Helion


Szczegóły ebooka

Spring w akcji. Wydanie V

Spring w akcji. Wydanie V


Spring jest frameworkiem ułatwiającym tworzenie nowoczesnych aplikacji w Javie. To narzędzie, które dynamicznie się rozwija i z każdym nowym wydaniem zapewnia programistom kolejne, ekscytujące możliwości. Piąta wersja Springa okazała się krokiem milowym. Obecnie projektanci mogą tworzyć mikrousługi, korzystać z funkcji programowania reaktywnego i doskonalić budowanie aplikacji zgodnie z modelem MVC. Dzięki pełnej integracji Springa ze Spring Boot nawet najbardziej złożone projekty wymagają minimalnej ilości kodu konfiguracyjnego. W efekcie tworzone aplikacje internetowe są w większym stopniu skalowalne i efektywniejsze w wykorzystywaniu wątków.

To kolejne, uzupełnione i zaktualizowane wydanie przewodnika po frameworku Spring. Książka jest napisana w zwięzłym, przejrzystym i jasnym stylu, dzięki czemu szybko zrozumiesz zasady pracy ze Springiem i zbudujesz nowoczesną aplikację internetową współpracującą z bazą danych. Pokazano tu techniki programowania reaktywnego, pisania mikrousług, wykrywania usług, wyjaśniono również pracę z API RESTful i zasady wdrażania aplikacji. Nauczysz się też stosować najlepsze praktyki programowania w Springu. Książka jest znakomitą pomocą dla programistów Javy, którzy dopiero zaczynają pracę z tym frameworkiem, a także dla tych, którzy chcą opanować nowe rozwiązania oferowane przez kolejne wersje ekosystemu Springa.

W tej książce między innymi:

 • solidne wprowadzenie do frameworków Spring i Spring Boot
 • integracja aplikacji Springa z innymi aplikacjami
 • programowanie reaktywne w tworzeniu aplikacji internetowych
 • tworzenie mikrousług i praca ze Spring Cloud
 • wdrażanie aplikacji w środowisku produkcyjnym i korzystanie ze Spring Boot Admin

Nowoczesna aplikacja w Javie? Sprawdź Springa!


Wprowadzenie 13

Podziękowania 15

O książce 17

CZĘŚĆ I. PODSTAWY SPRINGA 21

Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy ze Springiem 23

 • 1.1. Czym jest Spring? 24
 • 1.2. Inicjalizacja aplikacji Springa 26
  • 1.2.1. Inicjalizacja projektu Springa za pomocą Spring Tool Suite 27
  • 1.2.2. Analiza struktury projektu Springa 30
 • 1.3. Utworzenie aplikacji Springa 37
  • 1.3.1. Obsługa żądań internetowych 37
  • 1.3.2. Definiowanie widoku 39
  • 1.3.3. Testowanie kontrolera 40
  • 1.3.4. Kompilacja i uruchomienie aplikacji 41
  • 1.3.5. Poznajemy Spring Boot DevTools 43
  • 1.3.6. Przegląd 45
 • 1.4. Możliwości Springa 46
  • 1.4.1. Podstawowy framework Spring 47
  • 1.4.2. Spring Boot 47
  • 1.4.3. Spring Data 48
  • 1.4.4. Spring Security 48
  • 1.4.5. Spring Integration i Spring Batch 48
  • 1.4.6. Spring Cloud 48
 • Podsumowanie 49

Rozdział 2. Tworzenie aplikacji internetowej 51

 • 2.1. Wyświetlanie informacji 52
  • 2.1.1. Zdefiniowanie domeny 52
  • 2.1.2. Utworzenie klasy kontrolera 55
  • 2.1.3. Przygotowanie widoku 58
 • 2.2. Przetwarzanie wysłanego formularza 62
 • 2.3. Weryfikacja danych wyjściowych formularza 68
  • 2.3.1. Deklarowanie reguł weryfikacji danych 68
  • 2.3.2. Przeprowadzanie weryfikacji danych podczas ich pobierania z formularza 70
  • 2.3.3. Wyświetlanie błędów operacji sprawdzania poprawności danych 72
 • 2.4. Praca z kontrolerem widoku 72
 • 2.5. Wybór biblioteki szablonów widoku 75
  • 2.5.1. Buforowanie szablonów 77
 • Podsumowanie 78

Rozdział 3. Praca z danymi 79

 • 3.1. Odczyt i zapis danych za pomocą JDBC 79
  • 3.1.1. Przygotowanie domeny do obsługi trwałego magazynu danych 82
  • 3.1.2. Praca z klasą JdbcTemplate 83
  • 3.1.3. Definiowanie schematu i wstępne przygotowanie danych 87
  • 3.1.4. Wstawianie danych 89
 • 3.2. Implementacja trwałego magazynu danych za pomocą Spring Data JPA 98
  • 3.2.1. Dodawanie Spring Data JPA do projektu 99
  • 3.2.2. Określenie domeny jako encji 99
  • 3.2.3. Deklarowanie repozytoriów JPA 102
  • 3.2.4. Dostosowanie do własnych potrzeb repozytoriów JPA 104
 • Podsumowanie 106

Rozdział 4. Spring Security 107

 • 4.1. Włączenie obsługi Spring Security 108
 • 4.2. Konfigurowanie Spring Security 110
  • 4.2.1. Istniejący w pamięci magazyn danych użytkownika 111
  • 4.2.2. Magazyn danych użytkownika oparty na JDBC 112
  • 4.2.3. Magazyn danych użytkownika oparty na LDAP 115
  • 4.2.4. Dostosowanie uwierzytelniania użytkownika do własnych potrzeb 118
 • 4.3. Zabezpieczanie żądań internetowych 125
  • 4.3.1. Zabezpieczanie żądań 126
  • 4.3.2. Utworzenie własnej strony logowania 129
  • 4.3.3. Wylogowanie 131
  • 4.3.4. Ochrona przed atakami typu CSRF 131
 • 4.4. Poznanie użytkownika 133
 • Podsumowanie 135

Rozdział 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi 137

 • 5.1. Dostosowanie konfiguracji automatycznej do własnych potrzeb 138
  • 5.1.1. Poznajemy abstrakcję środowiska Springa 139
  • 5.1.2. Konfigurowanie źródła danych 140
  • 5.1.3. Konfigurowanie serwera osadzonego 142
  • 5.1.4. Konfigurowanie rejestrowania danych 143
  • 5.1.5. Używanie wartości właściwości specjalnych 144
 • 5.2. Tworzenie własnych właściwości konfiguracyjnych 145
  • 5.2.1. Definiowanie komponentów przechowujących właściwości konfiguracyjne 147
  • 5.2.2. Deklarowanie metadanych właściwości konfiguracyjnej 149
 • 5.3. Konfigurowanie za pomocą profili 152
  • 5.3.1. Definiowanie właściwości dla konkretnego profilu 153
  • 5.3.2. Aktywowanie profilu 154
  • 5.3.3. Warunkowe tworzenie komponentu bean z profilami 155
 • Podsumowanie 156

CZĘŚĆ II. ZINTEGROWANY SPRING 157

Rozdział 6. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi 159

 • 6.1. Utworzenie kontrolerów RESTful 160
  • 6.1.1. Pobieranie danych z serwera 162
  • 6.1.2. Przekazywanie danych do serwera 167
  • 6.1.3. Uaktualnienie danych w serwerze 168
  • 6.1.4. Usuwanie danych z serwera 170
 • 6.2. Włączenie obsługi hipermediów 171
  • 6.2.1. Dodawanie hiperłączy 174
  • 6.2.2. Utworzenie komponentu asemblera zasobu 176
  • 6.2.3. Nazewnictwo osadzonych związków 180
 • 6.3. Włączenie usług back-endu 181
  • 6.3.1. Dostosowanie nazw ścieżek dostępu zasobów i relacji 184
  • 6.3.2. Stronicowanie i sortowanie 186
  • 6.3.3. Dodawanie własnych punktów końcowych 187
  • 6.3.4. Dodawanie własnych hiperłączy do punktów końcowych Spring Data 189
 • Podsumowanie 190

Rozdział 7. Używanie usług REST 191

 • 7.1. Używanie punktów końcowych REST za pomocą RestTemplate 192
  • 7.1.1. Pobieranie zasobu 194
  • 7.1.2. Przekazywanie do serwera zasobów za pomocą metody HTTP PUT 195
  • 7.1.3. Usuwanie zasobu 196
  • 7.1.4. Przekazywanie do serwera zasobów za pomocą metody HTTP POST 196
 • 7.2. Poruszanie się po API REST za pomocą Traverson 197
 • Podsumowanie 199

Rozdział 8. Asynchroniczne wysyłanie komunikatów 201

 • 8.1. Wysyłanie komunikatów za pomocą JMS 202
  • 8.1.1. Konfigurowanie JMS 202
  • 8.1.2. Wysyłanie komunikatów za pomocą JmsTemplate 204
  • 8.1.3. Otrzymywanie komunikatów JMS 211
 • 8.2. Praca z RabbitMQ i AMQP 215
  • 8.2.1. Dodawanie obsługi brokera RabbitMQ do Springa 216
  • 8.2.2. Wysyłanie komunikatów za pomocą RabbitTemplate 217
  • 8.2.3. Pobieranie komunikatu z RabbitMQ 221
 • 8.3. Obsługa komunikatów za pomocą Apache Kafki 225
  • 8.3.1. Konfigurowanie Springa do obsługi komunikatów Kafki 226
  • 8.3.2. Wysyłanie komunikatów za pomocą KafkaTemplate 227
  • 8.3.3. Utworzenie komponentu nasłuchującego Kafki 229
 • Podsumowanie 231

Rozdział 9. Integracja Springa 233

 • 9.1. Deklarowanie prostego przepływu integracji 234
  • 9.1.1. Definiowanie przepływu integracji za pomocą XML-a 235
  • 9.1.2. Konfigurowanie przepływu integracji za pomocą Javy 237
  • 9.1.3. Konfigurowanie Spring Integration za pomocą języka specjalizowanego 239
 • 9.2. Poznajemy Spring Integration 241
  • 9.2.1. Kanał komunikatu 241
  • 9.2.2. Filtr 243
  • 9.2.3. Przekształcenie 244
  • 9.2.4. Router 245
  • 9.2.5. Spliter 247
  • 9.2.6. Aktywator usługi 249
  • 9.2.7. Brama 251
  • 9.2.8. Adapter kanału 252
  • 9.2.9. Moduł punktu końcowego 254
 • 9.3. Utworzenie własnego przepływu integracji dotyczącego poczty elektronicznej 256
 • Podsumowanie 261

CZĘŚĆ III. REAKTYWNY SPRING 263

Rozdział 10. Wprowadzenie do projektu Reactor 265

 • 10.1. Wprowadzenie do programowania reaktywnego 266
  • 10.1.1. Definiowanie strumienia reaktywnego 267
 • 10.2. Rozpoczęcie pracy z projektem Reactor 269
  • 10.2.1. Wykres przepływu reaktywnego 270
  • 10.2.2. Dodawanie zależności projektu Reactor 271
 • 10.3. Najczęściej stosowane operacje reaktywne 272
  • 10.3.1. Tworzenie typu reaktywnego 273
  • 10.3.2. Łączenie typów reaktywnych 277
  • 10.3.3. Przekształcanie i filtrowanie strumienia reaktywnego 281
  • 10.3.4. Przeprowadzanie operacji logicznej na typie reaktywnym 290
 • Podsumowanie 292

Rozdział 11. Tworzenie reaktywnego API 293

 • 11.1. Praca z frameworkiem WebFlux w Springu 293
  • 11.1.1. Wprowadzenie do Spring WebFlux 295
  • 11.1.2. Definiowanie kontrolera reaktywnego 296
 • 11.2. Definiowanie funkcyjnych procedur obsługi żądania 300
 • 11.3. Testowanie kontrolera reaktywnego 303
  • 11.3.1. Testowanie żądań HTTP GET 303
  • 11.3.2. Testowanie żądań POST 306
  • 11.3.3. Testowanie działającego serwera 307
 • 11.4. Reaktywne używanie API REST 308
  • 11.4.1. Pobieranie zasobów 309
  • 11.4.2. Przekazywanie zasobu 311
  • 11.4.3. Usunięcie zasobu 312
  • 11.4.4. Obsługa błędów 312
  • 11.4.5. Wymiana żądań 314
 • 11.5. Zabezpieczanie API reaktywnego 316
  • 11.5.1. Konfigurowanie zabezpieczeń reaktywnej aplikacji internetowej 316
  • 11.5.2. Konfigurowanie reaktywnej usługi szczegółów związanych z użytkownikiem 318
 • Podsumowanie 319

Rozdział 12. Reaktywny trwały magazyn danych 321

 • 12.1. Reaktywność i Spring Data 322
  • 12.1.1. Reaktywny Spring Data 323
  • 12.1.2. Konwersja między typem reaktywnym a niereaktywnym 323
  • 12.1.3. Opracowanie repozytorium reaktywnego 325
 • 12.2. Praca z reaktywnymi repozytoriami bazy danych Cassandra 325
  • 12.2.1. Włączenie obsługi Spring Data Cassandra 326
  • 12.2.2. Modelowanie danych w bazie danych Cassandra 328
  • 12.2.3. Mapowanie typów domeny pod kątem przechowywania informacji w bazie danych Cassandra 329
  • 12.2.4. Tworzenie reaktywnego repozytorium bazy danych Cassandra 335
 • 12.3. Tworzenie reaktywnych repozytoriów MongoDB 337
  • 12.3.1. Dodawanie obsługi Spring Data MongoDB 338
  • 12.3.2. Mapowanie typu domeny na dokument MongoDB 339
  • 12.3.3. Tworzenie interfejsów repozytoriów reaktywnych MongoDB 343
 • Podsumowanie 345

CZĘŚĆ IV. NATYWNA CHMURA SPRINGA 347

Rozdział 13. Odkrywanie usług 349

 • 13.1. Poznajemy mikrousługi 350
 • 13.2. Konfiguracja rejestru usług 352
  • 13.2.1. Konfigurowanie Eureki 356
  • 13.2.2. Skalowanie serwera Eureka 359
 • 13.3. Rejestrowanie i odkrywanie usług 361
  • 13.3.1. Konfigurowanie właściwości klienta Eureki 362
  • 13.3.2. Używanie usługi 363
 • Podsumowanie 368

Rozdział 14. Zarządzanie konfiguracją 371

 • 14.1. Konfiguracja współdzielona 372
 • 14.2. Uruchamianie serwera konfiguracji 373
  • 14.2.1. Włączanie Config Server 374
  • 14.2.2. Umieszczanie właściwości w repozytorium konfiguracyjnym 377
 • 14.3. Używanie konfiguracji współdzielonej 380
 • 14.4. Udostępnienie konfiguracji przeznaczonej dla konkretnej aplikacji i konkretnego profilu 382
  • 14.4.1. Udostępnianie właściwości przeznaczonych dla konkretnej aplikacji 382
  • 14.4.2. Udostępnianie właściwości z profili 383
 • 14.5. Utajnienie właściwości konfiguracyjnych 385
  • 14.5.1. Szyfrowanie właściwości w repozytorium Git 386
  • 14.5.2. Przechowywanie danych wrażliwych w magazynie Vault 389
 • 14.6. Odświeżanie właściwości konfiguracyjnych w locie 393
  • 14.6.1. Ręczne odświeżanie właściwości konfiguracyjnych 394
  • 14.6.2. Automatyczne odświeżanie właściwości konfiguracyjnych 396
 • Podsumowanie 404

Rozdział 15. Obsługa awarii i opóźnień 405

 • 15.1. Wprowadzenie do wzorca bezpiecznika 405
 • 15.2. Deklarowanie bezpiecznika 408
  • 15.2.1. Łagodzenie opóźnienia 410
  • 15.2.2. Zarządzanie wartością graniczną bezpiecznika 411
 • 15.3. Monitorowanie awarii 412
  • 15.3.1. Wprowadzenie do panelu kontrolnego biblioteki Hystrix 413
  • 15.3.2. Pula wątków biblioteki Hystrix 416
 • 15.4. Agregowanie wielu strumieni biblioteki Hystrix 418
 • Podsumowanie 419

CZĘŚĆ V. WDRAŻANIE APLIKACJI SPRINGA 421

Rozdział 16. Praca ze Spring Boot Actuator 423

 • 16.1. Wprowadzenie do Actuatora 424
  • 16.1.1. Konfigurowanie bazowej ścieżki dostępu Actuatora 425
  • 16.1.2. Włączanie i wyłączanie punktów końcowych Actuatora 426
 • 16.2. Używanie punktów końcowych Actuatora 427
  • 16.2.1. Pobieranie podstawowych informacji o aplikacji 428
  • 16.2.2. Wyświetlanie konfiguracji aplikacji 431
  • 16.2.3. Wyświetlanie informacji o aktywności aplikacji 439
  • 16.2.4. Dane statystyczne dotyczące środowiska uruchomieniowego 442
 • 16.3. Dostosowanie Actuatora do własnych potrzeb 444
  • 16.3.1. Dodawanie informacji dostarczanych później przez punkt końcowy /info 445
  • 16.3.2. Definiowanie własnych wskaźników informacji o stanie aplikacji 449
  • 16.3.3. Rejestrowanie niestandardowych danych statystycznych 450
  • 16.3.4. Tworzenie własnego punktu końcowego 452
 • 16.4. Zabezpieczanie Actuatora 455
 • Podsumowanie 457

Rozdział 17. Administrowanie Springiem 459

 • 17.1. Używanie Spring Boot Admin 459
  • 17.1.1. Tworzenie serwera administracyjnego 460
  • 17.1.2. Rejestrowanie klientów serwera administracyjnego 462
 • 17.2. Poznajemy serwer administracyjny 465
  • 17.2.1. Wyświetlanie ogólnych informacji o stanie aplikacji 466
  • 17.2.2. Obserwowanie kluczowych danych statystycznych 466
  • 17.2.3. Analiza zmiennych środowiskowych 467
  • 17.2.4. Wyświetlanie i zmiana poziomu rejestrowania danych 469
  • 17.2.5. Monitorowanie wątków 469
  • 17.2.6. Monitorowanie żądań HTTP 470
 • 17.3. Zabezpieczanie serwera administracyjnego 471
  • 17.3.1. Włączanie logowania w serwerze administracyjnym 472
  • 17.3.2. Uwierzytelnianie z użyciem Actuatora 473
 • Podsumowanie 474

Rozdział 18. Monitorowanie Springa za pomocą JMX 475

 • 18.1. Praca z Actuatorem i MBean 476
 • 18.2. Tworzenie własnego komponentu MBean 478
 • 18.3. Wysyłanie powiadomień 480
 • Podsumowanie 481

Rozdział 19. Wdrażanie aplikacji Springa 483

 • 19.1. Opcje podczas wdrażania aplikacji 484
 • 19.2. Kompilowanie i wdrażanie pliku WAR 485
 • 19.3. Przekazanie pliku JAR do Cloud Foundry 487
 • 19.4. Umieszczanie aplikacji Spring Boota w kontenerze Dockera 490
 • 19.5. To nie koniec, ale dopiero początek 494
 • Podsumowanie 494

DODATKI 495

Dodatek A. Tworzenie aplikacji Springa 497

 • A.1. Inicjalizacja projektu za pomocą Spring Tool Suite 497
 • A.2. Tworzenie projektu za pomocą IntelliJ IDEA 500
 • A.3. Tworzenie projektu za pomocą NetBeans 503
 • A.4. Inicjalizacja projektu na stronie start.spring.io 506
 • A.5. Inicjalizacja projektu z poziomu powłoki 510
  • A.5.1. Polecenie curl i API Initializr 510
  • A.5.2. Interfejs powłoki dla Spring Boota 512
 • A.6. Tworzenie aplikacji Springa za pomocą metaframeworka 513
 • A.7. Kompilowanie i uruchamianie projektu 513

Skorowidz 515

 • Tytuł: Spring w akcji. Wydanie V
 • Autor: Craig Walls
 • Tytuł oryginału: Spring in Action, 5th Edition
 • Tłumaczenie: Robert Górczyński
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-5606-1, 9788328356061
 • Data wydania książki drukowanej: 2019-12-23
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-5607-8, 9788328356078
 • Data wydania: 2019-12-23
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: sprwa5
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion