Helion


Szczegóły kursu video

Java. Kurs video. Zaawansowane elementy języka

Java. Kurs video. Zaawansowane elementy języka


Obierz kurs na... zaawansowaną znajomość języka Java

Język Java należy do najważniejszych - i najpopularniejszych - języków programowania. Dlatego też jest obiektem zainteresowania wielu początkujących programistów. Można by wręcz zaryzykować tezę, że prawie każdy junior developer ma opanowane podstawy Javy i bazując na nich, rozpoczyna karierę zawodową. Tylko co dalej? Elementarna znajomość tego języka programowania jest dobra na początek. Należy jednak pójść dalej: poznać mechanizmy i technologię, na których bazują doświadczeni programiści. Dobre opanowanie technik, z których korzystają senior developerzy Javy, pozwala uniknąć pisania kodu „na chybił trafił”, a zamiast tego umożliwia swobodną pracę, bez stresu, za to z planem.

Ten kurs video jest przeznaczony zarówno dla początkujących Java developerów, którzy opanowali podstawy tego języka, jak i dla programistów znających go nieco lepiej i chcących pogłębić wiedzę, usystematyzować ją i w prosty sposób przestawić się ze „starej” Javy na rozwiązania, jakimi posługują się wersje 8 i 11. Omawiane techniki są wyjaśniane dogłębnie, od podstaw, jednak bez zbędnego teoretyzowania - tak jakby senior developer rozmawiał z junior developerem, siedząc przy wspólnym biurku w pracy. Autor kursu korzysta przy tym z najpopularniejszego IDE do Javy, IntelliJ Idea w wersji Community, więc dostępnego za darmo, oraz używa czytelnych analogii i przykładów zaczerpniętych z życia. Poza omawianymi zagadnieniami nie wprowadza zbytniego rygoru w kodzie, który jest pisany przystępnie i luźno, co pomaga skupić się na konkretnym elemencie języka czy składniku programu.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia

W trakcie kursu:

 • Zgłębisz zagadnienie polimorfizmu w Javie.
 • Zrozumiesz, czym są typy generyczne i jak należy z nich korzystać.
 • Zapoznasz się z tematem wyrażenia lambda i dowiesz się, kiedy i jak się go używa.
 • Dowiesz się, jak komponować składniki klas i korzystać z delegowania zadań.
 • Opanujesz rodzaje kolekcji oraz pracę z nimi i zrozumiesz ich przeznaczenie.

Co więcej...

 • Będziesz pracować z Javą w wersji 11, czyli najnowszą wersją LTS, która będzie miała zapewnione wsparcie techniczne przez dobrych kilka lat.

Java. Kurs video. Zaawansowane elementy języka kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. Wiedzę zdobytą podczas szkolenia warto poszerzać - współpracując w zespole programistów, pochylając się nad zagadnieniem wzorców projektowych, frameworków aplikacji i architektury czy analizując propozycje rozwiązań informatycznych.

Witaj w Javie 11

Java 11 stanowi swego rodzaju kontynuację wersji 10 (która nie jest już wspierana), ale jest od niej i od wersji 8 szybsza i przyjaźniejsza, a także wolna od zbędnych modułów. Bazuje na dobrych bibliotekach standardowych, co pozwala nieco „odchudzić” zależności. Dodano jej za to kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Najważniejsze w Javie 11 jest jednak co innego - to długo oczekiwania wersja języka Long Time Support. Zbiera ona (i wspiera) wszystkie dobrodziejstwa Javy 9 oraz 10, a jej twórcy gwarantują, że będzie szeroko promowana, a także stosowana dzięki oficjalnemu wsparciu Oracle. Java 11 będzie w kolejnych latach synonimem pewnego standardu w programowaniu, jako nowoczesna wersja języka o uproszczonych sposobach zapisu, dopracowanych bibliotekach wewnętrznych i zoptymalizowanych mechanizmach wykonujących kod.

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Wstęp00:02:46
  • 1.2. Jak korzystać z materiałów - troubleshooting00:05:17
  • 1.3. Utworzenie projektu do ćwiczeń00:08:04
 • 2. Podstawowy polimorfizm
  • 2.1. Założenia polimorfizmu00:14:16
  • 2.2. Najprostszy przykład polimorfizmu - dziedziczenie00:15:31
  • 2.3. Korzystanie z interfejsów w polimorfizmie00:09:16
  • 2.4. Polimorfizm dynamiczny i przesłanianie00:16:37
  • 2.5. Polimorfizm statyczny i przeciążanie00:21:44
  • 2.6. Wskazówki kreacyjne00:13:37
  • 2.7. Problemy z polimorfizmem00:14:45
 • 3. Podstawowe generyki
  • 3.1. Czym są typy generyczne i ich związek z polimorfizmem00:07:49
  • 3.2. Generyczne klasy00:11:33
  • 3.3. Generyczne interfejsy00:15:17
  • 3.4. Konwencje dla typów generycznych00:06:23
  • 3.5. Metody generyczne00:10:15
 • 4. Zaawansowane typy generyczne
  • 4.1. Typy generyczne ograniczone00:14:11
  • 4.2. Typy generyczne i dziedziczenie00:07:36
  • 4.3. Podtypy typów generycznych00:10:32
  • 4.4. Dzika karta z ograniczeniami z góry00:10:50
  • 4.5. Dzika karta z ograniczeniami z dołu00:06:53
  • 4.6. Dzika karta bez ograniczeń00:04:05
  • 4.7. Type erasure - wyjaśnienia00:13:47
  • 4.8. Dlaczego nie można stworzyć generycznej tablicy?00:09:10
 • 5. Zaawansowany polimorfizm
  • 5.1. Dzika karta i polimorfizm, podtypy00:05:08
  • 5.2. Dlaczego polimorficzne generyki nie wspierają podtypów?00:05:56
 • 6. Delegacyjny model obsługi zdarzeń i lambdy
  • 6.1. Wprowadzenie do lambd, popularne lambdy00:16:30
  • 6.2. Lambda bezargumentowa bezwynikowa00:12:26
  • 6.3. Lambda argumentowa bezwynikowa00:09:09
  • 6.4. Lambda argumentowa wynikowa00:11:54
  • 6.5. Lambda wieloargumentowa wynikowa00:09:15
  • 6.6. Referencja na metodę00:09:37
  • 6.7. Obsługa błędów w lambdach00:10:39
  • 6.8. Przedkładanie kompozycji ponad dziedziczenie00:17:10
  • 6.9. Komponowanie składników klasy00:14:55
 • 7. Typowe zadania z kolekcjami
  • 7.1. Główny podział kolekcji00:14:24
  • 7.2. Kolekcje Listy (List)00:09:52
  • 7.3. Array Lista - królowa list00:10:21
  • 7.4. Linked Lista00:09:08
  • 7.5. Kolekcje Zestawu (Set)00:07:49
  • 7.6. HashSet00:09:40
  • 7.7. LinkedHashSet00:09:18
  • 7.8. TreeSet00:15:59
  • 7.9. Kolekcje Mapy (Map)00:10:11
  • 7.10. HashMap00:09:25
  • 7.11. TreeMap00:08:45
  • 7.12. LinkedHashMap00:07:16
 • 8. Biblioteka refleksji w Javie
  • 8.1. Uzyskiwanie dostępu do prywatnego pola innej klasy00:14:55
  • 8.2. Uzyskiwanie dostępu do prywatnej metody innej klasy00:13:17
 • 9. Nowinki między Java 8 LTS, a Java 11 LTS
  • 9.1. Domniemane typy - var00:06:21
  • 9.2. Zmiany w kolekcjach00:08:38
  • 9.3. Łatwiejsze operacje na Stringach00:08:07
  • 9.4. Zakończenie00:00:22

 • Tytuł: Java. Kurs video. Zaawansowane elementy języka
 • Autor: Arkadiusz Wrzos
 • Ilość rozdziałów: 9
 • Ilość lekcji: 52
 • Czas trwania: 09:06:41
 • ISBN: 978-83-283-7148-4, 9788328371484
 • Data wydania: 2020-12-29
 • Identyfikator pozycji: vjavza
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint