Helion


Szczegóły ebooka

VBA dla Excela 2021 i 365 PL. 234 praktyczne przykłady

VBA dla Excela 2021 i 365 PL. 234 praktyczne przykłady


Excel z VBA - nowy poziom wydajności

 • Odkryj język VBA i jego zastosowania
 • Poznaj sztukę tworzenia makropoleceń
 • Zautomatyzuj swoją pracę w Excelu

Masz dość wykonywania ciągle tych samych zadań? Musisz pilnie opracować kolejny raport dla szefa? Od wpatrywania się w tabele w Excelu Twoje oczy robią się kwadratowe? A może masz już dość bycia zwykłym użytkownikiem aplikacji i chcesz czegoś więcej? Świetnie! Wsparcie nadchodzi!

Excel to niezwykle popularny i uniwersalny program umożliwiający przeprowadzanie obliczeń naukowych, statystycznych, finansowych, analizę danych, wizualizację wyników i tworzenie rozbudowanych raportów. Ciekawie robi się jednak dopiero wtedy, gdy zachodzi potrzeba automatyzacji działań i prowadzenia interakcji z użytkownikami arkusza lub innymi aplikacjami pakietu Microsoft Office. Ciekawie, a może raczej trudno? Spokojnie, wszystko masz pod ręką, wystarczy skorzystać z tego, co oferuje język Visual Basic for Applications.

Jeśli chcesz wejść na wyższy poziom i dowiedzieć się, jak upraszczać i przyspieszać pracę z Excelem, sięgnij po tę książkę! Dzięki niej szybko i łatwo poznasz możliwości makr, metody ich tworzenia, konstrukcje języka VBA i różne sposoby ich zastosowania. Wiedza nie jest tu oderwana od rzeczywistości, lecz przekazywana w odniesieniu do praktycznych przykładów z życia. A to oznacza, że nauczysz się nie tylko skutecznie programować, lecz również rozwiązywać prawdziwe problemy, z którymi na co dzień mierzy się wielu użytkowników Excela. Ruszaj w drogę, przygoda czeka!

 • Makropolecenia i język VBA w Excelu
 • Korzystanie z edytora języka VBA
 • Komunikacja z użytkownikiem aplikacji
 • Zastosowanie zmiennych i obiektów arkusza
 • Używanie instrukcji warunkowych i podprogramów
 • Obsługa zdarzeń i korzystanie z zakresów arkusza
 • Zastosowanie funkcji arkuszowych i elementów sterujących

Automatyzacja pracy w Excelu? Tylko z VBA!

Wstęp

 • Co to jest VBA?
  • Basic
  • Visual Basic
  • Visual Basic for Applications
 • Czy VBA jest przeżytkiem?
  • VBA i Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021
  • Zmieniony wygląd okna programu
  • Makropolecenia w Microsoft Office 2021
  • Makropolecenia w Microsoft Office dla sieci Web
  • Bezpieczeństwo w Microsoft Office 2021
 • Jaką funkcję może pełnić VBA?
  • Kiedy warto stosować VBA?
  • Kiedy nie warto stosować VBA?
 • Jak napisać najprostszy program w VBA?
 • Podsumowanie

Rozdział 1. Makropolecenia

 • Siedem wersji Microsoft Office
 • Planowanie makropolecenia
 • Microsoft Office 2021
  • Planowanie i rejestrowanie makropolecenia
 • Podsumowanie

Rozdział 2. Jak uruchomić edytor Visual Basic for Applications

 • Gdzie w Excelu jest edytor VBA?
 • Czy makropolecenie może spowodować szkody?
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Okno edytora Visual Basic for Applications

 • Okno Project
 • Okno Properties
 • Okno Code
 • Pasek menu
 • Pasek narzędziowy
 • Pierwszy program
 • Przełączanie między widokami
 • Wyrównywanie obiektów
 • Strzelanie z armaty do komara
  • Kiedy korzystać z makropoleceń, a kiedy z programów napisanych w VBA?
 • Podsumowanie

Rozdział 4. Zmienne

 • Nazwy zmiennych w VBA
 • Pułapki systemu komunikatów
 • Typy danych
 • Pułapki braku deklaracji
 • Wymuszanie deklarowania zmiennych
 • Zasięg deklaracji
  • Zmienne lokalne
  • Zmienne obowiązujące wewnątrz całego modułu
  • Zmienne globalne
  • Przekazanie wartości przez zmienną globalną
  • Przekazanie wartości przez wywołanie procedury z parametrem
 • Deklaracja typu i instrukcja przypisania
 • Komórka arkusza jako zmienna
 • Tekst jako wartość zmiennej
 • Podsumowanie

Rozdział 5. Komunikacja z użytkownikiem

 • Wprowadzanie danych
 • Wyświetlanie komunikatów
 • Poprawność wprowadzanych danych
 • Wycinanie tekstu
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Korzystanie z obiektów

 • Obiekty
 • Właściwości
 • Metody
  • Zaznaczanie komórki
  • Elektroniczny sufler
  • Usuwanie zawartości i formatowania
  • Usuwanie zawartości
  • Usuwanie formatowania
  • Usuwanie wartości mniejszych od progowej
 • Właściwości
  • Przypisanie wartości komórce
  • Kopiowanie zawartości komórek
  • Nadawanie komórce koloru z użyciem nazwy koloru
  • Nadawanie komórce koloru z użyciem kodu koloru
  • Nadawanie koloru zawartości komórki
  • Przesuwanie aktywnej komórki
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Instrukcje warunkowe

 • Porównywanie
 • Sterowanie wykonywaniem procedur
  • Skok do etykiety
  • Podejmowanie decyzji
  • Wybór jednej z trzech lub więcej opcji
  • Wykonanie grupy instrukcji określoną liczbę razy
  • Pętle zagnieżdżone
  • Wykonywanie pętli, gdy warunek jest spełniony
 • Podsumowanie

Rozdział 8. Elementy sterujące arkusza

 • Pole listy
 • Pole kombi (listy rozwijanej)
 • Pasek Toolbox i elementy sterujące arkusza
 • Właściwości
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Zdarzenia

 • Lista zdarzeń dla skoroszytu
 • Lista zdarzeń dla arkusza
 • Lista zdarzeń dla aplikacji
 • Komunikacja z programem
 • Lista zdarzeń dla formularzy
 • Podsumowanie

Rozdział 10. Metody i właściwości dla zakresu

 • Kopiowanie zakresu komórek
 • Sortowanie zakresu komórek
 • Filtrowanie zakresu komórek
 • Wyszukiwanie informacji
 • Podsumowanie

Rozdział 11. Podprogramy

 • Śledzenie pracy programu
 • Procedury zagnieżdżone
 • Procedury zapętlone
 • Podsumowanie

Rozdział 12. Ściągawka z VBA

 • Metody
 • Funkcje
 • Instrukcje
 • Operatory
  • Operatory arytmetyczne
  • Operatory porównania
  • Operator konkatenacji
  • Operatory logiczne
 • Podsumowanie

Rozdział 13. Funkcje arkuszowe

 • Odpowiedniki funkcji arkuszowych w VBA
 • Podsumowanie

Dodatek A. Wybrane kody błędów VBA

Dodatek B. Programowanie obiektowe

 • Programowanie proceduralne a obiektowe
 • Właściwości
 • Metody
 • Zdarzenia
 • Kolekcje
 • Modele obiektowe
 • Metoda kropkowa
 • Obiekty aktywne

Zakończenie

Skorowidz

 • Tytuły: VBA dla Excela 2021 i 365 PL. 234 praktyczne przykłady
 • Autor: Witold Wrotek
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-8898-7, 9788328388987
 • Data wydania książki drukowanej: 2022-08-26
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-9645-6, 9788328396456
 • Data wydania: 2022-08-23
 • Format: 158x235
 • Identyfikator pozycji: vbe213
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion