Helion


Szczegóły kursu video

Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND2 200-105

Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND2 200-105

Jeśli znasz podstawy pracy z sieciami komputerowymi i masz za sobą egzamin ICND1 — czas poszerzyć wiedzę.

Co Cię czeka podczas szkolenia Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND2 200-105?
Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia samodzielnie zaprojektujesz sieć i określisz jej parametry zgodnie ze wskazówkami klienta. Nauczysz się budować sieć z dostępnych elementów, podłączać do niej różne urządzenia i zapewniać ich sprawne współdziałanie. Kolejnym krokiem będzie wykonanie pełnej konfiguracji i podpięcie wszystkiego pod internet. Dowiesz się też, jak dobrze zabezpieczyć sieć i sprawić, by była dostępna tylko dla tych, dla których została przeznaczona.
Poznasz technologie Frame Relay oraz VPN. Odkryjesz, jak testować nowe projekty sieciowe bez narażania na szwank działającej sieci. Zdobędziesz wiedzę na temat sposobu monitorowania urządzeń sieciowych oraz analizy ruchu sieciowego i naprawdę solidnie przygotujesz się do egzaminu ICND2.

Zatem do dzieła!

 • 1. Wprowadzenie do kursu
  • 1.1. Wstęp00:07:53
 • 2. Laboratorium ICND1 - powtórzenie najważniejszych wiadomości i nowe informacje
  • 2.1. Informacje wstępne o laboratorium powtórzeniowym ICND100:03:57
  • 2.2. Konfiguracja banera MOTD z nazwą hosta00:03:10
  • 2.3. Konfiguracja sieci VLAN00:02:59
  • 2.4. Zmiana routera na stację roboczą i jego konfiguracja00:05:13
  • 2.5. Podstawowa konfiguracja przełącznika00:07:36
  • 2.6. Konfiguracja linii wirtualnych i podłączenia do urządzenia za pomocą telnet00:03:38
  • 2.7. Konfiguracja "routera na patyku"00:08:27
  • 2.8. Konfiguracja zabezpieczenia port security00:05:25
  • 2.9. Zmiana VLAN natywnego oraz blokowanie sieci VLAN na połączeniu trunk00:04:10
  • 2.10. Konfiguracja jednoobszarowego OSPF, cz. 1.00:07:51
  • 2.11. Konfiguracja jednoobszarowego OSPF, cz. 2.00:03:07
  • 2.12. Konfiguracja tras statycznych00:04:48
  • 2.13. Konfiguracja uwierzytelnienia pomiędzy routerami OSPF00:11:52
  • 2.14. Ustawianie trasy domyślnej oraz rozgłaszanie jej przez OSPF. Testowanie połączeń00:07:52
  • 2.15. Zmiana trasy w OSPF za pomocą parametru bandwidth00:05:22
  • 2.16. Testowanie połączenia z przełącznika do sieci zewnętrznej00:02:41
  • 2.17. Konfiguracja serwera i klienta NTP00:09:48
  • 2.18. Tworzenie i konfiguracja sieci i interfejsów VLAN na przełączniku warstwy 300:08:35
  • 2.19. Konfiguracja uwierzytelniania oraz konfiguracja protokołu OSPF na przełączniku warstwy 300:03:27
  • 2.20. Testowanie komunikacji pomiędzy sieciami VLAN00:03:58
  • 2.21. Konfiguracja usługi PAT na routerze00:06:56
  • 2.22. Uruchomienie protokołu SSH na routerze00:05:33
  • 2.23. Konfiguracja standardowej listy ACL do blokowania komunikacji SSH00:05:05
  • 2.24. Konfiguracja rozszerzonej listy ACL do blokowania komunikacji w sieci00:09:20
 • 3. Protokół STP (Spanning Tree Protocol) i jego pochodne
  • 3.1. Ogólne działanie protokołu STP00:05:28
  • 3.2. Procedura wyboru mostu głównego00:06:06
  • 3.3. Wybór mostu głównego na podstawie adresu MAC00:03:23
  • 3.4. Rodzaje portów STP00:05:02
  • 3.5. Wybór portu alternatywnego00:01:23
  • 3.6. Koszty tras w STP i ich modyfikacja00:07:06
  • 3.7. Status pracy interfejsów w STP00:07:17
  • 3.8. Funkcja PortFast00:03:23
  • 3.9. Działanie PVST i wykorzystanie wielu instancji PVST dla różnych sieci VLAN00:10:54
  • 3.10. Konfiguracja protokołu RSTP i omówienie jego możliwości00:07:17
  • 3.11. Konfiguracja i działanie BPDU guard00:06:11
  • 3.12. Technologia EtherChannel i jej konfiguracja oraz sprawdzenie parametrów działania00:14:41
 • 4. Protokoły FHRP, czyli redundancja w sieci
  • 4.1. Działanie protokołu HSRP00:04:06
  • 4.2. Przygotowanie laboratorium w GNS3 do obsługi HSRP00:02:30
  • 4.3. Konfiguracja protokołu HSRP00:05:49
  • 4.4. Weryfikacja działania HSRP00:03:48
  • 4.5. Wykorzystanie priorytetów HSRP i parametru Preempt00:10:47
  • 4.6. Konfiguracja czasów w HSRP00:07:13
  • 4.7. Konfiguracja uwierzytelnienia w HSRP00:10:21
  • 4.8. Wykorzystanie funkcji track00:08:29
  • 4.9. Działanie i konfiguracja protokołu VRRP00:06:22
  • 4.10. Obsługa rozgłoszeń i aktualizacji VRRP00:04:20
  • 4.11. Konfiguracja czasów VRRP00:01:19
  • 4.12. Konfiguracja track w VRRP, cz. 1.00:07:51
  • 4.13. Konfiguracja track w VRRP, cz. 2.00:03:04
  • 4.14. Działanie i konfiguracja protokołu GLBP00:06:06
  • 4.15. Sposób pracy protokołu GLBP00:06:00
 • 5. Protokół routingu OSPFv2 w sieci wielodostępowej i wieloobszarowej
  • 5.1. Omówienie OSPF w sieci wielodostępowej oraz wyboru routera DR i BDR00:08:31
  • 5.2. Wyjaśnienie procesu zmiany funkcji routera00:07:18
  • 5.3. Zmiana priorytetu routera i zmiana funkcji routera00:07:14
  • 5.4. Zmiana identyfikatora routera00:07:22
  • 5.5. Relacje sąsiedztwa i stany interfejsów00:05:30
  • 5.6. Opis wymiany pakietów LSA00:10:00
  • 5.7. Działanie routingu między obszarami00:06:02
  • 5.8. Konfiguracja routingu pomiędzy obszarami, cz. 1.00:08:43
  • 5.9. Konfiguracja routingu pomiędzy obszarami, cz. 2.00:06:11
  • 5.10. Konfiguracja routingu pomiędzy obszarami, cz. 3.00:03:33
  • 5.11. Sumaryzacja tras na routerze ABR00:10:37
  • 5.12. Rozgłaszanie tras domyślnych i redystrybucja tras statycznych00:10:36
  • 5.13. Ręczne ustalanie kosztu i obliczanie metryki00:08:53
  • 5.14. Zmiana parametrów kosztu przesłania pakietu00:04:02
  • 5.15. Dostosowywanie czasów w OSPF00:04:19
  • 5.16. Polecenia weryfikujące działanie OSPF00:05:56
 • 6. Protokół routingu EIGRPv4
  • 6.1. Działanie EIGRP00:02:49
  • 6.2. Uruchamianie routingu EIGRP i konfiguracja identyfikatora00:06:55
  • 6.3. Rozgłaszanie tras w EIGRP00:05:12
  • 6.4. Tablica sąsiadów EIGRP00:03:02
  • 6.5. Tablica topologii EIGRP00:06:51
  • 6.6. Tablica routingu EIGRP00:02:32
  • 6.7. Wzór na metrykę EIGRP00:06:28
  • 6.8. Obliczanie metryki w EIGRP00:07:42
  • 6.9. Obliczanie Reported Distance RD00:04:31
  • 6.10. Zmiana metryki w EIGRP00:08:36
  • 6.11. Wpływ zmiany metryki na tablicę topologii i pojęcie Feasible Successor00:06:41
  • 6.12. Warunek dopuszczalności w EIGRP00:08:29
  • 6.13. Sumaryzowanie tras w EIGRP00:11:33
  • 6.14. Włączenie sumaryzowania i rozgłaszanie tras sumarycznych w EIGRP00:04:56
  • 6.15. Nawiązywanie relacji sąsiedztwa w EIGRP00:06:45
  • 6.16. Konfiguracja interfejsu pasywnego00:03:16
  • 6.17. Rozgłaszanie tras statycznych i domyślnych00:03:16
  • 6.18. Konfiguracja czasów w EIGRP00:03:34
  • 6.19. Manipulowanie zużyciem pasma w EIGRP00:01:51
  • 6.20. Ustawienie równoważenia obciążenia (load balancing) w EIGRP00:04:00
  • 6.21. Uwierzytelnianie w EIGRP00:06:21
  • 6.22. Pojęcie i działanie routera STUB w protokole EIGRP00:06:52
  • 6.23. Konfiguracja routera STUB00:05:47
 • 7. Technologie sieci WAN
  • 7.1. Sieci WAN ogólne informacje00:04:03
  • 7.2. Łącza szeregowe i urządzenia DTE oraz DCE00:06:40
  • 7.3. Enkapsulacja domyślna - HDLC00:04:10
  • 7.4. Konfiguracja enkapsulacji PPP i połączenia dwóch routerów00:04:26
  • 7.5. Konfiguracja uwierzytelniania PAP00:07:28
  • 7.6. Konfiguracja uwierzytelniania metodą CHAP00:04:35
  • 7.7. Technologia Frame Relay00:06:03
  • 7.8. Topologie Frame Relay00:07:36
  • 7.9. Konfiguracja przełącznika Frame Relay w programie GNS3 oraz topologii fizycznej00:10:47
  • 7.10. Konfiguracja Frame Relay (hub-and-spoke) multipoint00:07:22
  • 7.11. Analiza mapy sieci i działanie Inverse ARP00:10:28
  • 7.12. Ręczne dopisanie ścieżki w Frame Relay00:09:16
  • 7.13. Konfiguracja EIGRP w sieci wykorzystującej Frame Relay00:04:26
  • 7.14. Problem Split Horizon w rozwiązaniu Frame Relay Multipoint00:07:43
  • 7.15. Konfiguracja Frame Relay point-to-point, cz. 1.00:06:03
  • 7.16. Konfiguracja Frame Relay point-to-point, cz. 2.00:07:36
  • 7.17. Sprawdzanie konfiguracji Frame Relay point-to-point00:02:43
  • 7.18. Konfiguracja własnego przełącznika Frame-Relay, cz. 1.00:10:15
  • 7.19. Konfiguracja własnego przełącznika Frame-Relay, cz. 2.00:08:34
 • 8. Konfiguracja EIGRPv6
  • 8.1. Przypisanie adresów IPv6 do interfejsów routera i uruchomienie obsługi IPv600:09:17
  • 8.2. Konfiguracja routingu EIGRPv6 na interfejsach routerów00:06:04
  • 8.3. Sprawdzanie i obsługa tablic routingu00:06:43
  • 8.4. Trasy statyczne i ich redystrybucja w EIGRPv600:06:41
 • 9. Szyfrowanie i technologie VPN
  • 9.1. Metody szyfrowania, integralność, podpis elektroniczny00:11:15
  • 9.2. Konfiguracja routingu statycznego na potrzeby VPN site-to-site00:06:36
  • 9.3. Przechwycenie ruchu w sieci Internet pomiędzy stacjami z sieci LAN00:03:17
  • 9.4. Konfiguracja Phase 1 w VPN site-to-site00:08:26
  • 9.5. Konfiguracja klucza szyfrowania w Phase 1 VPN site-to-site00:03:31
  • 9.6. Konfiguracja Phase 2 w VPN site-to-site - wybór protokołów00:05:59
  • 9.7. Konfiguracja listy dostępu do połączeń VPN i przypisanie ustawień do interfejsu00:06:19
  • 9.8. Konfiguracja VPN po drugiej stronie połączenia na routerze R200:06:47
  • 9.9. Analiza i sprawdzanie konfiguracji VPN site-to-site00:04:03
  • 9.10. Konfiguracja tunelu GRE00:05:34
  • 9.11. Sprawdzanie parametrów pracy tunelu GRE i weryfikacja jego działania00:07:45
  • 9.12. Konfiguracja i pokaz dostępu do sieci VPN przez przeglądarkę WWW00:08:54
  • 9.13. Pokazanie dostępu do sieci przez klienta VPN00:07:21
 • 10. Monitorowanie
  • 10.1. Uruchomienie SNMP i wybór widoku00:07:20
  • 10.2. Konfiguracja SNMPv3 na routerze00:07:59
  • 10.3. Pobieranie i instalacja managera SNMP00:03:49
  • 10.4. Konfiguracja managera SNMP00:05:57
  • 10.5. Omówienie sensora PING00:05:18
  • 10.6. Konfiguracja NetFlow na routerze00:06:29
  • 10.7. Analiza danych na kolektorze NetFlow00:08:39
  • 10.8. Konfiguracja funkcji SPAN PORT na przełączniku00:08:56
 • 11. Podstawy BGB
  • 11.1. Wprowadzenie do BGP00:08:57
  • 11.2. Konfiguracja relacji sąsiedztwa pomiędzy routerami00:08:16
  • 11.3. Konfiguracja relacji sąsiedztwa pomiędzy routerami niebędącymi sąsiadami00:09:19
  • 11.4. Problemy z nawiązywaniem relacji sąsiedztwa z routerami niebędącymi sąsiadami00:04:56
  • 11.5. Rozgłaszanie sieci w protokole BGP00:07:52
 • 12. Obsługa list ACL IPv4 w EIGRPv4 i IPv6 w OSPFv3
  • 12.1. Konfiguracja EIGRP na potrzeby list ACL IPv400:05:42
  • 12.2. Konfiguracja listy ACL dla IPv400:06:04
  • 12.3. Implementacja listy ACL na interfejsie00:09:05
  • 12.4. Konfiguracja OSPFv3 na potrzeby ACL IPv600:06:11
  • 12.5. Konfiguracja listy ACL IPv600:07:17
 • 13. Zadanie podsumowujące ICND1 i ICND2
  • 13.1. Omówienie wstępnego projektu i zakresu zadania00:06:22
  • 13.2. Uruchomienie protokołu HSRP na routerze R1 i R200:05:28
  • 13.3. Konfiguracja protokołu OSPF 1 dla obszaru 000:07:56
  • 13.4. Konfiguracja Frame Relay na urządzeniu R6, cz. 1.00:06:39
  • 13.5. Konfiguracja Frame Relay na urządzeniu R6, cz. 2.00:04:27
  • 13.6. Konfiguracja podinterfejsów Frame Relay na routerze pełniącym funkcje HUB00:04:47
  • 13.7. Konfiguracja podinterfejsów Frame Relay na routerach pełniących funkcje SPOKE00:05:29
  • 13.8. Konfiguracja tunelu GRE00:05:14
  • 13.9. Konfiguracja protokołu OSPF dla obszaru 1000:09:49
  • 13.10. Konfiguracja sieci EIGRP 1 na routerach00:04:07
  • 13.11. Redystrybucja OSPF i EIGRP00:08:00
  • 13.12. Konfiguracja routingu statycznego i redystrybucja tras statycznych00:05:00
  • 13.13. Sumaryzowanie tras na routerze ABR00:08:33
  • 13.14. Testowanie działania sieci00:05:30
 • 14. Zakończenie
  • 14.1. Podsumowanie i zakończenie00:04:48

 • Tytuł: Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND2 200-105
 • Autor: Adam Józefiok
 • Ilość rozdziałów: 14
 • Ilość lekcji: 160
 • Czas trwania: 17:02:46
 • ISBN: 978-83-283-3132-7, 9788328331327
 • Identyfikator pozycji: vadcis