Szczegóły kursu

Elastic Stack. Kurs video. Monitoring aplikacji i systemów IT

Elastic Stack. Kurs video. Monitoring aplikacji i systemów IT

Mateusz Paruzel

Kurs video

Obierz kurs na... lepszą analizę i wizualizację danych

Proponowany przez nas kurs video jest poświęcony grupie produktów typu open source, występujących pod wspólną nazwą Elastic Stack. Składają się na nią Elasticsearch, Kibana, Beats i – dla bardziej zaawansowanych – Logstash. Razem stanowią one zestaw narzędzi służących analizie i wizualizacji danych. Celem jest tu przede wszystkim monitorowanie pojawiających się tendencji w czasie rzeczywistym. W praktyce biznesowej zastosowanie Elastic Stack umożliwia między innymi monitorowanie i naprawę wadliwie działającej aplikacji, monitorowanie stopnia obciążenia aplikacji czy kontrolowanie poprawności łańcucha przepływu zadań poprzez wyodrębnienie poszczególnych danych, a następnie ich przeanalizowanie. Omawiany zestaw narzędzi jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach: od IT i monitorowania systemów po analizę logów, metryk i bezpieczeństwo informacji.

Komponenty, z jakich składa się Elastic Stack, są wobec siebie kompatybilne. Współpracują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. Szkolenie, z którego za moment skorzystasz, pozwala na zrozumienie każdego z tych komponentów i daje sposobność poznania pełni ich funkcjonalności. A ponieważ firmy wciąż poszukują nowych narzędzi służących przetwarzaniu, analizie i wizualizacji danych, znajomość poszczególnych składowych zestawu Elastic Stack może się okazać cenną kompetencją, która popchnie do przodu Twoją karierę – niezależnie od tego, czy pracujesz w software housie, czy też w przedsiębiorstwie działającym w innej dziedzinie biznesu niż IT. Techniki, które poznasz w trakcie kursu, będziesz w stanie od razu wdrożyć i stosować w codziennej pracy.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia

W trakcie proponowanego przez nas kursu między innymi:

 • Zrozumiesz strukturę i funkcje komponentów Elastic Stack
 • Samodzielnie zainstalujesz i skonfigurujesz Elasticsearch i Kibanę, co umożliwi Ci pracę w lokalnym środowisku
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie zarządzania użytkownikami i rolami, w tym zabezpieczysz dostęp do danych
 • Wykonasz podstawową konfigurację Elasticsearch i dostosujesz go do indywidualnych potrzeb
 • Poznasz strukturę indeksów i dokumentów, kluczowych dla efektywnej organizacji danych
 • Nabędziesz umiejętność tworzenia skutecznych zapytań w Elasticsearch Query DSL
 • Opanujesz strategię zarządzania cyklem życia indeksów, co przyczyni się do efektywniejszego gospodarowania danymi
 • Dowiesz się, jak używać runtime fields do dynamicznego kształtowania danych w Elasticsearch
 • Nauczysz się zbierać logi i metryki, a także weryfikować statusy za pomocą Beats
 • Stworzysz wizualizację i dashboardy z wykorzystaniem funkcji Kibany
 • Skorzystasz z przestrzeni w Kibanie do lepszego zarządzania danymi i wizualizacjami
 • Zaimplementujesz alerty w Elastic Stack, co umożliwi natychmiastowe reagowanie na ważne zdarzenia

Elastic Stack. Kurs video. Monitoring aplikacji i systemów IT pozwoli Ci zdobyć podstawową wiedzę na temat tego zestawu narzędzi. W dalszej kolejności warto samodzielnie pogłębić znajomość Elasticsearch, Kibany i Beats, a także pokusić się o zapoznanie się z Logstashem.

 • Tytuł: Elastic Stack. Kurs video. Monitoring aplikacji i systemów IT
 • Autor: Mateusz Paruzel
 • Czas trwania: 02:16:23
 • ISBN: 978-83-289-1331-8, 9788328913318
 • Data wydania: 2024-02-29
 • Format: Kurs Video
 • Identyfikator pozycji: velsta
 • Wydawca: Videopoint