Helion


Szczegóły kursu video

 
Microsoft Excel. Kurs video. Wykresy i wizualizacja danych

Microsoft Excel. Kurs video. Wykresy i wizualizacja danych


Obierz kurs na graficzną prezentację danych w Excelu

Microsoft Excel to arkusz kalkulacyjny o wielkich możliwościach. Jako pionier wśród programów biurowych miał duży wpływ na rozwój dziedziny wizualizacji danych. Jeśli chcesz przedstawić dane w graficznej formie, z dużym prawdopodobieństwem skorzystasz w tym celu właśnie z Excela. Nie potrzebujesz zaawansowanej wiedzy statystycznej, by tworzyć wykresy czy filtrować i łączyć dane z różnych źródeł. Na pewno jednak zadasz pytanie: jaki wykres wybrać i jak przygotować dane do prezentacji? Przychodzimy z odpowiedzią! W ciągu 12 godzin naszego kompleksowego szkolenia poznasz najwyższe standardy graficznej prezentacji danych w Excelu. Zgłębisz wiedzę w zakresie dostępnych typów wykresów, ale przede wszystkim dowiesz się, jak prawidłowo przygotować dane przed prezentacją i dobrać odpowiedni wykres w zależności od rodzaju danych.

W trakcie naszego profesjonalnego szkolenia:

 • Poznasz najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury danych
 • Nauczysz się przygotowywać dane w Excelu, aby poprawnie wstawiać wykresy
 • Zastosujesz formatowanie warunkowe w celu edycji i kontroli danych
 • Dowiesz się, jaki wpływ mają formaty liczbowe na dane wyświetlane na wykresie
 • Nauczysz się tworzyć arkusze wykresów
 • Opanujesz metody przenoszenia i kopiowania wykresów wewnątrz skoroszytu
 • Nauczysz się formatować wykresy i zarządzać obszarem wykresu
 • Dowiesz się, jak włączać i wyłączać elementy wykresu
 • Zrozumiesz zasady dobierania typów wykresów do danych
 • Nauczysz się zapisywać wykresy jako szablony i następnie je wczytywać
 • Dowiesz się, jak zarządzać plikami szablonów
 • Poznasz i przećwiczysz wstawianie popularnych wykresów, takich jak wykres kolumnowy, słupkowy liniowy, warstwowy liniowy i warstwowy
 • Nauczysz się wstawiać zaawansowane wykresy, takie jak mapa drzewa, wykres hierarchiczny pierścieniowy, skrzynka i wąsy, kartogram
 • Przećwiczysz wstawianie wykresów z wieloma seriami danych (kombi)
 • Dowiesz się, jak manipulować danymi na wykresie
 • Nauczysz się wstawiać wykresy przestawne i nimi zarządzać
 • Dowiesz się, jak korzystać z filtrów graficznych – osi czasu i fragmentatora
 • Nauczysz się wstawiać wykresy przebiegu w czasie (sparklines)

Szkolenie Microsoft Excel. Kurs video. Wykresy i wizualizacja danych ukończysz na poziomie średnio zaawansowanym. Na początku poznasz fundamentalne założenia graficznej prezentacji danych i podstawowe rodzaje wykresów. Następnie nauczysz się nimi zarządzać, formatować i tworzyć szablony wykresów. Ponadto dowiesz się, jak przenieść wykresy z Excela do programu PowerPoint. Z tak ugruntowaną wiedzą płynnie przejdziesz na wyższy poziom, w praktyce poznając inne sposoby prezentacji danych, do których należą wykresy przestawne i wykresy przebiegu w czasie.

Wizualizacja danych

Rozwój big data przełożył się na powstawanie nowych technik szybkiego przetwarzania danych, w tym rozmaitych narzędzi wizualizacji. Graficzna forma reprezentacji danych pozwala na dokładną analizę poprzez dostrzeganie zależności i rozpoznawanie wzorców, a co za tym idzie – przyczynia się do szybszego wyciągania wniosków. Wizualizacja danych pozwala z łatwością znaleźć wartości skrajne i elementy niepasujące do reszty, będące anomaliami w punktach danych. Za pomocą wykresów można przedstawić relacje między zmiennymi potrzebne do interpretacji złożonych zbiorów. Wizualizacja danych pozwala znacznie skrócić czas potrzebny na podejmowanie decyzji biznesowych. Szybkość analizy nie wiąże się w tym wypadku z utratą jakości, graficzna prezentacja jest bowiem odwzorowaniem dostarczonych zestawów danych, ale przełożonych na zrozumiały wykres. Dzięki zobrazowaniu danych możemy pożegnać żmudny proces analizy tysięcy rekordów, a strategie podejmowane na podstawie wizualizacji mogą być tak samo trafne i uzasadnione – w dodatku błyskawicznie!

Edukacja nie jest czymś, co możesz skończyć

Isaac Asimov

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Wstęp00:02:21
 • 2. Przygotowanie danych jako kluczowy etap przed prezentacją
  • 2.1. Najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury danych00:09:42
  • 2.2. Kontrola oraz poprawa danych w komórkach00:12:51
  • 2.3. Formatowanie warunkowe jako narzędzie wspierające podczas edycji i kontroli danych00:05:57
  • 2.4. Wpływ formatów liczb na wyświetlane dane na wykresie00:08:08
 • 3. Wstawianie wykresów
  • 3.1. Rodzaje wykresów00:05:52
  • 3.2. Wstawiamy pierwszy wykres00:04:24
  • 3.3. Pusty wykres oraz metody wstawiania wykresów00:08:46
  • 3.4. Tworzenie arkuszy wykresów00:03:07
  • 3.5. Metody przenoszenia i kopiowania wykresów wewnątrz skoroszytu00:05:34
 • 4. Zarządzanie wykresami
  • 4.1. Korzystanie z gotowych styli i układów00:10:07
  • 4.2. Wybór oraz zmiana danych źródłowych00:09:05
  • 4.3. Zmiana typu wykresu00:02:55
  • 4.4. Formatowanie wykresów00:28:41
  • 4.5. Zarządzanie obszarem wykresu00:12:26
  • 4.6. Omówienie oraz włączanie i wyłączanie elementów wykresu00:33:48
  • 4.7. Zarządzanie poszczególnymi elementami wykresu zależnymi od jego rodzaju00:45:05
 • 5. Szablony wykresów
  • 5.1. Zapisywanie wykresów jako szablony00:15:01
  • 5.2. Wczytywanie wcześniej zapisanych szablonów00:03:24
  • 5.3. Zarządzanie plikami szablonów00:02:44
  • 5.4. Ustawianie szablonów jako domyślne00:05:56
 • 6. Dobieranie odpowiednich typów wykresów
  • 6.1. Wstęp00:02:55
  • 6.2. Wykres kolumnowy i słupkowy00:27:53
  • 6.3. Wykres liniowy i warstwowy00:24:30
  • 6.4. Wykres kołowy i pierścieniowy00:45:09
  • 6.5. Wykres mapa drzewa i wykres hierarchiczny pierścieniowy00:24:02
  • 6.6. Wykres skrzynka i wąsy00:21:38
  • 6.7. Histogram i wykres pareto00:31:03
  • 6.8. Wykres punktowy00:21:29
  • 6.9. Wykres bąbelkowy00:17:35
  • 6.10. Wykres kaskadowy i wykres lejkowy00:18:54
  • 6.11. Wykres radarowy00:16:40
  • 6.12. Wykres giełdowy00:13:38
  • 6.13. Wykres powierzchniowy00:09:43
  • 6.14. Wykresy z wieloma seriami danych (kombi)00:19:38
  • 6.15. Wykres mapa - kartogram00:23:36
  • 6.16. Przykład manipulowania danymi na wykresie00:09:47
 • 7. Wykresy przestawne
  • 7.1. Wstawianie wykresów przestawnych00:11:51
  • 7.2. Różnice pomiędzy wykresem a wykresem przestawnym00:25:12
  • 7.3. Zarządzanie wykresami przestawnymi00:12:39
  • 7.4. Wykorzystanie filtrów graficznych tj. osi czasu oraz fragmentatorów00:19:47
 • 8. Przenoszenie wykresów do programu PowerPoint
  • 8.1. Jak przenieść wykres z Excela na slajd w programie PowerPoint00:31:38
 • 9. Inne sposoby graficznego prezentowania danych
  • 9.1. Wykresy przebiegu w czasie (Sparklines)00:45:40
  • 9.2. Formatowanie warunkowe00:23:32