Helion


Szczegóły kursu video

 
Power BI dla każdego. Kurs video. Narzędzia analityczne w Business Intelligence

Power BI dla każdego. Kurs video. Narzędzia analityczne w Business Intelligence


Obierz kurs na... efektywne narzędzia business intelligence

Business intelligence (BI) jest procesem przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę. Ta zaś może zostać wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jeśli wiemy więcej o otoczeniu rynkowym, o konkurentach, dostawcach i klientach, jesteśmy wszak w stanie podejmować decyzje bardziej racjonalne i oparte na faktach. Dane! Dane w dzisiejszej gospodarce są wszystkim. A narzędzie Microsoftu znane pod nazwą Power BI pozwala efektywnie analizować ich ogromne zasoby w czasie rzeczywistym. Za pośrednictwem tego narzędzia można podłączyć się do źródła danych, zamodelować je, a następnie przedstawić wynik analizy w formie interaktywnych pulpitów analitycznych. Cały proces, od pobrania danych, przez ich przekształcenia, aż po prezentację, można przeprowadzić szybko i – co najważniejsze – bardzo łatwo.

Power BI Desktop to narzędzie darmowe, a przez to dostępne dla każdego. Umiejętność pracy z nim staje się powoli obowiązkowa dla pracowników, których zadania są związane z przygotowywaniem różnego rodzaju raportów i zestawień. Proponowany przez nas kurs wprowadzi Cię w tajniki zastosowania Power BI. Ucząc się z nim, poznasz to analityczne narzędzie Microsoftu od podstaw po bardziej zaawansowane metody: od wczytania danych, przez modelowanie, aż po przygotowanie gotowego raportu. Z poznanych podczas szkolenia poleceń i przekształceń skorzystasz nie tylko po to, by działać w Power BI. Z pewnością okażą się one przydatne także podczas wykonywania operacji w Excelu.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia

W trakcie kursu między innymi:

 • Nauczysz się wczytywać do Power BI dane z plików .csv, .txt, .xls, .pdf, a także z serwisów internetowych
 • Opanujesz zasady tworzenia zapytań w języku M
 • Będziesz na różne sposoby przekształcać dane
 • Poznasz wiele funkcji Power BI
 • Dowiesz się, jak grupuje się dane, automatyzuje pobieranie ich z katalogu, wczytuje je do modelu, scala się i łączy zapytania
 • Zapoznasz się z funkcjami języka DAX i operatorami
 • Stworzysz tabele kalendarza, miary i kolumny obliczeniowe
 • Zobaczysz, czym są standardowe i niestandardowe wizualizacje
 • Zbudujesz raport w Power BI
 • Przekonasz się, czym są tooltipy i wykresy kaskadowe
 • Użyjesz języka R do tworzenia wizualizacji i zmodyfikujesz tabelę w języku M

Szkolenie Power BI dla każdego. Kurs video. Narzędzia analityczne w business intelligence doprowadzi Cię od podstaw aż do poziomu średnio zaawansowanego. By wziąć w nim udział, nie musisz posiadać wiedzy na temat konkretnych funkcji języka DAX czy M. Wystarczy Ci podstawowa znajomość obsługi aplikacji Excel.

Praktyka, praktyka, praktyka

Wszystkie zdobyte w trakcie szkolenia informacje będziesz mógł zastosować w praktyce. Jako absolwent kursu samodzielnie wczytasz i pobierzesz dane, przekształcisz je, a wyniki zaprezentujesz w formie wizualnej na dashboardzie. Oczywiście kurs da Ci solidne podstawy do tego, aby bez problemu poszerzać wiedzę. Będzie stanowił świetną bazę pozwalającą kontynuować naukę i rozwijać się w dziedzinie szeroko rozumianej analizy danych – czy to w Excelu, czy w Power BI.

 • 1. Instalacja
  • 1.1. Instalacja Power BI Desktop00:02:36
  • 1.2. Instalacja języka R00:03:03
 • 2. Pobieranie danych z plików
  • 2.1. XLSX00:17:02
  • 2.2. Txt00:14:05
  • 2.3. CSV00:06:11
  • 2.4. PDF00:11:43
 • 3. Pobieranie danych z Internetu
  • 3.1. Pobieranie danych za pomocą API00:05:16
  • 3.2. Pobieranie danych ze strony WWW00:09:34
  • 3.3. Pobieranie danych ze stron WWW - funkcja języka M00:12:00
 • 4. Przekształcenia
  • 4.1. Unpivot00:08:22
  • 4.2. Kolumna przestawna00:04:19
  • 4.3. Podział tekstu na wiersze00:04:47
  • 4.4. Kolumna z przykładów00:08:18
  • 4.5. Kolumna warunkowa00:05:10
  • 4.6. Funkcje tekstu00:10:30
  • 4.7. Funkcje dat00:10:06
 • 5. Grupowanie danych
  • 5.1. Grupowanie danych00:07:47
 • 6. Automatyzacja pobierania danych z tabel, folderów
  • 6.1. Pobieranie danych z kilku tabel00:11:46
  • 6.2. Pobieranie danych xls z katalogu00:18:12
  • 6.3. Pobieranie danych xls z katalogu - kolumna niestandardowa00:13:22
  • 6.4. Pobieranie danych pdf z katalogu - kolumna niestandardowa00:05:46
 • 7. Scalanie i dołączanie zapytań
  • 7.1. Scalanie zapytań00:11:53
  • 7.2. Dołączanie zapytań00:09:22
 • 8. Załadowanie danych do modelu
  • 8.1. Załadowanie danych do modelu00:07:13
 • 9. Relacje
  • 9.1. Tworzenie relacji, rodzaje tabel i kierunek filtrowania00:15:17
  • 9.2. Unpivot200:13:30
 • 10. Kolumny obliczeniowe
  • 10.1. Funkcja Format00:08:36
  • 10.2. Funkcje obliczeniowe00:06:25
  • 10.3. Operatory00:07:50
  • 10.4. Funkcje LEN, FIND i MID00:10:15
  • 10.5. Funkcje DAT00:07:42
  • 10.6. Funkcja SWITCH00:06:09
 • 11. Miary
  • 11.1. Przygotowanie danych i relacji00:10:40
  • 11.2. Tworzenie tabeli kalendarza00:07:07
  • 11.3. Tworzenie tabeli kalendarza w PowerQuery00:09:45
  • 11.4. Tworzenie tabeli dla miar00:05:55
  • 11.5. SUM, AVERAGE00:07:23
  • 11.6. Count, CountA, Countrows00:08:35
  • 11.7. Distinctcount, Min, Max00:09:13
  • 11.8. Related00:06:46
  • 11.9. Calculate00:08:05
  • 11.10. All00:03:56
  • 11.11. Dateadd00:15:24
 • 12. Standardowe wizualizacje
  • 12.1. Formatowanie stron raportu00:04:34
  • 12.2. Karta, karta z wieloma wierszami00:06:47
  • 12.3. Wykres liniowy i hierarchia00:11:54
  • 12.4. Style00:08:06
  • 12.5. Fragmentator00:06:42
  • 12.6. Interakcje między wizualizacjami00:07:33
  • 12.7. Mapa00:02:58
  • 12.8. Kartogram00:03:20
  • 12.9. Mapa drzewa00:02:51
  • 12.10. Wykres wstążkowy00:03:30
  • 12.11. Wykres lejek00:03:16
  • 12.12. Wykres punktowy00:01:42
 • 13. Filtry
  • 13.1. Filtry na stronie00:05:46
  • 13.2. Filtry na wizualizacji00:02:19
 • 14. Niestandardowe wizualizacje
  • 14.1. Tooltip00:06:27
  • 14.2. Wykres kaskadowy00:04:36
  • 14.3. Pobieranie wizualizacji z sklepu00:13:49
  • 14.4. Wizualizacja w R00:07:16
 • 15. Edytor zaawansowany
  • 15.1. Modyfikacja tabeli przy pomocy języka M00:03:27
 • 16. Publikowanie i eksportowanie raportu
  • 16.1. Eksport do pdf00:03:18