Szczegóły kursu

Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne

Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne

Karol Kurek

Kurs video

Obierz kurs na... programowanie współbieżne w Pythonie!

Programowanie współbieżne (inaczej wielowątkowe lub asynchroniczne) umożliwia programowi wykonywanie różnych operacji równolegle w tym samym czasie. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim racjonalne wykorzystanie zasobów komputera, które się nie marnują podczas oczekiwania na przykład na reakcję człowieka. Program w trakcie czekania na odpowiedź może wykonywać w tle kilkadziesiąt innych czynności i dzięki temu nie blokować zasobów. Pozwala to zwiększyć wydajność operacji niezależnie od ograniczeń wynikających z parametrów procesora. Przy zastosowaniu współbieżności można przyspieszyć niemal każdy program, a dzięki naszemu kursowi dowiesz się, jak przekształcić stosowany przez siebie algorytm, aby w pełni wykorzystywał wielość wątków i rdzeni procesora.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Kurs video Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne składa się z 29 lekcji trwających łącznie ponad 4,5 godziny. Podczas szkolenia:

 • Nauczysz się wykorzystywać biblioteki multiprocessing/concurrent/asyncio.
 • Dowiesz się, jak operować na wątkach i procesach w Pythonie.
 • Zrozumiesz, czemu nie zawsze więcej wątków i procesów przyspiesza działanie programu.
 • Poznasz i zgłębisz pojęcie głównej pętli zdarzeń.
 • Stworzysz własną pętlę zdarzeń.
 • Nauczysz się tworzyć pulę wątków i pulę procesów.
 • Poznasz GIL (Global Interpreter Lock), bazowy mechanizm rządzący wątkami w Pythonie, i zrozumiesz jego działanie.
 • Nauczysz się rozwiązywać realne problemy przy użyciu procesorów i wątków.
 • Poznasz funkcje repeat i partial, a także nauczysz się je stosować, korzystając z bibliotek itertools i functools.
 • Dowiesz się, jak kiedyś korzystano z wielowątkowości, a jak robi się to obecnie.
 • Nauczysz się używać słów kluczowych: await i async.
 • Zrozumiesz, czym są asynchroniczne menedżery kontekstu, i dowiesz się, jak je tworzyć.
 • Dowiesz się, jak tworzyć asynchroniczne taski i jak je grupować.

A po zakończeniu szkolenia...

Będziesz stosować programowanie asynchroniczne w Pythonie na poziomie średnio zaawansowanym. Korzystając z równoległości, będziesz w stanie przyspieszyć większość programów, przekształcając algorytm tak, aby wykorzystywał wielość wątków i rdzeni procesora. Wiedzę zdobytą podczas kursu zastosujesz także w pracy z wątkami i procesami w innych niż Python językach programowania, jako że asynchroniczność w wielu z nich wygląda dosyć podobnie. Nauczysz się przekształcać tradycyjny kod, który działa „linijka po linijce”, w kod asynchroniczny potrafiący wykonywać wiele działań równolegle.

Dla kogo ten kurs?

Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne jest szkoleniem przeznaczonym dla osób programujących w Pythonie. Słuchacz rozpocznie kurs na poziomie podstawowym, natomiast zakończy na średnio zaawansowanym, z wiedzą o bibliotekach multiprocessing, concurrent i asyncio - najnowszej i w związku z tym niepojawiającej się w starszych podręcznikach i opracowaniach.

 • Tytuł: Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne
 • Autor: Karol Kurek
 • Czas trwania: 04:36:34
 • ISBN: 978-83-283-8271-8, 9788328382718
 • Data wydania: 2021-07-23
 • Format: Kurs Video
 • Identyfikator pozycji: vprasp
 • Wydawca: Videopoint