Helion


Szczegóły kursu video

Bash. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT

Bash. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT


Obierz kurs na... programowanie w środowisku Linux

Linux, jako „baza” Androida, jest aktualnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie. To sprawia, że poznanie środowiska linuksowego jest praktycznie obowiązkowe dla każdego młodego programisty. By móc pracować w tym systemie, trzeba opanować dedykowany mu język programowania i równocześnie powłokę systemową, czyli Bash. Jego znajomości wymaga się od wszystkich pracujących w systemach embedded, początkujących administratorów oraz DevOps engineerów - Bash to absolutna podstawa i obowiązkowe narzędzie ich pracy.

Proponowany przez nas kurs stanowi świetny wstęp do świata programistów Linux dla osób, które wcześniej nie miały z tym środowiskiem styczności lub których doświadczenie jest niewielkie. Słuchacz pozna programowanie w języku skryptowym Bash od strony praktycznej - w trakcie szkolenia nauczy się poruszać w konsoli Linux oraz konfigurować całe środowisko pracy. Napisze także własne skrypty, automatyzujące pracę w systemie Linux. Zdobyta wiedza przyda mu się podczas poszukiwania pracy, a także do tego, by wystartować jako junior administrator/DevOps engineer lub junior embedded developer.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie tego kursu video:

 • poznasz konfigurację środowiska Linux,
 • nauczysz się poruszać w konsoli,
 • opanujesz podstawowe polecenia do pracy z systemem Linux,
 • zrozumiesz zasady składni języka skryptowego Bash.

Co więcej...

 • zrozumiesz zastosowania Basha w środowisku Linux i zobaczysz, jak wygląda automatyzacja zadań w systemach Linux.

Bash. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT kończy się na poziomie podstawowym. Oznacza to, że osoba, która ukończy szkolenie, będzie posiadać podstawową wiedzę na temat języka skryptowego Bash i będzie w stanie na przykład zapisać własne skrypty automatyzujące pewne zadania w systemie Linux.

Jedna z najpopularniejszych uniksowych powłok systemowych

W ten właśnie sposób - między innymi - można opisać język Bash. Faktycznie stanowi on powłokę domyślną dla większości dystrybucji systemu GNU/Linux oraz w systemie macOS (wersje 10.3 – 10.14). Bash umożliwia pracę zarówno w trybie konwersacyjnym, w którym użytkownik ma możliwość bezpośredniego ingerowania w proces wykonywania programu, jak i w trybie wsadowym, w którym następuje wykonanie przez komputer serii powiązanych ze sobą zadań. Bash jako język umożliwia definiowanie aliasów, funkcji, zawiera konstrukcje sterujące przepływem (if, while, for, ...). Powłoka systemowa zachowuje historię wykonywanych poleceń i zapisuje ją domyślnie w pliku .bash_history w katalogu domowym użytkownika.

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Wstęp00:08:30
 • 2. Konfiguracja środowiska
  • 2.1. Windows z WSL00:03:09
  • 2.2. Konfiguracja Maszyny wirtualnej z Ubuntu 20.0400:06:16
  • 2.3. Instalacja Ubuntu 20.0400:06:00
  • 2.4. Instalacja tools od virtualbox00:03:43
  • 2.5. Poruszanie się w i po systemie Ubuntu 20.0400:04:01
  • 2.6. Poruszanie się po konsoli00:11:05
  • 2.7. Atrybuty i uprawnienia w Linux00:15:58
  • 2.8. Instalacja Visual Studio Code00:04:38
 • 3. Historia i podstawowe konspekty
  • 3.1. Czym jest Bash?00:04:30
  • 3.2. Omówienie.bash_profile; .bashrc00:12:09
  • 3.3. Omowienie .bash_history; .bash_logout00:13:47
  • 3.4. Zmienne programowe00:04:32
  • 3.5. Zmienne specjalne00:06:14
  • 3.6. Zmienne środowiskowe00:05:23
  • 3.7. Czym jest cytowanie?00:07:15
  • 3.8. Czym są strumienie?00:06:18
  • 3.9. Polecenie read do interakcji z użykownikiem00:11:36
  • 3.10. Operacje arytmetyczne00:04:10
  • 3.11. Typy zmiennych00:14:06
  • 3.12. Zmienne globalne i lokalne00:10:59
  • 3.13. '/dev/null'00:10:05
  • 3.14. Shell Expansion00:12:19
  • 3.15. expr00:03:30
  • 3.16. Tablice - podstawy00:03:28
  • 3.17. Podsumowanie rozdziału trzeciego00:16:11
 • 4. Instrukcje warunkowe/pętle/operatory logiczne
  • 4.1. Instrukcja warunkowa IF00:06:54
  • 4.2. Instrukcja warunkowa ELSE00:06:49
  • 4.3. Instrukcja warunkowa ELIF00:08:10
  • 4.4. Przykłady wykorzystania instrukcji warunkowej IF/ELSE/ELIF00:08:38
  • 4.5. Pętla FOR00:12:39
  • 4.6. Pętla while00:08:22
  • 4.7. Petla Until00:03:38
  • 4.8. Omówienie w petlach break/continue00:05:16
  • 4.9. Operator Case00:13:15
  • 4.10. Przykład wykorzystania pętli00:19:39
  • 4.11. Operatory logiczne w konsoli00:06:25
  • 4.12. Tablice Asocjacyjne00:23:35
  • 4.13. Podsumowanie rozdziału czwartego00:19:41
 • 5. Operacje wejścia/wyjścia
  • 5.1. Wczytywanie plików00:03:07
  • 5.2. Deskryptory plików00:04:36
  • 5.3. IFS i jego ograniczenia00:11:08
  • 5.4. Obsługa sygnałów00:07:49
  • 5.5. Podsumowanie rozdziału piątego00:13:06
 • 6. Debugg
  • 6.1. Debugowanie skryptów00:06:43
  • 6.2. Obsługa błędów00:06:10
  • 6.3. ShellCheck - narzędzie do sprawdzania skryptów00:04:13
 • 7. Funkcje
  • 7.1. Proste funkcje w Bash00:03:04
  • 7.2. Struktura funkcji w Bashu00:04:42
  • 7.3. Zmienna w funkcji00:07:05
  • 7.4. Funkcje z parametrem00:05:38
  • 7.5. Funkcje zagnieżdżone00:06:01
  • 7.6. Funkcje powrotu i wyjścia00:18:18
  • 7.7. Obsługa sygnałów i funkcje00:06:06
  • 7.8. Warunkowanie funkcji00:08:19
  • 7.9. Deklaracja tablicy w funkcji00:05:41
  • 7.10. Własne biblioteki i zewnętrzny kod00:12:03
  • 7.11. Podsumowanie rozdziału siódmego00:17:58
 • 8. Zakończenie
  • 8.1. Zakończenie00:03:06