Helion


Szczegóły kursu video

Analiza danych w środowisku R. Kurs video. Poziom pierwszy. Manipulacja, modelowanie i wizualizacja danych w praktyce

Analiza danych w środowisku R. Kurs video. Poziom pierwszy. Manipulacja, modelowanie i wizualizacja danych w praktyce


Obierz kurs na sprawniejszą analizę danych

W dobie rozwoju technologii informatycznych i bazodanowych firmy gromadzą coraz więcej danych związanych z różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praca z danymi powoli staje się codziennością działów marketingu i sprzedaży, w których konieczna okazuje się umiejętność szybkiego analizowania masowych informacji dotyczących profilu i zachowań klientów, źródeł ruchu na stronach WWW czy produktów przynoszących największe przychody w danym kanale dystrybucji. Kto potrafi błyskawicznie przetworzyć te dane i wyciągnąć z nich trafne wnioski, ten zyskuje przewagę konkurencyjną. Nic dziwnego, że rynek pracy jak gąbka chłonie specjalistów w zakresie analizy oraz wizualizacji danych.

Sprzymierzeńcem w tych działaniach jest program R, czyli środowisko do obliczeń statystycznych, oraz współpracujące z nim R-Studio, stanowiące zestaw narzędzi do odzyskiwania danych utraconych z wewnętrznych i zewnętrznych nośników. Umiejętność sprawnego posługiwania się tym oprogramowaniem pozwala w bardzo elastyczny i indywidualny sposób przeprowadzać niezwykle zaawansowane analizy oraz profesjonalne wizualizacje danych. Co istotne, praca z nimi nie wymaga posiadania dużej wiedzy z dziedziny programowania — skupia się przede wszystkim na problemach stricte związanych z analizą. Niniejszy kurs video pozwala na szybkie rozpoczęcie samodzielnego działania w R-Studio i pokazuje możliwości, jakie oferuje środowisko R.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie niniejszego kursu video:

 • Zobaczysz, na czym polega obróbka danych i jak zautomatyzować ten proces.
 • Przeprowadzisz obliczenia statystyczne na zbiorach danych, a następnie je zautomatyzujesz.
 • Zapoznasz się z zagadnieniem modelowania statystycznego.
 • Będziesz wizualizować dane, wyniki oraz uzyskasz wykresy statystyczne.

Co więcej...

 • Nauczysz się wykonywać aplikację webową dla powyższych czynności.

Analiza danych w środowisku R. Kurs video. Poziom pierwszy. Manipulacja, modelowanie i wizualizacja danych w praktyce kończy się na poziomie podstawowym. Jego słuchacz zdobędzie bazową wiedzę z obszaru statystyki opisowej oraz pracy w środowisku R i narzędziu R-Studio, dzięki czemu będzie w stanie samodzielnie ją rozwijać.

Witaj w programie R

Program, środowisko albo — jeszcze inaczej — język R to oprogramowanie typu open source, co oznacza, że rozwijają go sami użytkownicy, a korzystanie z niego jest nieodpłatne. Współpracuje z komputerami zarówno z Linuksem, jak i z Windowsem oraz macOS. Dostarcza szeroką gamę technik statystycznych (takich jak modelowanie liniowe i nieliniowe, klasyczne testy statystyczne, analiza szeregów czasowych, klasyfikacja czy grupowanie) oraz graficznych. Powszechnie korzysta się z niego w biznesie, bioinformatyce czy medycynie — do badań klinicznych. Jest na tyle popularny, że producenci komercyjnych pakietów statystycznych (na przykład SAAS lub Statistica) oferują dedykowane mechanizmy, dzięki którym ich oprogramowanie współpracuje z R.

Dowiedz się, czym jest i jak działa pakiet R

Kurs, dzięki któremu opanujesz podstawy pracy z językiem R oraz narzędziem R-Studio, trwa cztery godziny. W tym czasie dowiesz się, czym jest środowisko R i R-Studio i jak je zainstalować na swoim komputerze. Poznasz składnię programu R: rodzaje obiektów, wymuszanie typu zmiennej, wektor, macierz, listę faktor, ramkę danych data.frame, działania wektorowe, if oraz pętlę. Będziesz manipulować danymi — wczytywać je, agregować, filtrować, sortować i łączyć. Wykonasz analizę danych — i poznasz przy tym kolejne pojęcia: zmienną losową, jej rozkład i wybrane rozkłady, korelację i regresję oraz analizę szeregu czasowego (dekompozycja, średnia ruchoma, prognozowanie). Zobaczysz podstawowe wykresy wykonywane w technice tradycyjnej, dowiesz się, na czym polega formatowanie i personalizacja wykresu, poznasz nowoczesne wykresy z pakietem ggplot2, htmlwidgets i mapy z ggplot. Zaznajomisz się również z budową webowej aplikacji R Shiny.

Tylko dla wtajemniczonych

Osoba korzystająca z programu R może zajmować się wszystkim, co dotyczy danych i ich obróbki, analiz statystycznych czy wizualizacji. Poszerzając samodzielnie zakres wiedzy, będzie potrafiła budować modele statystyczne bazujące na zmiennych losowych i ich rozkładach, wykonywać na własne potrzeby różnego rodzaju symulacje, tworzyć modele predykcyjne i inne eksperymenty w ramach uczenia maszynowego oraz automatyzować wymienione czynności.

 • 1. R offline na PC
  • 1.1. Wstęp00:04:49
  • 1.2. Krótko co to jest R, instalacja R oraz Rstudio, ustawienie Rstudio00:06:04
 • 2. Składnia
  • 2.1. R jako kalkulator00:04:48
  • 2.2. Rodzaje obiektów (zmiennych), wymuszanie typu00:03:31
  • 2.3. Wektor, macierz, lista00:08:01
  • 2.4. Faktor00:03:05
  • 2.5. Ramka danych data.frame()00:07:24
  • 2.6. Działania wektorowe00:04:05
  • 2.7. If, ifelse00:03:22
  • 2.8. Pętla: for, while00:04:15
 • 3.  Manipulacja danymi
  • 3.1. Wczytanie danych - pliki .txt, .csv. xls, .xlsx, sprzedaz.csv00:09:08
  • 3.2. Agregacja danych00:06:49
  • 3.3. Filtrowanie danych00:07:26
  • 3.4.  Sortowanie danych00:02:44
  • 3.5.  Łączenie danych00:03:15
  • 3.6. Pakiet dplyr00:07:43
  • 3.7.  Brakujące obserwacje00:05:50
 • 4. Analiza danych i modelowanie statystyczne
  • 4.1. Zmienna losowa i jej rozkład00:13:35
  • 4.2. Wybrane rozkłady zmiennej losowej00:07:00
  • 4.3. Korelacja i regresja00:16:14
  • 4.4.  Analiza szeregu czasowego - dekompozycja, średnia ruchoma00:06:48
  • 4.5. Prognozowanie00:12:08
 • 5. Podstawowe wykresy
  • 5.1.  Wykresy w technice tradycyjnej, formatowanie i personalizacja wykresu00:13:56
  • 5.2.  Nowoczesne wykresy z pakietem ggplot200:20:15
  • 5.3.  Htlmwidgets00:18:13
  • 5.4.  Mapy z ggplot00:24:11
 • 6. Aplikacja webowa RShiny
  • 6.1. Prezentacja wyników w Rshiny00:17:06

 • Tytuł: Analiza danych w środowisku R. Kurs video. Poziom pierwszy. Manipulacja, modelowanie i wizualizacja danych w praktyce
 • Autor: Alicja Wolny-Dominiak
 • Ilość rozdziałów: 6
 • Ilość lekcji: 27
 • Czas trwania: 04:01:45
 • ISBN: 978-83-283-4668-0, 9788328346680
 • Data wydania: 2018-07-02
 • Identyfikator pozycji: vnozar
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint