Helion


Szczegóły ebooka

 
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji

Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji


Zrozum, zanim zaproponujesz rozwiązanie

Analiza biznesowa, przeprowadzana przez wykonawcę rozwiązań IT dla biznesu, nie polega na zwykłym spisaniu problemów zgłaszanych przez klienta. Zapis przebiegu spotkań, wypunktowanie najważniejszych wymagań stawianych przed oprogramowaniem i prezentacja ich klientowi w formie tabeli to jeszcze nie analiza biznesowa! Wykonawca oprogramowania otrzymuje w ten sposób jedynie wnioski dotyczące efektów wadliwego działania aktualnego systemu zarządzania, ale dalej nie ma pojęcia o przyczynach tego stanu rzeczy. Jak zatem może zaproponować zleceniodawcy lepsze rozwiązanie?

Prawidłowo przeprowadzona analiza i modelowanie biznesowe opierają się na pewnych ściśle określonych zasadach i korzystają z przeznaczonych do tego celu notacji (języków). Na naszym rynku istnieje wiele podręczników szczegółowo opisujących teorię poszczególnych notacji: UML, BPMN, BMM, SysML itd. Ich autorzy skupiają się na definicji pojęć, słownictwie i powiązaniach występujących w poszczególnych metodach zapisu, a teorie uzupełniają prostymi przykładami. Autor tej książki postanowił podejść do tematu z całkiem innej strony wychodzi od faktycznych problemów, z jakimi spotkał się w swojej wieloletniej praktyce, i podaje przykłady ich poprawnego, analitycznego opisu z użyciem takiej notacji, która jest najwłaściwsza w danej sytuacji biznesowej. Dzięki temu masz szansę poznać i zrozumieć, kiedy, po co i jak stosować dany język analityczny.


Jarosław Żeliński -- niezależny ekspert. Ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1991 roku pracuje w branży IT. Uczestniczy w projektach z zakresu wdrożeń systemów IT, analiz systemowych i doradztwa organizacyjnego. Od 1998 roku prowadzi niezależną działalność doradczą, publikuje eseje, autorskie prace analityczne i opracowania branżowe w prasie specjalistycznej i gospodarczej oraz na własnym portalu IT-Consulting.pl. Od 2003 roku jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych, a od 2005 roku współpracownikiem i wykładowcą Katedry Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2008 roku pracuje także na Politechnice Warszawskiej. Prowadzi samodzielne studia i badania naukowe w zakresie zastosowań teorii poznania i języków formalnych w analizach systemowych organizacji. Jest członkiem International Institute of Business Analysis.

Wstęp (5)

1. Po co nam pan analityk? (7)

2. Jak opracować wymagania dla systemu informatycznego (13)

 • Jaki to ma związek z systemem informatycznym? (14)

3. System zarządzania informacją (17)

 • Dwie definicje (18)
 • Łańcuchy (21)

4. Czym jest system CRM (25)

 • Opis problemu (25)
 • Czy dysk sieciowy rozwiązuje problem? (29)
 • Pora na system CRM (30)

5. Zasoby IT a procesy przetwarzania informacji (35)

6. A na grzyba mi to modelowanie (39)

 • Więc jak to jest z tymi wymaganiami? Jak je wyspecyfikować? (40)

7. O błędach w modelowaniu (43)

 • Jak, co i po co modelować (43)
 • O analizie wymagań dla systemu IT (45)

8. Potrzeby informacyjne a zarządzanie wiedzą (47)

 • Potrzeby informacyjne firmy (47)
 • Definicje (48)
 • Model pojęciowy jako model rzeczywistości (51)
 • Zarządzanie wiedzą (56)

9. Historyjka użytkownika - kłopoty (57)

10. Reguły biznesowe - czym są (61)

11. Komunikacja, czyli analiza i projektowanie, oraz jak to zostanie odebrane (63)

 • Model komunikacji (63)
 • Jak to się ma do inżynierii oprogramowania (66)
 • Na zakończenie (68)

12. Przypadki użycia i granice systemu (71)

13. Diagram klas: model dziedziny (77)

 • Dygresja budowlana - pouczająca przygoda (77)
 • Diagram klas czy model dziedziny - co ma powstać? (78)
 • Model dziedziny systemu zamówienia (79)
 • Diagram klas a model dziedziny systemu (81)
 • Czy takie analizy mają sens w przypadku gotowych ERP? (85)
 • A gdzie się podziały wymagania pozafunkcjonalne? (85)

14. Klient nasz pan (87)

15. Wymagania dla oprogramowania ERP a analiza przedwdrożeniowa - gdzie jest różnica? (91)

 • Kupujemy buciki (91)
 • Jak wykonać patyczek? (92)
 • Co zawiera taki model? (93)

16. Udziałowcy projektu, czyli diagramy UML (95)

 • Modelowanie zależności pomiędzy udziałowcami (96)
 • UML i diagramy przypadków użycia jako model udziałowców (96)
 • Analiza RACI (100)

17. Analityk biznesowy, czyli wyplenić dwuznaczność z dokumentów (101)

18. Plansza do gry w szachy, czyli analiza i projektowanie (103)

 • Cel zamawiającego (103)
 • Model pojęciowy - zrozumieć problem i cel projektu (105)
 • Model procesu biznesowego - zrozumieć, co i po co jest robione (107)
 • Zarządzanie wymaganiami (117)
 • Na zakończenie (119)