Helion


Szczegóły kursu video

Excel - tabele przestawne. Kurs video. Raporty i analiza danych

Excel - tabele przestawne. Kurs video. Raporty i analiza danych


Tabele przestawne to jedno z najcenniejszych narzędzi oferowanych przez program Excel. Ich znajomość da Ci przewagę nad innymi użytkownikami arkusza kalkulacyjnego. Wiele osób obawia się tabel i uważa, że ich używanie jest niezwykle trudne. Nic bardziej mylnego! Ten kurs jest dowodem na to, że tabele mogą być przyjazne i pozwalają zaoszczędzić sporo czasu.

Co Cię czeka podczas szkolenia?

Skorzystaj z przygotowanych dla Ciebie filmów instruktażowych i poznaj zagadnienie tabel przestawnych — od podstaw po elementy bardzo zaawansowane. Przejdź od umiejętności wstawiania tabel przestawnych, przez ich formatowanie, różne sposoby podsumowywania danych oraz zarządzania układem danych w tabeli przestawnej, do tworzenia pól i elementów obliczeniowych oraz korzystania z zewnętrznych źródeł danych.
Znakomite szkolenie Excel — tabele przestawne. Kurs video. Raporty i analiza danych zostało zaprojektowane tak, byś po jego zakończeniu potrafił samodzielnie analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz przedstawiać je w formie graficznej na wykresach przestawnych. Przekonaj się, jaki pozytywny wpływ będzie to miało na rozwój Twojej firmy i kariery. A jeśli jesteś uczniem lub studentem, znajomość tabel przestawnych pozwoli Ci zabłysnąć na zajęciach i przygotować się do zawojowania rynku pracy.

Zatem do dzieła!

 • 1. Podstawy
  • 1.1. Podstawy tabel przestawnych00:08:05
  • 1.2. Polecane tabele przestawne00:03:59
 • 2. Formatowanie tabel przestawnych
  • 2.1. Układ tabeli przestawnej00:06:58
  • 2.2. Style tabeli przestawnej00:04:48
  • 2.3. Tworzenie własnego stylu tabeli przestawnej00:06:32
  • 2.4. Formatowanie warunkowe00:05:15
 • 3. Praca z tabelami przestawnymi
  • 3.1. Sumy końcowe i częściowe00:07:05
  • 3.2. Grupowanie dat00:03:48
  • 3.3. Grupowanie liczb00:03:52
  • 3.4. Grupowanie tekstu i niestandardowe00:03:23
 • 4. Prezentacja danych liczbowych w tabeli przestawnej
  • 4.1. Sposoby podsumowania danych w tabelach przestawnych00:04:14
  • 4.2. Podsumowanie danych z wielu pól00:03:21
  • 4.3. Pokaż wartości jako, część 100:06:39
  • 4.4. Pokaż wartości jako, część 200:02:37
  • 4.5. Model danych i tworzenie relacji pomiędzy tabelami00:04:07
  • 4.6. Tabele przestawne na niezależnych raportach00:03:32
 • 5. Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli przestawnej
  • 5.1. Sortowanie automatyczne i ręczne00:06:34
  • 5.2. Sortowanie po listach niestandardowych00:04:47
  • 5.3. Filtrowanie pól00:06:43
  • 5.4. Filtr raportu00:05:42
  • 5.5. Pokaż strony filtru raportu00:02:56
  • 5.6. Fragmentatory, część 100:05:46
  • 5.7. Fragmentatory, część 200:04:01
  • 5.8. Oś czasu00:03:04
 • 6. Pobieranie danych z tabeli przestawnej
  • 6.1. Podstawy funkcji WEŹDANETABELI00:04:42
  • 6.2. Bezpośrednie odwołanie do komórek tabeli przestawnej00:02:34
  • 6.3. WEŹDANETABELI - tworzenie raportu00:03:15
 • 7. Wykresy przestawne
  • 7.1. Tworzenie wykresu przestawnego00:03:22
  • 7.2. Style wykresu przestawnego00:02:08
  • 7.3. Filtrowanie wykresu przestawnego i przyciski pól na wykresie00:02:49
 • 8. Obliczenia w tabeli przestawnej
  • 8.1. Pole obliczeniowe00:02:32
  • 8.2. Element obliczeniowy00:04:55
 • 9. Drukowanie tabel przestawnych
  • 9.1. Drukowanie tabeli przestawnej00:01:01
  • 9.2. Drukowanie nagłówków tabeli przestawnej na górze każdej strony00:01:46
  • 9.3. Drukowanie każdego elementu na osobnej stronie00:02:03
  • 9.4. Drukowanie wykresu przestawnego00:02:39
 • 10. Źródła danych
  • 10.1. Zewnętrzne źródła danych - plik Excela00:02:15
  • 10.2. Zewnętrzne źródła danych - Access00:01:00
  • 10.3. Zewnętrzne źródła danych - plik tekstowy00:03:02
  • 10.4. Zewnętrzne źródła danych - strony WWW00:01:58
  • 10.5. Zmiana źródła danych00:05:58
  • 10.6. Konsolidacja danych z wielu źródeł00:07:41