Helion


Szczegóły kursu video

 
Angular 5. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie webowe w oparciu o architekturę komponentową

Angular 5. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie webowe w oparciu o architekturę komponentową


Angular 5 jest kolejną odsłoną frameworka AngularJS, który odmienił świat programowania webowego. Dzięki wsparciu takich gigantów jak Microsoft i Google zyskał mocną pozycję w dużych przedsiębiorstwach — dlatego też programiści poruszający się swobodnie na tej platformie programistycznej wciąż są poszukiwani. Z Angularem najczęściej do czynienia ma frontendowiec, tworzący i rozwijający interfejsy użytkownika w aplikacjach webowych. Znajomość frameworka przyda się również programiście full-stack, który oprócz interfejsu użytkownika implementuje logikę biznesową aplikacji.

Jesteś frontendowcem? Programistą full-stack? Chcesz się rozwijać, zmienić pracę albo zrobić wrażenie na szefie wprowadzeniem w firmie technologii Angular 5? Zatem nie czekaj, rezerwuj czas i skorzystaj ze szkolenia Angular 5. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie webowe w oparciu o architekturę komponentową.

Co Cię czeka podczas szkolenia?

W trakcie pracy z niniejszym kursem video opanujesz wszystkie umiejętności potrzebne do stworzenia średniej wielkości aplikacji SPA (single-page application). Poznasz podstawy języka TypeScript i dobre praktyki programistyczne stosowane przy tworzeniu aplikacji na bazie platformy Angular. Zrozumiesz specyfikę pracy z narzędziem Angular CLI. Będziesz obsługiwać edytor Visual Studio Code, następnie skupisz się na szukaniu błędów w aplikacjach oraz zadbasz o dobrą architekturę aplikacji angularowej. Kurs kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. Szkolenie przygotowano na bazie Angular 5, ale będzie ono kompatybilne także z kolejnymi, nadchodzącymi już wersjami tej platformy.

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Wstęp00:04:57
  • 1.2. Przygotowanie środowiska do pracy z Angularem00:03:47
  • 1.3. Wygenerowanie szkieletu aplikacji za pomocą Angular CLI00:05:16
 • 2. Podstawy języka TypeScript
  • 2.1. Pierwszy program w języku TypeScript00:04:21
  • 2.2. Zmienne oraz silna kontrola typów00:04:19
  • 2.3. Tablice00:04:56
  • 2.4. String interpolation00:03:06
  • 2.5. Kompilacja TypeScriptu do JavaScriptu00:04:42
  • 2.6. Funkcje00:04:49
  • 2.7. Funkcje anonimowe oraz arrow functions00:04:15
  • 2.8. Interfejsy00:05:05
  • 2.9. Instrukcje sterujące00:03:09
  • 2.10. Enumeracje00:04:12
  • 2.11. Klasy, część 1.00:05:15
  • 2.12. Klasy, część 2.00:04:48
  • 2.13. Klasy, część 3.00:05:18
  • 2.14. Klasy, część 4.00:05:21
  • 2.15. Typy generyczne00:03:23
  • 2.16. Moduły, część 1.00:05:18
  • 2.17. Moduły, część 2.00:03:13
  • 2.18. Dekoratory00:04:24
  • 2.19. Informacje uzupełniające00:06:56
 • 3. Pierwsza aplikacja w Angularze
  • 3.1. Architektura aplikacji angularowej00:05:18
  • 3.2. Omówienie struktury plików00:06:34
  • 3.3. @Component - pierwszy komponent00:05:42
  • 3.4. @NgModule - pierwszy moduł00:03:50
  • 3.5. Interpolacja00:04:45
  • 3.6. Property binding00:05:50
  • 3.7. Event binding00:05:14
  • 3.8. Dwustronny data binding z ngModel00:06:51
  • 3.9. Model danych00:05:27
  • 3.10. Zmienne szablonowe00:02:37
  • 3.11. Wygląd aplikacji - biblioteka Bootstrap00:05:34
  • 3.12. Najczęściej spotykane problemy00:06:25
  • 3.13. Debugowanie aplikacji00:03:05
 • 4. Dyrektywy
  • 4.1. Dyrektywa ngIf, część 1.00:04:54
  • 4.2. Dyrektywa ngIf, część 2.00:04:18
  • 4.3. Dyrektywa ngSwitch00:06:56
  • 4.4. Dyrektywa ngFor, część 1.00:04:29
  • 4.5. Dyrektywa ngFor, część 2.00:04:44
  • 4.6. Dyrektywa ngFor, część 3.00:05:20
  • 4.7. Tworzenie własnych dyrektyw00:07:38
 • 5. Komponenty
  • 5.1. Wydzielanie szablonu komponentu do osobnego pliku00:04:29
  • 5.2. Przekazywanie danych za pomocą @Input00:09:43
  • 5.3. Emitowanie zdarzeń za pomocą @Output00:09:24
  • 5.4. Cykl życia komponentu, część 1.00:04:50
  • 5.5. Cykl życia komponentu, część 2.00:04:16
  • 5.6. Cykl życia komponentu, część 3.00:05:46
  • 5.7. Komunikacja za pomocą @ViewChild00:03:35
 • 6. Usługi
  • 6.1. Pierwsza usługa00:05:44
  • 6.2. Czym jest Dependency Injection?00:06:04
  • 6.3. Dependency Injection w Angularze00:07:07
  • 6.4. Tablica providers00:07:13
  • 6.5. Opakowywanie zewnętrznych usług00:05:48
 • 7. Komunikacja z serwerem
  • 7.1. Przygotowania do pracy z serwerem00:04:16
  • 7.2. Pobieranie danych z serwera za pomocą HttpClient, część 1.00:04:42
  • 7.3. Pobieranie danych z serwera za pomocą HttpClient, część 2.00:07:13
  • 7.4. Asynchroniczność oraz RxJS00:06:40
  • 7.5. Wysyłanie danych do serwera, część 1.00:05:53
  • 7.6. Wysyłanie danych do serwera, część 2.00:05:50
  • 7.7. Usuwanie danych z serwera00:06:01
  • 7.8. Obsługa błędów00:05:37
  • 7.9. Globalna obsługa błędów, część 1.00:06:05
  • 7.10. Globalna obsługa błędów, część 2.00:05:52
 • 8. Filtry
  • 8.1. Wbudowane filtry00:05:35
  • 8.2. Tworzenie własnych filtrów00:04:36
  • 8.3. Łatwiejsza asynchroniczność z AsyncPipe00:05:59
 • 9. Moduły
  • 9.1. Wprowadzenie do modułów, część 1.00:06:24
  • 9.2. Wprowadzenie do modułów, część 2.00:04:35
  • 9.3. Wprowadzenie do modułów, część 3.00:08:41
  • 9.4. Zalecana struktura modułów00:05:59
  • 9.5. Moduł Shared00:04:14
  • 9.6. Moduł Core00:04:39
 • 10. Routing
  • 10.1. Komponent nawigacyjny00:04:59
  • 10.2. Podstawowy routing, część 1.00:04:59
  • 10.3. Podstawowy routing, część 2.00:07:44
  • 10.4. Podstawowy routing, część 3.00:04:36
  • 10.5. Parametry, część 1.00:03:25
  • 10.6. Parametry, część 2.00:05:34
  • 10.7. Parametry, część 3.00:03:52
  • 10.8. Strażnik CanActivate, część 1.00:05:30
  • 10.9. Strażnik CanActivate, część 2.00:05:08
  • 10.10. Strażnik CanDeactivate00:05:18
  • 10.11. Strażnik Resolve00:08:12
  • 10.12. Lazy loading00:05:31
 • 11. Formularze
  • 11.1. Prosta walidacja00:04:38
  • 11.2. Resetowanie formularza00:04:51
  • 11.3. Stany pól formularza00:07:22
  • 11.4. Wbudowane walidatory00:04:08
 • 12. Wdrażanie
  • 12.1. Wdrażanie aplikacji angularowej00:05:42