Helion


Szczegóły ebooka

VBA dla Excela 2016 PL. 222 praktyczne przykłady

VBA dla Excela 2016 PL. 222 praktyczne przykłady


Wypróbuj siłę makropoleceń!

 • Edytor VBA w Excelu, czyli gdzie można zapisać i zmienić kod makropoleceń
 • Zmienne, obiekty i instrukcje, czyli jak posługiwać się najważniejszymi elementami VBA
 • Działania w arkuszu i zakresie, czyli jak różnicować kod makropolecenia
Nie musisz być ani programistą, ani bardzo zaawansowanym użytkownikiem Excela czy innych programów pakietu Office, by docenić istnienie języka VBA. Visual Basic for Applications pozwala naprawdę w pełni dostosować działanie programu do Twoich osobistych potrzeb, a więc może oszczędzić Ci potwornie nudnej pracy, której ręczne wykonanie kosztowałoby Cię mnóstwo czasu. Napisanie i konsekwentne używanie makropoleceń w Twoich dokumentach jest najprostszym sposobem radzenia sobie z powtarzalnymi operacjami, których nie przewidzieli twórcy formuł i funkcji dostępnych w Excelu od ręki. Sprawdź, jak łatwo możesz zmienić ten program w aplikację szytą na miarę.

W tej książce znajdziesz ponad dwie setki praktycznych przykładów implementacji i działania kodu w języku VBA. Zobacz, do czego służą poszczególne elementy języka: zmienne, obiekty, instrukcje. Odkryj, jak przebiega komunikacja z użytkownikiem, na czym polega wykorzystanie elementów sterujących arkusza i co to są zdarzenia. Zorientuj się, jak działają podprogramy i jak napisać kod wykonywany dla jakiegoś zakresu komórek, a nie dla całego arkusza. Poznaj metody, funkcje i operatory. To wystarczy, żebyś zaczął samodzielnie pisać potrzebne Ci programy w języku VBA i cieszył się efektami ich sprawnego działania!
 • Co to jest VBA i czy jest przeżytkiem?
 • Jaką funkcję może pełnić VBA?
 • Makropolecenia
 • Jak uruchomić edytor Visual Basic for Applications
 • Okno edytora Visual Basic for Applications
 • Zmienne i komunikacja z użytkownikiem
 • Korzystanie z obiektów i instrukcje warunkowe
 • Elementy sterujące arkusza
 • Zdarzenia i podprogramy
 • Metody i właściwości dla zakresu
 • Ściągawka z VBA

Weź VBA we własne ręce i popraw swojego Excela!

 • Wstęp
  • Co to jest VBA?
   • Basic
   • Visual Basic
   • Visual Basic for Applications
  • Czy VBA jest przeżytkiem?
   • VBA i Office 2007, 2010, 2013, 2016
   • Zmieniony wygląd okna programu
   • Makropolecenia w Microsoft Office 2007, 2010, 2013 i 2016
   • Bezpieczeństwo w Microsoft Office 2007, 2010, 2013 i 2016
  • Jaką funkcję może pełnić VBA?
   • Kiedy warto stosować VBA?
   • Kiedy nie warto stosować VBA?
  • Jak napisać najprostszy program w VBA?
  • Podsumowanie
 • Rozdział 1. Makropolecenia
  • Microsoft Office 2007, 2010, 2013 i 2016
  • Planowanie makropolecenia
   • Wcześniejsze wersje pakietu
    • Microsoft Office 2007
    • Microsoft Office 2010
    • Microsoft Office 2013
   • Microsoft Office 2016
    • Planowanie i rejestrowanie makropolecenia
    • Rejestrowanie makropolecenia
    • Testowanie makropolecenia
    • Przypisanie makropolecenia przyciskowi
    • Zapisywanie makropolecenia
    • Otworzenie makropolecenia do edycji
    • Odwołania względne i bezwzględne
    • Krok za krokiem
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Jak uruchomić edytor Visual Basic for Applications
  • Excel 2007
  • Czy makropolecenia są groźne?
  • Excel 2010, 2013 i 2016
  • Czy makropolecenie może spowodować szkody?
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Okno edytora Visual Basic for Applications
  • Okno Project
  • Okno Properties
  • Okno Code
  • Pasek menu
  • Pasek narzędziowy
  • Pierwszy program
  • Przełączanie między widokami
  • Wyrównywanie obiektów
  • Strzelanie z armaty do komara
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Zmienne
  • Nazwy zmiennych w VBA
  • Pułapki systemu komunikatów
  • Typy danych
  • Pułapki braku deklaracji
  • Wymuszanie deklarowania zmiennych
  • Zasięg deklaracji
   • Zmienne lokalne
   • Zmienne obowiązujące wewnątrz całego modułu
   • Zmienne globalne
   • Przekazanie wartości przez zmienną globalną
   • Przekazanie wartości przez wywołanie procedury z parametrem
  • Deklaracja typu i instrukcja przypisania
  • Komórka arkusza jako zmienna
  • Tekst jako wartość zmiennej
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Komunikacja z użytkownikiem
  • Wprowadzanie danych
  • Wyświetlanie komunikatów
  • Poprawność wprowadzanych danych
  • Wycinanie tekstu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Korzystanie z obiektów
  • Obiekty
  • Właściwości
  • Metody
   • Zaznaczanie komórki
   • Elektroniczny sufler
   • Usuwanie zawartości i formatowania
   • Usuwanie zawartości
   • Usuwanie formatowania
   • Usuwanie wartości mniejszych od progowej
  • Właściwości
   • Przypisanie wartości komórce
   • Kopiowanie zawartości komórek
   • Nadawanie komórce koloru z użyciem nazwy koloru
   • Nadawanie komórce koloru z użyciem kodu koloru
   • Nadawanie koloru zawartości komórki
   • Przesuwanie aktywnej komórki
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. Instrukcje warunkowe
  • Porównywanie
  • Sterowanie wykonywaniem procedur
   • Skok do etykiety
   • Podejmowanie decyzji
   • Wybór jednej z trzech lub więcej opcji
   • Wykonanie grupy instrukcji określoną liczbę razy
   • Pętle zagnieżdżone
   • Wykonywanie pętli, gdy warunek jest spełniony
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Elementy sterujące arkusza
  • Pole listy
  • Pole kombi (listy rozwijanej)
  • Pasek Toolbox i elementy sterujące arkusza
  • Właściwości
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9. Zdarzenia
  • Lista zdarzeń dla skoroszytu
  • Lista zdarzeń dla arkusza
  • Lista zdarzeń dla aplikacji
  • Komunikacja z programem
  • Lista zdarzeń dla formularzy
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Metody i właściwości dla zakresu
  • Kopiowanie zakresu komórek
  • Sortowanie zakresu komórek
  • Filtrowanie zakresu komórek
  • Wyszukiwanie informacji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11. Podprogramy
  • Śledzenie pracy programu
  • Procedury zagnieżdżone
  • Procedury zapętlone
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Ściągawka z VBA
  • Metody
  • Funkcje
  • Instrukcje
  • Operatory
   • Operatory arytmetyczne
   • Operatory porównania
   • Operator konkatenacji
   • Operatory logiczne
  • Podsumowanie
 • Rozdział 13. Funkcje arkuszowe
  • Odpowiedniki funkcji arkuszowych w VBA
  • Podsumowanie
 • Dodatek A Wybrane kody błędów VBA
 • Dodatek B Programowanie obiektowe
  • Programowanie proceduralne a obiektowe
  • Właściwości
  • Metody
  • Zdarzenia
  • Kolekcje
  • Modele obiektowe
  • Metoda kropkowa
  • Obiekty aktywne
 • Zakończenie