Helion


Szczegóły kursu video

Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Komunikacja w codziennej pracy

Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Komunikacja w codziennej pracy


Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Komunikacja w codziennej pracy bazuje na praktycznych przykładach ściśle powiązanych z tematyką programistyczną, dzięki czemu zobaczysz jasno i wyraźnie, jak wprowadzać w życie dane zagadnienia — w mowie i piśmie. Dlaczego warto to zrobić? Choćby po to, by porozumieć się z zagranicznym klientem. Albo po to, by podnosić kwalifikacje zawodowe, wyszukując na własną rękę potrzebne do tego informacje w anglojęzycznych publikacjach i na stronach internetowych. Kurs pomoże Ci także przezwyciężyć barierę językową i przełamać obawę przed rozmową na tematy zawodowe, osadza bowiem nową wiedzę w znanym Ci kontekście IT.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie kursu powtórzysz najważniejsze zagadnienia gramatyczne na przykładach związanych z IT oraz usystematyzujesz i wzbogacisz słownictwo dzięki słowniczkom oraz tekstom. Nauczysz się używania właściwych słów w odpowiednim, praktycznym kontekście, ale również otrzymasz gotowe zdania i wyrażenia do natychmiastowego wykorzystania. Dowiesz się, jak należy poprawnie wymawiać i akcentować słowa, a w efekcie łatwiej porozumiesz się z osobami anglojęzycznymi i spoza branży.

Kurs jest przeznaczony dla osób znających język na poziomie co najmniej podstawowym, a najlepiej średnio zaawansowanym. Po jego zakończeniu będziesz w stanie z większą łatwością posługiwać się poznanymi zwrotami i wyrażeniami. Zatem do dzieła!

 • 1. Hello world - introductions
  • 1.1. Wprowadzenie do kursu00:01:03
  • 1.2. Jak opowiedzieć o swojej pracy w IT?00:04:27
  • 1.3. Jak opisać swoją firmę?00:07:35
  • 1.4. Zastosowania IT w biznesie00:04:39
  • 1.5. Present simple i continuous cz. 100:09:38
  • 1.6. Present simple i continuous cz. 200:03:54
  • 1.7. Czasownik "work"00:03:39
 • 2. Here's to the basics
  • 2.1. Inwestycje w IT00:03:21
  • 2.2. Hardware i software, systemy operacyjne00:08:25
  • 2.3. Porównania00:05:20
  • 2.4. Data i czas00:05:35
  • 2.5. Zarządzanie projektami00:04:37
  • 2.6. Duże i małe liczby00:02:50
 • 3. So much wow - websites
  • 3.1. Opisywanie usług internetowych00:05:40
  • 3.2. Pytajniki oraz pytania o podmiot00:03:53
  • 3.3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki, rzeczowniki zbiorowe00:08:52
  • 3.4. Tryb rozkazujący, grzeczne prośby00:02:48
  • 3.5. Opisywanie etapów procesu00:04:45
  • 3.6. Słowa złożone00:04:20
 • 4. First base, second base, database
  • 4.1. Bazy danych00:07:30
  • 4.2. Big data00:03:49
  • 4.3. Past simple i continuous00:06:53
  • 4.4. Czasowniki modalne00:12:38
 • 5. Mine all the data! - data mining, business intelligence
  • 5.1. Business intelligence00:03:53
  • 5.2. Data mining00:06:53
  • 5.3. Tryb warunkowy (conditionals: 0, 1st)00:03:40
  • 5.4. Opisywanie trendów i zmian w czasie00:05:04
 • 6. Keep calm and admin that network
  • 6.1. Zdania względne00:04:10
  • 6.2. Sieci komputerowe00:05:03
  • 6.3. Rozwiązywanie problemów i objaśnianie00:06:52
  • 6.4. Present perfect, present perfect vs. past simple00:06:41
 • 7. #YOLO - security and safety
  • 7.1. Bezpieczeństwo00:03:44
  • 7.2. Licencje00:04:12
  • 7.3. Strona bierna00:05:54
  • 7.4. Słowa, które łatwo pomylić00:03:01
 • 8. Brace yourselves, the Internet of Things is coming
  • 8.1. Najnowocześniejsze technologie00:06:36
  • 8.2. Czasy i struktury przyszłe00:05:49
  • 8.3. Przedrostki i przyrostki00:04:03
 • 9. Develop and test that software like a boss
  • 9.1. Tworzenie oprogramowania00:08:07
  • 9.2. Testowanie oprogramowania00:04:09
  • 9.3. Tryb warunkowy 2 i 3, konstrukcje nierzeczywiste00:05:13
  • 9.4. Użyteczne czasowniki frazowe00:03:25
  • 9.5. -ing czy to + bezokolicznik?00:07:44