Helion


Szczegóły kursu video

Podstawy programowania. Kurs video. Bazy danych

Podstawy programowania. Kurs video. Bazy danych


Dziś w każdej firmie korzysta się z aplikacji opartych na bazach danych. To właśnie dzięki nim przedsiębiorstwa mogą w bezpieczny sposób przechowywać wiedzę o klientach i transakcjach. Dane te pozwalają na sprawną bieżącą pracę organizacji, a ich analiza umożliwia prognozowanie. Z tego powodu umiejętność wdrażania baz danych i wiedza o ich eksploatacji są bardzo pożądane na rynku pracy.

Co Cię czeka podczas szkolenia?

W trakcie szkolenia Podstawy programowania. Kurs video. Bazy danych nauczysz się obsługi narzędzi Oracle SQL Developer i Oracle SQL Developer Data Modeler. Po jego ukończeniu jasne będą dla Ciebie pojęcia relacyjnych baz danych oraz normalizacji baz danych. Szkoląc się w temacie, stworzysz przykładowy model bazy danych, poznasz podstawy języków SQL i PL/SQL i opierając się na nich, zaimplementujesz model bazy danych. Co więcej, po odbyciu kursu będziesz w stanie rozpocząć pracę nad optymalizacją Twojej bazy danych.
W ramach szkolenia poznasz temat na poziomie podstawowym. Jednak będą to podstawy bardzo solidne, obejmujące cały proces projektowania, implementowania i eksploatowania modelu bazy danych. Opanowawszy najbardziej gruntowną wiedzę, będziesz mógł przystąpić do samodzielnego zgłębiania zagadnienia. 

Zatem do dzieła!

 

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Omówienie zakresu kursu00:01:15
  • 1.2. Narzędzia wymagane podczas kursu00:02:21
 • 2. Definicja bazy danych
  • 2.1. Czym są bazy danych?00:04:29
  • 2.2. Rodzaje baz danych według architektury00:04:10
  • 2.3. Systemy zarządzania bazami danych00:04:40
 • 3. Relacyjne bazy danych
  • 3.1. Pojęcie relacji i związków00:08:38
  • 3.2. Typy danych00:06:02
  • 3.3. Ograniczenia00:04:12
  • 3.4. Transakcje i ich właściwości (ACID)00:07:29
 • 4. Normalizacja i denormalizacja baz danych
  • 4.1. Czym jest normalizacja00:03:18
  • 4.2. Pierwsza postać normalna00:03:03
  • 4.3. Druga postać normalna00:06:21
  • 4.4. Trzecia postać normalna00:03:19
  • 4.5. Czym jest denormalizacja00:03:10
 • 5. Przygotowanie środowiska
  • 5.1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle00:08:22
  • 5.2. Instalacja i konfiguracja narzędzia Oracle SQL Developer00:07:55
  • 5.3. Instalacja i konfiguracja Oracle SQL Developer Data Modeler00:05:42
 • 6. Modelowanie relacyjnej bazy danych
  • 6.1. Projektowanie konceptualnego modelu danych00:09:55
  • 6.2. Projektowanie fizycznego modelu danych00:06:37
  • 6.3. Ustawienie typów danych00:07:23
  • 6.4. Nałożenie ograniczeń00:09:57
 • 7. Język SQL - instrukcje DML (Data Manipulation Language)
  • 7.1. Tworzenie zapytań00:08:50
  • 7.2. Sortowanie wyniku00:03:02
  • 7.3. Użycie funkcji agregujących00:08:05
  • 7.4. Złączenia tabel00:08:56
  • 7.5. Modyfikowanie danych00:03:26
  • 7.6. Wstawianie danych00:03:40
  • 7.7. Usuwanie danych00:02:00
 • 8. Język SQL - instrukcje DDL (Data Definition Language)
  • 8.1. Tworzenie struktur00:08:28
  • 8.2. Modyfikowanie struktur00:06:22
  • 8.3. Usuwanie struktur00:04:10
 • 9. Język SQL - instrukcje DCL (Data Control Language)
  • 9.1. Nadawanie uprawnień00:08:35
  • 9.2. Odbieranie uprawnień00:02:36
 • 10. Implementacja fizycznego modelu bazy danych
  • 10.1. Tworzenie tabel00:07:48
  • 10.2. Wypełnianie tabel danymi00:08:06
  • 10.3. Przykładowe zapytania00:09:13
 • 11. Wprowadzenie do języka PL/SQL
  • 11.1. Procedury00:07:28
  • 11.2. Funkcje00:06:05
  • 11.3. Wyzwalacze00:03:49
 • 12. Optymalizacja baz danych
  • 12.1. Indeksy00:03:15
  • 12.2. Widoki00:04:22
  • 12.3. Inne przydatne zasady00:02:11
 • 13. Podsumowanie
  • 13.1. Podsumowanie i co dalej?00:00:51