Helion


Szczegóły kursu video

 
GraphQL. Kurs video. Buduj nowoczesne API w Pythonie

GraphQL. Kurs video. Buduj nowoczesne API w Pythonie


Obierz kurs na... budowę elastycznych API

Application programming interface, czyli słynne API - skrót dobrze znany każdemu programiście. API można zdefiniować jako interfejs programistyczny, który wyznacza sposób komunikowania się aplikacji między sobą. Dotychczas jego struktura była najczęściej określana przez styl architektoniczny REST. W 2015 roku nastąpił przełom: Facebook podzielił się swoim wynalazkiem, a koncept REST zyskał poważnego konkurenta - GraphQL.

Ta stosunkowo młoda technologia jest językiem zapytań przeznaczonym do budowania szybkich, elastycznych interfejsów API. Z GraphQL wydajność aplikacji wchodzi w nowy wymiar - otrzymujesz dokładnie to, czego potrzebujesz. Jak to możliwe? Przetwarzane żądania HTTP są agregowane w jeden endpoint, zatem oczekiwane dane, nawet z wielu źródeł, dostajemy w pojedynczym wywołaniu API. W tym kursie video doświadczysz zupełnie innego podejścia do programowania - poznasz alternatywę dla REST. Podążając śladami pionierów Facebooka, razem z GraphQL zoptymalizujesz proces tworzenia i utrzymywania nowoczesnych aplikacji.

A więc... zdobądź pożądany na rynku pracy zestaw umiejętności, związanych z obsługą GraphQL i Pythona!

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Z naszym kursem video nauczysz się:

 • budować nowoczesne API aplikacji webowej
 • tworzyć aplikację z API GraphQL w Pythonie przy użyciu biblioteki Graphene
 • mapować modele z Pythona do GraphQL
 • rozszerzać możliwości modeli w API
 • obsługiwać zapytania do API GraphQL
 • wybierać interesujące dane po stronie klienta
 • modyfikować dane po stronie serwera
 • obsługiwać błędy w GraphQL i bibliotece Graphene
 • tworzyć dokumentację w GraphQL
 • korzystać z zaawansowanych typów, jak interfejsy czy unie
 • testować aplikację
 • Co więcej...
 • dowiesz się, jak zintegrować API GraphQL z bibliotekami Flask i FastAPI
 • wykonasz podstawową integrację modeli Graphene z bazami danych przy użyciu SQLAlchemy i MongoEngine

GraphQL. Kurs video. Buduj nowoczesne API w Pythonie ukończysz na poziomie średnio zaawansowanym. W trakcie pierwszych lekcji poznasz niezbędną teorię, typy danych i schemę GraphQL. Następnie zaznajomisz się z rodzajami zapytań, takimi jak Query i Mutation. Zorientujesz się w różnicach między podejściami REST API i GraphQL API i zrozumiesz, jakimi założeniami należy się kierować w doborze architektury oprogramowania. Podczas pisania aplikacji webowej będziesz korzystać z uznanej biblioteki Graphene, przeznaczonej do szybkiego budowania schematów. Krok po kroku nauczysz się mapować modele danych pomiędzy Pythonem a schemą GraphQL i tłumaczyć relacje między nimi. Na koniec dowiesz się, jak integrować GraphQL z mikroframeworkami Flask i FastAPI, a nawet z bazą danych MongoDB. By korzystać z naszego szkolenia, nie musisz być specem od Pythona, jednak podstawowa znajomość tego języka da Ci swobodę i ułatwi pracę z niektórymi modułami kursu.

W GraphQL dostajesz to, o co prosisz - naucz się tego używać tak, by działało na Twoją korzyść.

 • 1. GraphQL
  • 1.1. Wprowadzenie00:06:09
  • 1.2. Schema i typy w GraphQL00:05:04
  • 1.3. Query00:06:42
  • 1.4. Mutation00:05:00
  • 1.5. Zaawansowane zapytania00:08:24
 • 2. Przygotowanie środowiska
  • 2.1. Wybór biblioteki00:02:39
  • 2.2. Instalacja środowiska00:02:28
 • 3. Pierwsze API
  • 3.1. String Query00:09:14
  • 3.2. Query - poszerzenie wiadomości00:03:43
  • 3.3. Typy w Graphene00:06:48
 • 4. Aplikacja Graphene
  • 4.1. Wprowadzenie00:01:22
  • 4.2. Model danych00:04:55
  • 4.3. Query - definicja00:09:29
  • 4.4. Dodatkowe pola00:06:18
  • 4.5. Rozszerzanie typu GraphQL00:06:47
  • 4.6. Modyfikacja istniejących pól00:04:59
  • 4.7. Argumenty Query00:05:44
  • 4.8. Argumenty - Input type00:12:55
  • 4.9. Mutation - definicja00:06:39
  • 4.10. Mutation - argumenty00:08:47
  • 4.11. Mutation - zwracanie typu00:04:03
  • 4.12. Obsługa błędów00:08:51
  • 4.13. Dokumentacja00:06:14
  • 4.14. Ewolucja schematu00:03:14
  • 4.15. Enumy w Query00:05:21
  • 4.16. Enumy w Mutacji00:09:21
  • 4.17. Unie00:12:41
  • 4.18. Interfejsy00:06:41
 • 5. Integracje
  • 5.1. FastAPI00:03:13
  • 5.2. Flask00:02:03
  • 5.3. Playground00:08:07
  • 5.4. MongoDb + Mongoengine00:13:37
  • 5.5. SqlAlchemy00:08:36
  • 5.6. Relay00:08:20
  • 5.7. Info - context00:04:30
 • 6. Zakończenie
  • 6.1. Podstawy testowania aplikacji i zakończenie kursu00:06:54