Helion


Szczegóły kursu video

Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urządzeniami Cisco. Część 2

Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urządzeniami Cisco. Część 2

Obierz kurs na... Cisco!

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez sieci komputerowych. Są obecne wszędzie i stają się coraz bardziej potrzebne, między innymi za sprawą rozwoju sieci komórkowych. Technologia 5G, internet rzeczy i inne wynalazki ułatwiające nasze codzienne funkcjonowanie wymagają coraz lepszych, szybszych i wydajniejszych sieci. Co więcej, sieć musi być inteligentna i reagować na zmieniające się warunki. Właśnie dlatego trzeba ją poznać od podszewki, aby dobrze nią administrować. Ważne jest zrozumienie podstaw i sposobu działania, przekazywania ramek i pakietów. Administrator musi wiedzieć, czego się spodziewać w przypadku włączenia danej funkcjonalności, musi umieć tym wszystkim zarządzać i zapewniać bezpieczeństwo przekazu danych. Tego wszystkiego można się nauczyć podczas trzyczęściowego cyklu Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urządzeniami Cisco. Część 2.

Administrowanie sieciami komputerowymi to konkretna praca na prawdziwych urządzeniach w istniejącej sieci. Każdy administrator musi wiedzieć, jak uruchomić tę sieć, zarządzać nią, zabezpieczać ją oraz jej używać. To bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż rzeczywisty końcowy użytkownik sieci posiada określone potrzeby związane z dostępem do niej i z jej parametrami. Administrator musi mu ułatwić skorzystanie z możliwości sieci. Administrowanie urządzeniami obejmuje umiejętność wdrożenia danej technologii w firmie, ale też rozwój tej technologii i dostosowanie jej do potrzeb określonego przedsiębiorstwa. Te potrzeby mogą być bardzo różne w zależności od specyfiki firmy i jej profilu biznesowego.

Szkolenie Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urządzeniami Cisco. Część 2 wprowadzi Cię w świat technologii Cisco. Z tej części dowiesz się wszystkiego, co bezwzględnie powinien wiedzieć każdy administrator sieci. By pełnić tę funkcję, musisz poznać teorię konieczną do zrozumienia działania sieci, a uzbrojony w tę wiedzę, będziesz mógł wyruszyć do krainy praktyki.

W pozostałych częściach cyklu znajdziesz materiał dotyczący podstaw sieci komputerowych (część pierwsza) oraz administrowania bezpieczeństwem sieci (część trzecia). Dopiero całość stanowi kompletne kompendium wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu CCNA 200-301.

Potraktuj tę część jako wędrówkę po ekscytującym labiryncie sieci komputerowych.

Czego nauczysz się podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

 • Nauczysz się konfigurować sieci VLAN oraz interfejsy trunk.
 • Dowiesz się, jak stosować protokół VTP.
 • Poznasz zasady administrowania funkcjonalnością STP oraz konfiguracji pochodnych protokołu STP.
 • Zrozumiesz, na czym polega zabezpieczanie dostępu do sieci LAN za pomocą funkcjonalności Port Security.
 • Skonfigurujesz serwer DHCP na routerze.
 • Odkryjesz sposób przesyłania zapytań przez sieć WAN.

Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urządzeniami Cisco. Część 2 zakończysz na poziomie podstawowym, z wiedzą pozwalającą na samodzielne utworzenie działającej sieci i zapewnienie jej stabilnego działania. Część druga pozwoli Ci zdobyć wiedzę na temat podstawowej konfiguracji routera, a także konfiguracji routingu statycznego oraz tras domyślnych. Dowiesz się, jak skonfigurować protokół RIP w wersji pierwszej oraz drugiej, a następnie protokół OSPF w jednym obszarze, w wielu obszarach oraz w routingu w sieciach wielodostępowych. Kolejnym krokiem będzie zaznajomienie się z technologiami NAT oraz PAT, by podłączyć swoją sieć do internetu, i konfiguracja przełączników warstwy 3.

W tej części poznasz zasady zarządzania urządzeniami składającymi się na sieć i ustawiania sensownych parametrów sieci, optymalnie dostosowanych do jej codziennych zadań. Najpierw ustawisz sieć lokalną, a potem zajmiesz się kwestiami związanymi z routingiem i ustanawianiem połączeń między sieciami, by stworzyć z nich większą strukturę.

Podłącz, przełącz, dopasuj

Materiał drugiej części Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urządzeniami Cisco. Część 2.zawiera kompleksowe omówienie tematyki związanej z przygotowaniem się do zdania egzaminu certyfikującego Cisco CCNA 200-301 oraz daje praktyczną wiedzę z zakresu konfiguracji urządzeń Cisco. Wszelkie urządzenia, przełączniki, ustawienia i dostępy przestaną być dla Ciebie czarną magią, gdy na własne oczy zobaczysz, jak co działa. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia i konfigurowania podsieci na konkretnych urządzeniach, by ostatecznie za pomocą protokołów routingu zapewnić komunikację pomiędzy tymi podsieciami, będą stanowić dla Ciebie nieocenioną pomoc, gdy spróbujesz wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Co więcej, będzie to dla Ciebie kolejna okazja, by pogłębić wiedzę na temat zagadnień poruszanych w pierwszej części kursu.

Naucz się administrować sieciami komputerowymi i przekonaj się na własnej skórze, jak wygląda praca rzetelnego administratora. Zabezpiecz sieć i dokonaj znacznego postępu w zakresie wielkości sieci, którymi przyjdzie Ci administrować.

Wśród kabli i routerów

Musisz świetnie orientować się wśród kabli, routerów i innych urządzeń, wśród których przeciętny użytkownik sieci by się zgubił. Sieć bez administratora jest całkowicie bezużyteczna, a końcowy użytkownik nawet nie wyobraża sobie, jak trudno jest skonfigurować całość tak, żeby działała bezawaryjnie i racjonalnie. Tylko ktoś, kto wie, w których miejscach może pojawić się problem i jak rozładować „korki sieciowe”, może przeprowadzić dane przez sieć i zapewnić ich bezpieczny przesył. Co więcej, musi także przewidywać, do czego ta sieć będzie służyć i co okaże się najistotniejsze dla jej użytkowników. W centrum każdej sieci jest człowiek: jego zamysł, umiejętności i wyobraźnia. Jeśli chcesz być doskonałym administratorem, musisz zbadać wszystkie kwestie poruszane podczas tego szkolenia, ale przede wszystkim musisz wyobrazić sobie, jak to wszystko harmonijnie współdziała. Tego nie da się zrobić teoretycznie: musisz to poczuć na własnej skórze. Eksperymentuj, myśl i twórz własne rozwiązania!

 • 1. Protokół CDP i LLDP
  • 1.1. Wprowadzenie00:09:21
  • 1.2. O kursie, informacje, co w nim znajdziesz, kilka zdań o mnie00:01:56
  • 1.3. O egzaminie i certyfikatach00:02:17
  • 1.4. Informacje wstępne o CDP00:04:49
  • 1.5. Przeglądanie konfiguracji CDP00:05:46
  • 1.6. Wyłączanie protokołu CDP00:04:35
  • 1.7. Przeglądanie ramek CDP w programie Wireshark00:05:01
  • 1.8. Konfiguracja czasów CDP00:02:48
  • 1.9. Konfiguracja LLDP00:06:35
 • 2. Sieci VLAN, połączenia trunk i protokół VTP
  • 2.1. Działanie sieci VLAN00:04:22
  • 2.2. Konfiguracja sieci VLAN00:08:36
  • 2.3. Połączenia typu trunk i ich konfiguracja00:13:04
  • 2.4. Przykład znakowania na łączu trunk00:05:28
  • 2.5. Przeglądanie komunikacji trunk w Wireshark00:05:21
  • 2.6. Konfiguracja interfejsu trunk i natywnej sieci VLAN00:06:30
  • 2.7. Usuwanie sieci VLAN i konfiguracji VLAN00:05:57
  • 2.8. Prywatne sieci VLAN00:05:17
  • 2.9. Protokół VTP ? przygotowanie konfiguracji00:03:25
  • 2.10. Konfiguracja VTP na przełącznikach00:07:19
  • 2.11. Testowanie VTP00:05:54
  • 2.12. Ustawienia hasła VTP oraz trybu transparentnego00:04:19
  • 2.13. VTP Pruning00:02:20
 • 3. Protokół STP (Spanning Tree Protocol) i jego pochodne
  • 3.1. Ogólne działanie protokołu STP00:05:25
  • 3.2. Ramki BPDU00:04:18
  • 3.3. Wybór mostu głównego na podstawie adresu MAC00:05:46
  • 3.4. Rodzaje portów STP00:06:49
  • 3.5. Koszty tras w STP00:03:54
  • 3.6. Modyfikacja kosztów trasy00:01:37
  • 3.7. Status pracy interfejsów w STP i działanie STP00:06:13
  • 3.8. Zmiana mostu głównego - sposób 1.00:03:58
  • 3.9. Działanie PVST i wykorzystanie wielu instancji PVST dla różnych sieci VLAN00:03:37
  • 3.10. Funkcjonalność PortFast00:05:17
  • 3.11. Konfiguracja protokołu RSTP i omówienie jego możliwości00:04:38
  • 3.12. Technologia EtherChannel i jej konfiguracja oraz sprawdzenie parametrów działania00:09:59
 • 4. Konfiguracja Port Security
  • 4.1. Informacje wstępne o Port Security00:02:20
  • 4.2. Uruchomienie funkcjonalności Port Security na interfejsie przełącznika00:07:17
  • 4.3. Działanie Port Security na interfejsie00:04:10
  • 4.4. Wywołanie zdarzenia bezpieczeństwa00:05:52
  • 4.5. Konfiguracja czasu działania blokady00:02:46
  • 4.6. Funkcja autouruchamiania interfejsu00:01:39
  • 4.7. Zmiana adresu MAC karty sieciowej i podszycie się pod inną stację w celu ominięcia Port Security00:06:17
 • 5. Serwer DHCP na routerze
  • 5.1. Wprowadzenie do serwera DHCP na routerze00:02:12
  • 5.2. Konfiguracja serwera DHCP na routerze00:07:45
  • 5.3. Weryfikacja działania serwera DHCP00:04:53
  • 5.4. Rodzaje przesyłanych komunikatów i omówienie ich w programie Wireshark00:07:40
  • 5.5. Funkcjonalność helper-address00:16:45
  • 5.6. Wyłączenie DHCP00:01:41
 • 6. Konfiguracja routera i wprowadzenie do routingu
  • 6.1. Ogólnie o routerach i interfejsach routera00:10:42
  • 6.2. Podłączanie routerów przez interfejs szeregowy00:05:19
  • 6.3. Protokół ARP na routerze Cisco00:01:44
  • 6.4. Polecenia testujące w sposób automatyczny00:02:54
  • 6.5. Ustawienie routera jako klient NTP00:04:51
  • 6.6. Ustawienie routera jako serwer NTP00:04:10
  • 6.7. Tworzenie aliasu00:01:50
  • 6.8. Wyświetlanie listy podłączonych użytkowników i wysyłanie komunikatów00:06:53
  • 6.9. Czas bezczynności00:03:14
  • 6.10. Cisco IP SLA00:07:02
  • 6.11. Działanie przełączania pakietów w routerze00:04:42
  • 6.12. Przeglądanie tablicy routingu routera00:07:37
  • 6.13. Określanie trasy przez stacje robocze ? tablica routingu stacji roboczej00:07:49
 • 7. Konfiguracja podstawowego routingu
  • 7.1. Konfiguracja trasy statycznej na routerze, cz. 100:11:16
  • 7.2. Konfiguracja trasy statycznej na routerze, cz. 200:12:03
  • 7.3. Sumaryzowanie tras routingu statycznego, cz. 100:06:45
  • 7.4. Sumaryzowanie tras routingu statycznego, cz. 200:11:42
  • 7.5. Konfiguracja trasy domyślnej00:07:24
  • 7.6. Najdłuższe dopasowanie00:02:44
  • 7.7. Floating Static Route00:18:06
  • 7.8. Routing pomiędzy sieciami VLAN ? metoda klasyczna00:10:59
  • 7.9. Routing pomiędzy sieciami VLAN ? 'router na patyku'00:11:49
 • 8. Routing dynamiczny RIP
  • 8.1. Charakterystyka i działanie protokołu RIPv100:07:00
  • 8.2. Wstępna konfiguracja protokołu RIPv1, cz. 100:08:14
  • 8.3. Wstępna konfiguracja protokołu RIPv1, cz. 200:09:35
  • 8.4. Wymiana komunikatów RIP00:04:53
  • 8.5. Dystrybucja trasy domyślnej i statycznej00:06:12
  • 8.6. Konfiguracja interfejsu pasywnego00:04:41
  • 8.7. Konfiguracja protokołu RIPv200:06:13
  • 8.8. Autosumaryzacja w RIPv200:15:21
 • 9. Routing dynamiczny OSPF
  • 9.1. Wstęp dotyczący OSPF00:02:48
  • 9.2. Konfiguracja OSPF w obszarze zerowym, cz. 100:06:27
  • 9.3. Konfiguracja OSPF w obszarze zerowym, cz. 200:05:14
  • 9.4. Alternatywna konfiguracja OSPFv200:05:06
  • 9.5. Równoważenie obciążenia w OSPF00:02:22
  • 9.6. Zmiana identyfikatora routera00:11:57
  • 9.7. Zmiana typu sieci00:06:41
  • 9.8. Stany interfejsów i relacje sąsiedzkie00:05:17
  • 9.9. Wymiana informacji ? pakiet hello00:08:03
  • 9.10. Analiza innych pakietów w OSPF oraz analiza tablicy routingu00:08:23
  • 9.11. Baza OSPF00:01:19
  • 9.12. Właściwości interfejsów00:04:05
  • 9.13. Czasy w OSPF i ich konfiguracja00:03:46
  • 9.14. Metryka w OSPF00:07:12
  • 9.15. Zmiana wartości referencyjnej w OSPF00:04:39
  • 9.16. Ustawienia kosztu trasy w OSPF i wpływ na tablicę routingu00:05:46
  • 9.17. Obsługa interfejsów pasywnych w OSPF00:03:40
  • 9.18. Rozgłaszanie tras domyślnych w OSPF00:02:57
  • 9.19. Omówienie OSPF w sieci wielodostępowej00:06:01
  • 9.20. Wyjaśnienie procesu zmiany funkcji routera00:05:55
  • 9.21. Zmiana priorytetu routera i zmiana funkcji routera00:03:38
  • 9.22. Statusy w sieciach wielodostępowych00:02:38
  • 9.23. Działanie routingu między obszarami00:05:56
  • 9.24. Konfiguracja routingu pomiędzy obszarami, cz. 100:06:53
  • 9.25. Konfiguracja routingu pomiędzy obszarami, cz. 200:03:27
  • 9.26. Konfiguracja routingu pomiędzy obszarami, cz. 300:03:12
  • 9.27. Typy pakietów LSA (typ 1)00:07:45
  • 9.28. Typy pakietów LSA (typ 2)00:02:34
  • 9.29. Sumaryzacja tras na routerze ABR00:06:01
  • 9.30. Rozgłaszanie tras domyślnych00:01:51
  • 9.31. Typy pakietów LSA (typy 3, 4 i 5)00:14:18
  • 9.32. Weryfikacja działania wieloobszarowego OSPF00:03:48
  • 9.33. Uwierzytelnianie w OSPF - metoda prosta00:06:48
  • 9.34. Uwierzytelnianie w OSPF - MD500:03:57
 • 10. Translacja adresów - Network Address Translation (NAT)
  • 10.1. Utworzenie projektu dla NAT statycznego w programie GNS3 i omówienie NAT00:06:01
  • 10.2. Konfiguracja NAT statycznego00:08:38
  • 10.3. Konfiguracja NAT dynamicznego00:11:07
  • 10.4. Konfiguracja PAT (translacja z przeciążeniem)00:10:33
 • 11. Podłączenie i konfiguracja przełącznika warstwy 3
  • 11.1. Konfiguracja interfejsów i uruchomienie warstwy 300:06:45
  • 11.2. Routing pomiędzy VLAN na przełączniku00:09:36
 • 12. Zadanie podsumowujące
  • 12.1. Omówienie wymagań projektu00:04:18
  • 12.2. Wyłączenie CDP, włączenie LLDP00:05:37
  • 12.3. Konfiguracja RSTP, PortFast i Port Security00:08:28
  • 12.4. Obsługa sieci VLAN i interfejsów trunk00:07:09
  • 12.5. 'Router na patyku'00:03:02
  • 12.6. Uruchomienie w sieci OSPF00:08:22
  • 12.7. Konfiguracja serwera DHCP dla sieci VLAN00:09:32
  • 12.8. Konfiguracja PAT i testy końcowe00:09:59

 • Tytuł: Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urządzeniami Cisco. Część 2
 • Autor: Adam Józefiok
 • Ilość rozdziałów: 12
 • Ilość lekcji: 125
 • Czas trwania: 12:47:03
 • ISBN: 978-83-283-7532-1, 9788328375321
 • Identyfikator pozycji: vcccau