Helion


Szczegóły ebooka

TinyML. Wykorzystanie TensorFlow Lite do uczenia maszynowego na Arduino i innych mikrokontrolerach

TinyML. Wykorzystanie TensorFlow Lite do uczenia maszynowego na Arduino i innych mikrokontrolerach


Może się wydawać, że profesjonalne systemy uczenia maszynowego wymagają sporych zasobów mocy obliczeniowej i energii. Okazuje się, że niekoniecznie: można tworzyć zaawansowane, oparte na sieciach neuronowych aplikacje, które doskonale poradzą sobie bez potężnych procesorów. Owszem, praca na mikrokontrolerach podobnych do Arduino lub systemach wbudowanych wymaga pewnego przygotowania i odpowiedniego podejścia, jest to jednak fascynujący sposób na wykorzystanie niewielkich urządzeń o niskim zapotrzebowaniu na energię do tworzenia zdumiewających projektów.

Ta książka jest przystępnym wprowadzeniem do skomplikowanego świata, w którym za pomocą techniki TinyML wdraża się głębokie uczenie maszynowe w systemach wbudowanych. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia z zakresu uczenia maszynowego czy pracy z mikrokontrolerami. W książce wyjaśniono, jak można trenować modele na tyle małe, by mogły działać w każdym środowisku - również Arduino. Dokładnie opisano sposoby użycia techniki TinyML w tworzeniu systemów wbudowanych opartych na zastosowaniu ucze nia maszynowego. Zaprezentowano też kilka ciekawych projektów, na przykład dotyczący budowy urządzenia rozpoznającego mowę, magicznej różdżki reagującej na gesty, a także rozszerzenia możliwości kamery o wykrywanie ludzi.

W książce między innymi:

 • praca z Arduino i innymi mikrokontrolerami o niskim poborze mocy
 • podstawy uczenia maszynowego, budowy i treningu modeli
 • TensorFlow Lite i zestaw narzędzi Google dla TinyML
 • bezpieczeństwo i ochrona prywatności w aplikacji
 • optymalizacja modelu
 • tworzenie modeli do interpretacji różnego rodzaju danych

Ograniczone zasoby? Poznaj TinyML!

 • Wstęp
  • Konwencje typograficzne przyjęte w tej książce
  • Korzystanie z przykładowych kodów
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Wprowadzenie
  • Urządzenia z systemem wbudowanym
  • Ciągły rozwój
 • Rozdział 2. Informacje wstępne
  • Do kogo skierowana jest ta książka?
  • Jaki sprzęt będzie Ci potrzebny?
  • Jakie oprogramowanie będzie Ci potrzebne?
  • Czego nauczysz się dzięki tej książce?
 • Rozdział 3. Wprowadzenie do uczenia maszynowego
  • Czym właściwie jest uczenie maszynowe?
  • Proces uczenia głębokiego
   • Określenie celu
   • Zebranie zestawu danych
    • Wybór danych
    • Zbieranie danych
    • Etykietowanie danych
    • Nasz gotowy zestaw danych
   • Zaprojektowanie architektury modelu
    • Generowanie atrybutów z danych
     • Tworzenie okien czasowych
     • Normalizacja
    • Myślenie z uczeniem maszynowym
   • Trenowanie modelu
    • Niedotrenowanie i przetrenowanie
    • Trening, walidacja i testowanie
   • Przekształcenie modelu
   • Uruchomienie procesu wnioskowania
   • Ocena i rozwiązanie ewentualnych problemów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Witaj, świecie TinyML: budowa i trenowanie modelu
  • Co będziemy budować?
  • Nasz zestaw narzędzi do uczenia maszynowego
   • Python i Jupyter Notebooks
   • Google Colaboratory
   • TensorFlow i Keras
  • Budowa naszego modelu
   • Importowanie pakietów
   • Generowanie danych
   • Rozdzielanie danych
   • Definiowanie podstawowego modelu
  • Trenowanie naszego modelu
   • Wskaźniki treningu
   • Wykres historii
   • Ulepszenie naszego modelu
   • Test
  • Konwertowanie modelu na potrzeby TensorFlow Lite
   • Konwertowanie na plik C
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Witaj, świecie TinyML: budowanie aplikacji
  • Omówienie testów
   • Dodawanie zależności
   • Przygotowanie testów
   • Przygotowanie do rejestrowania danych
   • Mapowanie naszego modelu
   • Klasa AllOpsResolver
   • Alokacja pamięci dla modelu
   • Tworzenie interpretera
   • Sprawdzenie tensora wejścia
   • Uruchamianie procesu wnioskowania
   • Odczytywanie danych wyjściowych
   • Uruchamianie testów
    • Pobieranie kodu
    • Uruchamianie testów za pomocą Make
  • Budowa pliku z projektem
  • Omówienie kodu źródłowego
   • Początek pliku main_functions.cc
   • Obsługa wyjścia za pomocą output_handler.cc
   • Koniec pliku main_functions.cc
   • Omówienie pliku main.cc
   • Uruchomienie aplikacji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Witaj, świecie TinyML: uruchomienie aplikacji na mikrokontrolerze
  • Czym właściwie jest mikrokontroler?
  • Arduino
   • Obsługa wyjścia na Arduino
   • Uruchomienie przykładu
   • Wprowadzanie własnych zmian
  • SparkFun Edge
   • Obsługa wyjścia na SparkFun Edge
   • Uruchomienie przykładu
    • Kompilacja
    • Podpis pliku binarnego
    • Wgrywanie pliku binarnego
     • Podłączenie konwertera USB do płytki
     • Podłączenie konwertera do komputera
     • Uruchomienie skryptu do wgrania nowego programu na płytkę
   • Testowanie programu
   • Sprawdzanie danych o przebiegu programu
   • Wprowadzanie własnych zmian
  • Zestaw ST Microelectronics STM32F746G Discovery
   • Obsługa wyjścia na STM32F746G
   • Uruchomienie przykładu
   • Wprowadzanie własnych zmian
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. Wykrywanie słowa wybudzającego: budowanie aplikacji
  • Co będziemy tworzyć?
  • Architektura aplikacji
   • Wprowadzenie do naszego modelu
   • Wszystkie elementy aplikacji
  • Omówienie testów
   • Podstawowy przepływ danych
   • Element dostarczający dane audio
   • Element dostarczający cechy
    • Sposób przetwarzania dźwięku na spektrogram przez element dostarczający dane audio
   • Element rozpoznający polecenia
   • Element reagujący na polecenia
  • Nasłuchiwanie słów wybudzających
   • Uruchomienie naszej aplikacji
  • Uruchomienie aplikacji na mikrokontrolerach
   • Arduino
    • Element reagujący na polecenia dla Arduino
    • Uruchomienie przykładu
    • Wprowadzanie własnych zmian
   • SparkFun Edge
    • Element reagujący na polecenia dla SparkFun Edge
    • Uruchomienie przykładu
     • Kompilacja
     • Podpis pliku binarnego
     • Wgrywanie pliku binarnego
     • Podłączenie konwertera USB do płytki
     • Podłączenie konwertera do komputera
     • Uruchomienie skryptu do wgrania nowego programu na płytkę
    • Testowanie programu
    • Sprawdzanie danych o przebiegu programu
    • Wprowadzanie własnych zmian
   • Zestaw ST Microelectronics STM32F746G Discovery
    • Element reagujący na polecenia dla STM32F746G
    • Uruchomienie przykładu
    • Testowanie programu
    • Podgląd informacji o przebiegu programu
    • Wprowadzanie własnych zmian
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Wykrywanie słowa wybudzającego: trenowanie modelu
  • Trenowanie naszego nowego modelu
   • Trenowanie w Colab
    • Trenowanie z użyciem GPU
    • Konfiguracja treningu
    • Instalacja pakietów
    • Narzędzie TensorBoard
    • Rozpoczęcie treningu
    • Oczekiwanie na zakończenie treningu
     • Pilnowanie, by Colab się nie wyłączył
     • Zamrażanie grafu
    • Konwertowanie na format TensorFlow Lite
    • Utworzenie tablicy C
  • Wykorzystanie modelu w naszym projekcie
   • Zastępowanie modelu
   • Zmiana etykiet
   • Zmiany w kodzie command_responder.cc
    • Arduino
    • SparkFun Edge
    • STM32F746G
   • Inne sposoby uruchamiania skryptów
  • Zasada działania modelu
   • Wizualizacja danych wejściowych
   • Zasada działania generowania cech
   • Architektura modelu
   • Dane wyjściowe modelu
  • Trenowanie modelu z własnymi danymi
   • Zestaw danych Speech Commands
   • Trenowanie modelu na własnych danych
   • Nagrywanie własnych dźwięków
   • Powiększenie zestawu danych
   • Architektury modeli
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9. Wykrywanie osoby: budowanie aplikacji
  • Co będziemy budować?
  • Architektura aplikacji
   • Wprowadzenie do naszego modelu
   • Wszystkie elementy aplikacji
  • Omówienie testów
   • Podstawowy przepływ danych
   • Element dostarczający obrazy
   • Element reagujący na wykrycie człowieka
  • Wykrywanie ludzi
  • Uruchomienie aplikacji na mikrokontrolerach
   • Arduino
    • Wybór modułu kamery
    • Przechwytywanie obrazów na Arduino
    • Reagowanie na wykrycie człowieka na Arduino
    • Uruchomienie przykładu
    • Wprowadzanie własnych zmian
   • SparkFun Edge
    • Wybór modułu kamery
    • Przechwytywanie obrazów na SparkFun Edge
    • Reagowanie na wykrycie człowieka na SparkFun Edge
    • Uruchomienie przykładu
     • Kompilacja
     • Podpisanie pliku binarnego
     • Wgrywanie pliku binarnego
     • Podłączenie konwertera USB do płytki
     • Podłączenie konwertera do komputera
     • Uruchomienie skryptu do wgrania nowego programu na płytkę
    • Testowanie programu
    • Sprawdzanie danych o przebiegu programu
    • Wprowadzanie własnych zmian
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Wykrywanie osoby: trenowanie modelu
  • Wybór maszyny
  • Konfiguracja instancji Google Cloud Platform
  • Wybór platformy programistycznej do treningu
  • Tworzenie zestawu danych
  • Trenowanie modelu
  • TensorBoard
  • Ocena modelu
  • Eksportowanie modelu do TensorFlow Lite
   • Eksportowanie do pliku GraphDef Protobuf
   • Zamrażanie wag
   • Kwantyzacja i konwertowanie na potrzeby TensorFlow Lite
   • Konwertowanie na plik źródłowy C
  • Trenowanie dla innych kategorii
  • Architektura MobileNet
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11. Magiczna różdżka: budowanie aplikacji
  • Co będziemy tworzyć?
  • Architektura aplikacji
   • Wprowadzenie do naszego modelu
   • Wszystkie elementy aplikacji
  • Omówienie testów
   • Podstawowy przepływ danych
   • Element obsługujący akcelerometr
   • Element przewidujący gesty
   • Element reagujący na wykrycie gestu
  • Wykrywanie gestu
  • Uruchomienie aplikacji na mikrokontrolerach
   • Arduino
    • Stałe Arduino
    • Odczytywanie pomiarów z akcelerometru na Arduino
    • Reagowanie na gesty za pomocą Arduino
    • Uruchomienie przykładu
    • Wprowadzanie własnych zmian
   • SparkFun Edge
    • Odczytywanie pomiarów z akcelerometru na SparkFun Edge
    • Reagowanie na gesty za pomocą SparkFun Edge
    • Uruchomienie przykładu
     • Kompilacja
     • Podpis pliku binarnego
     • Wgrywanie pliku binarnego
     • Podłączenie konwertera USB do płytki
     • Podłączenie konwertera do komputera
     • Uruchomienie skryptu do wgrania nowego programu na płytkę
    • Testowanie programu
    • Wprowadzanie własnych zmian
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Magiczna różdżka: trenowanie modelu
  • Trenowanie modelu
   • Trening w Colab
    • Trenowanie z użyciem GPU
    • Instalacja pakietów
    • Przygotowanie danych
    • Uruchomienie TensorBoard
    • Rozpoczęcie treningu
    • Ocena wyników
    • Utworzenie tablicy C
   • Inne sposoby uruchamiania skryptów
  • Zasada działania modelu
   • Wizualizacja danych wejściowych
   • Architektura modelu
  • Trenowanie modelu z własnymi danymi
   • Przechwytywanie danych
    • SparkFun Edge
    • Rejestrowanie danych
   • Modyfikacja skryptów trenujących
   • Trening
   • Wykorzystanie nowego modelu
  • Podsumowanie
   • Uczenie się uczenia maszynowego
   • Co dalej?
 • Rozdział 13. TensorFlow Lite dla mikrokontrolerów
  • Czym jest TensorFlow Lite dla mikrokontrolerów?
   • TensorFlow
   • TensorFlow Lite
   • TensorFlow Lite dla mikrokontrolerów
   • Wymagania
   • Dlaczego model potrzebuje interpretera?
   • Generowanie projektu
  • Kompilatory
   • Wyspecjalizowany kod
   • Pliki Makefile
   • Pisanie testów
  • Obsługa nowej platformy sprzętowej
   • Wyświetlanie rejestru zdarzeń
   • Wdrożenie funkcji DebugLog()
   • Uruchamianie wszystkich plików źródłowych
   • Integracja z plikami Makefile
  • Obsługa nowego IDE lub kompilatora
  • Integrowanie zmian w kodzie projektu z repozytoriami
  • Wnoszenie swojego wkładu do kodu z otwartym źródłem
  • Obsługa nowego akceleratora sprzętowego
  • Format pliku
   • Biblioteka FlatBuffers
  • Przenoszenie operacji TensorFlow Lite Mobile na wersję dla mikrokontrolerów
   • Oddzielanie kodu odniesienia
   • Utworzenie kopii operatora dla mikrokontrolera
   • Tworzenie wersji testów dla mikrokontrolerów
   • Tworzenie testu Bazel
   • Dodanie swojego operatora do obiektu AllOpsResolver
   • Kompilacja testu pliku Makefile
  • Podsumowanie
 • Rozdział 14. Projektowanie własnych aplikacji TinyML
  • Projektowanie
  • Czy potrzebny jest mikrokontroler, czy może być większe urządzenie?
  • Co jest możliwe?
  • Podążanie czyimiś śladami
  • Podobne modele do trenowania
  • Sprawdzenie danych
  • Magia Czarnoksiężnika z krainy Oz
  • Poprawnie działająca wersja na komputerze jako pierwszy etap
 • Rozdział 15. Optymalizacja prędkości działania programu
  • Prędkość modelu a prędkość ogólna aplikacji
  • Zmiany sprzętu
  • Ulepszenia modelu
   • Ocena opóźnienia modelu
   • Przyspieszanie modelu
  • Kwantyzacja
  • Etap projektowania produktu
  • Optymalizacje kodu
   • Profilowanie wydajności
    • Miganie
    • Metoda strzelby
    • Wyświetlanie informacji z przebiegu programu
    • Analizator stanów logicznych
    • Licznik
    • Profilowanie
  • Optymalizowanie operacji
   • Implementacje już zoptymalizowane
   • Tworzenie własnej zoptymalizowanej implementacji
   • Wykorzystanie funkcjonalności sprzętu
   • Akceleratory i koprocesory
  • Wnoszenie swojego wkładu do kodu z otwartym źródłem
  • Podsumowanie
 • Rozdział 16. Optymalizacja poboru mocy
  • Rozwijanie intuicji
   • Pobór mocy standardowych elementów
   • Wybór sprzętu
  • Pomiar rzeczywistego poboru mocy
  • Oszacowanie poboru mocy modelu
  • Ulepszenia związane z zużyciem energii
   • Cykl pracy
   • Projektowanie kaskadowe
  • Podsumowanie
 • Rozdział 17. Optymalizacja modelu i rozmiaru pliku binarnego
  • Zrozumienie ograniczeń własnego systemu
  • Oszacowanie zużycia pamięci
   • Zużycie pamięci flash
   • Zużycie pamięci RAM
  • Szacunkowe wartości dokładności i rozmiaru modelu przy różnych problemach
   • Model rozpoznający słowa wybudzające
   • Model predykcyjnego utrzymania
   • Wykrywanie obecności człowieka
  • Wybór modelu
  • Zmniejszenie rozmiaru pliku wykonywalnego
   • Mierzenie rozmiaru kodu
   • Ile miejsca zajmuje TensorFlow Lite dla mikrokontrolerów?
   • OpResolver
   • Rozmiar pojedynczych funkcji
   • Stałe w platformie TensorFlow Lite
  • Naprawdę malutkie modele
  • Podsumowanie
 • Rozdział 18. Debugowanie
  • Różnica w dokładności między treningiem a wdrożeniem
   • Różnice we wstępnym przetwarzaniu danych
   • Debugowanie wstępnego przetwarzania danych
   • Ocena działania programu na urządzeniu docelowym
  • Różnice liczbowe
   • Czy różnice stanowią problem?
   • Ustalenie wskaźnika
   • Punkt odniesienia
   • Zamiana implementacji
  • Tajemnicze awarie
   • Debugowanie na pulpicie
   • Sprawdzanie rejestru
   • Debugowanie metodą strzelby
   • Błędy związane z pamięcią
  • Podsumowanie
 • Rozdział 19. Przenoszenie modelu z TensorFlow do TensorFlow Lite
  • Określenie wymaganych operacji
  • Operacje obsługiwane w TensorFlow Lite
  • Przeniesienie wstępnego i końcowego przetwarzania do kodu aplikacji
  • Implementacja niezbędnych operacji
  • Optymalizacja operacji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 20. Prywatność, bezpieczeństwo i wdrażanie
  • Prywatność
   • PDD
    • Zbieranie danych
    • Wykorzystanie danych
    • Dzielenie się danymi i ich przechowywanie
    • Zgoda
   • Używanie PDD
  • Bezpieczeństwo
   • Ochrona modeli
  • Wdrożenie
   • Przejście od płytki do produktu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 21. Poszerzanie wiedzy
  • Fundacja TinyML
  • SIG Micro
  • Strona internetowa TensorFlow
  • Inne platformy programistyczne
  • Twitter
  • Przyjaciele TinyML
  • Podsumowanie
 • Dodatek A Używanie i tworzenie biblioteki Arduino w formacie ZIP
 • Dodatek B Przechwytywanie dźwięku na Arduino
  • O autorach
  • Kolofon

 • Tytuł: TinyML. Wykorzystanie TensorFlow Lite do uczenia maszynowego na Arduino i innych mikrokontrolerach
 • Autor: Pete Warden, Daniel Situnayake
 • Tytuł oryginału: TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers
 • Tłumaczenie: Anna Mizerska
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-8362-3, 9788328383623
 • Data wydania książki drukowanej: 2022-02-15
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-8363-0, 9788328383630
 • Data wydania: 2022-02-15
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: tinyml
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion