Helion


Szczegóły kursu video

 
Excel VBA. Kurs video. Budowanie procesu automatycznego raportowania

Excel VBA. Kurs video. Budowanie procesu automatycznego raportowania


Obierz kurs na... automatyczne generowanie raportów

Przejrzysta i czytelna prezentacja danych to niezwykle istotna kwestia we współczesnych organizacjach, w których szybki i sprawny przepływ informacji ma absolutnie kluczowe znaczenie. Kiedy sporządzamy raport, często pracujemy pod presją czasu, a jednocześnie mamy do uporządkowania sporo danych, które należy zebrać, obrobić i przedstawić w formie graficznej. Zazwyczaj oznacza to mnóstwo żmudnej, ręcznej pracy przy kopiowaniu, przeliczaniu danych i ostatecznej obróbce. Rośnie przy tym prawdopodobieństwo pomyłki. Na szczęście przy użyciu VBA możemy ten proces w dużym stopniu zautomatyzować, dzięki czemu praca stanie się lżejsza, a jednocześnie bardziej wydajna. W większości organizacji podstawowe narzędzia, wykorzystywane w zasadzie wszędzie tam, gdzie taka prezentacja jest potrzebna, to programy Excel i PowerPoint. Dzięki naszemu kursowi będziesz w stanie, korzystając z VBA, zaprezentować dowolny raport bez konieczności ręcznego obrabiania setek danych pochodzących z różnych źródeł - a wszystko to przy użyciu jednego przycisku.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

 • Nauczysz się tworzyć automatyczne procesy raportowania.
 • Zdobędziesz informacje o obiektach i kolekcjach w języku VBA.
 • Dowiesz się, jak z różnych źródeł pobierać dane do Excela.
 • Poznasz podstawy tworzenia tabel przestawnych w Excelu.
 • Dowiesz się, jak dynamicznie pobrać dane z tabeli przestawnej - WEŹDANETABELI.
 • Nauczysz się, w jaki sposób zalinkować obiekty z Excela do PowerPointa.
 • Będziesz automatyzować pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych.
 • Poznasz podstawy języka SQL.
 • Dowiesz się, czym są i jak działają ConnectionStrings.
 • Nauczysz się budować slajdy w Power Point.
 • Będziesz wykorzystywać model danych w Excelu.

A po zakończeniu szkolenia...

Kurs video składa się z 46 lekcji trwających w sumie niemal 7 godzin. Po jego ukończeniu będziesz wiedzieć, jak zautomatyzować proces generowania raportów. Kurs łączy wiele różnych elementów. Poznasz język zapytań SQL na poziomie pozwalającym samodzielnie pobierać dane z serwera SQL. Przy użyciu języka VBA będziesz w stanie na poziomie średnio zaawansowanym automatyzować pracę w Excelu. Zdobędziesz również umiejętność tworzenia tabel przestawnych, doskonałego narzędzia do obróbki danych.

Będziesz tworzyć cały zautomatyzowany proces przetwarzania danych, od pobrania ich z różnych źródeł po graficzne przedstawienie w postaci slajdów w programie PowerPoint. Na slajdach będziesz umiał umieścić obiekty będące jednocześnie linkami.

Dla kogo ten kurs?

Excel VBA. Kurs video. Budowanie procesu automatycznego raportowania jest przeznaczony dla wszystkich którzy chcą skrócić czas potrzebny do pracy nad tworzeniem raportów i ich prezentowaniem. Wiedza zdobyta podczas kursu pozwoli zoptymalizować i usprawnić ten proces. Unikniesz ręcznego kopiowania danych z zapytań SQL do Excela, a także ręcznego kopiowania wykresów i tabel z Excela do PowerPointa. To szczególnie ważne, kiedy na przykład do obrobienia są dane z kilku, a czasem nawet kilkudziesięciu krajów i dla każdego z nich należy sporządzić osobny raport. Ręczne kopiowanie, przeliczanie i obrabianie danych byłoby w tym przypadku zajęciem tyleż karkołomnym, co czasochłonnym. A przy tym ręczne obrabianie takiej ilości danych w sposób drastyczny zwiększa możliwość pomyłki i konieczności poprawek, jeszcze bardziej wydłużających czas pracy. Automatyzacja generowania raportów pozwoli słuchaczom zaoszczędzić wiele cennego czasu, który w innym przypadku spędzaliby, ślęcząc nad arkuszami i wykresami.

 • 1. Wstęp i cel kursu
  • 1.1. Wprowadzenie00:05:04
 • 2. Gdzie są dane źródłowe? Jak pobrać dane do Excela?
  • 2.1. Co to oznacza pobrać dane źródłowe?00:06:16
  • 2.2. ConnectionString - czyli adres 'zamieszkania' danych00:06:44
  • 2.3. Połączenie z MS SQL00:06:22
  • 2.4. Połączenie z MySQL00:04:28
  • 2.5. Połączenie z Accessem00:03:21
  • 2.6. Połączenie z Excelem00:02:43
  • 2.7. Pobranie danych z pliku tekstowego/CSV00:04:14
  • 2.8. Połączenie ze stroną WWW00:03:43
 • 3. SQL Server - przygotowanie odpowiednich danych
  • 3.1. Wstęp do MS SQL Server00:09:44
  • 3.2. Klauzula SELECT i FROM00:11:10
  • 3.3. Klauzula WHERE00:16:18
  • 3.4. Klauzula GROUP BY00:15:15
  • 3.5. Widoki - co zrobić, gdy nie znamy dobrze SQL-a?00:05:44
 • 4. Pobieramy dane źródłowe (Access) do Excela
  • 4.1. Data Model - miejsce naszych danych źródłowych00:02:54
  • 4.2. Tabele przestawne - wstęp00:14:16
  • 4.3. Tabela przestawna - dane z data model00:09:45
  • 4.4. Funkcja WEŹDANETABELI oraz adres bezwzględny i względny00:13:09
  • 4.5. Przygotowanie raportu - budowanie tabeli z danymi00:16:52
  • 4.6. Przygotowanie raportu - wykres00:11:26
  • 4.7. Nazwy zakresów dla elementów raportu00:07:21
  • 4.8. Przygotowanie listy krajów00:04:31
 • 5. Automatyzujemy raport w Excelu (VBA)
  • 5.1. Wstęp do VBA00:13:34
  • 5.2. Zmienne00:11:13
  • 5.3. Instrukcja IF00:08:31
  • 5.4. Pętle00:11:42
  • 5.5. Obiekty i kolekcje w Excelu00:19:40
  • 5.6. ThisWorkbook i Active...00:08:10
  • 5.7. Pętla For Each i zmienne obiektowe00:11:32
 • 6. Raport w PowerPoincie
  • 6.1. Budujemy układ slajdów ze statycznymi elementami00:07:11
  • 6.2. Linki - co to jest?00:05:39
  • 6.3. Podłączenie linków z Excela (raportu)00:11:03
  • 6.4. Manipulacja linkami - VBA00:17:23
  • 6.5. Nadawanie nazw slajdom i obiektom - VBA00:06:11
 • 7. Ponownie Excel - tworzymy procedurę do generowania raportów
  • 7.1. Odświeżenie danych źródłowych przed generacją00:02:30
  • 7.2. Pętla po krajach00:09:11
  • 7.3. Utworzenie raportu w nowym pliku Excel - przygotowanie parametrów00:05:44
  • 7.4. Utworzenie raportu w nowym pliku Excel - VBA00:16:55
  • 7.5. Optymalizacja VBA00:04:22
  • 7.6. Utworzenie raportu w nowym pliku PowerPoint - VBA00:14:42
  • 7.7. Naprawiamy własny błąd00:07:25
  • 7.8. Rozmiary obiektów w raportach za pomocą VBA w nowych plikach PowerPoint00:11:50
  • 7.9. Podpięcie procedury pod przycisk00:02:39
 • 8. Sprawdzenie wyników i wnioski
  • 8.1. Sprawdzenie00:08:32
 • 9. Podsumowanie
  • 9.1. Zakończenie i wskazówki00:02:55
  • 9.2. Dodatek: Obiekt ADODB (Recordset) - wysyłanie zapytania SQL jako string do bazy danych00:19:57