Helion


Szczegóły ebooka

 
Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych

Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych


Poznaj tajniki tworzenia aplikacji dla Windows

 • Jak określić położenie, rozmiar i styl okna?
 • Jak tworzyć wątki aplikacji za pomocą funkcji CreateThread?
 • Jak definiować biblioteki?

Dev-C++ to zintegrowane środowisko programistyczne, którego niewątpliwym atutem są tzw. DevPaki, czyli rozszerzenia programu, pozwalające korzystać z różnych bibliotek, szablonów i narzędzi. Środowisko Dev-C++ wspomaga także pracę nad nowym projektem Windows -- gotowym kodem tworzącym okno z obsługą podstawowych komunikatów. Wszystko to sprawia, że mamy do czynienia z wygodnym i funkcjonalnym środowiskiem, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów.

Z książki "Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych" może skorzystać każdy, kto chce nauczyć się programowania: zarówno studenci kierunków informatycznych, jak i osoby, które nie mają takiego przygotowania. Podręcznik kolejno odsłania poszczególne elementy wiedzy programistycznej -- od najprostszych po najbardziej zaawansowane. Dowiesz się więc, jak wprowadzać niewielkie zmiany w kodzie, jak projektować aplikacje wielowątkowe i definiować biblioteki, jak budować duże, składające się z kilku plików projekty, aby na koniec samodzielnie stworzyć grę komputerową.

 • Instalacja środowiska Dev-C++
 • Tworzenie narzędzia pióro
 • Obsługa map bitowych
 • Obsługa komunikatów myszy i klawiatury
 • Obiekty sterujące w oknie
 • Menu i plik zasobów
 • Projektowanie aplikacji wielowątkowych
 • Biblioteki statyczne i dynamiczne
 • Multimedia
 • Programowanie gier

Naucz się programowania i twórz własne gry!

Wstęp (7)

Część I: Dla początkujących (9)

Rozdział 1. Instalacja środowiska Dev-C++ (11)

Rozdział 2. Pierwszy program (13)

 • 2.1. Przygotowanie edytora (13)
 • 2.2. Kod wygenerowany przez Dev-C++ (15)
 • 2.3. Określanie tytułu okna (19)
 • 2.4. Określanie położenia i rozmiaru okna (19)
 • 2.5. Określanie stylu okna (21)
 • 2.6. Ćwiczenia (22)

Rozdział 3. Rysowanie w oknie (23)

 • 3.1. Obsługa komunikatu WM_PAINT (23)
 • 3.2. Zestawienie funkcji graficznych. Program z użyciem funkcji Ellipse i LineTo (25)
 • 3.3. Wyświetlanie tekstu w obszarze roboczym okna (28)
 • 3.4. Pierwszy program z użyciem funkcji SetPixel - wykres funkcji sinus (34)
 • 3.5. Tworzenie pióra (39)
 • 3.6. Drugi program z użyciem funkcji SetPixel - zbiór Mandelbrota (42)
 • 3.7. Trzeci program z użyciem funkcji SetPixel - prosta obsługa bitmap (48)
 • 3.8. Ćwiczenia (55)

Rozdział 4. Obsługa komunikatów myszy (57)

 • 4.1. Program z obsługą komunikatu WM_MOUSEMOVE (57)
 • 4.2. Obsługa komunikatów WM_LBUTTONDOWN i WM_RBUTTONDOWN - zbiór Mandelbrota po raz drugi (62)
 • 4.3. Obsługa komunikatów WM_MOUSEMOVE, WM_LBUTTONDOWN i WM_RBUTTONDOWN - zbiór Mandelbrota a zbiory Julii (66)
 • 4.4. Tajemnica przycisków okna (75)
 • 4.5. Ćwiczenia (86)

Rozdział 5. Obsługa komunikatów klawiatury (87)

 • 5.1. Komunikaty klawiatury. Obsługa komunikatu WM_CHAR (87)
 • 5.2. Obsługa komunikatu WM_KEYDOWN. Diagram Feigenbauma (90)
 • 5.3. Ćwiczenia (101)

Rozdział 6. Obiekty sterujące w oknie (103)

 • 6.1. Obiekt klasy BUTTON (103)
 • 6.2. Obsługa grafiki za pomocą obiektów klasy BUTTON (109)
 • 6.3. Obiekt klasy edycji. Automaty komórkowe (116)
 • 6.4. Ćwiczenia (128)

Rozdział 7. Menu i plik zasobów (131)

 • 7.1. Dodanie menu do okna (131)
 • 7.2. Obsługa bitmapy z pliku zasobów (138)
 • 7.3. Odczytywanie danych z pliku. Edytor bitmap (143)
 • 7.4. Kopiarka wielokrotnie redukująca (154)
 • 7.5. Ćwiczenia (169)
 • Podsumowanie części I (169)

Część II: Dla średniozaawansowanych (171)

Rozdział 8. Projektowanie aplikacji wielowątkowych (173)

 • 8.1. Tworzenie wątków za pomocą funkcji CreateThread (173)
 • 8.2. Czy praca z wątkami przyspiesza działanie aplikacji? Sekcja krytyczna i priorytety wątków (178)
 • 8.3. Wstrzymywanie pracy i usuwanie wątków (190)
 • 8.4. Ćwiczenia (199)

Rozdział 9. Definiowanie bibliotek (201)

 • 9.1. Biblioteki statyczne (201)
 • 9.2. Biblioteki dynamiczne - podejście strukturalne (207)
 • 9.3. Biblioteki dynamiczne - podejście obiektowe (220)
 • 9.4. Własny temat okna (225)
 • 9.5. Ćwiczenia (254)

Rozdział 10. Multimedia (255)

 • 10.1. Odtwarzanie plików wav - funkcja sndPlaySound (255)
 • 10.2. Odtwarzanie plików mp3 - biblioteka FMOD (258)
 • 10.3. Ćwiczenia (269)
 • Podsumowanie części II (270)

Część III: Dla zaawansowanych (273)

Rozdział 11. Programowanie gier z użyciem biblioteki OpenGL (275)

 • 11.1. Podstawy obsługi biblioteki OpenGL (275)
 • 11.2. Prymitywy OpenGL (284)
 • 11.3. Bufor głębokości, perspektywa - wzorzec kodu do programowania gier (pierwsze starcie) (298)
 • 11.4. Animacja (309)
 • 11.5. Poruszanie się po scenie, funkcja gluLookAt i wzorzec kodu do programowania gier (starcie drugie, decydujące) (320)
 • 11.6. Tekstury i mipmapy (334)
 • 11.7. Listy wyświetlania i optymalizacja kodu (349)
 • 11.8. Detekcja kolizji (361)
 • 11.9. Światło, mgła, przezroczystość i inne efekty specjalne (368)
  • Uruchamianie gry w trybie pełnoekranowym (368)
  • Mgła (371)
  • Przezroczystość (374)
  • Światło (384)
 • 11.10. Jak ustawić stałą prędkość działania programu? (390)
 • 11.11. Gotowe obiekty OpenGL (398)
 • 11.12. Fonty (406)
 • 11.13. Dźwięk na scenie (416)
 • 11.14. Budujemy grę! (419)
  • Wprowadzenie i charakter gry (419)
  • Dane gracza (420)
  • Strzał z broni (423)
  • Pozostali bohaterowie gry (425)
  • Odnawianie zasobów gracza (428)
  • Zakończenie programu (gry) (430)
 • Podsumowanie części III (433)

Dodatki (435)

Dodatek A: (437)

Dodatek B: (439)

Skorowidz (441)