Szczegóły kursu

Algorytmy i struktury danych. Kurs video. Java, JavaScript, Python

Algorytmy i struktury danych. Kurs video. Java, JavaScript, Python

Artur Kulesza

Kurs video

Obierz kurs na... myślenie algorytmiczne

Algorytm jest pojęciem ściśle związanym z programowaniem. Jak podaje definicja, algorytm to skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. W efekcie ich wykonania następuje rozwiązanie postawionego problemu. Brzmi informatycznie? Oczywiście - wszak algorytm może zostać zaimplementowany w postaci programu komputerowego. Może, ale nie musi. Myślenie algorytmiczne jest przede wszystkim myśleniem matematycznym, nastawionym na rozwiązanie zadania. Dopiero potem informatycznym.

Czy wiesz, że jednym z pierwszych etapów rekrutacji do największych na świecie firm technologicznych, takich jak Google, Facebook, Microsoft czy Amazon, jest rozwiązywanie problemu algorytmicznego na tablicy? Bez użycia komputera... Nie dzieje się tak przypadkiem. Kto bowiem potrafi myśleć algorytmicznie i udowodnić to kredą czy mazakiem na tablicy, ten poradzi sobie z każdym zadaniem programistycznym. I ten może nazywać siebie programistą wszechstronnym. Programistą analitycznym. Bardzo pożądanym na rynku pracy.

Myślenia algorytmicznego można się nauczyć. W ramach tego kursu pokażemy Ci jak. Jesteś gotów wejść z nami na wyższy poziom programowania?

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Ten kurs video:

 • Wprowadza w zagadnienia związane z myśleniem algorytmicznym
 • Przedstawia, jak mogą wyglądać struktury danych
 • Przybliża algorytmy sortowania
 • Zapoznaje z teorią grafów
 • Pozwala poćwiczyć programowanie dynamiczne

Co więcej...

 • Na koniec czeka Cię omówienie najczęstszych błędów popełnianych podczas rozwiązywania zadań na platformach rekrutacyjnych, a także poprawne rozwiązanie jednego z nich

Algorytmy i struktury danych. Kurs video. Java, JavaScript, Python ukończysz z podstawową znajomością algorytmów i struktur danych. Będziesz samodzielnie rozwiązywać podstawowe problemy algorytmiczne, a także szacować ich złożoność obliczeniową.

Algorytm najpierw, wdrożenie później

Jeśli myślisz, że w programowaniu najważniejsze są znajomość języków, operowanie frameworkami i myszkowanie po bibliotekach, to... masz rację i mylisz się równocześnie. Masz rację, ponieważ bez wymienionych umiejętności trudno być programistą „praktycznym”, czyli takim, który wyczarowuje kolejne linijki działającego kodu. Mylisz się, ponieważ nawet najdłuższy ciąg znaków jest bez sensu, jeśli... jest bez sensu. Celem pisania kodu jest stworzenie działających rozwiązań konkretnych problemów. Tworzone oprogramowanie ma być użytkowe. Reagować na zasadzie „jeśli wystąpi zdarzenie A, to zareagować należy B, w przypadku gdy X, albo C, w przypadku gdy Y”. To jest zrąb algorytmu. Napisać czy narysować można go dowolnie - na kartce, na tablicy, na komputerze. Ważne, by działał. By był skuteczny. Umiejętność tworzenia takich algorytmów to poziom wyżej w programowaniu. To zdolność, która odróżnia programistę wyjątkowego od przeciętnego i która nigdy się nie zdezaktualizuje - myślenie logiczne, analityczne jest zawsze w programistycznej modzie.

 • Tytuł: Algorytmy i struktury danych. Kurs video. Java, JavaScript, Python
 • Autor: Artur Kulesza
 • Czas trwania: 03:20:33
 • ISBN: 978-83-283-8242-8, 9788328382428
 • Data wydania: 2021-09-27
 • Format: Kurs Video
 • Identyfikator pozycji: valgor
 • Wydawca: Videopoint