Helion


Szczegóły kursu video

Receptura na Python. Kurs Video. 54 praktyczne porady dla programistów

Receptura na Python. Kurs Video. 54 praktyczne porady dla programistów


Obierz kurs na... usprawnianie kodu w Pythonie!

Fachowcy z branży IT, by dobrze wykonywać swoją pracę, muszą w niej zwykle używać od kilku do kilkunastu narzędzi. Z drugiej strony nikt nie jest w stanie dobrze poznać nawet wycinka wszystkich technologii, języków programowania czy aplikacji, które powstają każdego roku. Czy wśród tego bogactwa, by nie rzec - nadmiaru, można znaleźć coś, co będzie narzędziem uniwersalnym, swoistym szwajcarskim scyzorykiem? Pozwalającym na realizowanie wielu, często odległych tematycznie zadań, równocześnie zapewniającym łatwość obsługi, ale też konieczną jakość? Pewnie nie ma, ale prawdopodobnie najbliższy spełnieniu tych wymagań jest język programowania Python.

A zwycięzcą jest Python!

W zależności od metody badawczej Python stał się najpopularniejszym językiem programowania na świecie (ranking PYPL) lub właśnie się nim staje (ranking TIOBE). Aż 16% zawartości serwisu GitHub powstało w Pythonie. I dotyczy imponującego zakresu: administracji sieciami komputerowymi, bezpieczeństwa i jego testowania, aplikacji webowych, analizy danych czy zaawansowanych systemów eksperckich opartych na uczeniu maszynowym. Jest to bardzo znaczący sygnał — niezależnie od specjalizacji coraz częściej będziemy napotykać rozwiązania stworzone przez programistów używających Pythona. I ten trend nie powinien się w najbliższej przyszłości zmienić, lecz raczej wzmocnić.

Warto jednak mieć świadomość, że aby dobrze zrozumieć i efektywnie wykorzystywać kod innych programistów, nie wystarczy podstawowa wiedza. Czy to w gotowych rozwiązaniach, czy też w bibliotekach lub frameworkach tysiące programistów ciągle znajduje nowe zastosowanie dla - zdawałoby się, znanych już na wskroś - mechanizmów tego języka. A bardzo prawdopodobne jest, że cudzy kod może nas zaskoczyć użyciem wcześniej zupełnie nam nieznanego rozwiązania. Niektóre elementy Pythona z jednej strony są niemal kompletnie nieznane, z drugiej - bardzo ciekawe i przydatne. W przypadku wielu z nich, na przykład alternatywnych kompilatorów, mechanizmów umożliwiających omijanie GIL-a, menedżerów kontekstu, próżno szukać w internecie dobrego wyjaśnienia. Na inne zagadnienia (operator walrus, metaklasy, profilery, tworzenie własnych iteratorów) możemy się po prostu nie natknąć, a przez to nie wiedzieć, że problem, z którym się borykamy, został już dawno rozwiązany, i to prawdopodobnie lepiej.

Czego się nauczysz podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Receptura na Python. Kurs video. 54 praktyczne porady dla programistów pozwoli Ci poznać wiedzę posiadaną przez nielicznych ekspertów. Dowiesz się między innymi:

 • Jak mierzyć i kilkakrotnie przyspieszyć czas wykonywania kodu Pythona.
 • Jak wykorzystywać profiler (cProfile) do wskazywania wąskich gardeł w kodzie.
 • Jak tworzyć własne dekoratory.
 • Jak pisać menedżery kontekstu.
 • Jak kompilować kod do pliku wykonywalnego.
 • Jak naprawdę działają popularne mechanizmy, często rozumiane tylko powierzchownie: try-except, polimorfizm, sprawdzanie możliwości obiektu, wyrażenia listowe czy słownikowe, rozpakowywanie obiektów i wiele innych.
 • Jak korzystać z wprowadzonego w Pythonie 3.8 operatora walrus (:=).
 • Jak wykorzystać wszystkie sposoby dziedziczenia w Pythonie.
 • Jak pisać własne iteratory i generatory - i to na wiele sposobów!
 • Jak tworzyć metaklasy.
 • Jak tworzyć dataklasy wprowadzone w Pythonie 3.7.
 • Jak tworzyć klasy abstrakcyjne i metody wirtualne.
 • Jak przeciążać operatory.
 • Jak stosować 121 metod specjalnych (magicznych) Pythona.
 • Których mechanizmów Pythona lepiej się wystrzegać.
 • Jak sprawić, żeby Python działał inaczej, niż przewidzieli twórcy tego języka.

Nie tylko dla orłów

Receptura na Python. Kurs video. 54 praktyczne porady dla programistów jest skierowany do osób, które dobrze opanowały przynajmniej podstawy tego języka, i - oczywiście - do tych bardziej doświadczonych. Autor włożył wiele wysiłku, by wyczerpująco zaprezentować poruszane przez siebie zagadnienia. Nawet dla mniej zaawansowanych, którzy nie od razu wszystko przyswoją i zastosują, będzie to doskonały przegląd możliwości Pythona. A dla tych, którzy czują się z nim pewniej, będzie to świetne uzupełnienie wiedzy i umiejętności — w końcu programista uczy się całe życie!

 • 1. Przyspieszamy kilkunastokrotnie działanie Pythona
  • 1.1. Wprowadzenie00:02:49
  • 1.2. Mierzymy czas wykonania funkcji w Pythonie00:17:46
  • 1.3. Obsługa cProfile00:12:43
  • 1.4. Przyspieszamy dziesięciokrotnie kod Pythona00:08:01
  • 1.5. Omijamy GIL-a w Pythonie00:07:50
  • 1.6. Pułapki NumPy00:08:06
  • 1.7. Dekoratory jako funkcje00:06:02
  • 1.8. Dekoratory jako klasy00:02:53
  • 1.9. Menedżery kontekstu00:05:49
  • 1.10. Kompilujemy kod Pythona do pliku .exe00:06:25
 • 2. Poznajemy dogłębnie mechanizmy wbudowane w Pythona
  • 2.1. Duck typing00:06:08
  • 2.2. Polimorfizm00:09:26
  • 2.3. Funkcje polimorficzne00:06:42
  • 2.4. List comprehension00:09:09
  • 2.5. Dict comprehension00:05:55
  • 2.6. Wiele znaczeń znaku gwiazdki00:15:07
  • 2.7. Python nie zwraca wielu wartości00:06:06
  • 2.8. Podstawowe znaczenia znaku podkreślenia00:05:05
  • 2.9. F-string00:15:48
  • 2.10. Else w Pythonie00:08:42
  • 2.11. Rekurencja w Pythonie00:13:50
  • 2.12. Zmienne lokalne i nielokalne00:06:15
  • 2.13. Przedziały00:05:53
  • 2.14. Funkcja wbudowana zip00:09:01
  • 2.15. Operator morsa00:11:43
  • 2.16. Łańcuchy operatorów00:04:27
  • 2.17. Funkcje all i any00:04:43
 • 3. Obiektowość zaawansowana w Pythonie
  • 3.1. Obiekty modyfikowalne i niemodyfikowalne [namedtuple]00:10:01
  • 3.2. Modyfikowalne parametry funkcji00:09:26
  • 3.3. Sloty00:12:07
  • 3.4. Dziedziczenie wielokrotne00:17:09
  • 3.5. Zaawansowane sprawdzanie typu obiektu00:08:54
  • 3.6. Tworzymy iteratory00:07:16
  • 3.7. Iterator przez __getitem__00:04:52
  • 3.8. Tworzymy generatory00:06:09
  • 3.9. Generator przez wyrażenie listowe00:09:21
  • 3.10. Inne znaczenia znaku podkreślenia00:05:54
  • 3.11. Używamy nowego mechanizmu dataclass00:12:19
  • 3.12. Klasy i metody abstrakcyjne00:07:06
  • 3.13. Poszerzenie informacji o dekoratorach00:12:53
  • 3.14. Przeciążanie operatorów w Pythonie - część I00:22:19
  • 3.15. Przeciążanie operatorów w Pythonie - część II00:14:09
  • 3.16. Wszystkie metody specjalne w Pythonie - początek00:10:40
  • 3.17. Zastosowanie hash oraz __copy__ i __deepcopy__00:10:39
  • 3.18. Wszystkie metody specjalne w Pythonie00:14:27
  • 3.19. Metody __getitem__, __setitem__, __get__, __set__00:16:55
  • 3.20. Pickle, metoda reduce i metody atrybutów00:16:14
  • 3.21. Wszystkie metody specjalne w Pythonie00:09:06
  • 3.22. Metoda specjalna __reduce__ a __reduce_ex__00:15:46
  • 3.23. Metody specjalne uruchamiane, gdy klasa ma metaklasę00:13:07
  • 3.24. MRO - Method Resolution Order00:17:58
  • 3.25. init_subclass00:04:49
  • 3.26. Praktyczny przypadek użycia init_subclass00:10:42
 • 4. Poznajemy popularne biblioteki Pythona
  • 4.1. Poznajemy IPythona00:13:16
  • 4.2. Poznajemy zeszyty Jupytera00:03:51
  • 4.3. Biblioteka platform00:04:35
  • 4.4. Poznajemy match case00:08:35
  • 4.5. Asercje00:05:24
  • 4.6. Omówienie biblioteki itertools00:10:48
  • 4.7. Omówienie biblioteki functools00:08:35
  • 4.8. Omówienie biblioteki inspect00:13:53
  • 4.9. Omówienie biblioteki calendar00:08:24
  • 4.10. Omówienie bibliotek decimal i fractions00:08:36
  • 4.11. Omówienie bibliotek pprint00:04:05
  • 4.12. Omówienie wielokropka w Pythonie00:04:00
  • 4.13. Łamiemy domyślne działanie Pythona jako języka00:07:53

 • Tytuł: Receptura na Python. Kurs Video. 54 praktyczne porady dla programistów
 • Autor: Karol Kurek
 • Ilość rozdziałów: 4
 • Ilość lekcji: 66
 • Czas trwania: 10:24:37
 • ISBN: 978-83-283-8589-4, 9788328385894
 • Data wydania: 2021-10-20
 • Identyfikator pozycji: v50ppu
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint