Helion


Szczegóły kursu video

 
Cisco CCNP Enterprise 350-401 ENCOR. Kurs video. Mechanizmy kierowania ruchem pakietów w sieciach komputerowych

Cisco CCNP Enterprise 350-401 ENCOR. Kurs video. Mechanizmy kierowania ruchem pakietów w sieciach komputerowych

14+


Obierz kurs na... kierowanie ruchem pakietów w sieciach komputerowych!

Obierz kurs na... certyfikat Cisco CCNP Enterprise!

Kurs stworzony z myślą o osobach zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Cisco CCNP Enterprise [350-401 ENCOR] został – ze względu na dużą objętość materiału – podzielony na kilka części. Wynika to ze specyfiki samego egzaminu, który obejmuje niezwykle szeroki zakres tematyczny – zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Certyfikat zaświadcza więc o tym, że jego posiadacz dysponuje naprawdę zaawansowaną wiedzą na temat zagadnień związanych z administrowaniem sieciami komputerowymi i ich budową. Doceniają to także pracodawcy, a ponieważ bez sieci komputerowych trudno wyobrazić sobie w XXI wieku jakąkolwiek działalność, prawdziwi specjaliści mogą przebierać w ofertach.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia

Siódma część kursu przygotowującego do certyfikatu Cisco CCNP Enterprise [350-401 ENCOR], złożona z 55 lekcji, jest poświęcona mechanizmom kierowania ruchem pakietów, przede wszystkim z zakresu QoS. Omówione więc zostaną związane z tą technologią pojęcia, takie jak kolejkowanie, klasyfikatory ruchu, LLQ i szereg innych. W ramach szkolenia pojawi się również opis mechanizmów przełączania i translacji adresów. Słuchacz dowie się ponadto, jak działa wirtualizacja, i pozna sposoby kierowania ruchem poprzez protokół EIGRP OTP, a także tunele GRE i VTI. Na koniec zaznajomi się z metodami szyfrowania danych i tworzenia tunelu VPN.

Ze szkolenia CCNP Enterprise 350-401 ENCOR. Kurs video. Mechanizmy kierowania ruchem pakietów w sieciach komputerowych dowiesz się między innymi:

 • Kiedy wdrażać QoS
 • Jak wygląda konfiguracja protokołu RSVP
 • Jak klasyfikować ruch w QoS
 • Jak konfigurować LLQ
 • Jak ręcznie klasyfikować ruch
 • Na czym polega sprawdzanie ruchu
 • Jak jest zbudowana ramka ethernetowa
 • Jak działa technologia CEF
 • W jaki sposób skonfigurować NAT i PAT
 • Co to jest wirtualizacja
 • Jak skonfigurować routing EIGRP OTP
 • Jak skonfigurować i zaszyfrować tunel GRE
 • Jak stworzyć tunel VTI
 • Jak działa rodzina protokołów IPsec
 • Na czym polega działanie sieci VPN
 • Jak skonfigurować IKE
 • Jak działają zapory

Profesjonalne szkolenie CCNP Enterprise 350-401 ENCOR. Kurs video. Mechanizmy kierowania ruchem pakietów w sieciach komputerowych zakończysz na poziomie średnio zaawansowanym, a Twoja wiedza teoretyczna będzie – dzięki zadaniom, które wykonasz podczas nauki – wsparta przez praktykę. Będziesz wiedzieć, jak działają mechanizmy QoS, kiedy wdrażać tę technologię, a także jak wyglądają modele i narzędzia QoS. Poznasz też protokół RSVP i nauczysz się oznaczać ruch za pomocą list ACL. Samodzielnie skonfigurujesz LLQ, a w dalszej części kursu zapoznasz się z działaniem przełączników warstwy drugiej i trzeciej. Na praktycznym przykładzie pokażemy działanie technologii CEF. Dowiesz się, czym jest i jak działa translacja adresów, dzięki której można przeprowadzać konfigurację urządzeń dostępowych łączących sieć lokalną z internetem, a także na czym polega wirtualizacja. Samodzielnie skonfigurujesz tunelowanie GRE i VTI, poznasz też zasadę działania wirtualnego przełącznika i routingu EIGRP OTP. Odkryjesz również tajniki implementacji usług VPN – w tym konfiguracji IKE.

Zostań profesjonalnym architektem i administratorem sieci Cisco

Wiedza teoretyczna przygotuje Cię do zdawania egzaminu certyfikującego Cisco, a zdobyte podczas kursu umiejętności praktyczne pozwolą Ci na swobodną konfigurację urządzeń sieciowych w rzeczywistych warunkach. Jest to bardzo ważne, gdyż tylko praktyczne podejście pozwala na sprawne uruchomienie rzeczywistej sieci i administrowanie nią na co dzień.

 • 1. Wprowadzenie do tematyki QoS
  • 1.1. Wprowadzenie do kursu00:06:11
  • 1.2. Wprowadzenie do QoS00:08:10
  • 1.3. Kiedy wdrażać QoS?00:09:34
  • 1.4. Pojęcie kolejkowania00:11:44
  • 1.5. Podstawowe zagadnienia związane z QoS00:07:38
  • 1.6. Podstawowe zagadnienia związane z QoS - mechanizmy kolejkowania00:05:30
  • 1.7. Modele QoS00:08:59
  • 1.8. Narzędzia QoS00:06:09
  • 1.9. Znakowanie ramek00:07:20
  • 1.10. Konfiguracja protokołu RSVP00:10:59
  • 1.11. Klasyfikacja ruchu w QoS cz. 100:06:28
  • 1.12. Klasyfikacja ruchu w QoS cz. 200:03:47
  • 1.13. Oznaczanie ruchu w QoS za pomocą listy ACL00:08:02
  • 1.14. Konfiguracja LLQ00:09:03
  • 1.15. Wykorzystanie QoS w przełącznikach00:05:50
  • 1.16. Konfiguracja QoS na przełączniku00:08:25
  • 1.17. Ręczna klasyfikacja ruchu00:06:21
  • 1.18. Klasyfikatory ruchu w QoS00:08:52
  • 1.19. Przykładowe obliczenia00:14:29
  • 1.20. Praktyczny przykład kształtowania ruchu00:13:54
  • 1.21. Sprawdzanie ruchu00:05:57
  • 1.22. Sprawdzanie ruchu - przykład00:12:37
  • 1.23. Pytania kontrolne00:03:40
 • 2. Mechanizmy przełączania
  • 2.1. Działanie przełącznika - informacje wprowadzające00:10:30
  • 2.2. Sieć Ethernet - budowa ramki Ethernet00:08:28
  • 2.3. Ramka dla sieci VLAN00:06:28
  • 2.4. Działanie przełącznika warstwy drugiej00:04:51
  • 2.5. Działanie przełącznika warstwy trzeciej00:04:29
  • 2.6. Działanie technologii CEF00:10:24
  • 2.7. Praktyczny przykład zastosowania CEF00:08:37
  • 2.8. Pytania kontrolne00:02:54
 • 3. Translacja adresów
  • 3.1. Konfiguracja translacji statycznej00:10:34
  • 3.2. Konfiguracja translacji dynamicznej00:05:21
  • 3.3. Konfiguracja Port Address Translation (PAT)00:05:40
  • 3.4. Konfiguracja Port Address Translation (PAT) oraz interfejsów wirtualnych00:04:17
 • 4. Wirtualizacja
  • 4.1. Pojęcie wirtualizacji00:09:06
  • 4.2. Rodzaje hipernadzorców00:08:53
  • 4.3. Rozwiązania wirtualne00:09:21
  • 4.4. Wirtualny przełącznik00:05:11
  • 4.5. EIGRP OTP00:14:32
  • 4.6. EIGRP OTP - podgląd komunikacji00:01:43
  • 4.7. Tunelowanie GRE00:08:49
  • 4.8. Szyfrowanie tunelu GRE00:10:52
  • 4.9. Tworzenie tunelu VTI00:08:01
  • 4.10. Pytania kontrolne00:03:52
 • 5. Bezpieczeństwo sieci
  • 5.1. Zastosowanie rodziny IPsec (Internet Protocol Security)00:09:29
  • 5.2. Metody szyfrowania00:13:20
  • 5.3. Zachowanie integralności, uwierzytelnienie i podpis elektroniczny00:04:23
  • 5.4. Sieci VPN00:06:30
  • 5.5. Implementacja IKE do połączenia VPN (IKE Phase 1)00:06:55
  • 5.6. Implementacja IKE do połączenia VPN (IKE Phase 2)00:11:07
  • 5.7. Zapory ogniowe (firewalls)00:03:57
  • 5.8. Zapora oparta na strefach00:08:40
  • 5.9. Pytania kontrolne00:02:02
  • 5.10. Zakończenie00:02:24

 • Tytuł: Cisco CCNP Enterprise 350-401 ENCOR. Kurs video. Mechanizmy kierowania ruchem pakietów w sieciach komputerowych
 • Autor: Adam Józefiok
 • Ilość rozdziałów: 5
 • Ilość lekcji: 55
 • Czas trwania: 07:01:19
 • ISBN: 978-83-289-0002-8, 9788328900028
 • Data wydania: 2023-08-31
 • Identyfikator pozycji: vccnp7
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint
 • Kategoria wiekowa: 14+