Helion


Szczegóły kursu video

ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalności Web API

ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalności Web API

Obierz kurs na... szybkie i wydajne tworzenie aplikacji na wiele platform

Platforma .NET Core jest najnowszym narzędziem od firmy Microsoft umożliwiającym tworzenie aplikacji crossplatformowych, w tym webowych oraz web API. Ze względu na dużą wydajność, otwarty kod źródłowy, a także współpracę z rozmaitymi systemami cieszy się coraz większą popularnością. Gdy obsługę stworzonych z wykorzystaniem .NET Core aplikacji sceduje się na chmurę Azure, otrzyma się szybkie, skalowalne efekty produkcyjne.

Proponowany kurs uczy, jak za pomocą ASP.NET Core tworzyć aplikacje WebAPI, które docelowo mogą być konsumowane przez SPA (single-page application), aplikacje mobilne, aplikacje IoT lub dowolne inne aplikacje z komunikacją odbywającą się za pomocą protokołu HTTP. Uczestnik szkolenia dowie się z niego, jak stworzyć system umożliwiający bezpieczną rejestrację użytkowników oraz jak zorganizować logowanie użytkowników za pomocą tokenów JWT. Podczas nauki wykorzystane zostaną funkcjonalności platformy ASP.NET Core w ramach autoryzacji użytkowników, poruszone zostaną również tematy związane z zastosowaniem filtrów API, czyli mechanizmów umożliwiających nakładanie własnej logiki podczas przepływu zapytania na różnych etapach.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie pracy z tym szkoleniem między innymi:

 • Nauczysz się wysyłać zapytania do bazy danych za pomocą ORM.
 • Dowiesz się, jak walidować przychodzące modele oraz zwracać odpowiednie komunikaty w przypadku niepoprawności.
 • Zmigrujesz projekt .NET Core do najnowszej wersji.
 • Zobaczysz, jak wstrzykuje się zależności za pomocą wbudowanego kontenera.
 • Będziesz autoryzować i uwierzytelniać użytkowników na różne sposoby.
 • Skonfigurujesz politykę CORS.
 • Stworzysz własne filtry akcji.
 • Zaimplementujesz akcje funkcyjne.
 • Utworzysz zasoby w chmurze Azure.

Co więcej...

 • Wdrożysz swoją aplikację wraz z bazą danych.

Po ukończeniu szkolenia ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalności Web API Twój poziom wiedzy i umiejętności będzie średnio zaawansowany, co oznacza, że w ramach nauki opanujesz sporo kluczowych zagadnień i poznasz wiele funkcjonalności platformy ASP.NET Core.

Magia open source

Platforma .NET Core jest „dzieckiem” Microsoftu, które narodziło się w 2016 roku. Co ciekawe, to wszechstronne oprogramowanie, przeznaczone do tworzenia i uruchamiania różnego rodzaju aplikacji, pozostaje wolne i otwarte. Kod źródłowy .NET Core jest dostępny za pośrednictwem GitHuba, rozwój frameworka nadzoruje .NET Foundation. W przyszłości Microsoft planuje ujednolicić platformę i na bazie .NET Core wprowadzić ujednolicone narzędzie o nazwie .NET. Dlatego też większość umiejętności, które słuchacz opanuje dzięki temu kursowi, pozostanie aktualna także w momencie, gdy autorzy zaproponują nowocześniejszą wersję frameworka .NET.

Co musi wiedzieć i umieć .NET developer?

Opanowanie wiedzy zawartej w proponowanym przez nas szkoleniu pozwoli uświadomić sobie, jak działa komunikacja w większości nowoczesnych aplikacji internetowych, które wykorzystują mechanizmy protokołu HTTP do autentykacji i autoryzacji użytkowników. Co więcej, po ukończeniu kursu jego uczestnik będzie w stanie stworzyć własny projekt i wdrożyć go na chmurze Azure, aby był publicznie dostępny, lub umieścić na swoim publicznym repozytorium kodu - co jest umiejętnością wymaganą w trakcie procesów rekrutacyjnych na stanowisko .NET developera. Podobnie zresztą jak zdolność do wyjaśnienia zaawansowanych mechanizmów działania aplikacji web API - te również uczestnik szkolenia pozna i zrozumie w jego trakcie.

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Przegląd kursu00:03:12
  • 1.2. Omówienie projektu bazowego00:03:36
  • 1.3. Aktualizacja projektu do wersji .NET Core 3.100:03:40
 • 2. Autentykacja
  • 2.1. Co to jest autentykacja i sposoby autentykacji00:03:55
  • 2.2. Dodanie encji użytkownika i roli00:06:23
  • 2.3. Rejestracja użytkownika00:08:15
  • 2.4. Hashowanie hasła00:07:14
  • 2.5. Refaktoryzacja walidacji danych00:11:10
  • 2.6. Tokeny JWT00:10:11
  • 2.7. Logowanie użytkownika00:16:17
 • 3. Autoryzacja
  • 3.1. Co to jest autoryzacja i sposoby autoryzacji00:06:53
  • 3.2. Autoryzacja na podstawie roli00:05:40
  • 3.3. Autoryzacja na podstawie claimsów00:08:04
  • 3.4. Własna polityka autoryzacji00:12:10
  • 3.5. Autoryzowany dostęp do zasobu00:13:50
 • 4. Filtry API
  • 4.1. Filtry API i ich rodzaje00:02:18
  • 4.2. Action Filter jako mechanizm do generycznego tworzenia metryk00:06:11
  • 4.3. Globalna obsługa wyjątków za pomocą Exception Filter00:06:40
  • 4.4. Niestandardowa autoryzacja używając Authorize Filter00:06:27
  • 4.5. Przekazywanie parametrów oraz wstrzykiwanie zależności do filtrów00:05:48
 • 5. Użytkowe API
  • 5.1. Cross-Origin Resource Sharing00:05:32
  • 5.2. Serwowanie plików statycznych00:11:40
  • 5.3. Caching00:04:41
  • 5.4. Funkcyjne akcje00:04:31
 • 6. Wdrażanie aplikacji do chmury Azure
  • 6.1. Azure i jego podstawowe serwisy00:04:19
  • 6.2. Utworzenie App Service00:06:40
  • 6.3. Wdrożenie przez publish profile00:03:03
  • 6.4. Azure SQL Database00:06:37
  • 6.5. Dostosowanie MeetupContext00:06:59
  • 6.6. Automatyczne migracje00:04:03
  • 6.7. API w chmurze00:01:43
 • 7. Podsumowanie
  • 7.1. Podsumowanie kursu00:04:58

 • Tytuł: ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalności Web API
 • Autor: Jakub Kozera
 • Ilość rozdziałów: 7
 • Ilość lekcji: 32
 • Czas trwania: 03:32:40
 • ISBN: 978-83-283-7144-6, 9788328371446
 • Identyfikator pozycji: vaspnc
 • Wydawca: Videopoint