Helion


Szczegóły ebooka

SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V

SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V


SQL jest najważniejszym narzędziem pracy na bazach danych. Profesjonalny twórca aplikacji bazodanowych czy administrator baz danych nie mógłby wykonywać swoich obowiązków bez sumiennego zgłębienia niuansów tego języka. Zdobycie takiej wiedzy kosztuje sporo wysiłku. Niemniej już podstawowa znajomość SQL przynosi wiele korzyści każdemu programiście, twórcy aplikacji internetowych i mobilnych, a nawet nieco bardziej zaawansowanemu użytkownikowi pakietów biurowych. Szczęśliwie się składa, że solidne opanowanie podstaw SQL nie wymaga wielkiego trudu - wystarczy spędzić z tą książką 10 minut dziennie!

Oto piąte, zaktualizowane wydanie świetnego podręcznika, dzięki któremu niemal bez wysiłku nauczysz się podstaw języka SQL. Książka została podzielona na 22 rozdziały - lektura jednego z nich nie powinna Ci zająć więcej niż 10 minut. Najpierw pokazano, w jaki sposób dokonać prostego pobierania danych, a później przedstawiono nieco bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak złączenia, zapytania zagnieżdżone, tworzenie procedur składowanych, wykorzystanie kursorów, wyzwalaczy i ograniczeń tabel. Układ treści ułatwia systematyczne zapoznawanie się z materiałem, przy czym stopień trudności stopniowo wzrasta. Zdobytą wiedzę można przetestować w zadaniach, które znajdują się w rozdziałach 2 - 18.

Dzięki tej książce nauczysz się:

 • stosować najważniejsze instrukcje SQL
 • tworzyć złożone zapytania SQL z użyciem wielu klauzul i operatorów
 • pobierać, sortować, filtrować i formatować zawartość baz danych
 • używać funkcji agregujących i złączać powiązane tabele
 • wstawiać, modyfikować i usuwać dane
 • korzystać z perspektyw, procedur składowanych itd.

10 minut z SQL. Najbardziej pożyteczne 10 minut w ciągu dnia!


O autorze 9

Podziękowania 10

Wprowadzenie 11

Rozdział 1. Podstawy języka SQL 15

 • Podstawy baz danych 15
  • Bazy danych 16
  • Tabele 16
  • Kolumny i typy danych 17
  • Wiersze 18
  • Klucze główne 19
 • Język SQL 20
 • Ćwicz 20
 • Podsumowanie 22

Rozdział 2. Pobieranie danych 23

 • Instrukcja SELECT 23
 • Pobieranie pojedynczych kolumn 24
 • Pobieranie wielu kolumn 25
 • Pobieranie wszystkich kolumn 27
 • Pobieranie jedynie unikatowych wierszy 28
 • Ograniczenie liczby zwracanych wyników 29
 • Komentarze 32
 • Podsumowanie 33
 • Zadania 34

Rozdział 3. Sortowanie pobranych danych 35

 • Sortowanie danych 35
 • Sortowanie na podstawie wielu kolumn 37
 • Sortowanie na podstawie położenia kolumny 38
 • Określenie kierunku sortowania 39
 • Podsumowanie 41
 • Zadania 41

Rozdział 4. Filtrowanie danych 43

 • Stosowanie klauzuli WHERE 43
 • Operatory klauzuli WHERE 44
  • Sprawdzanie pod kątem jednej wartości 45
  • Pobieranie niepasujących danych 46
  • Sprawdzanie zakresu wartości 47
  • Sprawdzanie braku wartości 47
 • Podsumowanie 49
 • Zadania 49

Rozdział 5. Zaawansowane filtrowanie danych 51

 • Łączenie klauzul WHERE 51
  • Używanie operatora AND 51
  • Używanie operatora OR 52
  • Kolejność wykonywania działań 53
 • Operator IN 55
 • Operator NOT 57
 • Podsumowanie 58
 • Zadania 58

Rozdział 6. Filtrowanie za pomocą znaków wieloznacznych 61

 • Korzystanie z operatora LIKE 61
  • Znak procentu (%) 62
  • Znak podkreślenia (_) 64
  • Znaki nawiasów kwadratowych 65
 • Wskazówki dotyczące używania znaków wieloznacznych 67
 • Podsumowanie 67
 • Zadania 67

Rozdział 7. Tworzenie pól obliczanych 69

 • Pola obliczane 69
 • Konkatenacja pól 70
  • Stosowanie aliasów 73
 • Przeprowadzanie obliczeń matematycznych 75
 • Podsumowanie 76
 • Zadania 77

Rozdział 8. Modyfikacja danych za pomocą funkcji 79

 • Czym są funkcje 79
  • Problem z funkcjami 79
 • Stosowanie funkcji 80
  • Funkcje tekstowe 81
  • Funkcje daty i czasu 83
  • Funkcje numeryczne 86
 • Podsumowanie 87
 • Zadania 87

Rozdział 9. Funkcje agregujące 89

 • Funkcje agregujące 89
  • Funkcja AVG() 90
  • Funkcja COUNT() 91
  • Funkcja MAX() 92
  • Funkcja MIN() 93
  • Funkcja SUM() 94
 • Agregacja tylko unikatowych wartości 95
 • Łączenie funkcji agregujących 97
 • Podsumowanie 97
 • Zadania 97

Rozdział 10. Grupowanie danych 99

 • Omówienie grupowania danych 99
 • Tworzenie grup 100
 • Filtrowanie grup 101
 • Grupowanie i sortowanie 104
 • Kolejność klauzul instrukcji SELECT 106
 • Podsumowanie 106
 • Zadania 107

Rozdział 11. Zapytania zagnieżdżone 109

 • Zapytania zagnieżdżone 109
 • Filtrowanie na podstawie zapytań zagnieżdżonych 109
 • Zapytania zagnieżdżone jako pola obliczane 113
 • Podsumowanie 116
 • Zadania 116

Rozdział 12. Złączanie tabel 117

 • Czym są złączenia? 117
  • Relacyjne bazy danych 117
  • Po co używać złączeń? 119
 • Tworzenie złączeń 119
  • Znaczenie klauzuli WHERE 121
  • Złączenia wewnętrzne 123
  • Złączanie wielu tabel 124
 • Podsumowanie 126
 • Zadania 126

Rozdział 13. Tworzenie zaawansowanych złączeń 129

 • Stosowanie aliasów tabel 129
 • Używanie innych typów złączeń 130
  • Tworzenie złączeń własnych 130
  • Złączenia naturalne 132
  • Złączenia zewnętrzne 133
 • Złączenia i funkcje agregujące 135
 • Złączenia i ich warunki 137
 • Podsumowanie 137
 • Zadania 137

Rozdział 14. Łączenie zapytań 139

 • Łączenie zapytań 139
 • Tworzenie unii 139
  • Stosowanie operatora UNION 140
  • Zasady stosowania unii 142
  • Dołączanie lub eliminowanie zduplikowanych wierszy 143
  • Sortowanie zwróconych połączonych wyników 144
 • Podsumowanie 145
 • Zadania 145

Rozdział 15. Wstawianie danych 147

 • Wstawianie danych 147
  • Wstawianie całych wierszy 147
  • Wstawianie niepełnych wierszy 150
  • Wstawianie pobranych danych 151
 • Kopiowanie z jednej tabeli do innej 153
 • Podsumowanie 154
 • Zadania 155

Rozdział 16. Aktualizacja i usuwanie danych 157

 • Aktualizacja danych 157
 • Usuwanie danych 159
 • Wskazówki związane z aktualizacją lub usuwaniem danych 161
 • Podsumowanie 161
 • Zadania 162

Rozdział 17. Tworzenie i modyfikacja tabel 163

 • Tworzenie tabel 163
  • Tworzenie prostej tabeli 164
  • Wartości NULL 165
  • Podawanie wartości domyślnych 167
 • Aktualizacja tabel 168
 • Usuwanie tabel 170
 • Zmiana nazwy tabeli 171
 • Podsumowanie 171
 • Zadania 171

Rozdział 18. Stosowanie perspektyw 173

 • Perspektywy 173
  • Dlaczego warto używać perspektyw 174
  • Zasady tworzenia perspektyw i ich ograniczenia 175
 • Tworzenie perspektyw 176
  • Wykorzystanie perspektyw do upraszczania złożonych złączeń 176
  • Formatowanie zwracanych danych za pomocą perspektyw 177
  • Użycie perspektyw do filtrowania niechcianych danych 180
  • Perspektywy z polami obliczanymi 181
 • Podsumowanie 182
 • Zadania 182

Rozdział 19. Korzystanie z procedur składowanych 183

 • Procedury składowane 183
 • Dlaczego warto używać procedur składowanych? 184
 • Wykonywanie procedur składowanych 185
 • Tworzenie procedur składowanych 187
 • Podsumowanie 190

Rozdział 20. Zarządzanie transakcjami 191

 • Przetwarzanie transakcji 191
 • Sterowanie transakcjami 193
  • Polecenie ROLLBACK 194
  • Polecenie COMMIT 195
  • Stosowanie punktów kontrolnych 196
 • Podsumowanie 198

Rozdział 21. Kursory 199

 • Działanie kursorów 199
 • Praca z kursorami 200
  • Tworzenie kursorów 200
  • Korzystanie z kursora 201
  • Zamykanie kursora 203
 • Podsumowanie 204

Rozdział 22. Zaawansowane funkcje języka SQL 205

 • Ograniczenia 205
  • Klucze główne 206
  • Klucze obce 207
  • Zapewnienie unikatowości 209
  • Sprawdzanie ograniczeń 210
 • Omówienie indeksów 211
 • Wyzwalacze 213
 • Bezpieczeństwo baz danych 215
 • Podsumowanie 215

Dodatek A. Skrypty przykładowych tabel 217

Dodatek B. Składnia instrukcji w SQL-u 223

Dodatek C. Typy danych języka SQL 229

Dodatek D. Słowa kluczowe języka SQL 235

Rozwiązania 243

 • Tytuły: SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V
 • Autor: Ben Forta
 • Tytuł oryginału: SQL in 10 Minutes a Day, Sams Teach Yourself (5th Edition)
 • Tłumaczenie: Rafał Jońca, Tomasz Walczak
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-6903-0, 9788328369030
 • Data wydania książki drukowanej: 2020-05-07
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-6904-7, 9788328369047
 • Data wydania: 2020-09-29
 • Format: 158x235
 • Identyfikator pozycji: sqlok5
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion