Helion


Szczegóły kursu video

 
Matematyka a programowanie. Kurs video. Od pojęcia liczby po płaszczyznę zespoloną w Pythonie

Matematyka a programowanie. Kurs video. Od pojęcia liczby po płaszczyznę zespoloną w Pythonie


Obierz kurs na... matematyczne podstawy programowania

Matematyka? Brr! A po co? Po co wracać do czasów szkolnych — godzin spędzonych nad niekończącymi się zadaniami domowymi? Po co rozdrapywać stare rany i przypominać sobie koszmar tkwienia pod tablicą tylko z kredą w dłoni, gdy przeciw sobie miało się wzór nie do wyprowadzenia...? W jakim celu dorosły, samodzielny programista miałby z własnej woli raz jeszcze otwierać drzwi z napisem „matma” i wkraczać do pomieszczenia, w którym czyhają na niego liczby niewymierne i zespolone, ułamki łańcuchowe albo nawet logarytmy? Prawdą jest, że dobry programista nie musi świetnie znać matematyki — tak jak dobry kierowca nie jest zobowiązany do poznania budowy samochodu. Jeśli jednak uczyni ten wysiłek i dowie się, z jakich elementów składa się silnik i jak działa skrzynia biegów, uzbroi się w wiedzę, która w razie awarii może okazać się bezcenna.

Każdy praktyk programowania na pewnym etapie kariery zawodowej zostaje zmuszony do powrotu do korzeni. Prędzej czy później staje przed problemem, którego nie można rozwiązać inaczej, jak tylko sięgając po wiedzę z dziedziny matematyki. Ciebie też to czeka. Warto się na to zawczasu przygotować i uzmysłowić sobie zależność, jaka istnieje między programowaniem, algorytmem a czystą matematyką. Dzięki naszemu kursowi video powrócisz do świata matematyki, przypomnisz sobie to, o czym była mowa w szkole, a nawet poszerzysz wiedzę o te zagadnienia spoza programu, które będą przydatne właśnie Tobie — programiście. Twoim przewodnikiem w tej nieco sentymentalnej podróży będzie Python, trzeci pod względem popularności język programowania, którego rola w segmencie data science oraz big data wciąż rośnie.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Dzięki temu kursowi wideo między innymi:

 • Przypomnisz sobie, czym są liczby rzeczywiste.
 • Zrozumiesz zasady działania algorytmów.
 • Nauczysz się operować na funkcjach.
 • Dowiesz się, czym są liczby zespolone.
 • Poznasz najpiękniejszy wzór matematyki.

Co więcej...

 • Przetestujesz odświeżoną i zdobytą wiedzę matematyczną w praktyce — w pracy z językiem Python.

Matematyka a programowanie. Kurs video. Od pojęcia liczby po płaszczyznę zespoloną w Pythonie kończy się na poziomie podstawowym, na etapie zrozumienia podstaw zagadnień matematycznych, które są ważne we współczesnej informatyce. Dzięki temu po odbyciu kursu będziesz w stanie samodzielnie rozwiązywać zaawansowane problemy matematyczne, z jakimi z pewnością spotkasz się w praktyce zawodowej.

Matematyka — od teorii do praktyki

Czyli „ale po co mi to?” raz jeszcze... Otóż podstawowym zagadnieniem programistycznym jest realizacja algorytmu (znanego wcześniej lub tworzonego tuż przed rozpoczęciem programowania) i rzadko zdarza się, by nie było to powiązane z pewnymi elementarnymi zagadnieniami matematycznymi — dlatego ich pogłębienie z pewnością pomoże osobie zajmującej się wykonaniem dowolnego, nawet bardziej skomplikowanego algorytmu. Na przykład w programowaniu gier przydatna okazuje się wiedza o funkcjach trygonometrycznych lub liczbach zespolonych. Matematykę można także zaprząc do sprawdzenia czasochłonności programu oraz do ochrony przed popełnianiem podstawowych błędów programistycznych. Pewne nieskomplikowane obliczenia warto też wykorzystać do optymalizacji własnych algorytmów.
75 zadań wypełnionych treścią

Nasz kurs matematyki dla programistów jest podzielony na 75 lekcji uszeregowanych w 5 blokach tematycznych. Na początek zajmiemy się liczbami rzeczywistymi — systemami: dziesiętnym, dwójkowym i szesnastkowym, ułamkami dziesiętnymi oraz zwykłymi, zdaniami i spójnikami logicznymi w matematyce; oczywiście wszelkie operacje będziemy wykonywać w Pythonie. W rozdziale drugim, poświęconym algorytmom, poznamy między innymi instrukcję warunkową if, pętle i ciągi, zastanowimy się nad problemem Collatza i rozwiążemy równanie diofantyczne. Potem przejdziemy do funkcji, ich różnych rodzajów i wykresów. Pochylimy się także nad problemem 8 wież i 8 hetmanów. W części czwartej szkolenia w zagadnienie liczb zespolonych wprowadzą nas sinusy i cosinusy, a dalej pojawią się wielomiany, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. Ostatni rozdział jest poświęcony najpiękniejszemu wzorowi matematyki. Przybliżą nas do niego liczba pi oraz liczba e. Poznamy logarytmy i ułamki łańcuchowe i wreszcie: wzór Eulera. W podsumowaniu kursu zastosujemy zdobytą wiedzę do rozwiązania zadań elementarnych.

„Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyką. Zapewniam cię, że ja mam jeszcze większe”.

Albert Einstein

 • 1. Liczby rzeczywiste
  • 1.1. Podstawowe zbiory liczbowe w matematyce00:07:15
  • 1.2. Zamiana ułamków okresowych na zwykłe00:05:08
  • 1.3. Podstawowe typy danych w Pythonie00:05:12
  • 1.4. Obsługa ułamków zwykłych i dziesiętnych w Pythonie00:09:46
  • 1.5. System dwójkowy00:04:33
  • 1.6. System szesnastkowy00:05:49
  • 1.7. Pętla while - konwersja liczby na system dwójkowy00:07:07
  • 1.8. Pętla for00:04:53
  • 1.9. Pętla for a napis00:02:24
  • 1.10. Zamiana liczby z systemu dwójkowego na dziesiętny00:05:08
  • 1.11. Zdania i spójniki logiczne w matematyce00:06:43
  • 1.12. Operacje na typie logicznym bool00:04:18
  • 1.13. Operatory bitowe w Pythonie00:05:18
 • 2. Algorytmy
  • 2.1. Instrukcja warunkowa if00:04:20
  • 2.2. Miejsca zerowe funkcji kwadratowe00:04:25
  • 2.3. Pętla While00:02:36
  • 2.4. NWW i NWD00:05:34
  • 2.5. Obliczanie NWW i NWD w Pythonie00:05:51
  • 2.6. Ciągi00:03:59
  • 2.7. Suma wyrazów dowolnego ciągu00:05:20
  • 2.8. Problem Collatza00:05:40
  • 2.9. Równania diofantyczne00:07:19
  • 2.10. Przykład rozwiązywania równania diofantycznego00:06:31
  • 2.11. Wszystkie rozwiązania równania diofantycznego00:05:47
  • 2.12. Przybliżanie wartości pierwiastka arytmetycznego00:07:27
  • 2.13. Metoda babilońska w Pythonie00:03:14
  • 2.14. Liczby pierwsze00:06:13
  • 2.15. Mierzenie czasu wykonywania algorytmów00:02:52
  • 2.16. Podstawowe informacje o typie napisowym00:07:20
  • 2.17. Metody dostępne na typie napisowym00:05:34
 • 3. Funkcje
  • 3.1. Funkcje - wstęp00:07:31
  • 3.2. Funkcja liniowa00:02:34
  • 3.3. Listy składane00:02:59
  • 3.4. Złożenie funkcji00:02:57
  • 3.5. Wykresy funkcji00:05:35
  • 3.6. Dowolny wielomian jako prosta funkcja00:05:39
  • 3.7. Miejsca zerowe wielomianu00:08:43
  • 3.8. Silnia - funkcja rekurencyjna00:06:56
  • 3.9. Problem Collatza jako funkcja rekurencyjna00:06:57
  • 3.10. Permutacje pewnej listy00:06:37
  • 3.11. Maksymalna głębokość permutacji00:02:20
  • 3.12. Ciągi nieskończone00:06:51
  • 3.13. Problem 8 wież00:05:58
  • 3.14. Problem 8 hetmanów00:06:57
  • 3.15. Realizacja algorytmu zapisanego w pseudokodzie00:09:00
 • 4. Liczby zespolone
  • 4.1. Przypomnienie wiadomości o funkcjach trygonometrycznych00:06:18
  • 4.2. Twierdzenie sinusów i cosinusów00:06:54
  • 4.3. Miara łukowa kąta00:06:14
  • 4.4. Funkcje cyklometryczne00:04:20
  • 4.5. Obliczanie kątów trójkąta00:07:08
  • 4.6. Współrzędne biegunowe00:03:50
  • 4.7. Liczby zespolone00:06:04
  • 4.8. Poszukiwanie miejsc zerowych wielomianu. Część 100:04:22
  • 4.9. Poszukiwanie miejsc zerowych wielomianu. Część 200:07:23
  • 4.10. Podstawowe operacje na liczbach zespolonych00:04:59
  • 4.11. Liczby zespolone w Pythonie00:02:13
  • 4.12. Trygonometryczna postać liczb zespolonych00:05:07
  • 4.13. Potęgowanie liczb zespolonych00:04:28
  • 4.14. Wyprowadzanie wzorów trygonometrycznych00:03:37
  • 4.15. Pierwiastkowanie liczb zespolonych00:07:23
  • 4.16. Generowanie wielokątów foremnych00:04:44
 • 5. Najpiękniejszy wzór matematyki
  • 5.1. Liczba pi00:05:03
  • 5.2. Liczba e00:06:13
  • 5.3. Przybliżanie liczby e w Pythonie00:01:28
  • 5.4. Przybliżanie liczby pi w Pythonie00:05:11
  • 5.5. Logarytmy00:06:08
  • 5.6. Ułamki łańcuchowe00:06:13
  • 5.7. Liczba e jako ułamek łańcuchów00:06:08
  • 5.8. Wzór Eulera - najpiękniejszy wzór matematyki00:04:46
  • 5.9. Zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań elementarnych00:06:40
 • 6. Dodatki
  • 6.1. Jak zainstalować PyCharma00:03:04
  • 6.2. Jak zainstalować Pythona00:01:58
  • 6.3. Kolekcje danych w Pythonie00:06:38
  • 6.4. Wstęp do statystyki w Pythonie00:03:52
  • 6.5. Złożoność obliczeniowa00:07:02

 • Tytuł: Matematyka a programowanie. Kurs video. Od pojęcia liczby po płaszczyznę zespoloną w Pythonie
 • Autor: Karol Kurek
 • Ilość rozdziałów: 6
 • Ilość lekcji: 75
 • Czas trwania: 06:46:38
 • ISBN: 978-83-283-5466-1, 9788328354661
 • Data wydania: 2019-02-28
 • Identyfikator pozycji: vodmat
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint