Helion


Szczegóły kursu video

PostgreSQL. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT

PostgreSQL. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT


Obierz kurs na... zarządzanie relacyjnymi bazami danych

Jeśli planujesz karierę administratora systemów IT, temat zarządzania bazami danych powinien - a nawet więcej: musi - być Ci bliski. Bazami danych można zarządzać na rozmaite sposoby, jednym z nich jest model relacyjny. Jeśli masz lub będziesz mieć do czynienia z tego typu bazą danych, prędzej czy później zetkniesz się z PostgreSQL, alternatywnie nazywanym Postgres. Jest to jeden z trzech - obok MySQL i SQLite - najpopularniejszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Dodatkowo to jeden z niewielu systemów zarządzania bazami danych, które oferują podejście obiektowo-relacyjne.

Postgres (lub PostgreSQL) wywodzi się z projektu Ingres prowadzonego na Uniwersytecie Kalifornijskim. Wskutek wieloletnich przekształceń i udoskonaleń powstał system, którego używa się dziś. Charakteryzuje go hybrydowość - podejście obiektowo-relacyjne to prawdziwy rarytas wśród systemów zarządzania bazami danych. Jest to oprogramowanie otwarte, co pozwala korzystać z niego bez żadnych opłat, ale też modyfikować kod źródłowy w zależności od własnych potrzeb. Ponieważ twórcy i użytkownicy PostgreSQL pracują nad nim nieustannie od ponad dwudziestu lat, system stał się niezawodny i wszechstronny.

Zdecydowanie warto go poznać!

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia

Dzięki naszemu wyjątkowemu kursowi:

 • Dowiesz się, czym jest PostgreSQL
 • Nauczysz się konfigurować w nim swoje środowisko pracy
 • Poznasz zasady pracy z bazą danych Postgres
 • Stworzysz bazę, tabelę i będziesz pisać do nich zapytania
 • Uaktywnisz użytkowników i nadasz im odpowiednie uprawnienia
 •  Skonfigurujesz PostgreSQL w Google Cloud

Co więcej...

 • W trakcie szkolenia poznasz podstawowe zagadnienia związane z systemem Postgres, dzięki czemu będziesz w stanie samodzielnie kontynuować jego poznawanie

PostgreSQL. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT zakończysz na poziomie podstawowym - dającym Ci podstawowe informacje o środowisku PostgreSQL i jego najważniejszych funkcjach. Odbywszy szkolenie, będziesz w stanie stworzyć własną bazę danych i nią zarządzać.

Obiektowo-relacyjne bazy danych

Obiektowo-relacyjna baza danych stanowi połączenie relacyjnej bazy danych z bazą typu obiektowego. W systemie PostgreSQL (podobnie zresztą jak w MySQL) dane są utrzymywane w postaci tabel opisanych odpowiednimi relacjami. Manipulacja tymi danymi odbywa się z użyciem języka zapytań. System integruje podejście relacyjne z podejściem obiektowym, poszerzając narzędzia znane z relacyjnych baz danych o narzędzia obiektowe, takie jak obiekty, klasy i dziedziczenie. W porównaniu z obiektową bazą danych baza mieszana jest „bogatsza” o strukturalny język zapytań, którego w podejściu obiektowym nie znajdziemy.

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Wstęp00:02:00
  • 1.2. Jak korzystać z materiałów?00:01:17
  • 1.3. Czym jest PostgreSQL?00:03:23
 • 2. Przygotowanie środowiska do pracy
  • 2.1. Instalacja Virtualbox00:01:41
  • 2.2. Instalacja Ubuntu na maszynie wirtualnej00:10:38
  • 2.3. Instalacja PostgreSQL00:03:37
  • 2.4. PostgreSQL w kontenerze00:04:49
  • 2.5. Instalacja PostgreSQL w Windowsie00:05:06
 • 3. Wprowadzenie w PostgreSQL
  • 3.1. Czym jest baza danych?00:02:57
  • 3.2. Czym jest RDBMS?00:03:02
  • 3.3. Konfiguracja serwera i podłączenie przez klienta00:09:54
  • 3.4. Tworzenie baz danych00:06:45
  • 3.5. Tworzenie tabel00:05:16
  • 3.6. Role i uprawnienia00:14:59
  • 3.7. Instalacja PgAdmin00:04:18
 • 4. Praca z danymi cz. 1
  • 4.1. Czym jest select?00:07:12
  • 4.2. Typy danych00:09:50
  • 4.3. WHERE i LIKE00:03:37
  • 4.4. Operaratory logiczne AND i OR00:04:45
  • 4.5. ORDERBY00:06:43
  • 4.6. LIMIT, OFFSET00:04:43
  • 4.7. DISTINCT00:02:09
 • 5. Praca z danymi cz. 2
  • 5.1. GROUP BY, HAVING00:10:19
  • 5.2. IN, BETWEEN00:06:11
  • 5.3. Czym są funkcje i jak je tworzyć?00:04:09
  • 5.4. Funkcje daty i czasu00:10:13
  • 5.5. Funkcje tekstowe00:06:14
 • 6. Kolejne funkcjonalności
  • 6.1. Tworzenie widoków00:05:13
  • 6.2. SQL Join00:06:04
  • 6.3. Modyfikacje, kasowanie danych00:09:08
  • 6.4. Logi00:07:46
  • 6.5. Kopie zapasowe i przywracanie bazy00:05:36
  • 6.6. Primary Key, Foreign Key, Unique, NOT NULL00:13:05
 • 7. Konfiguracja bazy w chmurze publicznej
  • 7.1. Konfiguracja bazy danych w Google Cloud00:18:00
  • 7.2. Podsumowanie00:01:02

 • Tytuł: PostgreSQL. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT
 • Autor: Piotr Tenyszyn
 • Ilość rozdziałów: 7
 • Ilość lekcji: 35
 • Czas trwania: 03:41:41
 • ISBN: 978-83-283-8115-5, 9788328381155
 • Data wydania: 2021-12-08
 • Identyfikator pozycji: vpostz
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint