Helion


Szczegóły kursu video

Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne

Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne


Obierz kurs na... programowanie współbieżne w Pythonie!

Programowanie współbieżne (inaczej wielowątkowe lub asynchroniczne) umożliwia programowi wykonywanie różnych operacji równolegle w tym samym czasie. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim racjonalne wykorzystanie zasobów komputera, które się nie marnują podczas oczekiwania na przykład na reakcję człowieka. Program w trakcie czekania na odpowiedź może wykonywać w tle kilkadziesiąt innych czynności i dzięki temu nie blokować zasobów. Pozwala to zwiększyć wydajność operacji niezależnie od ograniczeń wynikających z parametrów procesora. Przy zastosowaniu współbieżności można przyspieszyć niemal każdy program, a dzięki naszemu kursowi dowiesz się, jak przekształcić stosowany przez siebie algorytm, aby w pełni wykorzystywał wielość wątków i rdzeni procesora.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Kurs video Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne składa się z 29 lekcji trwających łącznie ponad 4,5 godziny. Podczas szkolenia:

 • Nauczysz się wykorzystywać biblioteki multiprocessing/concurrent/asyncio.
 • Dowiesz się, jak operować na wątkach i procesach w Pythonie.
 • Zrozumiesz, czemu nie zawsze więcej wątków i procesów przyspiesza działanie programu.
 • Poznasz i zgłębisz pojęcie głównej pętli zdarzeń.
 • Stworzysz własną pętlę zdarzeń.
 • Nauczysz się tworzyć pulę wątków i pulę procesów.
 • Poznasz GIL (Global Interpreter Lock), bazowy mechanizm rządzący wątkami w Pythonie, i zrozumiesz jego działanie.
 • Nauczysz się rozwiązywać realne problemy przy użyciu procesorów i wątków.
 • Poznasz funkcje repeat i partial, a także nauczysz się je stosować, korzystając z bibliotek itertools i functools.
 • Dowiesz się, jak kiedyś korzystano z wielowątkowości, a jak robi się to obecnie.
 • Nauczysz się używać słów kluczowych: await i async.
 • Zrozumiesz, czym są asynchroniczne menedżery kontekstu, i dowiesz się, jak je tworzyć.
 • Dowiesz się, jak tworzyć asynchroniczne taski i jak je grupować.

A po zakończeniu szkolenia...

Będziesz stosować programowanie asynchroniczne w Pythonie na poziomie średnio zaawansowanym. Korzystając z równoległości, będziesz w stanie przyspieszyć większość programów, przekształcając algorytm tak, aby wykorzystywał wielość wątków i rdzeni procesora. Wiedzę zdobytą podczas kursu zastosujesz także w pracy z wątkami i procesami w innych niż Python językach programowania, jako że asynchroniczność w wielu z nich wygląda dosyć podobnie. Nauczysz się przekształcać tradycyjny kod, który działa „linijka po linijce”, w kod asynchroniczny potrafiący wykonywać wiele działań równolegle.

Dla kogo ten kurs?

Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne jest szkoleniem przeznaczonym dla osób programujących w Pythonie. Słuchacz rozpocznie kurs na poziomie podstawowym, natomiast zakończy na średnio zaawansowanym, z wiedzą o bibliotekach multiprocessing, concurrent i asyncio - najnowszej i w związku z tym niepojawiającej się w starszych podręcznikach i opracowaniach.

 • 1. Programowanie asynchroniczne w Pythonie
  • 1.1. Wstęp do programowania asynchronicznego00:05:54
  • 1.2. Przykłady działania programów asynchronicznych00:11:08
  • 1.3. Programowanie asynchroniczne - uwagi00:04:44
  • 1.4. Tworzymy procesy00:09:53
  • 1.5. Zrozumienie głównego warunku programu00:08:19
  • 1.6. Przekazujemy parametry za pomocą menadżerów00:08:14
  • 1.7. Niekolejność00:04:00
  • 1.8. Problem wielu procesów00:09:27
  • 1.9. Pula procesów00:05:08
  • 1.10. Nasza własna pula procesów00:08:14
  • 1.11. Pula wątków00:07:01
  • 1.12. Czym jest GIL?00:16:00
  • 1.13. Kiedy używać wątków?00:18:10
  • 1.14. Problem sumy sześcianów00:15:40
  • 1.15. Problem sumy sześcianów - ciąg dalszy00:11:13
  • 1.16. Biblioteka concurrent00:09:50
  • 1.17. Stara, ale uniwersalna szkoła00:11:51
 • 2. Zapoznanie z biblioteką asyncio
  • 2.1. Wstęp do biblioteki asyncio00:15:11
  • 2.2. Pierwsza koprocedura00:08:37
  • 2.3. Taski w asyncio00:09:20
  • 2.4. Kilka ważnych uwag00:08:28
  • 2.5. Uruchamianie wielu tasków00:05:52
  • 2.6. Grupowanie tasków00:06:04
  • 2.7. Własna pętla zdarzeń00:10:42
  • 2.8. Asyncio a wątki00:10:27
  • 2.9. Wykorzystanie braku blokady wątku głównego00:03:41
  • 2.10. Wartość zwracana koprocedury00:06:43
  • 2.11. Asynchroniczny menedżer kontekstu00:11:54
  • 2.12. Asyncio i procesy00:14:49

 • Tytuł: Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne
 • Autor: Karol Kurek
 • Ilość rozdziałów: 2
 • Ilość lekcji: 29
 • Czas trwania: 04:36:34
 • ISBN: 978-83-283-8271-8, 9788328382718
 • Data wydania: 2021-07-23
 • Identyfikator pozycji: vprasp
 • Kategorie:
 • Wydawca: Videopoint