Helion


Szczegóły kursu video

RESTful Web Services. Kurs video. Tworzenie restowych aplikacji internetowych w Spring, AngularJS

RESTful Web Services. Kurs video. Tworzenie restowych aplikacji internetowych w Spring, AngularJS


REST, z ang. Representational State Transfer, to wzorzec architektury, który w ostatnich latach zyskuje wśród programistów ogromną popularność. Powodem, dla którego tak się dzieje, jest między innymi jego uniwersalność , łatwa skalowalność i wsparcie dla wielu reprezentacji zasobów.
Architektura REST bazuje na pewnych, bardzo korzystnych dla developera założeniach, że wszystko jest zasobem (reprezentowanym przez jednoznaczny URI), który, choć abstrakcyjny, będzie zawsze łatwo dostępny przy zastosowaniu zdefiniowanej reprezentacji. Bardzo istotnym założeniem REST jest oczywiście jednolity interfejs.
Czy chcesz zaprojektować swoją pierwszą aplikację zgodną ze standardami REST? Jeśli tak, usiądź wygodnie, uruchom niniejszy kurs i poznaj praktyczną stronę wzorca Representational State Transfer!

Co Cię czeka podczas szkolenia?
Przygotowując swoją pierwszą aplikację w duchu REST, będziesz pracować z wieloma technologiami, takimi jak: Spring Framework, AngularJS, Node.js, MongoDB i AmazonAWS. Co więcej, w trakcie kursu nauczysz się oczywiście budować architekturę opartą na REST, a także będziesz debugować aplikację, przeprowadzisz testy jednostkowe i dowiesz się, jak zaprojektować aplikację z rozdzieleniem na poszczególne warstwy logiczne oraz jak pracować z linią poleceń.
Kurs video RESTful Web Services. Kurs video. Tworzenie restowych aplikacji internetowych w Spring i AngularJS kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. Po jego odbyciu będziesz w stanie samodzielnie tworzyć aplikacje z wykorzystaniem Spring Framework, oparte na architekturze REST i bazach danych.

Zatem do dzieła!

 • 1. O projekcie
  • 1.1. Omówienie projektu00:04:39
  • 1.2. Przygotowanie środowiska00:03:31
  • 1.3. Konfiguracja środowiska00:04:27
  • 1.4. Przygotowanie projektu00:01:20
 • 2. Struktura aplikacji
  • 2.1. Uruchomienie aplikacji w IDE00:05:48
  • 2.2. Stworzenie podstawowych klas00:05:34
  • 2.3. Repozytoria00:03:16
 • 3. Baza danych MongoDB
  • 3.1. MongoDB - instalacja00:02:51
  • 3.2. MongoDB - konfiguracja oraz uruchomienie00:03:37
  • 3.3. MongoExpress - instalacja00:03:50
  • 3.4. MongoExpress - uruchomienie00:04:08
  • 3.5. MongoDB w naszym projekcie00:06:03
 • 4. Integracja aplikacji z bazą danych
  • 4.1. Serwis dla klasy News00:08:36
  • 4.2. Serwis dla klasy Comment00:11:30
  • 4.3. Utworzenie kontrolera00:05:30
 • 5. REST
  • 5.1. Czym jest REST i dlaczego się go używa?00:02:41
  • 5.2. Metody http00:01:42
  • 5.3. Zapis newsa, zapis komentarza - metody00:03:05
  • 5.4. Dodanie testowych danych - interfejs CommandLineRunner00:05:19
  • 5.5. Testowanie i proste debugowanie00:06:37
  • 5.6. Wysyłanie JSON-a00:04:57
 • 6. Testowanie
  • 6.1. Testy jednostkowe00:08:09
  • 6.2. Dodanie zależności00:04:36
  • 6.3. Struktura testu - JUnit00:03:43
  • 6.4. Test jednostkowy - wysyłanie newsa, cz. 1.00:09:22
  • 6.5. Test jednostkowy - wysyłanie newsa, cz. 2.00:05:04
  • 6.6. Test jednostkowy - wysyłanie newsa, cz. 3.00:09:06
 • 7. Walidacja danych
  • 7.1. Co i jak będziemy walidować - klasa News00:04:37
  • 7.2. Walidacja klasy Comment00:02:48
  • 7.3. Obsługa błędów, cz. 1.00:09:09
  • 7.4. Obsługa błędów, cz. 2.00:07:06
 • 8. Kompresja
  • 8.1. Kompresja, cz. 100:05:32
  • 8.2. Kompresja, cz. 200:03:13
 • 9. Klient - strona WWW
  • 9.1. Generator Yeoman00:05:47
  • 9.2. Generowanie aplikacji00:06:46
  • 9.3. Struktura aplikacji00:04:17
  • 9.4. Stworzenie kontrolera00:04:21
  • 9.5. Zdefiniowanie punktu końcowego00:04:53
  • 9.6. Identyfikatory newsów w AngularJS00:05:21
  • 9.7. Pobieranie newsa o danym ID00:06:47
  • 9.8. Modyfikacja serwera - pobieranie newsa o danym ID00:07:18
  • 9.9. Nowy widok do wyświetlania newsa00:03:49
  • 9.10. Widok dla komentarzy00:03:46
  • 9.11. Kontroler dla mechanizmu komentarzy00:05:30
  • 9.12. Dostosowanie serwera do pobierania komentarzy00:04:24
  • 9.13. Wysyłanie komentarza - metody00:05:02
  • 9.14. Wysłanie komentarza00:04:39
  • 9.15. Dodawanie newsa00:06:02
  • 9.16. Zakończenie00:08:32
 • 10. Dodatki
  • 10.1. Budowanie aplikacji do pliku JAR00:05:09
  • 10.2. Dekompilacja00:06:22
  • 10.3. Aplikacja na serwerze AmazonAWS00:07:59
  • 10.4. NoSQL w usłudze AWS oraz domeny00:01:40