Helion


Szczegóły kursu video

Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych

Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych


Obierz kurs na... przetwarzanie danych w C#!

Informatyka, a w szczególności programowanie, zajmuje się automatyzacją procesów przetwarzania informacji. Obecnie ta dziedzina wiedzy determinuje rozwój wielu innych, a także kształtuje nasze codzienne życie. Za automatyzację tych procesów odpowiedzialne są programy z algorytmami zapewniającymi działanie e-sklepów, płatności elektronicznych, logistyki. Programy przetwarzają dane procesowe, czyli informacje istotne dla konkretnego zastosowania. Wobec tego zarządzanie danymi jest w odniesieniu do automatyzacji procesu przetwarzania zagadnieniem kluczowym.

Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych ma na celu rozszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach nauki programowania obiektowego i komponentowego o zagadnienia dotyczące wzajemnego oddziaływania programu i środowiska, w którym jest on wykonywany, w zakresie wizualizacji, archiwizacji i przesyłania danych. Szczególny nacisk położono tu na wskazanie rozwiązań, które będą mogły służyć jako pewien wzorzec o szerokim zastosowaniu w długiej perspektywie czasowej. Wymienione zagadnienia są ilustrowane z wykorzystaniem najnowszych wersji języka C# i środowiska projektowego Microsoft(R) Visual Studio.

Czego nauczysz się podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

 • Zrozumiesz ważne zagadnienia z zakresu semantyki danych.
 • Dowiesz się, jak obchodzić się z danymi strumieniowymi i wykorzystywać ich kodowanie.
 • Sprawdzisz, na czym polega automatyzacja transformacji danych strumieniowych i serializacji tych danych.
 • Opracujesz zabezpieczenie kryptograficzne danych strumieniowych.
 • Opanujesz zagadnienia związane z programowaniem funkcyjnym - funkcje anonimowe, wyrażenia lambda, metody rozszerzające.
 • Uzyskasz wiedzę na temat danych strukturalnych i opanujesz składnię zapytań wyrażeń LINQ, także dla grafów obiektów i dla SQL.
 • Dowiesz się, jak postępować z danymi graficznymi - graficznym interfejsem użytkownika, generowaniem interfejsu graficznego, wzorcem MVVM.

W trakcie dziewięciu godzin szkolenia Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych poznasz najróżniejsze rozwiązania dla praktycznych scenariuszy dotyczących kolejnych aspektów zarządzania danymi procesowymi. Szczególną uwagę autor poświęcił trzem rodzajom danych zewnętrznych: strumieniowym (pliki, pakiety sieciowe), strukturalnym (bazy danych), graficznym (graficzny interfejs użytkownika). Dowiesz się stąd, jak automatyzować zarządzanie danymi, wykorzystywać wzorce projektowe, zabezpieczać dane i tworzyć rozwiązania zarówno bezpieczne, jak i zrozumiałe dla użytkowników.

Odkrywanie możliwości w języku C#

W trakcie kursu nauczysz się pisać programy znacznie lepsze niż dotychczas. Lepiej zrozumiesz działanie dostępnych narzędzi, co pozwoli Ci uniknąć w przyszłości wielu typowych błędów, a przede wszystkim odkryć różne możliwości języka programowania.

Podstawowym zadaniem architekta programu jest optymalne zaprojektowanie architektury rozwiązania złożonego z powiązanych komponentów. Architektura programu jest bezpośrednio związana z możliwościami technicznymi narzędzi, w których jest implementowana, i wiedzą zespołu uczestniczącego w tym pracach. Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych dostarczy Ci wiedzy pozwalającej określić wskaźniki jakości oraz wskaże, jak skutecznie wdrożyć dobre rozwiązania i uniknąć błędów strukturalnych. Co więcej, poznasz najnowsze wersje języka programowania, narzędzi inżynierskich i praktyk inżynierii oprogramowania.

Dane na wejściu i wyjściu - kompetencje i cele kursanta

Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych jest przeznaczony dla programistów, którzy posiadają już wiedzę o programowaniu obiektowym i komponentowym, a także znają co najmniej jeden język programowania obiektowego. Z pewnością przyda się przypomnienie takich pojęć jak: polimorfizm, dziedziczenie, abstrakcja, hermetyzacja, typ, klasa, interfejs, komponent, test jednostkowy, referencja, iteracja, rekurencja itp. Ponieważ w trakcie kursu są omawiane praktyczne scenariusze współdziałania z plikami, bazami danych i interfejsem użytkownika, warto powtórzyć sobie podstawowe wiadomości z tego zakresu.

Choć celem kursu nie jest nauka języka programowania ani środowiska programistycznego, niewątpliwie przyda Ci się znajomość języka C#, środowiska MS Visual Studio i repozytorium GitHub.

Po ukończeniu kursu będziesz rozumiał semantykę, a więc znaczenie wybranych konstrukcji języka, dostępnych typów oraz wzorców projektowych, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą współdziałania ze środowiskiem, a w szczególności: wykorzystania plików oraz strumieni do archiwizacji i przesyłania danych; wykorzystania konstrukcji zintegrowanych z językiem do współdziałania z zewnętrznymi repozytoriami danych; dwukierunkowej wymiany danych z użytkownikiem za pomocą testowalnego interfejsu graficznego.

Tutaj znajdziesz repozytorium kodu źródłowego wykorzystanego w kursie.

Tylko dla orłów

Nauczyciele, w tym wykładowcy akademiccy, często borykają się z problemem braku doświadczeń praktycznych przy tworzeniu nowoczesnych programów. To ogranicza możliwość przekonującego tłumaczenia semantyki, zasad, wzorców i sposobu użycia współczesnych narzędzi. Często prowadzi też do posługiwania się uzasadnieniami abstrakcyjnymi i nadużywania stwierdzeń w stylu: "Ponieważ tak jest łatwiej, czytelniej, wygodniej, szybciej itp.". Tego typu stwierdzenia nie definiują szczegółów miary, jaką należy zastosować, aby sprawdzić warunek. Trudno tak zdobytą wiedzę wykorzystać powtórnie w innych warunkach. Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych promuje przekazywanie wiedzy rzetelnej w miejsce wiedzy intuicyjnej, a zastosowana w nim metodyka dydaktyczna została sprawdzona w trakcie setek interaktywnych zajęć seminaryjnych.

"Wyzwaniem dla kursu jest przekształcenie dzisiejszego studenta informatyki w jutrzejszego zaawansowanego programistę i architekta oprogramowania. Tu warto sparafrazować klasyka: na absolwenta działa siła awansu skierowana ku górze i równa co do ilości materiałowi merytorycznemu zdobytemu w trakcie studiowania kursu".

Mariusz Postół

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. O kursie: dane a informacja, program a algorytm, co to jest typ00:25:16
  • 1.2. Narzędzia: C#, Visual Studio, GitHub, Gitter00:50:38
 • 2. Semantyka danych
  • 2.1. Koncepcja typu00:25:48
  • 2.2. Typy anonimowe00:21:34
  • 2.3. Typy i metody częściowe00:25:01
  • 2.4. Typy i metody generyczne00:21:29
 • 3. Dane strumieniowe
  • 3.1. Zarządzanie: otwieranie, modyfikowanie i zamykanie00:18:40
  • 3.2. Atrybuty00:20:43
  • 3.3. Refleksja00:16:56
  • 3.4. Serializacja, część 100:20:16
  • 3.5. Serializacja, część 200:21:33
  • 3.6. Serializacja, część 300:20:50
  • 3.7. Zabezpieczenia kryptograficzne, część 100:16:07
  • 3.8. Zabezpieczenia kryptograficzne, część 200:17:11
  • 3.9. Zabezpieczenia kryptograficzne, część 300:20:00
 • 4. Elementy programowania funkcyjnego
  • 4.1. Funkcje anonimowe i wyrażenia lambda00:24:01
  • 4.2. Metody rozszerzające00:15:10
 • 5. Dane strukturalne
  • 5.1. LINQ - składnia zapytań00:22:50
  • 5.2. LINQ dla Object00:28:15
  • 5.3. LINQ dla SQL00:43:40
 • 6. Dane graficzne
  • 6.1. Graficzny interfejs użytkownika (GUI)00:26:07
  • 6.2. Generowanie interfejsu graficznego00:25:13
  • 6.3. Wzorzec MVVM: aplikacja warstwowa00:50:40

 • Tytuł: Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych
 • Autor: Mariusz Postół
 • Ilość rozdziałów: 6
 • Ilość lekcji: 23
 • Czas trwania: 09:37:58
 • ISBN: 978-83-283-5125-7, 9788328351257
 • Data wydania: 2019-04-05
 • Identyfikator pozycji: vjcprv
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint