Helion


Szczegóły kursu video

Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzędzia w analizie i wizualizacji danych

Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzędzia w analizie i wizualizacji danych


Więcej niż Excel. Więcej, szybciej, skuteczniej

Termin business intelligence ostatnimi czasy jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Według raportu Gartnera z 2020 roku aktualnie liderem w dziedzinie narzędzi BI jest Microsoft - ten kurs video oferuje możliwość zapoznania się z jednym z nich. Power BI, bo o nim mowa, pozwala efektywnie analizować dane w czasie rzeczywistym. Za pośrednictwem tego narzędzia można podłączyć się do źródła danych, zamodelować je, a następnie zwizualizować przy użyciu interaktywnych dashboardów. A wszystko to o wiele szybciej i bardziej efektywnie niż w Excelu. Excel zresztą przestaje wystarczać, gdy pojawia się konieczność dokonania analizy interaktywnej.

Power BI w podstawowej wersji jest narzędziem darmowym, pozostaje więc dostępny dla każdego. Co może nawet istotniejsze, jest prosty w obsłudze i zdecydowanie bardziej wydajny niż Excel. Z tych kilku kluczowych powodów korzystają z niego chętnie nie tylko działy kontrolingu i analiz, ale również działy księgowe, logistyczne i HR. Umiejętność współpracy z Power BI staje się powoli obowiązkowa dla pracowników tych sektorów przedsiębiorstw, w których przeprowadza się różnego rodzaju obliczenia i pracuje na danych, stanowi także atut osób poszukujących pracy lub chcących się przebranżowić.

W dużym skrócie: Power BI jest narzędziem dla każdego, kto pracuje z danymi, niezależnie od tego, czy działa na trzystu, czy na kilkudziesięciu milionach wierszy.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie tego kursu video:

 • Dowiesz się, jak pobierać dane do Power BI z różnych źródeł.
 • Nauczysz się pracować z danymi w programie.
 • Będziesz scalać i dołączać zapytania.
 • Stworzysz relacyjny model danych, kolumny obliczeniowe i miary przy wykorzystaniu DAX (Data Analysis Expressions).
 • Dokonasz analizy danych z wykorzystaniem między innymi funkcji Time Intelligence.
 • Opanujesz sztukę budowania dashboardów w Power BI.

Co więcej...

 • Opublikujesz raport w usłudze powerbi.com, a potem wyeksportujesz go do PowerPointa i formatu PDF.

Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzędzia w analizie i wizualizacji danych kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie w stanie samodzielnie korzystać z najbardziej potrzebnych funkcji oferowanych w Power BI.

Specjalista pracujący z narzędziem Power BI...

...zajmuje się na co dzień pobieraniem danych z rozmaitych źródeł - od plików excelowych, przez tekstowe, aż po bardziej wyrafinowane bazy danych. Dane te scala i przetwarza w taki sposób, by nadawały się do analizy. Korzystając z możliwości oferowanych przez Power BI i nie zapominając o starym, dobrym Excelu, tworzy czytelne raporty, które trafiają następnie do różnych osób w firmie. Najczęściej oczywiście do przełożonych. Osoba znająca narzędzie Power BI trafi więc najpewniej do działu kontrolingu lub analiz, choć znajomość tej Microsoftowej usługi otwiera znacznie szersze możliwości, włącznie z karierą BI developera. A ponieważ Power BI to narzędzie stosunkowo nowe, zna go niewielu ubiegających się o stanowiska związane z pracą z danymi.

Trudno jest w dzisiejszych czasach wybić się umiejętnościami obsługi Excela - wielu jest ekspertów w tym zakresie. Za to niewiele osób potrafi korzystać z narzędzi BI - to Twoja szansa, by się wyróżnić.

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Przywitanie i omówienie interfejsu aplikacji Power BI Desktop00:03:25
 • 2. Pobieranie danych
  • 2.1. Pobieranie danych z plików excelowych część 1.00:07:51
  • 2.2. Pobieranie danych z plików excelowych część 2.00:18:08
  • 2.3. Pobieranie danych z plików excelowych część 3.00:09:05
  • 2.4. Pobieranie danych z plików tekstowych00:20:38
  • 2.5. Pobieranie danych z sieci Web00:06:03
 • 3. Przekształcenia
  • 3.1. Unpivot część 1.00:08:57
  • 3.2. Unpivot część 2.00:01:34
  • 3.3. Podział tekstu na wiersze00:06:47
  • 3.4. Kolumna przestawna00:04:57
  • 3.5. Grupowanie danych00:05:14
 • 4. Pobieranie danych - tabele, katalogi
  • 4.1. Pobieranie danych z kilku tabel00:09:27
  • 4.2. Pobieranie danych z katalogu część 1.00:11:35
  • 4.3. Pobieranie danych z katalogu część 2.00:20:33
  • 4.4. Pobieranie danych z katalogu część 3.00:13:39
 • 5. Scalanie i dołączanie zapytań
  • 5.1. Scalanie zapytań00:08:02
  • 5.2. Rodzaje sprzężeń00:07:23
  • 5.3. Dołączanie zapytań00:08:20
 • 6. Power Query - podsumowanie
  • 6.1. Podsumowanie edytora zapytań00:10:42
 • 7. Podstawy DAX - kolumny obliczeniowe
  • 7.1. Załadowanie danych do modelu00:02:56
  • 7.2. Kolumny obliczeniowe - Funkcja FORMAT()00:08:34
  • 7.3. Kolumny obliczeniowe - Funkcje logiczne w DAX00:07:11
  • 7.4. Kolumny obliczeniowe - Operatory || i && w DAX00:06:08
  • 7.5. Kolumny obliczeniowe - Funkcje FIND(),MID()00:06:35
  • 7.6. Kolumny obliczeniowe - Funkcje dat w DAX00:05:34
  • 7.7. Kolumny obliczeniowe - Funkcja SWITCH()00:06:35
 • 8. Relacje
  • 8.1. Rodzaje tabel - Lookup tables00:10:33
  • 8.2. Rodzaje tabel - Data tables00:07:44
  • 8.3. Rodzaje połączeń między tabelami00:20:28
 • 9. Miary
  • 9.1. Przygotowanie modelu danych do pracy - relacje aktywne i nieaktywne00:15:26
  • 9.2. Kierunki filtrowania00:11:50
  • 9.3. Miary - Funkcje SUM(),AVERAGE()00:07:34
  • 9.4. Miary - Funkcje MIN(),MAX(),COUNTROWS(),DISTINCTCOUNT()00:10:40
  • 9.5. Miary - Funkcja RELATED()00:07:31
  • 9.6. Miary - Funkcja CALCULATE()00:12:25
  • 9.7. Miary - Funkcja ALL() część 1.00:07:39
  • 9.8. Miary - Funkcja CALCULATE i ALL() część 2.00:03:50
  • 9.9. Tabela kalendarzowa i funkcja DATEADD()00:19:57
  • 9.10. Funkcje Time Intelligence i formatowanie warunkowe część 1.00:22:37
  • 9.11. Funkcje Time Intelligence część 2.00:09:12
  • 9.12. Miary - Funkcja SUMX() część 1.00:09:51
  • 9.13. Miary - Funkcja SUMX() część 2.00:02:39
  • 9.14. Miary - Funkcje AVERAGEX() i MAXX()00:07:06
 • 10. Wizualizacje
  • 10.1. Hierarchie00:07:48
  • 10.2. Formatowanie stron raportu00:03:25
  • 10.3. Karta, karta z wieloma wierszami i fragmentatory00:13:53
  • 10.4. Interakcje pomiędzy wizualizacjami00:13:16
  • 10.5. Mapa00:04:18
  • 10.6. Kartogram00:02:27
  • 10.7. ArcGIS for Power BI00:05:15
  • 10.8. Mapa drzewa00:03:35
  • 10.9. Wykres wstążkowy i lejek00:06:02
  • 10.10. Wykres punktowy00:04:42
  • 10.11. Filtry na stronie00:03:52
  • 10.12. Filtry na wizualizacji00:03:17
 • 11. Publikowanie raportu i podsumowanie
  • 11.1. Publikowanie raportu, tworzenie kokpitu nawigacyjnego, eksport do PDF oraz PowerPoint'a00:17:29
  • 11.2. Podsumowanie kursu00:01:45

 • Tytuł: Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzędzia w analizie i wizualizacji danych
 • Autor: Marcin Paluszkiewicz
 • Ilość rozdziałów: 11
 • Ilość lekcji: 57
 • Czas trwania: 08:23:59
 • ISBN: 978-83-283-5972-7, 9788328359727
 • Data wydania: 2020-08-05
 • Identyfikator pozycji: vpodpy
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint