Szczegóły ebooka

Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie IV

Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie IV

Michael Pilhofer, MM, Holly Day

Ebook

W prostocie tkwi siła

 • Poznaj elementy składowe muzyki
 • Zrozum muzykę, którą grasz, komponujesz lub analizujesz
 • Posłuchaj online dołączonych nagrań

Nastrój się na prawdziwą muzykę

Czy jesteś uczniem, wykonawcą, czy fanem, dzięki tej książce bez trudu pojmiesz teorię muzyki. To przejrzyste wprowadzenie w jej koncepcje oraz w zagadnienia artyzmu i biegłości technicznej - kwestie stanowiące podstawę do tworzenia wspaniałych dźwięków. Szybko staniesz się specjalistą od wystukiwania rytmów, odczytywania nut i przewidywania dalszego ciągu utworu. Zyskasz też szersze spojrzenie na dzieła innych muzyków - i nadasz głębszy wymiar własnym.

W książce:

 • Skale durowe i molowe, interwały, klucze i wysokość dźwięku
 • Podstawy notacji muzycznej, oznaczeń metrum, tempa i dynamiki
 • Budowanie melodii, akordów, progresji i fraz muzycznych
 • Komponowanie harmonii i melodii akompaniujących dla głosu i instrumentów
 • O autorach
 • Podziękowania od autorów
  • Podziękowania od wydawcy oryginału
 • Wprowadzenie
  • O książce
  • Naiwne założenia
  • Ikony wykorzystane w książce
  • Co dalej
 • Część 1. Wprowadzenie do teorii muzyki
 • Rozdział 1. Teoria muzyki? A co to w ogóle jest?
  • Archeologia narodzin muzyki i teorii muzyki
  • Zacznijmy od podstaw: fundamenty teorii muzyki
   • Wyjaśnienie podstaw: nuty, pauzy i uderzenia
   • Przemieszczanie i łączenie nut
   • Studiowanie form i kompozycji muzycznych
  • W jaki sposób teoria może pomóc Twojej muzyce?
 • Rozdział 2. Określanie wartości nut
  • Poznaj uderzenie
  • Rozpoznawanie nut i ich wartości
   • Przegląd nut i ich komponentów
   • Odczytywanie wartości nut
  • Cała nuta
  • Półnuta
  • Ćwierćnuta
  • Ósemki i jeszcze krótsze nuty
  • Wydłużanie nuty za pomocą kropki lub łuku
   • Wydłużanie nuty za pomocą kropki
   • Łączenie nut za pomocą łuku
  • Łączenie różnych wartości nut
 • Rozdział 3. Zrób sobie pauzę
  • Rodzaje pauz
   • Pauza całonutowa
   • Pauza półnutowa
   • Pauza ćwierćnutowa
   • Pauza ósemkowa i dłuższe
  • Wydłużanie pauz za pomocą kropki
  • Ćwiczenie taktów z nutami i pauzami
 • Rozdział 4. Oznaczenia metrum
  • Odszyfrowywanie oznaczenia metrum i taktu
  • Prostota rytmów prostych
   • Liczenie prostych schematów metrycznych w oparciu o takty
    • Liczenie w metrum 4/4
    • Liczenie w metrum 3/4
    • Liczenie w metrum 3/8
    • Liczenie w metrum 2/2
   • Ćwiczenie liczenia w prostych schematach metrycznych
  • Granie złożonych schematów metrycznych
   • Liczenie złożonych schematów metrycznych w oparciu o takty
    • Liczenie w metrum 6/8
    • Liczenie w metrum 9/4
   • Ćwiczenie liczenia w złożonych schematach metrycznych
  • Wyczuwanie pulsacji asymetrycznych schematów rytmicznych
  • Krótko o dyrygowaniu
   • Tempo
   • Frazowanie, artykulacja i dynamika
   • Wskazówki
 • Rozdział 5. Granie do rytmu
  • Tworzenie schematów akcentowania i synkopy
   • Ogólne reguły akcentowania
   • Synkopa: uderzanie słabej części taktu
  • Nabieranie rozpędu dzięki przedtaktowi
  • Nieregularne podziały rytmiczne: triole i duole
   • Urozmaicanie utworu triolami
   • Duole
 • Część 2. Zestawianie nut ze sobą
 • Rozdział 6. Nuty jako dźwięki (oraz o tym, gdzie je znaleźć)
  • Poznaj pięciolinię, klucze i nuty
   • Klucz wiolinowy
   • Klucz basowy
   • Nuty fortepianowe i C razkreślne
   • Klucze C: altowy i tenorowy
  • Identyfikowanie półtonów, całych tonów i znaków chromatycznych na pięciolinii
   • Półtony w praktyce
   • Skakanie o całe tony
   • Zmiana wysokości dźwięku za pomocą znaków chromatycznych
    • Zwiększanie wysokości dźwięku za pomocą krzyżyka
    • Obniżanie wysokości dźwięku za pomocą bemola
    • Podwójna zmiana wysokości za pomocą podwójnych krzyżyków i bemoli
    • Anulowanie krzyżyków i bemoli za pomocą kasowników
  • Znajdowanie dźwięków na pianinie i gitarze
   • Szukanie nut na pianinie
   • Przyciskanie dźwięków na gitarze
  • Mnemotechniki ułatwiające zapamiętanie nut
 • Rozdział 7. Opanowanie skal durowych i molowych
  • Schemat skali durowej
   • Skale durowe na pianinie i gitarze
   • Słuchanie skal durowych
  • Odkrywanie schematów skal molowych
   • Granie naturalnych skal molowych na pianinie i gitarze
   • Zabawa z harmoniczną skalą molową na pianinie i gitarze
   • Tworzenie świetnej muzyki na pianinie i gitarze na bazie melodycznej skali molowej
   • Słuchanie skal molowych
 • Rozdział 8. Znaki przykluczowe i koło kwintowe
  • Koło kwintowe i oznaczenia tonacji durowych
   • Krzyżyki: Futro Cioci Grażyny Daj Agresywnej Ewie, Henryku
   • Bemole: Henryku, Ewie Agrestu Daj Garść Cichaczem, Fajtłapo
  • Identyfikowanie oznaczeń tonacji durowych i pokrewnych molowych
  • Przegląd znaków przykluczowych
   • C-dur i a-moll naturalna
   • G-dur i e-moll naturalna
   • D-dur i h-moll naturalna
   • A-dur i fis-moll naturalna
   • E-dur i cis-moll naturalna
   • H-dur/Ces-dur i gis-moll/as-moll naturalne
   • Fis-dur/Ges-dur i dis-moll/es-moll naturalne
   • Cis-dur/Des-dur i ais-moll/b-moll naturalne
   • As-dur i f-moll naturalna
   • Es-dur i c-moll naturalna
   • B-dur i g-moll naturalna
   • F-dur i d-moll naturalna
 • Rozdział 9. Interwały: odległości między dźwiękami
  • Rozszyfrowujemy interwały harmoniczne i melodyczne
   • Liczba stopni: liczymy linie i przestrzenie
   • Znaki chromatyczne: uwzględniamy półtony
   • Nazywanie interwałów
  • Rzut oka na prymy, oktawy, kwarty i kwinty
   • Pryma czysta
   • Pryma zwiększona
   • Oktawy
   • Kwarty
   • Kwinty
  • Identyfikowanie sekund, tercji, sekst i septym
   • Sekundy
   • Tercje
   • Seksty i septymy
  • Tworzenie interwałów
   • Determinowanie liczby stopni
   • Determinowanie rodzaju interwału
  • Interwały wielkie i czyste w skali C-dur
  • Interwały złożone
   • Tworzenie interwału złożonego
   • Powrót do interwału prostego
  • System liczbowy z Nashville
 • Rozdział 10. Budowa akordów
  • Tworzenie triad z trzech dźwięków
   • Podstawa, tercja i kwinta
   • Triada durowa
    • Metoda liczenia półtonów
    • Metoda pierwszego, trzeciego durowego i piątego stopnia
   • Triada molowa
    • Metoda liczenia półtonów
    • Metoda pierwszego, drugiego molowego i piątego stopnia
   • Triada zwiększona
   • Triada zmniejszona
  • Rozwijamy temat: akordy septymowe
   • Septyma durowa
   • Septyma molowa
   • Akord dominantowy septymowy
   • Akord zmniejszony z septymą małą
   • Akordy zmniejszone septymowe
   • Akord molowy z septymą wielką
  • Przegląd wszystkich triad i akordów septymowych
   • A
   • As
   • H
   • B
   • C
   • Ces
   • Cis
   • D
   • Des
   • E
   • Es
   • F
   • Fis
   • G
   • Ges
  • Modyfikowanie triad poprzez zmianę ustawienia ich składników i przewroty
   • Rzut oka na otwarty i zamknięty voicing
   • Rozpoznawanie przewrotów akordu
  • Akordy rozszerzone
   • Akordy nonowe
   • Akordy molowe nonowe
   • Akordy durowe nonowe
   • Akordy nonowe z podwyższoną kwintą
   • Akordy nonowe z obniżoną kwintą
   • Akordy septymowe z obniżoną noną
   • Akordy zwiększone nonowe
   • Akordy undecymowe
   • Akordy tercdecymowe
 • Rozdział 11. Progresje akordów
  • Przegląd akordów diatonicznych, chromatycznych i odmian skal molowych
  • Identyfikowanie i nazywanie akordów w progresjach
   • Przypisywanie nazw akordów określonym cyfrom
   • Przegląd progresji akordów w tonacjach durowych
   • Przegląd progresji w tonacjach molowych
  • Dodawanie septymy do triady
  • Oglądanie (i słuchanie) przykładowych progresji akordów
  • Zastosowanie wiedzy o akordach do czytania śpiewników i tabulatur
  • Modulacja na inną tonację
  • Kadencje w progresjach akordów
   • Kadencje autentyczne
    • Kadencja autentyczna doskonała
    • Kadencja autentyczna niedoskonała
   • Kadencje plagalne
   • Kadencje zwodnicze
   • Kadencja niepełna (półkadencja)
 • Część 3. Ekspresja: tempo i dynamika
 • Rozdział 12. Różnicowanie brzmienia za sprawą tempa i dynamiki
  • Tempo utworu
   • Ustalenie uniwersalnego tempa: minim
   • Utrzymywanie stałego tempa: metronom
   • Wyjaśnienie terminów opisujących tempo
   • Przyspieszanie i zwalnianie: zmiana tempa
  • Dynamika, czyli głośno lub delikatnie
   • Oznaczenia zmiennej dynamiki
   • Przegląd innych oznaczeń dynamiki
   • Przegląd oznaczeń dynamiki związanych z pedałami fortepianu
   • Przegląd oznaczeń artykulacji dla innych instrumentów
 • Rozdział 13. Barwa i właściwości akustyczne instrumentu
  • Kwestia barwy
   • Atak, czyli jak zaczyna się dźwięk
   • Tembr: zasadnicza część dźwięku
   • Wybrzmiewanie, czyli zakończenie dźwięku
  • Ustawianie zespołu, czyli lekcja akustyki
 • Część 4. Ekspresja: formy muzyczne
 • Rozdział 14. Elementy składowe muzyki: rytm, melodia, harmonia i struktura piosenki
  • Ustalenie rytmu
  • Kształtowanie melodii
  • Uzupełnianie melodii za pomocą harmonii
  • Praca z frazami i okresami muzycznymi
  • Łączenie części utworu w formy muzyczne
   • Forma jednoczęściowa (A)
   • Forma binarna (AB)
   • Forma trzyczęściowa (ABA)
   • Forma łuku (ABCBA)
 • Rozdział 15. Rzut oka na klasyczne formy
  • Kontrapunkt jako objawienie w muzyce klasycznej
  • Sondowanie sonaty
   • Zacznijmy od ekspozycji
   • A teraz coś z zupełnie innej beczki: rozwinięcie
   • Wrzucamy luz: podsumowanie
  • Zakręcony jak rondo
  • Fascynująca fuga
  • Łączenie form w symfonie
  • Przegląd innych klasycznych form
   • Koncert
   • Duet
   • Etiuda
   • Fantazja
 • Rozdział 16. Przegląd popularnych gatunków i form muzycznych
  • Poczuj bluesa
   • Blues dwunastotaktowy
   • Blues ośmiotaktowy
   • Blues szesnastotaktowy
   • Blues dwudziestoczterotaktowy
   • Trzydziestodwutaktowy schemat ballad bluesowych i country
  • Czas się zabawić, czyli rock i pop
  • Jazzowe improwizacje
  • Kompozycje dodekafoniczne
 • Część 5. Dekalogi
 • Rozdział 17. Dziesięć najczęściej zadawanych pytań dotyczących teorii muzyki
  • Dlaczego teoria muzyki jest ważna?
  • Jeśli potrafię już trochę grać bez znajomości teorii, po co zawracać nią sobie głowę?
  • Dlaczego tak znaczna część teorii jest zogniskowana wokół klawiatury fortepianu?
  • Czy istnieje szybki i łatwy sposób nauki czytania nut?
  • Jak zidentyfikować tonację w oparciu o znaki przykluczowe?
  • Czy da się przetransponować utwór na inną tonację?
  • Czy opanowanie teorii muzyki wpłynie negatywnie na moją umiejętność improwizacji?
  • Czy powinienem znać teorię muzyki, jeśli gram na bębnach?
  • Skąd się wzięło dwanaście nut?
  • W jaki sposób teoria muzyki ułatwia uczenie się utworów?
 • Rozdział 18. Dziesięć sposobów prezentacji dźwięków
  • Podstawy
  • Nuty śpiewnikowe
  • Partytura
  • Miniaturowe nuty
  • Nuty akademickie
  • Nuty fortepianowe
  • Skrócona partytura
  • Nuty wokalne
  • Tabulatura
  • Bas cyfrowany
 • Rozdział 19. Dziesięciu teoretyków muzyki, których powinieneś znać
  • Pitagoras (ok. 582 ok. 507 p.n.e.)
  • Boecjusz (ok. 480 ok. 524)
  • Gerbert z Aurillac/papież Sylwester II (ok. 945 1003)
  • Guido z Arezzo (ok. 990 ok. 1040)
  • Nicola Vicentino (1511 ok. 1576)
  • Christiaan Huygens (1629 1695)
  • Arnold Schönberg (1874 1951)
  • Harry Partch (1901 1974)
  • Karlheinz Stockhausen (1928 2007)
  • Robert Moog (1934 2005)
 • Rozdział 20. Dziesięć ruchów muzycznych, które zmieniły historię
  • IX wiek Anglia, chorał gregoriański
  • XII wiek organum i europejska polifonia
  • 1649 Anglia, diggerzy
  • XVII wiek Włochy, opera
  • 1789 1799 rewolucja francuska
  • 1913 muzyka atonalna i Święto wiosny Igora Strawinskiego
  • 1950 1990 Ameryka Łacińska i Półwysep Iberyjski, nueva canción (ruch nowej piosenki)
  • Lata 60. XX wieku USA, ruch praw obywatelskich
  • Lata 80. XX wieku estońska śpiewająca rewolucja
  • 2010 2012 arabska wiosna
 • Dodatki
 • Dodatek A. Ścieżki audio
 • Dodatek B. Tablica akordów
 • Dodatek C. Słowniczek
 • Tytuł: Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie IV
 • Autor: Michael Pilhofer, MM, Holly Day
 • Tytuł oryginału: Music Theory For Dummies, 4th Edition
 • Tłumaczenie: Marcin Machnik
 • ISBN: 978-83-283-7736-3, 9788328377363
 • Data wydania: 2021-06-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: temub4
 • Wydawca: Dla bystrzaków