Helion


Szczegóły kursu video

Automatyzacja zadań w Pythonie. Kurs video

Automatyzacja zadań w Pythonie. Kurs video


Obierz kurs na... automatyzację pracy w Pythonie!

Nic skuteczniej niż rutyna nie zabija kreatywności. Konieczność monotonnego powtarzania tych samych mechanicznych czynności i zadań może źle wpłynąć na jakość naszej codziennej pracy - niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Ale uwaga: nie musi tak być. W każdym razie nie wtedy, kiedy swoją pracę wykonujemy przy komputerze, znamy w stopniu przynajmniej podstawowym jeden z języków programowania i potrafimy zainstalować Pythona. Jeżeli tak, mamy dobrą informację: wiele codziennych operacji wykonywanych na różnych plikach można zautomatyzować, pozwalając, by napisany przez nas program sam rozwiązywał sprawy wymagające dotychczas naszego zaangażowania.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

 • Nauczysz się obsługiwać ścieżki, pliki i katalogi w Pythonie.
 • Poznasz służące do ich obsługi biblioteki, takie jak os, pathlib.
 • Nauczysz się operować na dokumentach tekstowych z poziomu języka programowania.
 • Zdobędziesz umiejętność przeszukiwania plików z wykorzystaniem wyrażeń regularnych.
 • Dowiesz się, jak tworzyć, modyfikować i zapisywać pliki PDF.
 • Nauczysz się wstawiać znaki wodne do PDF.
 • Dowiesz się, jak zamazywać część pliku PDF.
 • Poznasz bibliotekę Pillow do obsługi obrazów w Pythonie.
 • Dowiesz się, jak zmniejszać, zwiększać i obracać serię obrazów.
 • Będziesz wyszukiwać duplikaty obrazów oraz zdjęcia podobne.
 • Nauczysz się operować na dokumentach Worda w Pythonie.
 • Lepiej zrozumiesz strukturę pliku Worda.
 • Będziesz zmieniać atrybuty poszczególnych części pliku Worda.
 • Nauczysz się łatwo wyciągać z dokumentu wszystkie znajdujące się w nim obrazy.
 • Dodasz tabele i obrazy do pliku Worda.
 • Nauczysz się operować na dokumentach Excela w Pythonie.
 • Poznasz bibliotekę pandas i jej obiekt DataFrame będący obiektem danych stabelaryzowanych.
 • Dowiesz się, jak filtrować wyniki Excela.
 • Z łatwością przeszukasz wiele arkuszy wielu plików Excela.
 • Poznasz metodę kompresowania plików w Pythonie przy użyciu dwóch bibliotek.
 • Nauczysz się, jak przy użyciu Pythona szyfrować dane i rozpakowywać pliki.

A po zakończeniu szkolenia...

Po zakończeniu obejmującego 41 lekcji i trwającego łącznie ponad 6 godzin kursu będziesz umiał napisać program wykonujący za ciebie każde rutynowe zadanie. Może to być dodawanie podpisu do istniejącego pliku PDF z fakturą, spisywanie kosztów z pliku Worda, comiesięczna zmiana dat w dokumentach Worda, przeszukiwanie wielu plików Excela w celu znalezienia odpowiedniego fragmentu dokumentacji. Dla osoby tworzącej grafikę będzie to stworzenie programu dodającego znak wodny do jej prac, fotografa zainteresuje seryjna zmiana rozdzielczości, pracujący z Wordem docenią możliwość generowania dokumentów (na przykład wniosku o urlop) na żądanie - możliwości zastosowania wiedzy wyniesionej z tego szkolenia są bardzo szerokie. Pamiętajmy, że każdy program powinien działać przy minimalnym udziale programisty, a najlepiej bez niego.

Do kogo skierowany jest kurs?

Automatyzacja pracy w Pythonie. Kurs video przeznaczony jest głównie dla programistów, ale zawarta w nim wiedza może się przydać niemal każdemu użytkownikowi komputera dysponującemu podstawową wiedzą o programowaniu. Praktycznie nie ma takiego obszaru aktywności związanej z pracą przy komputerze, w którym nie przydałaby się wiedza na temat wykorzystania Pythona do automatyzacji pracy.

Tylko dla wtajemniczonych

Wielogodzinne poszukiwania interesujących nas informacji w internecie są tyleż żmudne, co niejednokrotnie bezcelowe. Wiele rozwiązań polecanych w sieci jest zwyczajnie bezużytecznych, ponieważ źle działają - albo wcale nie działają - na przykład wtedy, gdy posługujemy się polskimi znakami, czyli w praktyce niemal zawsze. Z kolei część wiedzy zdobytej w czasie naszego kursu pozwoli Ci na samodzielne wykonanie zadań, do których obsługi trzeba kupić specjalistyczne, nierzadko kosztowne programy. Będziesz pracować sprawniej, szybciej i po prostu przyjemniej, a do tego posiądziesz umiejętności wysoko cenione na rynku pracy, takie jak chociażby znajomość biblioteki pandas.

Pamiętaj: monotonia zabija kreatywność, a rutyna w pracy z komputerem szybciej doprowadzi Cię do nerwicy natręctw, niż przyczyni się do rozwoju umiejętności!

 • 1. Obsługa ścieżek i plików
  • 1.1. Wstęp do automatyzacji zadań00:07:34
  • 1.2. Obsługa ścieżek, plików i katalogów w Pythonie00:04:47
  • 1.3. Otwieranie/zapisywanie kilku przykładowych plików w Pythonie00:13:28
  • 1.4. Użycie modułu os do: getcwd, os.system(), listdir, chdir, os.path.join, os.makedirs, rmtree00:07:23
  • 1.5. Kopiowanie i przenoszenie plików przy użyciu shutil00:09:41
  • 1.6. Wyszukiwanie plików spełniających pewien wzorzec przy użyciu glob00:05:52
  • 1.7. pathlib jako alternatywa do os.path00:04:19
  • 1.8. Zmiana nazw wielu plików w Pythonie00:11:45
  • 1.9. Operowanie na dokumentach tekstowych w Pythonie00:09:34
  • 1.10. Proste wyrażenia regularne w dokumentach tekstowych00:08:47
 • 2. Obsługa plików PDF
  • 2.1. Wczytywanie pliku PDF00:09:33
  • 2.2. Konwertowanie PDF na JPG przy użyciu pdfplumber00:02:46
  • 2.3. Importowanie tabeli z PDF00:03:46
  • 2.4. Dodawanie znaku wodnego do PDF-a00:09:12
  • 2.5. Wstawianie miejsca na podpis do istniejącego PDF-a00:09:41
  • 2.6. Zamazywanie części PDF-a00:06:22
  • 2.7. Przeszukiwanie PDF-a00:04:18
  • 2.8. Wyodrębnianie i łączenie PDF-ów00:06:08
 • 3. Przetwarzanie wielu plików graficznych
  • 3.1. Wczytywanie obrazu do Pythona00:09:02
  • 3.2. Zmiana rozdzielczości serii obrazów00:09:46
  • 3.3. Desaturacja serii obrazów00:12:48
  • 3.4. Popularne modyfikacje obrazów00:11:39
  • 3.5. Wyszukiwanie duplikatów zdjęć w folderze00:11:11
  • 3.6. Wyszukiwanie podobnych zdjęć ? część I00:09:31
  • 3.7. Wyszukiwanie podobnych zdjęć ? część II00:09:49
 • 4. Obsługa Worda w Pythonie
  • 4.1. Otwieranie i przeszukiwanie pliku Worda (docx)00:06:48
  • 4.2. Zamiana określonych wartości w Wordzie00:07:15
  • 4.3. Zmiana atrybutów akapitu Worda00:09:56
  • 4.4. Zmiana tekstu w Wordzie bez zmiany atrybutów00:06:04
  • 4.5. Tworzymy konwerter Word -> PDF w Pythonie ? część I00:07:47
  • 4.6. Tworzymy konwerter Word -> PDF w Pythonie ? część II00:07:51
  • 4.7. Wyciągamy wszystkie obrazki z Worda i zapisujemy do plików00:09:11
  • 4.8. Dodajemy tabele i obrazy do Worda00:07:57
 • 5. Obsługa Excela i wstęp do analizy danych w Pythonie
  • 5.1. Wczytywanie pliku Excela00:07:58
  • 5.2. Przeszukiwanie wielu arkuszy i wielu dokumentów Excela00:07:11
  • 5.3. Tworzenie pliku Excela00:09:57
  • 5.4. Wstęp do DataFrame w bibliotece pandas00:10:38
  • 5.5. Analiza danych przy użyciu pandas00:12:31
  • 5.6. Sortowanie i filtrowanie danych00:11:49
  • 5.7. Bardziej zaawansowane filtrowanie w pandas00:09:12
 • 6. Kompresja i szyfrowanie danych w Pythonie
  • 6.1. Kompresujemy dane do formatu ZIP/RAR/TAR przy użyciu Pythona00:07:35
  • 6.2. Rozpakowujemy dane zapisane w formatach ZIP/RAR/TAR00:04:21
  • 6.3. Szyfrujemy dane przy użyciu Pythona00:09:43

 • Tytuł: Automatyzacja zadań w Pythonie. Kurs video
 • Autor: Karol Kurek
 • Ilość rozdziałów: 6
 • Ilość lekcji: 43
 • Czas trwania: 06:02:26
 • ISBN: 978-83-283-7113-2, 9788328371132
 • Data wydania: 2020-08-12
 • Identyfikator pozycji: vautpr
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint