lista sys.path
   • Wybór pliku modułu
    • Kody źródłowe modułów
    • Priorytety wyboru
    • Importowanie punktów zaczepienia i plików ZIP
    • Pliki zoptymalizowanego kodu bajtowego
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 23. Podstawy tworzenia modułów
  • Tworzenie modułów
   • Nazwy modułów
   • Inne rodzaje modułów
  • Używanie modułów
   • Instrukcja import
   • Instrukcja from
   • Instrukcja from *
   • Operacja importowania jest przeprowadzana tylko raz
    • Kod inicjalizujący
   • Instrukcje import oraz from są przypisaniami
    • Modyfikowanie elementów mutowalnych w modułach
    • Modyfikowanie nazw pomiędzy plikami
   • Równoważność instrukcji import oraz from
   • Potencjalne pułapki związane z użyciem instrukcji from
    • Kiedy wymagane jest stosowanie instrukcji import
  • Przestrzenie nazw modułów
   • Pliki generują przestrzenie nazw
   • Słowniki przestrzeni nazw: __dict__
   • Kwalifikowanie nazw atrybutów
   • Importowanie a zasięgi
   • Zagnieżdżanie przestrzeni nazw
  • Przeładowywanie modułów
   • Podstawy przeładowywania modułów
   • Przykład przeładowywania z użyciem reload
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 24. Pakiety modułów
  • Podstawy importowania pakietów
   • Pakiety a ustawienia ścieżki wyszukiwania
   • Pliki pakietów __init__.py
    • Role pliku inicjalizacji pakietu
  • Przykład importowania pakietu
   • Instrukcja from a instrukcja import w importowaniu pakietów
  • Do czego służy importowanie pakietów
   • Historia trzech systemów
  • Względne importowanie pakietów
   • Zmiany w Pythonie 3.0
   • Podstawy importowania względnego
   • Do czego służą importy względne
    • Importowanie względne w wersji 3.x
    • Względne importy a bezwzględne ścieżki pakietów
   • Zasięg importów względnych
   • Podsumowanie reguł wyszukiwania modułów
   • Importy względne w działaniu
    • Importowanie spoza pakietów
    • Importy wewnątrz pakietów
    • Importy są nadal względne w stosunku do bieżącego katalogu roboczego
    • Użycie importów względnych i bezwzględnych
    • Importy względne przeszukują tylko pakiety
    • Importy są nadal względne w stosunku do katalogu roboczego (cd.)
   • Pułapki związane z importem względnym w pakietach: zastosowania mieszane
    • Problem
    • Rozwiązanie nr 1: podkatalogi pakietów
    • Rozwiązanie 2: import bezwzględny z użyciem pełnej ścieżki
    • Przykład: aplikacja z kodem autotestu modułu (wprowadzenie)
  • Pakiety przestrzeni nazw w Pythonie 3.3
   • Semantyka pakietów przestrzeni nazw
    • Algorytm importu
   • Wpływ na zwykłe pakiety: opcjonalne pliki __init__.py
   • Pakiety przestrzeni nazw w akcji
   • Zagnieżdżanie pakietów przestrzeni nazw
   • Pliki nadal mają pierwszeństwo przed katalogami
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 25. Zaawansowane zagadnienia związane z modułami
  • Koncepcje związane z projektowaniem modułów
  • Ukrywanie danych w modułach
   • Minimalizacja niebezpieczeństw użycia from * _X oraz __all__
  • Włączanie opcji z przyszłych wersji Pythona: __future__
  • Mieszane tryby użycia __name__ oraz __main__
   • Testy jednostkowe z wykorzystaniem atrybutu __name__
  • Przykład kod działający w dwóch trybach
   • Symbole walut: Unicode w akcji
   • Notki dokumentacyjne: dokumentacja modułu w działaniu
  • Modyfikacja ścieżki wyszukiwania modułów
  • Rozszerzenie as dla instrukcji import oraz from
  • Przykład moduły są obiektami
  • Importowanie modułów z użyciem nazwy w postaci ciągu znaków
   • Uruchamianie ciągów znaków zawierających kod
   • Bezpośrednie wywołania: dwie opcje
  • Przykład przechodnie przeładowywanie modułów
   • Przeładowywanie rekurencyjne
    • Testowanie przeładowań rekurencyjnych
   • Rozwiązania alternatywne
    • Testowanie wariantów przeładowania
  • Pułapki związane z modułami
   • Kolizje nazw modułów: pakiety i importowanie względne w pakietach
   • W kodzie najwyższego poziomu kolejność instrukcji ma znaczenie
   • Instrukcja from kopiuje nazwy, jednak łącza już nie
   • Instrukcja from * może zaciemnić znaczenie zmiennych
   • Funkcja reload może nie mieć wpływu na obiekty importowane za pomocą from
   • Funkcja reload i instrukcja from a testowanie interaktywne
   • Rekurencyjne importowanie za pomocą from może nie działać
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
  • Sprawdź swoją wiedzę ćwiczenia do części piątej
 • Część VI Klasy i programowanie zorientowane obiektowo
 • Rozdział 26. Programowanie zorientowane obiektowo wprowadzenie
  • Po co używa się klas
  • Programowanie zorientowane obiektowo z dystansu
   • Wyszukiwanie atrybutów dziedziczonych
   • Klasy a instancje
   • Wywołania metod klasy
   • Tworzenie drzew klas
   • Przeciążanie operatorów
   • Programowanie zorientowane obiektowo oparte jest na ponownym wykorzystaniu kodu
    • Polimorfizm i klasy
    • Programowanie przez dostosowanie
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 27. Podstawy tworzenia klas
  • Klasy generują wiele obiektów instancji
   • Obiekty klas udostępniają zachowania domyślne
   • Obiekty instancji są rzeczywistymi elementami
   • Pierwszy przykład
  • Klasy dostosowujemy do własnych potrzeb przez dziedziczenie
   • Drugi przykład
   • Klasy są atrybutami w modułach
  • Klasy mogą przechwytywać operatory Pythona
   • Trzeci przykład
    • Zwracamy wyniki lub nie
   • Po co przeciążamy operatory
  • Najprostsza klasa Pythona na świecie
   • Jeszcze kilka słów o rekordach: klasy kontra słowniki
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 28. Bardziej realistyczny przykład
  • Krok 1. tworzenie instancji
   • Tworzenie konstruktorów
   • Testowanie w miarę pracy
   • Wykorzystywanie kodu na dwa sposoby
  • Krok 2. dodawanie metod
   • Tworzenie kodu metod
  • Krok 3. przeciążanie operatorów
   • Udostępnienie sposobów wyświetlania
  • Krok 4. dostosowywanie zachowania za pomocą klas podrzędnych
   • Tworzenie klas podrzędnych
   • Rozszerzanie metod niepoprawny sposób
   • Rozszerzanie metod poprawny sposób
   • Polimorfizm w akcji
   • Dziedziczenie, dostosowanie do własnych potrzeb i rozszerzenie
   • Programowanie zorientowane obiektowo idea
  • Krok 5. dostosowanie do własnych potrzeb także konstruktorów
   • Programowanie zorientowane obiektowo jest prostsze, niż się wydaje
   • Inne sposoby łączenia klas
  • Krok 6. wykorzystywanie narzędzi do introspekcji
   • Specjalne atrybuty klas
   • Uniwersalne narzędzie do wyświetlania
   • Atrybuty instancji a atrybuty klas
   • Nazwy w klasach narzędziowych
   • Ostateczna postać naszych klas
  • Krok 7. i ostatni przechowywanie obiektów w bazie danych
   • Obiekty pickle i shelve
    • Moduł pickle
    • Moduł shelve
   • Przechowywanie obiektów w bazie danych za pomocą shelve
   • Interaktywna eksploracja obiektów shelve
   • Uaktualnianie obiektów w pliku shelve
  • Przyszłe kierunki rozwoju
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 29. Szczegóły kodowania klas
  • Instrukcja class
   • Ogólna forma
   • Przykład
  • Metody
   • Przykład metody
   • Wywoływanie konstruktorów klas nadrzędnych
   • Inne możliwości wywoływania metod
  • Dziedziczenie
   • Tworzenie drzewa atrybutów
   • Specjalizacja odziedziczonych metod
   • Techniki interfejsów klas
   • Abstrakcyjne klasy nadrzędne
    • Abstrakcyjne klasy nadrzędne z Pythona 3.x oraz 2.6+: wprowadzenie
  • Przestrzenie nazw cała historia
   • Proste nazwy globalne, o ile nie są przypisane
   • Nazwy atrybutów przestrzenie nazw obiektów
   • Zen przestrzeni nazw Pythona przypisania klasyfikują zmienne
   • Klasy zagnieżdżone jeszcze kilka słów o regule LEGB
   • Słowniki przestrzeni nazw przegląd
   • Łącza przestrzeni nazw przechodzenie w górę drzewa klas
  • Raz jeszcze o notkach dokumentacyjnych
  • Klasy a moduły
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 30. Przeciążanie operatorów
  • Podstawy
   • Konstruktory i wyrażenia __init__ i __sub__
   • Często spotykane metody przeciążania operatorów
  • Indeksowanie i wycinanie __getitem__ i __setitem__
   • Wycinki
   • Wycinanie i indeksowanie w Pythonie 2.x
   • Metoda __index__ w wersji 3.x nie służy do indeksowania!
  • Iteracja po indeksie __getitem__
  • Obiekty iteratorów __iter__ i __next__
   • Iteratory zdefiniowane przez użytkownika
    • Skanowanie pojedyncze i wielokrotne
    • Klasy i generatory
   • Wiele iteracji po jednym obiekcie
    • Klasy i wycinki
   • Alternatywa: metoda__iter__ i instrukcja yield
    • Wielokrotne iteracje za pomocą instrukcji yield
  • Test przynależności __contains__, __iter__ i __getitem__
  • Dostęp do atrybutów __getattr__ oraz __setattr__
   • Odwołania do atrybutów
   • Przypisywanie wartości i usuwanie atrybutów
   • Inne narzędzia do zarządzania atrybutami
   • Emulowanie prywatności w atrybutach instancji
  • Reprezentacje łańcuchów __repr__ oraz __str__
   • Po co nam dwie metody wyświetlania?
   • Uwagi dotyczące wyświetlania
  • Dodawanie prawostronne i miejscowa modyfikacja: metody __radd__ i __iadd__
   • Dodawanie prawostronne
    • Stosowanie metody __add__ w __radd__
    • Eskalowanie typu klasy
   • Dodawanie w miejscu
  • Wywołania __call__
   • Interfejsy funkcji i kod oparty na wywołaniach zwrotnych
  • Porównania __lt__, __gt__ i inne
   • Metoda __cmp__ w 2.x
  • Testy logiczne __bool__ i __len__
   • Metody logiczne w Pythonie 2.x
  • Destrukcja obiektu __del__
   • Uwagi dotyczące stosowania destruktorów
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 31. Projektowanie z użyciem klas
  • Python a programowanie zorientowane obiektowo
   • Polimorfizm to interfejsy, a nie sygnatury wywołań
  • Programowanie zorientowane obiektowo i dziedziczenie związek jest
  • Programowanie zorientowane obiektowo i kompozycja związki typu ma
   • Raz jeszcze procesor strumienia danych
  • Programowanie zorientowane obiektowo a delegacja obiekty opakowujące
  • Pseudoprywatne atrybuty klas
   • Przegląd zniekształcania nazw zmiennych
   • Po co używa się atrybutów pseudoprywatnych
  • Metody są obiektami z wiązaniem i bez wiązania
   • W wersji 3.x metody niezwiązane są funkcjami
   • Metody związane i inne obiekty wywoływane
    • Inne obiekty wywoływane
  • Klasy są obiektami uniwersalne fabryki obiektów
   • Do czego służą fabryki
  • Dziedziczenie wielokrotne klasy mieszane
   • Tworzenie klas mieszanych
    • Odczyt listy atrybutów obiektu __dict__
    • Wydobywanie atrybutów odziedziczonych z użyciem dir()
    • Wypisywanie atrybutów dla każdego obiektu w drzewie klas
    • Uruchomienie kodu wyświetlającego drzewo
    • Inny przykład użycia: wyświetlenie nazw zawierających znaki podkreślenia
    • Inny przykład użycia: uruchomienie kodu z większymi modułami
    • Moduł kolektora
    • Miejsce na udoskonalenia: algorytm MRO, sloty, interfejsy graficzne
  • Inne zagadnienia związane z projektowaniem
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 32. Zaawansowane zagadnienia związane z klasami
  • Rozszerzanie typów wbudowanych
   • Rozszerzanie typów za pomocą osadzania
   • Rozszerzanie typów za pomocą klas podrzędnych
  • Klasy w nowym stylu
   • Jak nowy jest nowy styl
  • Nowości w klasach w nowym stylu
   • Pomijanie instancji we wbudowanych operacjach przy pobieraniu atrybutów
    • Dlaczego zmieniło się wyszukiwanie?
    • Implikacje wynikające z przechwytywania atrybutów
    • Wymogi kodowania obiektów pośredniczących
    • Więcej informacji
   • Zmiany w modelu typów
    • Konsekwencje z perspektywy kontroli typów
   • Wszystkie obiekty dziedziczą po klasie object
    • Implikacje wynikające z użycia metod domyślnych
   • Zmiany w dziedziczeniu diamentowym
    • Implikacje wynikające z dziedziczenia diamentowego
    • Jawne rozwiązywanie konfliktów
    • Zakres zmian kolejności wyszukiwania
   • Więcej o kolejności odwzorowywania nazw
    • Algorytm MRO
    • Śledzenie algorytmu MRO
   • Przykład wiązanie atrybutów ze źródłami dziedziczenia
  • Nowości w klasach w nowym stylu
   • Sloty: deklaracje atrybutów
    • Podstawy slotów
    • Sloty i słowniki przestrzeni nazw
    • Wiele slotów w klasach nadrzędnych
    • Generyczna obsługa slotów i innych wirtualnych atrybutów
    • Zasady używania slotów
    • Przykład stosowania slotów: klasa ListTree i funkcja mapattrs
    • Co z szybkością slotów?
   • Właściwości klas: dostęp do atrybutów
    • Podstawy właściwości
   • Narzędzia atrybutów: __getattribute__ i deskryptory
   • Inne zmiany i rozszerzenia klas
  • Metody statyczne oraz metody klasy
   • Do czego potrzebujemy metod specjalnych
   • Metody statyczne w 2.x i 3.x
   • Alternatywy dla metod statycznych
   • Używanie metod statycznych i metod klas
   • Zliczanie instancji z użyciem metod statycznych
   • Zliczanie instancji z metodami klas
    • Zliczanie instancji dla każdej z klas z użyciem metod klas
  • Dekoratory i metaklasy część 1.
   • Podstawowe informacje o dekoratorach funkcji
   • Pierwsze spojrzenie na funkcję dekoratora zdefiniowaną przez użytkownika
   • Pierwsze spojrzenie na dekoratory klas i metaklasy
   • Dalsza lektura
  • Wbudowana funkcja super: zmiana na lepsze czy na gorsze?
   • Wielka debata o funkcji super
   • Tradycyjny, uniwersalny i ogólny sposób wywoływania klasy nadrzędnej
   • Podstawy i kompromisy użycia funkcji super
    • Stara semantyka: magiczny obiekt pośredniczący w wersji 3.x
    • Pułapka: beztroskie stosowanie wielokrotnego dziedziczenia
    • Ograniczenie: przeciążanie operatorów
    • Różnice w użyciu w wersji 2.x: rozbudowane wywołania
   • Zalety funkcji super: zmiany drzewa i kierowania metod
   • Zmiana klasy w trakcie działania programu a funkcja super
   • Kooperatywne kierowanie metod w drzewie wielokrotnego dziedziczenia
    • Podstawy: kooperatywne wywołanie funkcji super w akcji
    • Ograniczenie: wymóg zakotwiczenia łańcucha wywołań
    • Zakresy: model wszystko lub nic
    • Elastyczność założenia dotyczącego kolejności wywołań
    • Dostosowywanie: zastąpienie metody
    • Sprzęganie: zastosowanie w mieszaniu klas
    • Dostosowywanie: wymóg takich samych argumentów
   • Podsumowanie funkcji super
  • Pułapki związane z klasami
   • Modyfikacja atrybutów klas może mieć efekty uboczne
   • Modyfikowanie mutowalnych atrybutów klas również może mieć efekty uboczne
   • Dziedziczenie wielokrotne kolejność ma znaczenie
   • Zakresy w metodach i klasach
   • Różne pułapki związane z klasami
    • Rozsądnie wybieraj miejsce przechowywania atrybutu w instancji lub w klasie
    • Zazwyczaj wywołuj konstruktory klasy nadrzędnej
    • Klasy wykorzystujące delegację w 3.x __getattr__ i funkcje wbudowane
   • Przesadne opakowywanie
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
  • Sprawdź swoją wiedzę ćwiczenia do części szóstej
 • Część VII Wyjątki oraz narzędzia
 • Rozdział 33. Podstawy wyjątków
  • Po co używa się wyjątków
   • Role wyjątków
  • Wyjątki w skrócie
   • Domyślny program obsługi wyjątków
   • Przechwytywanie wyjątków
   • Zgłaszanie wyjątków
   • Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika
   • Działania końcowe
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 34. Szczegółowe informacje dotyczące wyjątków
  • Instrukcja try/except/else
   • Jak działa instrukcja try
   • Części instrukcji try
    • Przechwytywanie wybranych i wszystkich wyjątków
    • Przechwytywanie wszystkich wyjątków: pusta instrukcja except i klasa Exception
   • Część try/else
   • Przykład zachowanie domyślne
   • Przykład przechwytywanie wbudowanych wyjątków
  • Instrukcja try/finally
   • Przykład działania kończące kod z użyciem try/finally
  • Połączona instrukcja try/except/finally
   • Składnia połączonej instrukcji try
   • Łączenie finally oraz except za pomocą zagnieżdżania
   • Przykład połączonego try
  • Instrukcja raise
   • Zgłaszanie wyjątków
   • Zakresy widoczności zmiennych w instrukcjach try i except
   • Przekazywanie wyjątków za pomocą raise
   • Łańcuchy wyjątków w Pythonie 3.x raise from
  • Instrukcja assert
   • Przykład wyłapywanie ograniczeń (ale nie błędów!)
  • Menedżery kontekstu with/as
   • Podstawowe zastosowanie
   • Protokół zarządzania kontekstem
   • Kilka menedżerów kontekstu w wersjach 3.1, 2.7 i nowszych
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 35. Obiekty wyjątków
  • Wyjątki powrót do przyszłości
   • Wyjątki oparte na łańcuchach znaków znikają
   • Wyjątki oparte na klasach
   • Tworzenie klas wyjątków
  • Do czego służą hierarchie wyjątków
  • Wbudowane klasy wyjątków
   • Kategorie wbudowanych wyjątków
   • Domyślne wyświetlanie oraz stan
  • Własne sposoby wyświetlania
  • Własne dane oraz zachowania
   • Udostępnianie szczegółów wyjątku
   • Udostępnianie metod wyjątków
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 36. Projektowanie z wykorzystaniem wyjątków
  • Zagnieżdżanie programów obsługi wyjątków
   • Przykład zagnieżdżanie przebiegu sterowania
   • Przykład zagnieżdżanie składniowe
  • Zastosowanie wyjątków
   • Wychodzenie z głęboko zagnieżdżonych pętli: instrukcja go to
   • Wyjątki nie zawsze są błędami
   • Funkcje mogą sygnalizować warunki za pomocą raise
   • Zamykanie plików oraz połączeń z serwerem
   • Debugowanie z wykorzystaniem zewnętrznych instrukcji try
   • Testowanie kodu wewnątrz tego samego procesu
   • Więcej informacji na temat funkcji sys.exc_info
   • Wyświetlanie błędów i śladów stosu
  • Wskazówki i pułapki dotyczące projektowania wyjątków
   • Co powinniśmy opakować w try
   • Jak nie przechwytywać zbyt wiele unikanie pustych except i wyjątków
   • Jak nie przechwytywać zbyt mało korzystanie z kategorii opartych na klasach
  • Podsumowanie podstaw języka Python
   • Zbiór narzędzi Pythona
   • Narzędzia programistyczne przeznaczone do większych projektów
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
  • Sprawdź swoją wiedzę ćwiczenia do części siódmej
 • Część VIII Zagadnienia zaawansowane
 • Rozdział 37. Łańcuchy znaków Unicode oraz łańcuchy bajtowe
  • Zmiany w łańcuchach znaków w Pythonie 3.x
  • Podstawy łańcuchów znaków
   • Kodowanie znaków
   • Jak Python zapisuje ciągi znaków w pamięci
   • Typy łańcuchów znaków Pythona
    • Po co są stosowane różne typy ciągów?
   • Pliki binarne i tekstowe
  • Podstawy kodowania ciągów znaków
   • Literały tekstowe w Pythonie 3.x
    • Literały Unicode w Pythonie 2.x i 3.3
   • Literały tekstowe w Pythonie 2.x
   • Konwersje typów ciągów
  • Kod łańcuchów znaków Unicode
   • Kod tekstu z zakresu ASCII
   • Kod tekstu spoza zakresu ASCII
   • Kodowanie i dekodowanie tekstu spoza zakresu ASCII
   • Inne techniki kodowania łańcuchów Unicode
   • Literały bajtowe
   • Konwersja kodowania
   • Łańcuchy znaków Unicode w Pythonie 2.x
    • Mieszanie typów ciągów w wersji 2.x
   • Deklaracje typu kodowania znaków pliku źródłowego
  • Wykorzystywanie obiektów bytes z Pythona 3.x
   • Wywołania metod
   • Operacje na sekwencjach
   • Inne sposoby tworzenia obiektów bytes
   • Mieszanie typów łańcuchów znaków
  • Obiekt bytearray w wersji 3.x (oraz 2.6 lub nowszej)
   • Typ bytearray w akcji
   • Podsumowanie typów ciągów znaków w Pythonie 3.x
  • Wykorzystywanie plików tekstowych i binarnych
   • Podstawy plików tekstowych
   • Tryby tekstowy i binarny w Pythonie 2.x i 3.x
   • Brak dopasowania typu i zawartości w Pythonie 3.x
  • Wykorzystywanie plików Unicode
   • Odczyt i zapis Unicode w Pythonie 3.x
    • Kodowanie ręczne
    • Kodowanie danych wyjściowych pliku
    • Dekodowanie danych wejściowych pliku
    • Dekodowanie błędnych dopasowań
   • Obsługa BOM w Pythonie 3.x
    • Pomijanie znacznika BOM w Notatniku
    • Pomijanie znacznika BOM w Pythonie
   • Pliki Unicode w Pythonie 2.x
   • Unicode w nazwach plików i w strumieniach
    • Nazwy plików: znaki i bajty
    • Zawartość strumienia: zmienna PYTHONIOENCODING
  • Inne zmiany w narzędziach do przetwarzania łańcuchów znaków w Pythonie 3.x
   • Moduł dopasowywania wzorców re
   • Moduł danych binarnych struct
   • Moduł serializacji obiektów pickle
   • Narzędzia do analizy składniowej XML
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 38. Zarządzane atrybuty
  • Po co zarządza się atrybutami
   • Wstawianie kodu wykonywanego w momencie dostępu do atrybutów
  • Właściwości
   • Podstawy
   • Pierwszy przykład
   • Obliczanie atrybutów
   • Zapisywanie właściwości w kodzie za pomocą dekoratorów
    • Dekoratory setter i deleter
  • Deskryptory
   • Podstawy
    • Argumenty metod deskryptorów
    • Deskryptory tylko do odczytu
   • Pierwszy przykład
   • Obliczone atrybuty
   • Wykorzystywanie informacji o stanie w deskryptorach
   • Powiązania pomiędzy właściwościami a deskryptorami
    • Deskryptory, sloty i nie tylko
  • Metody __getattr__ oraz __getattribute__
   • Podstawy
    • Unikanie pętli w metodach przechwytujących atrybuty
   • Pierwszy przykład
    • Metoda __getattribute__
   • Obliczanie atrybutów
    • Metoda __getattribute__
   • Porównanie metod __getattr__ oraz __getattribute__
   • Porównanie technik zarządzania atrybutami
   • Przechwytywanie atrybutów wbudowanych operacji
    • Powrót do menedżerów opartych na delegacji
  • Przykład sprawdzanie poprawności atrybutów
   • Wykorzystywanie właściwości do sprawdzania poprawności
    • Testowanie kodu
   • Wykorzystywanie deskryptorów do sprawdzania poprawności
    • Opcja 1: sprawdzanie z wykorzystaniem współdzielonego stanu deskryptora instancji
    • Opcja 2: sprawdzanie z wykorzystaniem indywidualnego stanu instancji
   • Wykorzystywanie metody __getattr__ do sprawdzania poprawności
   • Wykorzystywanie metody __getattribute__ do sprawdzania poprawności
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 39. Dekoratory
  • Czym jest dekorator
   • Zarządzanie wywołaniami oraz instancjami
   • Zarządzanie funkcjami oraz klasami
   • Wykorzystywanie i definiowanie dekoratorów
   • Do czego służą dekoratory
  • Podstawy
   • Dekoratory funkcji
    • Zastosowanie
    • Implementacja
    • Obsługa dekoracji metod
   • Dekoratory klas
    • Zastosowanie
    • Implementacja
    • Obsługa większej liczby instancji
   • Zagnieżdżanie dekoratorów
   • Argumenty dekoratorów
   • Dekoratory zarządzają także funkcjami oraz klasami
  • Kod dekoratorów funkcji
   • Śledzenie wywołań
   • Możliwości w zakresie zachowania informacji o stanie
    • Atrybuty instancji klasy
    • Zakresy zawierające oraz zmienne globalne
    • Zakresy funkcji zawierających oraz zmienne nielokalne
    • Atrybuty funkcji
   • Uwagi na temat klas I dekorowanie metod klas
    • Wykorzystywanie zagnieżdżonych funkcji do dekoracji metod
    • Wykorzystywanie deskryptorów do dekorowania metod
   • Mierzenie czasu wywołania
    • Dekoratory a pomiar czasu wywołania
    • Niuanse pomiaru czasu
   • Dodawanie argumentów dekoratora
    • Pomiar czasu z użyciem argumentów dekoratora
  • Kod dekoratorów klas
   • Klasy singletona
    • Alternatywne rozwiązania
   • Śledzenie interfejsów obiektów
    • Śledzenie interfejsów za pomocą dekoratorów klas
    • Stosowanie dekoratorów klas z wbudowanymi typami
   • Uwagi na temat klas II zachowanie większej liczby instancji
   • Dekoratory a funkcje zarządzające
   • Do czego służą dekoratory (raz jeszcze)
  • Bezpośrednie zarządzanie funkcjami oraz klasami
  • Przykład atrybuty prywatne i publiczne
   • Implementacja atrybutów prywatnych
   • Szczegóły implementacji I
    • Dziedziczenie a delegacja
    • Argumenty dekoratora
    • Zachowywanie stanu i zakresy funkcji zawierającej
    • Wykorzystanie __dict__ oraz __slots__ (i innych nazw wirtualnych)
   • Uogólnienie kodu pod kątem deklaracji atrybutów jako publicznych
   • Szczegóły implementacji II
    • Użycie nazw pseudoprywatnych __X
    • Złamanie prywatności
    • Kompromisy związane z dekoratorem
   • Znane problemy
    • Ograniczenie: delegacja metod przeciążania operatorów kończy się niepowodzeniem w Pythonie 3.x
    • Sposoby redefiniowania metod przeciążających operatory w wersji 3.x
     • Definicja śródwierszowa
     • Nadrzędne klasy mieszane
     • Warianty kodowania: routery, deskryptory, automatyzacja
    • Czy metody operatorów należy weryfikować?
    • Alternatywy implementacyjne: wstawianie __getattribute__, inspekcja stosu wywołań
   • W Pythonie nie chodzi o kontrolę
  • Przykład sprawdzanie poprawności argumentów funkcji
   • Cel
   • Prosty dekorator sprawdzający przedziały dla argumentów pozycyjnych
   • Uogólnienie kodu pod kątem słów kluczowych i wartości domyślnych
   • Szczegóły implementacji
    • Dalsza introspekcja
    • Założenia dotyczące argumentów
    • Algorytm dopasowywania
   • Znane problemy
    • Niepoprawne wywołania
    • Dowolne argumenty
    • Zagnieżdżone dekoratory
   • Argumenty dekoratora a adnotacje funkcji
   • Inne zastosowania sprawdzanie typów (skoro nalegamy!)
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 40. Metaklasy
  • Tworzyć metaklasy czy tego nie robić?
   • Zwiększające się poziomy magii
   • Język pełen haczyków
   • Wady funkcji pomocniczych
   • Metaklasy a dekoratory klas runda 1.
  • Model metaklasy
   • Klasy są instancjami obiektu type
   • Metaklasy są klasami podrzędnymi klasy type
   • Protokół instrukcji class
  • Deklarowanie metaklas
   • Deklarowanie w wersji 3.x
   • Deklarowanie w wersji 2.x
   • Kierowanie metaklas w wersjach 3.x i 2.x
  • Tworzenie metaklas
   • Prosta metaklasa
   • Dostosowywanie tworzenia do własnych potrzeb oraz inicjalizacja
   • Pozostałe sposoby tworzenia metaklas
    • Użycie prostych funkcji fabrycznych
    • Przeciążenie wywołań tworzących klasę za pomocą zwykłych klas
    • Przeciążenie wywołań tworzących klasę za pomocą metaklas
  • Instancje a dziedziczenie
   • Metaklasa a klasa nadrzędna
   • Dziedziczenie: pełna historia
    • Algorytm dziedziczenia w Pythonie: wersja prosta
    • Specjalny przypadek deskryptorów
    • Algorytm dziedziczenia w Pythonie: wersja nieco pełniejsza
    • Dziedziczenie przypisań atrybutów
    • Specjalny przypadek wbudowanych operacji
  • Metody metaklas
   • Metody metaklasy a metody klasy
   • Przeciążanie operatorów w metodach metaklasy
  • Przykład dodawanie metod do klas
   • Ręczne rozszerzanie
   • Rozszerzanie oparte na metaklasie
   • Metaklasy a dekoratory klas runda 2.
    • Rozszerzenie oparte na dekoratorach
    • Zarządzanie instancjami zamiast klasami
    • Metaklasa równoważna dekoratorowi klasy?
  • Przykład zastosowanie dekoratorów do metod
   • Ręczne śledzenie za pomocą dekoracji
   • Śledzenie za pomocą metaklas oraz dekoratorów
   • Zastosowanie dowolnego dekoratora do metod
   • Metaklasy a dekoratory klas runda 3. (i ostatnia)
  • Podsumowanie rozdziału
  • Sprawdź swoją wiedzę quiz
  • Sprawdź swoją wiedzę odpowiedzi
 • Rozdział 41. Wszystko, co najlepsze
  • Paradoks Pythona
   • Opcjonalne cechy języka
   • Przeciwko niepokojącym usprawnieniom
   • Złożoność a siła
   • Prostota a elitarność
   • Końcowe wnioski
  • Dokąd dalej?
  • Na bis: wydrukuj swój certyfikat!
 • Dodatki
 • Dodatek A Instalacja i konfiguracja
  • Instalowanie interpretera Pythona
   • Czy Python jest już zainstalowany?
   • Skąd pobrać Pythona
   • Instalacja Pythona
  • Konfiguracja Pythona
   • Zmienne środowiskowe Pythona
   • Jak ustawić opcje konfiguracyjne?
    • Zmienne powłoki systemu Unix i Linux
    • Zmienne DOS (system Windows)
    • Graficzny interfejs użytkownika zmiennych środowiskowych Windows
    • Rejestr systemu Windows
    • Pliki ścieżek
   • Opcje wiersza poleceń Pythona
    • Uruchamianie skryptów z argumentami
    • Uruchamianie kodu podanego w argumentach i pobranego ze standardowego wejścia
    • Uruchamianie modułów umieszczonych w ścieżce wyszukiwania
    • Tryby zoptymalizowany i niebuforowany
    • Tryb interaktywny po wykonaniu skryptu
    • Argumenty wiersza poleceń w Pythonie w.x
   • Uruchamianie Pythona 3.3 za pomocą wiersza poleceń Windows
  • Uzyskanie pomocy
 • Dodatek B Uruchamianie Pythona 3.x w systemie Windows
  • Dziedzictwo systemu Unix
  • Dziedzictwo systemu Windows
  • Wprowadzenie nowego programu uruchomieniowego w systemie Windows
  • Podręcznik do programu uruchomieniowego
   • Krok 1: dyrektywa wersji w pliku
   • Krok 2: parametry w wierszu poleceń
   • Krok 3: stosowanie i zmienianie ustawień domyślnych
  • Pułapki nowego programu uruchomieniowego
   • Pułapka 1: nierozpoznany w Uniksie wiersz #! uniemożliwia uruchomienie skryptu
    • Wpływ zmian na przykłady użyte w książce i korekta
   • Pułapka 2: domyślna wersja 2.x w programie uruchomieniowym
    • Wpływ zmian na przykłady w książce i korekta
   • Pułapka 3: nowa opcja modyfikacji zmiennej PATH
  • Podsumowanie: ostateczny wynik dla systemu Windows
 • Dodatek C Zmiany w języku Python a niniejsza książka
  • Najważniejsze różnice między wersjami 2.x i 3.x
   • Zmiany w wersji 3.x
   • Rozszerzenia dostępne tylko w wersji 3.x
  • Ogólne uwagi do zmian w wersji 3.x
   • Zmiany w bibliotekach i narzędziach
    • Zmiany w standardowej bibliotece
    • Zmiany w narzędziach
   • Migracja do wersji 3.x
  • Zmiany opisane w piątym wydaniu: wersje 2.7, 3.2 i 3.3
   • Zmiany w wersji 2.7
   • Zmiany w wersji 3.3
   • Zmiany w wersji 3.2
  • Zmiany opisane w czwartym wydaniu: wersje 2.6, 3.0 i 3.1
   • Zmiany w wersji 3.1
   • Zmiany w wersjach 3.0 i 2.6
   • Niektóre elementy języka usunięte w Pythonie 3.0
  • Zmiany opisane w trzecim wydaniu: wersje 2.3, 2.4 i 2.5
  • Wcześniejsze i późniejsze zmiany w Pythonie
 • Dodatek D Rozwiązania ćwiczeń podsumowujących poszczególne części książki
  • Część I Wprowadzenie
  • Część II Typy i operacje
  • Część III Instrukcja i składnia
  • Część IV Funkcje i generatory
  • Część V Moduły i pakiety
  • Część VI Klasy i programowanie zorientowane obiektowo
  • Część VII Wyjątki oraz narzędzia
   • O autorze
   • Kolofon

 • Tytuły: Python. Wprowadzenie. Wydanie V
 • Autor: Mark Lutz
 • Tytuł oryginału: Learning Python, 5th Edition
 • Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk, Andrzej Watrak, Anna Trojan, Marek Pętlicki
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-9169-7, 9788328391697
 • Data wydania książki drukowanej: 2020-08-04
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-9170-3, 9788328391703
 • Data wydania: 2022-03-29
 • Format: 164x239
 • Identyfikator pozycji: pyth5v
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion