Helion


Szczegóły kursu video

Adobe InDesign CC. Kurs video. Poziom drugi. Automatyzacja pracy i zaawansowane techniki składu

Adobe InDesign CC. Kurs video. Poziom drugi. Automatyzacja pracy i zaawansowane techniki składu


Program Adobe InDesign jest jednym z najpopularniejszych na świecie i najbardziej rozbudowanych narzędzi do tworzenia nowoczesnych publikacji oraz materiałów promocyjnych. Jeśli wiesz już, w jaki sposób wykorzystać możliwości tej aplikacji w wielu różnorodnych działaniach, to wreszcie nadszedł czas, by uprzyjemnić i ułatwić sobie pracę. Gdzie jeszcze można zastosować opcje automatyczne? Jak szybko zmienić niezbędne dane, budować sekwencje stylów akapitowych, formatować tabele i wykorzystać mechanizm GREP do błyskawicznej edycji tekstów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym kursie video.

Co Cię czeka podczas szkolenia?

Adobe InDesign CC. Kurs video. Poziom drugi. Automatyzacja pracy i zaawansowane techniki składu został zaprojektowany tak, by zagwarantować precyzję wykonania projektów, nie ograniczając przy tym swobody twórczej, oraz wprowadzić w Twoją zawodową codzienność zautomatyzowane czynności i zaawansowane techniki.
Podczas drogi przez jedenaście rozdziałów poznasz zasady automatycznej pracy z programem i samoczynnego formatowania oraz zaawansowane sposoby wykorzystania dostępnych narzędzi. W rezultacie, przy odrobinie wprawy, znacząco przyspieszysz i — co niezwykle istotne — zautomatyzujesz formatowanie i skład łamanych treści. Opanowanie wiedzy zawartej w szkoleniu uczyni z Ciebie w pełni świadomego użytkownika Adobe InDesign. Wykorzystasz w jeszcze większym stopniu potencjał oprogramowania oraz własny talent i możliwości. Użycie automatycznych opcji formatowania wyeliminuje zagrożenie powstania błędów i problemów. Być może zaczniesz profesjonalnie tworzyć publikacje elektroniczne, które dzięki popularności rynku mobilnego zainteresują zleceniodawców oraz zdobędą oddanych odbiorców. Oprócz tego zyskasz czas, który wykorzystasz na inne działania lub dalsze kształcenie.

Zatem do dzieła!

 • 1. Szybkie przypomnienie ogólnych zasad pracy z grafiką i tekstem
  • 1.1. Wstęp, informacje o autorze, omówienie szkolenia00:01:01
  • 1.2. Omówienie treści rozdziału00:00:40
  • 1.3. Tworzenie nowego dokumentu00:00:49
  • 1.4. Umieszczanie, rozmieszczanie i dopasowanie elementów graficznych00:06:46
  • 1.5. Import i formatowanie tekstów00:07:18
  • 1.6. Powielanie ramek tekstowych00:02:54
  • 1.7. Opcje ramki tekstowej00:04:08
  • 1.8. Efekty tekstowe00:03:33
  • 1.9. Podsumowanie00:02:07
 • 2. Edycja tekstów i tworzenie stylów akapitowych
  • 2.1. Wstęp i omówienie treści rozdziału00:00:32
  • 2.2. Import, rozmieszczanie i dopasowanie elementów graficznych00:04:42
  • 2.3. Wprowadzanie i formatowanie tekstów - linie akapitowe00:04:47
  • 2.4. Tworzenie stylów akapitowych00:05:37
  • 2.5. Wykorzystanie i edycja stylów akapitowych00:06:32
  • 2.6. Import tekstów, opcje importu00:06:39
  • 2.7. Formatowanie i edycja stylów, praca z elementami graficznymi00:07:22
  • 2.8. Wiszące spójniki, wykorzystanie skryptu wiszące spójniki00:02:44
 • 3. Import tekstów wraz ze stylami, mapowanie, dostosowanie stylów, edycja stylów akapitowych
  • 3.1. Wstęp i omówienie treści rozdziału00:00:27
  • 3.2. Import tekstów, opcje importu, import tekstów ze stylami00:04:43
  • 3.3. Edycja stylów akapitowych, wiszące spójniki, praca z grafiką00:07:41
  • 3.4. Zaawansowane opcje importu tekstów, mapowanie stylów00:04:58
  • 3.5. Mapowanie, dopasowanie stylów podczas importu00:04:19
  • 3.6. Edycja i dopasowanie stylów akapitowych00:02:44
 • 4. Wykorzystanie stylów dokumentów Microsoft Word, szybkie formatowanie tekstów
  • 4.1. Wstęp00:00:21
  • 4.2. Import stylów z innych dokumentów i formatowanie tekstów00:05:20
  • 4.3. Tworzenie stylów typu następny, automatyczne formatowanie tekstów00:02:29
  • 4.4. Automatyczne formatowanie tekstów przy użyciu sekwencji stylów następnych00:03:43
  • 4.5. Szybkie formatowanie tekstów stylami akapitowymi, import stylów00:05:01
  • 4.6. Zaawansowane formatowanie akapitów, linie akapitowe00:02:07
  • 4.7. Import i formatowanie dokumentu typu katalog produktów00:07:46
  • 4.8. Tworzenie sekwencji stylów akapitowych, wykorzystanie pętli stylów, automatyczne formatowanie katalogów, szybkie dodawanie elementów graficznych00:07:54
 • 5. Tworzenie, wykorzystanie i edycja stylów znakowych
  • 5.1. Wstęp00:00:25
  • 5.2. Tworzenie, edycja i wykorzystanie stylów znakowych w praktyce00:09:31
 • 6. Tworzenie, edycja i wykorzystanie stylów zagnieżdżonych, inicjały - wykorzystanie i formatowanie
  • 6.1. Wstęp i omówienie treści rozdziału00:00:25
  • 6.2. Podstawy stylów zagnieżdżonych, wykorzystanie stylów znakowych, akapitowych do automatycznego formatowania tekstów00:09:49
  • 6.3. Edycja stylów zagnieżdżonych, style złożone00:03:30
  • 6.4. Zaawansowane style zagnieżdżone00:06:01
  • 6.5. Inicjały - tworzenie, formatowanie i wykorzystanie00:09:21
 • 7. Style obiektów, wykorzystanie stylów obiektowych do szybkiego i automatycznego formatowania elementów graficznych i tekstów
  • 7.1. Wstęp00:00:54
  • 7.2. Import elementów graficznych i tekstów00:04:57
  • 7.3. Formatowanie tekstów, oblewanie grafiki tekstem00:05:03
  • 7.4. Zaawansowane formatowanie tekstów, linie akapitowe00:05:09
  • 7.5. Formatowanie tekstów, style typu następny00:03:58
  • 7.6. Efekty graficzne, zaokrąglone narożniki, wtapianie gradientowe00:02:27
  • 7.7. Style zagnieżdżone, edycja tekstów00:03:20
  • 7.8. Tworzenie i edycja stylów obiektów00:05:36
  • 7.9. Wykorzystanie stylów obiektowych00:04:47
  • 7.10. Style obiektów i biblioteka00:03:46
  • 7.11. Wykorzystanie biblioteki do przenoszenia stylów i szybkiego formatowania obiektów00:04:12
 • 8. Strony wzorcowe, tworzenie i wykorzystanie stron wzorcowych, automatyczna numeracja, zaawansowane szablony
  • 8.1. Wstęp00:00:30
  • 8.2. Przegląd książek i magazynów wielostronicowych00:04:41
  • 8.3. Panel Strony, dodawanie, edycja stron w dokumencie00:08:10
  • 8.4. Tworzenie i edycja strony wzorcowej, podstawy działania wzorca00:02:41
  • 8.5. Preferencje pracy z programem, automatyczna numeracja, rozmieszczanie elementów wzorca00:12:15
  • 8.6. Inne elementy wzorca00:07:38
  • 8.7. Dodatkowe wzorce, wzorce oparte na wzorcach, wykorzystanie stron wzorcowych00:11:02
  • 8.8. Wzorce na podstawie wzorca, dodatkowe elementy, edycja00:03:28
 • 9. Tworzenie dokumentów wielostronicowych, oblewanie grafiki tekstem, efekty, style, praca z plikami PSD
  • 9.1. Wstęp00:00:26
  • 9.2. Import tekstów, wykorzystanie biblioteki, style akapitowe - wykorzystanie stylów typu następny, praca z grafiką i usuwanie wiszących spójników00:10:04
  • 9.3. Przelewanie i szybkie formatowanie tekstów00:04:28
  • 9.4. Import, rozmieszczanie, dopasowanie i oblewanie grafiki00:07:58
  • 9.5. Tworzenie stylów obiektów, automatyczne oblewanie i dopasowanie elementów graficznych00:03:07
  • 9.6. Inspekcja wstępna, przelewanie tekstów, praca z elementami graficznymi00:09:54
  • 9.7. Dodawanie artykułów00:06:33
  • 9.8. Dodawanie kolejnych artykułów, przelewanie tekstów i szybkie formatowanie00:03:52
  • 9.9. Dodawanie tekstów, opcje oblewania, zarządzanie oblewaniem00:05:03
  • 9.10. Tworzenie wyimków, formatowanie tekstów, style obiektowe00:07:31
  • 9.11. Wykorzystanie stron wzorcowych00:02:10
  • 9.12. Oblewanie grafiki tekstem, efekty00:05:46
  • 9.13. Inne metody oblewania, oblewanie nieregularnych kształtów, wykorzystanie plików PSD i PNG z przezroczystością, opcje konturu00:05:26
  • 9.14. Wykorzystanie wielowarstwowych plików PSD, przełączanie warstw, oblewanie grafiki tekstem00:07:41
 • 10. Tworzenie spisów treści, szablony stylów, spis ilustracji, automatyczne podpisy do elementów graficznych
  • 10.1. Wstęp00:00:43
  • 10.2. Szablony spisów treści, zasady tworzenia spisów00:07:09
  • 10.3. Tworzenie spisów treści. Edycja, formatowanie i uaktualnianie spisu treści00:08:24
  • 10.4. Inne szablony spisów treści, wykorzystanie stylów akapitowych00:04:54
  • 10.5. Tworzenie i edycja złożonych spisów treści, wykorzystanie stylów akapitowych do tworzenia wyglądu spisu treści, uaktualnianie00:08:03
  • 10.6. Automatyczne rozmieszczanie grafiki, automatyczne podpisy, formatowanie podpisów00:07:24
  • 10.7. Tworzenie spisu ilustracji00:04:47
 • 11. Tworzenie i edycja tabel, wykorzystanie stylów i biblioteki do szybkiego formatowania tabel
  • 11.1. Wstęp00:00:33
  • 11.2. Dodawanie tabeli, wprowadzanie danych, zaznaczanie elementów tabeli00:07:49
  • 11.3. Formatowanie tabeli, edycja tekstów, nagłówka i stopki00:03:56
  • 11.4. Style tabel, style akapitowe, style komórek, style tabel, formatowanie tabeli00:06:06
  • 11.5. Edycja stylów, zarządzanie wyglądem tabeli, biblioteka00:02:43
  • 11.6. Szybkie formatowanie tabeli, edycja stylów, zarządzanie wyglądem00:04:42
  • 11.7. Szybkie formatowanie tabeli, edycja tabeli, wykorzystanie biblioteki do przenoszenia stylów00:06:43
  • 11.8. Tworzenie stylów tabeli, style na podstawie stylów, naprzemienne kolorowanie, zarządzanie wyglądem komórek00:07:33
  • 11.9. Zakończenie00:00:57

 • Tytuł: Adobe InDesign CC. Kurs video. Poziom drugi. Automatyzacja pracy i zaawansowane techniki składu
 • Autor: Paweł Zakrzewski
 • Ilość rozdziałów: 11
 • Ilość lekcji: 87
 • Czas trwania: 07:03:45
 • ISBN: 978-83-283-2159-5, 9788328321595
 • Data wydania: 2015-11-12
 • Identyfikator pozycji: vincc2
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint